Lietuvos Respublikos Seimas

Kuzmicko, V.Kvietkausko, A.Lydekos, E.Maldeikio, A.Ramanausko komandiruotės į Nyderlandus (2003 11 12-15)ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo narys Arminas Lydeka 2003 m. lapkričio 12 – 14 d. dalyvavo Nyderlandų Karalystės sostinėje Amsterdame vykusiame Europos Liberalų,, demokratų ir reformų partijos (ELDR) Kongrese. Į Kongresą buvo kviesti ir dalyvavo visų Europos valstybių liberaliosios pakraipos partijų, priklausančių ELDR, atstovai.

Pirmąją Kongreso dieną įvyko ELDR Partijos Biuro posėdis, Regionų komiteto posėdis, taip pat susirinko ir ELDR Taryba. Nemažai laiko pirmąją dieną buvo skirta įvairių valstybių delegacijų tarpusavio susipažinimui bei jų pasikeitimui pagrindinėmis nuomonėmis, pozicijomis ir pasiūlymais.

Antrąją dieną ELDR Partijos Kongresą oficialiai atidarė ir paskelbė pradėtu Partijos Pirmininkas p. Werner Hoyer. Pirmuoju ir aktualiausiu Kongreso klausimu buvo rinkimų į Europos Parlamentą programa, ją pristatė p. Haans van Baalen. Programos pristatymas buvo palydėtas gausiomis diskusijomis bei delegatų klausimais.

Nemažesnio Kongreso dalyvių dėmesio sulaukė ir Partijos Biuro rinkimai: kiekvienas kandidatas trumpai prisistatė ir nurodė pagrindines kandidatavimo priežastis bei trumpą veiksmų programą. Iki paskelbiant rinkimų į Biurą rezultatus, Kongreso dalyviai klausė pranešimų ir dalyvavo įvairiose diskusijose. Buvo pristatytos tokios temos kaip “Pilietybė ir Europos Sąjunga”, “Link liberalios Europos”, “Migracijos politika”.

Trečiąją ir paskutinę Kongreso dieną buvo tęsiamos diskusijos dėl rinkimų programos, išklausyti Europos Parlamento Pirmininko J.E. Pat Cox, Belgijos Ministro Pirmininko J.E. Guy Verhovstadt, Slovėnijos Ministro Pirmininko Anton Rop pasisakymai. Baigiamąją kalbą Kongrese perskaitė ir pasiektus rezultatus apibendrino Europos Parlameno ELDR politinės grupės lyderis Graham Watson.

ELDR Kongreso metu originalia forma pristatyta ir Lietuvos sostinė – Vilnius. Kongreso metu vykusiame meno kūrinių aukcione, skirtame nuo karo nukentėjusiems vaikams paremti, parduota Vilniaus miesto mero A.Zuoko daryta nuotrauka. Apžiūrinėdami parduodamą eksponatą Europos liberalai kalbėjo, kad tai – būsimojo Lietuvos premjero darbas.

ELDR Kongreso metu pavyko užmegzti ir vertingų dvišalių ryšių: aptartos bendradarbiavimo perspektyvos su naujai išrinktu liberalios krypties Olandijos partijos „D-66“ lyderiu Boris O.Dittrich. Pasidalinta patirtimi su Amsterdamo vicemeru liberalu M. van der Host, kuris Vilniaus miesto mero A.Zuoko vardu buvo pakviestas aplankyti Lietuvos sostinę.
Naujausi pakeitimai - 2003 12 09.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   NYDERLANDAI

LR Seimas