Lietuvos Respublikos Seimas

2003 12 03 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-2118(2) nuspręsta. prašyti projekto rengėjų iki š.m. gruodžio 8 dienos pateikti Komitetui įvertintas bei suderintas suinteresuotų asmenų iki š. m. gruodžio 3 d. pateiktas pastabas ir pasiūlymus Įstatymo projektui IXP-2118(2).

Po svarstymo Vidaus vandenų transporto kodekso 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-2937 nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti komiteto narius A.Macaitį ir A.Poplavskį; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų, pastabų ir pataisų iš suinteresuotų asmenų dėl Vidaus vandenų transporto kodekso 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2937 laukia iki 2003 m. gruodžio 05 d.; prašyti Seimo papildomų komitetų pateikti išvadas dėl Vidaus vandenų transporto kodekso 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2937 iki 2003 m. gruodžio 06 d.; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2003 m. gruodžio 08 d. pateikti Komitetui išvados projektą; Vidaus vandenų transporto kodekso 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2937 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2003 m. gruodžio 08 d.

Po svarstymo Statybos įstatymo 2, 5, 20, 23, 27, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2962 nuspręsta pritarti Įstatymo projektui Nr.IXP-2962, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu. Komiteto paskirtas pranešėjas Henrikas Žukauskas.

Po svarstymo Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2828 nuspręsta tęsti Įstatymo projekto IXP-2828 svarstymą kitame posėdyje š.m. gruodžio 8 d.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 04.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas