Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. gruodžio 1d. komiteto posėdis

Spaudos tarnybai

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2003 12 01 d.

1.Svarstyta: Darbo kodekso 88 ir 91 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-IXP-2940

(TTK papildomas, SRDK pagrindinis)

Komitetas, išklausęs komiteto patarėją bei pasitarę nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į komitete išsakytas pastabas.

Teikiamas projektas nesuderintas su kartu su juo teikiamo Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projekto IXP-2939 nuostatomis, su galiojančio Bedarbių rėmimo įstatymo nuostatomis, nesuderinti projekto 1 ir 2 straipsniai.

Posėdyje dalyvavę SRDM atstovai sutiko su pastabomis ir žadėjo kartu su pagrindiniu SRDK projektą patobulinti.

2.Svarstyta: Seimo nutarimo “ dėl Seimo nutarimo “ Dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro nuostatų patvirtinimo” pakeitimo projektas IXP-2727

(TTK papildomas)

Komiteto patarėjas A.Kabišaitis pristatė projektą ir siūlė projektui pritarti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas.

Komiteto nariai pasitarę bendru sutarimu pritarė projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas.

3.SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 181, 215 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2018 (TTK pagrindinis)

Komiteto patarėja L.Zdanavičienė pristatė išvadų projektą ir siūlė projektą atmesti, nes LR Teisingumo ministerija, Žmogaus teisių centras, Teisės institutas, Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą neigiamai atsiliepė apie projekte numatytus pakeitimus.

Komiteto nariai pasitarę balsų dauguma nusprendė atmesti projektą, atsižvelgiant į institucijų pateiktus argumentus.

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 12 02.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas