Lietuvos Respublikos Seimas

G.J.Mincevičiaus komandiruotės į Didžiąją Britaniją 2003.11.18-21 ataskaita

LR Seimo valdybos teikimu 2003 m. lapkričio 18-21 d. dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Kultūros,mokslo ir švietimo komiteto posėdyje Liverpulyje. Tai buvo eilinis komiteto posėdis, besiruošiant sekančiam plenariniam posėdžiui Strasbūre.

Buvo aptartas įdomus pranešimas Kultūra kovoje su terorizmu, paruoštas Sudarenkovo (Maskva). Pranešime pabrėžiama, kad kultūra yra irgi tarpusavio sugyvenimo būdas. Tai ypač svarbu įsisąmoninti dabar, kai ypatingai užsimezga ryšiai tarp įvairių Europos ir pasaulio šalių. Reikalinga atskira konvencija apie terorizmą. Kultūra gi yra pašaukta gerinti, o ne bloginti žmonių ir šalių tarpusavio santykius.

Didelę reikšmę turi šiuo atžvilgiu masinės informacijos priemonės kaip kultūros sudedamoji dalis. Tačiau neretai pasitaiko, kad vietoje reikšti pozityvų poveikį, masinės informacijos priemonės daro atvirkščiai. Įvairių šalių televizijos programose apstu yra laidų, kuriose vietoje auklėti visuomenėje antiteroristinį nusistatymą, yra pilna smurto, privartos vaizdų, propaguojančių jėgos kultą ir kultūros griovimą. Tai, be abejo, yra sąmoningas ar nesąmoningas terorizmo auklėjimas ir propagavimas.

Tą mintį pratęsė Mooney (Irlandija). Jis pabrėžė, kad komercinių televizijos kanalų laikotarpyje negalima atsisakyti visuomeninio (valstybinio) televizijos kanalo. Kitaip visuomenė negauna objektyvios informacijos apie šalies gyvenimą. Galima pasinaudoti karčiu patyrimu, kurį turėjo Naujoji Zelandija. Ten 90-jų metų pradžioje buvo atsisakyta visuomeninio kanalo. Dabar tas kanalas vėl atkuriamas, nors tas procesas nėra jau lengvas.

Įdomus tyrimai atlikti Rusijoje, apie kuriuos pasakojo Korobejnikov iš Maskvos Dumos. Jis atkreipė dėmesį į besimokančio jaunimo nuolat blogėjantį sveikatos stovį. Su kiekviena mokymo pakopa atsiranda vis didesnis nuošimtis nesveikų vaikų. Iki mokyklos baigimo lieka vos 10 procentų palyginus sveikų moksleivių. Jis kalbėjo apie mokinių perkrovimą ir kitus reiškinius, negatyviai atsiliepiančius vaikų ir jaunimo sveikatai. Verta būtų atlikti panašius tyrimus taip pat Lietuvoje.

Gabriel Jan Mincevič,

ET Parlamentinės Asamblėjos narys
Naujausi pakeitimai - 2003 12 09.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   JUNGTINĖ KARALYSTĖ

LR Seimas