Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo narių Vytenio Povilo Andriukaičio ir Rolando Pavilionio komandiruotės į Paryžių (Prancūzijos Respublika) 2003 m. gruodžio 2-4 dienomis ATASKAITA

LR Seimo valdybos 2003 m.gruodžio 1 d. sprendimu Nr. 1868 Seimo Pirmininko pavaduotojas, Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis ir Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Seimo tarpparlamentinių ryšių su Prancūzijos Respublika grupės pirmininkas Rolandas Pavilionis š.m. gruodžio 2-4 d. dalyvavo Paryžiuje (Prancūzijos Respublika) vykusiame stojančiųjų į Europos Sąjungą valstybių parlamentų pirmininkų susitikime, surengtame Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos Pirmininko Jean-Louis Debré iniciatyva.

Susitikime dalyvavo Estijos, Prancūzijos (Nacionalinės Asamblėjos), Latvijos, Maltos, Lenkijos (Seimo), Slovakijos parlamentų pirmininkai, Vengrijos, Lietuvos, Slovėnijos parlamentų pirmininkų pavaduotojai, Kipro parlamento Ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas bei Čekijos ambasadorius.

Oficiali Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos parengta programa prasidėjo iškilmingu delegacijų sutikimu Nacionalinės Asamblėjos Pirmininko rezidencijoje Hotel de Lassay. Prieš prasidedant darbo posėdžiui, Nacionalinės Asamblėjos Pirmininkas Jean-Louis Debré papasakojo de Lassay rūmų istoriją ir parodė Nacionalinės Asamblėjos svečių priėmimo sales, plenarinių posėdžių salę, turtingą parlamento biblioteką.

Atidarydamas darbo posėdį (tema “Europa - realybė. Nacionalinių parlamentų ateitis”) Jean-Louis Debré šiltai pasveikino svečius, pabrėždamas, kad dešimties naujų parlamentų įsiliejimas į ES parlamentų šeimą simbolizuoja Europos susitaikymą ir taiką šiame žemyne. Nacionalinės Asamblėjos Pirmininkas priminė, kad š.m. lapkričio 26 d. Nacionalinė Asamblėja beveik vienbalsiai ratifikavo dešimties naujų valstybių stojimo į ES sutartį, Prancūzijoje žinomą Atėnų sutarties vardu. Dabar naujosioms ES narėms be galo svarbu užtikrinti, kad ES reikalai būtų integruoti į kasdieninį jų parlamentų darbą, kad būtų vystomas glaudus tarpparlamentinis bendradarbiavimas, būtų keičiamasi patirtimi ir gera praktika vykdant parlamentinę ES reikalų kontrolę.

Latvijos Saeimos Pirmininkė Ingrida Udre pabrėžė svarbų Prancūzijos vaidmenį ES integracijos procese. Naujajai ES Konstitucinei sutarčiai numačius papildomas nacionalinių parlamentų funkcijas ES sprendimų priėmimo procese, tarpparlamentiniai ryšiai stiprės, o ES lygmenyje priimami sprendimai taps geriau suprantami paprastiems žmonėms.

Lenkijos Seimo Pirmininkas Marek Borowski kalbėjo apie tai, kad Lenkijos žmonės dar gerai nesupranta ES sprendimų priėmimo tvarkos. Todėl šiuo metu ypač svarbus aiškinamasis darbas, kad galių patikėjimas ES institucijoms nebūtų suprantamas kaip tautos suvereniteto praradimas. Pirmininkas siūlė plėtoti reguliarų parlamentų specializuotų komitetų bendradarbiavimą ir steigti nuolatinę parlamentų pirmininkų konferenciją, susitinkančią ne mažiau kaip vieną kartą per metus siekiant pasikeisti nuomonėmis svarbiausiais ES darbotvarkės klausimais.

Slovėnijos Nacionalinės Asamblėjos Pirmininko pavaduotoja Irma Pavlinič-Krebs pristatė neseniai priimtas Slovėnijos Respublikos Konstitucijos pataisas, susijusias su šalies naryste ES. Pataisos numato dalies šalies suvereniteto patikėjimą tarptautinėms organizacijoms ir vyriausybės prievolę atsiskaityti parlamentui dėl ES reikalų. Nacionalinės pozicijos ES klausimais formavimo tvarką nustatys atskiras įstatymas. Parlamento poziciją formuos Europos reikalų ir Užsienio reikalų komitetai bei atskirais atvejais plenarinis posėdis. Parlamento mandatas Vyriausybės nariams bus politiškai privalomas.

Maltos Atstovų rūmų Pirmininkas Anton Tabone siūlė reglamentuoti bendradarbiavimą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento ir pakvietė į parlamentų pirmininkų konferenciją, kuri įvyks 2004 m. vasario 20-21 dienomis Maltoje.

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis savo kalboje pažymėjo, kad nacionaliniai parlamentai yra demokratijos, skaidrumo ir vyriausybės atskaitingumo užtikrinimo garantai. Tai žmonių vienijimo, tolerancijos ir konsensuso politikos kūrimo priemonė. Gerai ir laiku informuoti, aktyvūs ir konstruktyviai dirbantys nacionaliniai parlamentai turi užtikrinti, kad ES niekada nedominuotų viena, dvi ar trys valstybės. Naujoji Europa kuria ir naująjį parlamentarizmą, grindžiamą tampriu tarpparlamentiniu bendradarbiavimu ir parlamentine diplomatija.

Vytenis Povilas Andriukaitis pasiūlė kitų metų gegužės 1-9 dienomis visuose ES parlamentuose surengti pirmąją susivienijusios Europos parlamentinę savaitę, kurios metu būtų aptarti tokie klausimai, kaip: ES Konstitucinė sutartis, ES ir jos piliečiai, susivienijusi Europa ir atsiveriančios galimybės.

Po posėdžio padarius bendrą pirmininkų nuotrauką, svečiai buvo pakviesti dalyvauti Nacionalinės Asamblėjos plenarinių posėdžių salėje vykusioje Vyriausybės valandoje. Nacionalinės Asamblėjos deputatai ilgais plojimais sutiko stojančiųjų šalių parlamentų delegacijas.

Po posėdžio įvyko trumpas susitikimas su Prancūzijos Ministru Pirmininku Jean-Pierre Raffarin ir ministrų kabineto nariais. Susitikimo metu LR Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis pasiūlė apsvarstyti galimybę Lietuvoje surengti diskusiją dėl Europos Sąjungos Platesnės Europos - Naujųjų kaimynų iniciatyvos įgyvendinimo, neaplenkiant ir ES-Baltarusijos santykių klausimo.

Pasibaigus susitikimui su Ministru Pirmininku, delegacijų vadovai dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos Robert Schumann salėje surengtame susitikime su Prancūzijos Europos reikalų ministre Noelle Lenoir. Susitikimo, kuriame dalyvavo ir įvairių Europos valstybių jaunimo atstovai, metu buvo aptarta ES Konstitucinė sutartis ir naujas nacionalinių parlamentų vaidmuo išsiplėtusioje ES. LR Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenis Povilas Andriukaitis savo pasisakyme pritarė, kad Konvento parengtas ES Konstitucinės sutarties projektas yra geras ir TVK iš esmės jam turėtų pritarti. Lietuvos parlamentaras taip pat pasiūlė stiprinti tarpparlamentinius ryšius, plėtoti bendradarbiavimą COSAC ir kitų formatų rėmuose. Vienu iš tokių formatų galėtų būti visuose parlamentuose vienu metu rengiamos Europos savaitės, skirtos Europos Komisijos metinei darbų programai aptarti. Pirmoji susivienijusios Europos savaitė galėtų būti surengta jau kitų metų gegužės 1-9 dienomis. Ją 25 ES parlamentai galėtų skirti dešimties naujųjų narių įstojimui į ES. Prancūzijos Europos reikalų ministrė Noelle Lenoir susidomėjo šiuo LR Seimo Pirmininko pavaduotojo pasiūlymu, sakė, jog tai yra labai gera mintis ir žadėjo jį rimtai apsvarstyti.

Lietuvos delegaciją renginio metu lydėjo Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Giedrius Čekuolis, Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos Pirmininko patarėjas užsienio politikos klausimais Alain Sortais bei Prancūzijos Nacionalinės Asamblėjos draugystės su Lietuva grupės pirmininko pavaduotojas.

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojas Vytenio Povilo Andriukaičio 2003-12-03 kalba, 3 lapai.

Komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis

Komiteto pirmininko pavaduotojas Rolandas Pavilionis

L.Raulinaitytė, 239 67 60, el.p. Loreta.Raulinaityte@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 12 09.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas