Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. gruodžio 8d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2003 12 08 d.

1.SVARSTYTA: Europos ekonominių interesų grupių įstatymo projektas IXP-3005.

Svarstant projektą Komitetas pritarė Seimo Teisės departamento pastaboms ir pasiūlė projekto autoriams tobulinant projektą į jas atsižvelgti. Tai pat komiteto nariai pritarė komiteto patarėjos D.Komparskienės nuomonei, kad reglamento 14 straipsnio 4 dalyje valstybei suteikiama teise įstatyme nustatyti, kad apsaugant valstybės interesus valstybės kompetetinga institucija gali prieštarauti grupės adreso pakeitimui, jei dėl to pasikeičia grupei taikomi įstatymai. Ši teisė realizuota projekto 7 straipsnio 2 dalyje. Reglamente toliau nurodoma, kad valstybei savo įstatymuose įtvirtintus minėtą galimybę, taip pat turi būti numatyta galimybė tokį atvejį perduoti nagrinėti teismo institucijai.

Balsų dauguma nuspręsta siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurios apsvarstytos komitete ir kurioms komitetas pritarė.

2. SVARSTYTA: Administracinių ginčų komisijų įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 12 ir 14 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3003.

Komiteto nariai pasiūlė 14 str. Administracinių ginčų komisijos sprendimas redaguoti ir įrašyti, kad kai bendras sutarimas nepasiekiamas, sprendimas priimamas balsuojant dauguma dalyvavusiųjų narių.

Po diskusijos, balsų dauguma nuspręsta pritarti išvados projekto rengėjų patobulintam įstatymo projektui.

3.SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 209, 225(2), 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-3017.

Komiteto nariai išklausę komiteto patarėjos L.Zdanavičienės, bei pasitarę nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

4.SVARSTYTA: Valstybinių pensijų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2592.

Balsų dauguma nuspręsta atmesti įstatymo projektą .

5.SVARSTYTA: Prokuratūros įstatymo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo , Prezidento rinkimų įstatymo , Seimo rinkimų įstatymo, Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms(vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymo, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo ir Valstybės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-3063.

Bendru sutarimu nuspręsta pritarti įstatymo projektui.

5.SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo “Dėl kreipimosi į valstybės ir savivaldybių institucijas” projektas IXP-3068(2).

Komitetas, apsvarstęs Seimo narių A. Vazbio, bei J.Razmos, V.Simuliuk, V.Stankevič, A.Kašetos pasiūlymus, balsų dauguma jiems nepritarė.

Komitetas balsų dauguma pritarė patobulintam Seimo nutarimui.

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Birutė Kovalenkienė,

2396794
Naujausi pakeitimai - 2003 12 08.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas