Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto INFORMACIJA apie 2003-12-01 d. posėdį

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-12-01 d. posėdį

 

Kaimo reikalų komitetas – kaip papildomas komitetas svarstė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą (Nr.IXP-3021ES). 

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta apibendrindamas teikiamus pasiūlymus dėl pridėtinės vertės tarifų sumažinimo atskiriems maisto produktams, pažymėjo, kad skirtingose Europos Sąjungos šalyse mokesčių tarifai ir lengvatos ženkliai skiriasi. Todėl formuojant pasiūlymus dėl PVM lengvatų taikymo reikia atsižvelgti į šalies gyventojų mokumo ir žemdirbių pajamų lygį bei jiems teikiamą paramą. Kaimo reikalų komiteto pastangomis pasiekta, kad šviežiai mėsai būtų taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas. Tai davė teigiamų rezultatų - atpigo mėsos kaina, vartotojai galėjo jos daugiau nusipirkti, mėsos suvartojimas per metus padidėjo apie 30 procentų, mėsos pardavimo kainos ir sąlygos tapo vienodos  turguose ir parduotuvėse.

            Komitetas apsvarstė Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos pasiūlymus nustatyti 9 proc. PVM tarifą  mėsai ir mėsos produktams. Komiteto nariai liko tos nuomonės, kad šviežiai mėsai reikia palikti galioti lengvatinį 5 proc. PVM tarifą ir pasiūlė pagrindiniam komitetui Įstatymo projekte numatyti sušaldytai bei giliai sušaldytai mėsai ir mėsos produktams 9 proc. PVM tarifą.

            Komitetas ne kartą savo posėdžiuose svarstė žuvininkystės sektoriaus problemas. Žvejai ir tvenkinių žuvų augintojai dėl aukštų gamybos kaštų daugiau negali mažinti parduodamų žuvų kainos, žuvims taikomas aukštas PVM tarifas didina jos kaina ir  neskatina vartotojų ją pirkti. Atsižvelgdamas į šiuos motyvus, Kaimo reikalų komitetas pritarė pasiūlymui, kad gyvoms, šviežioms ir atšaldytoms žuvims būtų taikomas lengvatinis 5 proc. PVM tarifas.

            Komitetas vadovaujasi tomis nuostatomis, kad integruojantis į Europos Sąjungą reikiaišsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros palikimą ir savitumą, plėtoti smulkų verslą ir amatus, suteikti galimybę šioje srityje dirbti invalidams.             Todėl, Komiteto narių nuomone, neturėtų būti naikinama PVM lengvata tradiciniams dailiųjų amatų dirbiniams ir  pasiūlyta pagrindiniam komitetui išnagrinėti galimybę įstatyme įtvirtinti  nuostatą dėl lengvatinio PVM tarifo taikymo šiems dirbiniams.

            Komitetas įvertino Lietuvos verslinių sodų asociacijos  "Vaisiai ir uogos" pastabas, kad  dėl aukšto 18 proc. PVM tarifo vaisių, daržovių ir uogų produkcijai  ir nepakankamo gyventojų mokumo, mažėja šių produktų suvartojimas. Lietuvai įstojus į ES, mūsų šalies vaisių ir daržovių augintojai atsidurs nevienodose konkurencinėse sąlygose. Dėl to, Komitetas atkreipė Seimo Biudžeto ir finansų komiteto dėmesį į tai, kad per artimiausius 4-5 metus, pradedant  2004 metais, reikia palaipsniui mažinti PVM tarifą šiems produktams.

            Nuo 2004 m. sausio 1 d. keičiama atleisto nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, įsigijimo tvarka. Ūkio ir Vidaus reikalų ministrų įsakymu š. m. spalio 31 d.  patvirtinta Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarka .

            Kaimo reikalų komitetas gavo iš visuomeninių žemdirbių organizacijų daug nusiskundimų, kad taikant šią kontrolės tvarką žymėtas kuras negalės būti naudojamas žemės ūkio subjektams priklausančiose sunkvežimiuose ir kitose motorinėse transporto priemonėse, kurios naudojamos derliui iš laukų išvežti ir žemės ūkio produkcijai gabenti į perdirbimo įmones.

Posėdyje išklausyta Finansų, Ūkio ir Žemės ūkio  ministerijų atsakingų darbuotojų informacija apie kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarka.  konstatuota, kad vienašališkai, neapsvarsčius su žemdirbių visuomeninėmis organizacijomis, priimtas sprendimas draudžiantis žemdirbiams naudoti pažymėtus dyzelinius degalus, jų nuosavybės teisę turimuose sunkvežimiuose ir kitose motorinėse transporto priemonėse.

Žemdirbių netenkina  ir tai, kad atskiruose žemės ūkio gamybos srityse, taikant intensyvias technologijas, nustatyta akcizu neapmokestinamo dyzelinių degalų norma - 120 litrų vienam žemės ūkio naudmenų hektarui  yra nepakankama.

            Kaimo reikalų komitetas pritarė Seimo narių Jeronimo Kraujelio ir Gintauto Kniukštos parengtam akcizų įstatymo pakeitimo  įstatymo projektui. Siūlomo įstatymo pakeitimo  projekto nuostata yra ta, kad  nebūtų normuojamas nuo akcizo atleidžiamas gazolis (dyzeliniai degalai), kuris skirtas naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų  žuvininkystėje. Šiuo atveju minėtų lengvatų  taikymo tvarką turės nustatyti Vyriausybė.

Komitetas taip pat pasiūlė Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijomspakeisti kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarką,  numatant galimybę žemdirbiams naudoti pažymėtus dyzelinius degalus, jų nuosavybės teisę turimuose sunkvežimiuose ir kitose motorinėse transporto priemonėse, kurios naudojamos derliui iš laukų išvežti ir žemės ūkio produkcijai gabenti į perdirbimo įmones. 

 

 

KRK informacija

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 02.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas