Lietuvos Respublikos Seimas

G. Kirkilo komandiruotės į Belgijos Karalystę (2003 10 15-17)ataskaita

2003 m. spalio 16 dieną Briuselyje vyko NATO Parlamentinės Asamblėjos, NATO Viešosios diplomatijos departamento ir Ženevos studijų centro surengta tarptautinė konferencija “Taikos išsaugojimas: NATO vaidmuo valdant krizes ir sprandžiant konfliktus”. Konferenciją globojo ir pagrindinį pranešimą joje skaitė NATO Generalinis sekretorius lordas Robertsonas. (Robertson)

Savo pranešime NATO Generalinis sekretorius pažymėjo, kad šie metai Šiaurės Atlanto Aljansui buvo labai reikšmingi, nes jam reikėjo prisiimti atsakomybę už saugumą regione, kuris yra už “Euroatlantinės erdvės ribos”, t.y Afganistane ir Irake. Lordas Robertsonas priminė, kad užsitęsus Aljanso misijai Balkanuose buvo ir vis dar yra abejojančių dėl Aljanso partnerių dalyvavimo šiame regione vykstančiuose procesuose ar net juos įtakojant, tačiau jo asmeninė nuomonė dėl NATO misijos būtinybės buvo ir yra nepakitusi – Aljansas yra pajėgus ir privalo prisiimti atasakomybę už savo naujos misijos sekmę. G. Robertsono nuomone, ateityje žmonija susidurs su naujomis nestabilumo grėsmėmis, kurios bręsta Kaukaze, Vidurio Azijoje, Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose. Konfliktai, kilę šiuose regionuose, išplinta po visą Europą ir Šiaurės Ameriką. Terorizmo grėsmė, lordo Robertsono įsitikinimu, vis dar išlieka labai didelė. Didžiulė ir masinio naikinimo ginklo išplitimo tikimybė.

Įvertinus šiuos faktorius, Šiaurės Atlanto Aljansas turi išlaikyti transatlantinę vienybę, kurios deja nebuvo sprendžiant Balkanų konfliktą. Vienu iš pagrindinių NATO prioritetų šiuo metu yra ir Aljanso karinių pajėgumų stiprinimas. Pasitelkiant JT, ES, ESBO bei įvairių nevyriausybinių organizacijų intelektualinius ir materialinius resursus, NATO gali pasiekti labai daug, užtikrinant saugumą ir stabilumą pasaulyje.

Buvusio specialiojo JT Generalinio sekretoriaus pasiuntinio Balkanuose Karlo Bildto (Carl Bildt) pranešime buvo pastebėta, kad pasibaigus šaltajam karui, dabartinė NATO misija labai aiškiai pasikeitė. Dabar pagrindiniai Aljanso uždaviniai – konfliktų sprendimas, taikos užtikrinimas ir stabilumo garantavimas krizių ištiktuose regionuose. K. Bildto manymu, NATO turėtų visuomet prisiminti netolimoje praeityje gautas skaudžias pamokas: laiku nepastebėta karo Bosnijoje pradžia ir nesugebėjimas užkirsti tam kelią, pavėluota reakcija į Kosove vykusius procesus, kurie sukėlė atvirą konfliktą. Aljansas turėtų prisiimti atsakomybę ir už nesugebėjimą numatyti procesus Serbijoje ir Makedonijoje. NATO misija Afganistane taip pat yra labai sudėtingas uždavinys.

Pranešimą apie dabartinę situaciją Kosove skaitė svarbiausio Kosove leidžiamo dienraščio vyriausiasis redaktorius Veton Surroi. Redaktoriaus nuomone, NATO, remdamasi savo patirtimi šiame regione, turi turėti labai aiškią Kosovo ateities viziją. Aljanso veiklą sprendžiant Balkanų konfliktą savo pranešimuose nagrinėjo ir kiti konferencijos dalyviai.

Gediminas Kirkilas
Naujausi pakeitimai - 2003 12 09.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas