Lietuvos Respublikos Seimas

2003-12-08

Seimo Užsienio reikalų komitetas pritarė Įstatymo dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, ratifikavimo projektui Nr. IXP-3032

 

Seimo Užsienio reikalų komitetas apsvarstė šiuos klausimus:

Įstatymo dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, ratifikavimo projektą Nr. IXP-3032. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė ratifikavimo įstatymo projektui. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Egidijus Vareikis bei Susisiekimo ministerijos sekretorius Arvydas Vaitkus. Konvencijos tikslas – skatinti visuotinę atsakomybę ir bendras šalių pastangas tarptautinėje prekyboje tam tikromis pavojingomis cheminėmis medžiagomis siekiant apsaugoti žmogaus sveikatą ir aplinką nuo potencialaus kenksmingo poveikio ir prisidėti prie aplinkosauginiu požiūriu tinkamo jų naudojimo. Tai užtikrintų keitimasis informacija tarp šalių apie medžiagų savybes, saugos priemones, teisinį reglamentavimą. Atsižvelgiant į turimą ar gautą informaciją, būtų priimami Lietuvos nacionaliniai sprendimai dėl medžiagų importo ir eksporto ir pranešta apie tuos sprendimus kitoms šalims, kurios privalėtų jų laikytis. Roterdamo Konvenciją ratifikavo 35 pasaulio šalys. Konvencija įsigalios, kai ją ratifikuos 50 šalių.

Įstatymo dėl 1976 m. tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo ratifikavimo projektą Nr. IXP – 3034. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė pateiktam ratifikavimo įstatymo projektui. Projektą pristatė Komiteto išvadų rengėjas Egidijus Vareikis bei Aplinkos ministerijos sekretorius Aleksandras Spruogis. Konvencijoje, skirtingai nei galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įtvirtintas atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimas ne tik laivų valdytojams, bet ir gelbėtojams. Konvencijoje yra įvardijami asmenys, turintys teisę riboti atsakomybę (tai yra laivų savininkai ir gelbėtojai), apibrėžiami reikalavimai, kuriems gali ir kuriems negali būti taikomas atsakomybės ribojimas, nustatomos atsakomybės ribos ir kaip jos apskaičiuojamos kiekvienu konkrečiu atveju, įtvirtinama galimybė sudaryti ribojimo fondą, jo sudarymo ir paskirstymo tvarka. Ratifikavimo įstatymo projekte daroma išlyga, kad Konvencijos nuostatos būtų netaikomos reikalavimams dėl nuskendusio, sudužusio, užplaukusio ant seklumos ar palikto laivo iškėlimo, pašalinimo, sunaikinimo ar nukenksminimo, įskaitant tai, kas tokiame laive yra ir buvo, bei reikalavimams dėl laivo krovinio pašalinimo, sunaikinimo ar nukenksminimo. Šie teisiniai santykiai reglamentuojami Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymu ir Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymu. Konvenciją yra ratifikavusios ar prie jos prisijungusios 40 valstybių.

Užsienio reikalų komiteto nariai apsvarstė Seimo delegacijos Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Parlamentinės Asamblėjos veiklos ataskaitą, kurią pristatė delegacijos vadovas Aloyzas Sakalas.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 08.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas