Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.12.01 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2003-12-01 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Seimo nario J.Budrevičiaus pasiūlymus Transporto veiklos pagrindų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įtatymo projektui IXP–2132(2)

nusprendė: Nepritarti pasiūlymams. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio IV skirsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2877(2)

nusprendė: Išbraukti iš šios dienos darbotvarkės. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-3028

nusprendė: Projektŕ atmesti. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-3029

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.Puloką ir V.Tomaševski bei projektą komitete svarstyti gruodžio 8 d.. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Prezidento rinkimų įstatymo 32, 42, 44 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-2291(2)

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti J.Jurkų, E.Masiulį bei projektą komitete svarstyti pavasario sesijoje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Statybos įstatymo 2, 5, 20, 27, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-2962

nusprendė: Pritarti įstatymo projektui (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Vidaus vandenų transporto kodekso 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-2973

nusprendė: Pritarti įstatymo projektui. Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo5 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2154

nusprendė: Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti, numatant, kad ne mažiau kaip 4 procentai iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo, skirto kitoms valstybės reikmėms susijusioms su keliais, būtų skiriama savivaldybėms vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti ir prižiūrėti, tai yra iš viso savivaldybėms būtų skiriama 24 procentai lėšų vietinės reikšmės keliams bei gatvėms tiesti ir prižiūrėti, ir įstatymo projekto 2 straipsnio keičiamo įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje vietoj 20 procentų įrašyti 24 procentus (Balsavimo rezultatai: 4 balsavo “už“, 3 “prieš“, “susilaikiusių“ nebuvo.)

- Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo 4 straipsnio papildymo statymo projektŕ IXP-2431

nusprendė: Nepritarti įstatymo projektui. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

Taip pat komitetas išklausė Vidaus reikalų ministerijos sekretoriaus A.Astrausko informaciją apie Regioninės politikos valstybėje įgyvendinimą Europos Sąjungos politikos klausimais. Nacionalinės mokėjimų agentūros siūlymus dėl pertvarkos bei Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos informaciją dėl socialiai remtinų žmonių gyvenamosios vietos deklaravimo galimybių ir nusprendė siūlyti Vyriausybei išspręsti socialiai remtinų žmonių gyvenamosios vietos deklaravimo problemas iki gruodžio 31 dienos. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“)

 

Informaciją parengė:

VVSK sekretoriato

padėjėja G.Jasaitienė gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 12 04.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas