Lietuvos Respublikos Seimas

Gruodžio 1 d. posėdyje

 

Šiandien įvyko bendras išvažiuojamasis Švietimo, mokslo ir kultūros bei Informacinės visuomenės plėtros komitetų posėdis – susitikimas su Lietuvos radijo ir televizijos taryba, administracija ir darbuotojais.

Komitetų nariai susirinko išklausyti visų suinteresuotų nacionalinio transliuotojo problemomis nuomonių, pasisakymų.

Tokios diskusijos poreikis iškilo, svarstant Visuomenės informavimo įstatymo pataisas bei rengiant pasiūlymus.

Posėdį pradėjo ir įžanginį žodį tarė Lietuvos radijo ir televizijos tarybos pirmininkas Romas Pakalnis. Diskusiją moderavo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis, kuris iškėlė pagrindines LRT veiklos problemas: nacionalinio transliuotojo misijos nepakankamas vykdymas; finansavimo aspektai (biudžetinės lėšos, projektinis finansavimas, komercinės pajamos ar abonentinis mokestis); stabilumo nebuvimas dėl dažno vadovybės keitimo. Dėl aktualiausių klausimų ir problemų dalyvių nuomonės kardinaliai išsiskyrė: administracijos atstovai akcentavo pinigų trūkumą, o radijo ir televizijos kūrybiniai darbuotojai bei profsąjungų atstovai akcentavo tai, kad administracija daug mažiau dėmesio skiria kūrybiniams darbuotojams ir kūrybiniam procesui reikalingos technikos įsigijimui. Taip pat buvo diskutuota apie LRT transliuojamos programos trūkumus. Pastebėta, kad dauguma laidų tampa komercinėmis, nebeatitinkančiomis visuomeninio transliuotojo misijos, taip pat pastebėti programų transliavimą reglamentuojančių įstatymų pažeidimai. Tarybos nariai bei administracijos vadovai susilaukė priekaištų dėl neseniai įvykusių konkursų į vyriausiojo režisieriaus ir vyriausiojo prodiuserio organizavimo.

Išklausę visus – ir dalykiškus, ir emocionalius – pasisakymus, Seimo nariai pažadėjo atsižvelgti į keliamas problemas rengiant įstatymų projektus bei pakvietė visus suinteresuotuosius toliau dalyvauti bendrose diskusijose.
Naujausi pakeitimai - 2003 12 01.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas