Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2003-11-19 d. SPRENDIMAS Nr.37(5)dėl kaimo gyventojų kūno kultūros ir sporto plėtojimo perspektyvų

                                                                                                                                   

SPRENDIMAS

 

DĖL KAIMO GYVENTOJŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PLĖTOJIMO PERSPEKTYVŲ

2003 m. lapkričio 19 d. Nr.37

 Vilnius

 

            Kaimo reikalų komitetas, apsvarstęs kaimo gyventojų kūno kultūros ir sporto plėtojimo perspektyvas, konstatuoja,  kad valstybės parama vystant kūno kultūrą ir sportą kaime dar nepakankama, kaimo sporto organizacijos turi mažesnes galimybes organizuoti sporto varžybas  bei kitus kūno kultūros bei sporto renginius,  šių organizacijų paramai neskiriamos lėšos gautos iš loterijų, nepakankamai rūpinamasi sporto statinių ir įrenginių, esančių  kaime ir miesteliuose, išsaugojimu  ir jų atnaujinimu.

            Siekiant toliau plėtoti kaimo gyventojų kūno kultūrą ir sportą, gerinti ūkininkų ir kaimo žmonių sveikatingumą,

Kaimo reikalų komitetas nusprendžia:

1. Pasiūlyti  Žemės ūkio ministerijai:

            1.1 Kaimo rėmimo programos 2004 metų sąmatoje numatyti lėšas kaimo sporto varžybų  bei kitų sporto renginių organizavimui.

            1.2.Pertvarkant pastatą (Blindžių g. 17, Vilniuje) viešojo administravimo reikmėms, užtikrinti  esančios sporto salės tolimesnį funkcionavimą, vadovaujantis  Kūno kultūros ir sporto įstatymo 24 straipsnio nuostatomis.

            2. Rekomenduoti Švietimo ir mokslo ministerijai skirti didesnį dėmesį sveikos gyvensenos,  kultūros ir sporto klubų veiklos propagavimui ir rėmimui bei sudaryti kaimo gyventojams palankesnes sąlygas sportuoti žemės ūkio profilio mokyklų sporto bazėse.

            3. Pasiūlyti Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rengiant sporto bazių bei įrenginių statybų programas, numatant lėšas kaimo sporto organizacijoms atsižvelgti į skiriamų  lėšų vienam gyventojui sportuoti santykį tarp miesto ir kaimo,

išnagrinėti galimybes kaimo sporto organizacijoms ir jų asociacijoms skirti dalį lėšų, gautų iš  loterijų.

            4. Pasiūlyti Lietuvos savivaldybių asociacijai, kartu su savivaldos institucijomis, apsvarstyti Kaimo žmonių laisvalaikio užimtumo programos parengimo ir jos įgyvendinimo finansavimo galimybes.

            5. Apie priimtus sprendimus informuoti Seimo Kaimo reikalų komitetą iki 2003 m. gruodžio 24 dienos.

 

Komiteto pirmininkas                                                                            Gintautas Kniukšta

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 08.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas