Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Nyderlandus (2003 11 24-26)ataskaita

Š.m. lapkričio 25 d. LR Seimo Valdybos sprendimu buvau komandiruotas dalyvauti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (toliau ETPA) Biuro ir Nuolatinio komiteto posėdžiuose Maastrichte (Olandijoje). Šioje ataskaitoje pateikiu informaciją apie svarstytus klausimus ir priimtus sprendimus.

ETPA Biuras – aukščiausia sprendimus einamaisiais Europos Tarybos klausimais priimanti institucija. Nuolatinis komitetas – mažoji ETPA sesija, turinti Parlamentinės Asamblėjos galias.

ETPA Biuras išklausė Asamblėjos prezidento, Europos Tarybos generalinio sekretoriaus informacijas apie aktualius Europos Tarybos klausimus bei organizacijos veiklą. ET generalinis sekretorius W.Shwimmer daugiausiai dėmesio skyrė neseniai pasibaigusiai ET Ministrų Tarybos sesijai Kišiniove bei prasidėjusio Olandijos pirmininkavimo organizacijai programai

Padėtis Lichtenšteine. ETPA Monitoringo komitetas kreipėsi į Biurą, siūlydamas Lichtenšteinui pradėti taikyti monitoringo procedūrą. Mat po įvykusio Lichtenšteine referendumo šalies princas gavo dar daugiau tiesioginių galių kitų valdžios šakų valstybėje atžvilgiu, kas kelia didelį susirūpinimą dėl valstybės atitikimo ET standartams. ET teisininkų Venecijos komisija konstatavo, kad dabartinė Lichtenšteino konstitucija taip pate sukuria nemažai problemų. Tačiau Biuro posėdyje po ilgų ir audringų diskusijų vieno balso persvara (už 8, prieš 9) nutarta Lichtenšteinui monitoringo procedūros nepradėti.

Rinkime Azerbaidžane vykdymas. Neseniai vykę Azerbaidžano prezidento rinkimai sukėlė daug protestų tarptautinėse organizacijose bei tarp rinkimų stebėtojų. Biuro posėdyje buvo išklausyti ETPA siųsti stebėtojai, kurių vertinimu, rinkimai vyko visiškai nesilaikant demokratijos standartų. Vėliau vykusiame Nuolatinio komiteto posėdyje Azerbaidžano klausimas taip pat buvo svarstytas ir priimtas sprendimas nusiųsti ETPA delegacijos grupę, kuri ETPA 2004 m. sausio mėn. Sesijai pateiktų savo išvadas, po kurių būtų sprendžiama apie galimas Europos Tarybos sankcijas Azerbaidžanui.

Parlamento rinkimų Gruzijoje eiga. Posėdyje negalėjo dalyvauti ETPA siųsta stebėtojų delegacija į Gruziją, mat tebesitęsiant šalyje politinei krizei, Europos Tarybos delegacija taip pat dar liko Tbilisyje. Tačiau apsikeitimas nuomonėmis įvyko, kurio esminė mintis – svarbu, kad pokyčiai Gruzijoje vyksta taikingai ir kol kas dar nėra pralietas kraujas.

Taip pat atkreipiu dėmesį, jog ETPA Biuras gavo Baltarusijos Parlamento oficialų kreipimąsi dėl specialiojo svečio statuso šioje organizacijoje atnaujinimo. Šį klausimą ETPA Biuras svarstys savo kitame posėdyje gruodžio 10 d. Paryžiuje.

Kartu Biuras apsvarstė einamuosius Europos Tarybos klausimus – paskirstė tarp komitetų rezoliucijų projektus, įgaliojo įvairius komitetus surengti susitikimus už Strasbūro arba Paryžiaus ribų, pan.

Po ETBA Biuro vykusiame ETPA Nuolatinio komiteto posėdyje pasisakė Olandijos užsienio reikalų ministras J.de Hoop Scheffer, kuris pristatė Olandijos pirmininkavimo Europos Tarybai programą bei atsakė į parlamentarų klausimus. Olandija pirmininkauja organizacijai nuo lapkričio pradžios. Pažymėtina, jog Olandijos programa parengta realistiškai ir išsiskiria ypatingu konkretumu.

ETPA Nuolatinis komitetas apsvarstė ir priėmė keliolika rezoliucijų ir jų pagrindu parengtų pranešimų. Atkreipiu dėmesį į keletą nagrinėtų klausimų: “demokratijos ateities Europoje problemos”, labai įdomios rekomendacijos parengtos pranešime “Galimos mokestinės lengvatos kultūros paveldo objektams” bei “Gėjų ir lesbiečių padėtis sporte”.

Šios atitinkamos rekomendacijos žiniai bus pateiktos atitinkamų LR Seimo komitetų sekretoriatams.

Jonas Čekuolis

LR Seimo delegacijos Europos Tarybos

Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2003 12 09.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   NYDERLANDAI

LR Seimas