Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2003 m. gruodžio 3 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

 

 1.SVARSTYTA:

            Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo pakeitimo ir papildymo  įstatymo projektasIXP-2893ES.

 

NUSPRĘSTA:

1.      Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms (“už” balsavo 8, “susilaikė” – 1 komiteto narys).

2.      Komiteto paskirtas pranešėjas: A.Vazbys.

 

 

2.SVARSTYTA:

            Seimo narių D.Veličkos ir G.Šileikio (2003-12-02)ir P.Vilko (2003-12-03)  pasiūlymai Alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui  IXP-2774 (2SP).

 

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Seimo narių D.Veličkos ir G.Šileikio (2003-12-02)  pasiūlymuipapildyti 29 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip (“už” balsavo 7, “prieš” – 2, “susilaikė” – 1 komiteto narys):

“6. Reklama nelaikoma informacija apie alkoholinius gėrimus informaciniuose pranešimuose, kurie skirti tik alkoholio verslo specialistams, mokslinių tyrimų išvados (nurodant šaltinį) apie alkoholio poveikį sveikatai ir visuomenei (atsižvelgiant į šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktą), taip pat alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių registruoti pavadinimai (jei alkoholinių gėrimų gamintojo pavadinimas yra sudedamoji šių įmonių registruoto pavadinimo dalis) bei prekių ženklai, kai šie pavadinimai ir prekių ženklai pateikiami iškabose ant šių įmonių buveinės ar padalinio pastato bei įmonių valdomo transporto.”

2. NepritartiSeimo nario P.Vilko (2003-12-03)pasiūlymams (“už” balsavo 2, “prieš” – 4, “susilaikė” – 4 komiteto nariai):

     “Įstatymo 18 straipsnio 3 dalį papildyti 10 ir 11 punktais bei juos išdėstyti taip:

                    10) Valstybės ir savivaldybių institucijose ir kituose viešojo administravimo subjektuose;

                    11)  Valstybės ir savivaldybių įmonėse.”

 

 

3.SVARSTYTA:

            Įstatymo “Dėl 1976 m. tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo ratifikavimo” projektas IXP-3034.

 

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

  1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.
  2.  Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Martišauskas.

 

 

4.SVARSTYTA:

            Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo projektas  IXP-3006 ES.

 

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1.      Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2.      Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

 

Taip pat vyko Biokuro įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-3004 ES klausymai.   

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 04.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas