Lietuvos Respublikos Seimas

2003 12 01 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo bendru sutarimu Miškų įstatymo 2, 4, 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2973 pritarta komiteto išvadai dėl Įstatymo projekto Nr. IXP-2973. Komiteto paskirtas pranešėjas Alfonsas Macaitis.

Po svarstymo Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-2828 nuspręsta Įstatymo projekto svarstymą tęsti kitame posėdyje š.m. gruodžio 8 d.

Po svarstymo Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-3024 Komitetas, atsižvelgdamas į tai, kad priėmus įstatymo projektą žymiai padidėtų mokestinė našta gyventojams, neproporcingai siekiamam tikslui pažeisdama jų teisę į nuosavybę bei į tai, kad siūloma mokesčio administravimo tvarka neatitinka Konstitucijos nuostatų (žr. į Seimo kanceliarijos Teisės departamento 3 pastabą) siūlo pagrindiniam komitetui atmesti Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-3024.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu. Komiteto paskirtas pranešėjas: Alfonsas Macaitis.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Įstatymo dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje ratifikavimo projektui. IXP-3032.

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 04.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas