Lietuvos Respublikos Seimas

Pranešimas spaudai 2003-12-01

2003-12-01, posėdis Nr.37

Komitetas, dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos valstybės sekretoriui Vidmantui Žilinskui, ministerijos sekretoriui Sauliui Janoniui bei kitiems ministerijos atstovams, svarstė pastabas bei pasiūlymus Stomatologinės priežiūros (pagalbos) įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-2742(2) nutarė tęsti svarstymą kitame posėdyje.

Taip pat Komitetas, Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004-2008 metų programos patvirtinimo" projektą Nr.IXP-3035. Šia programa siekiama sustabdyti ir sumažinti narkomanijos plitimą, užkirsti kelią neteisėtai narkotikų apyvartai, įgyvendinti valstybės politikos prioritetus narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės srityje, nuosekliai ir kompleksiškai šalinant narkomanijos atsiradimo ir plitimo priežastis bei sąlygas, racionaliai naudojant finansinius bei žmogiškuosius išteklius. Minėto Seimo nutarimo projekto svarstymas bus tęsiamas kitame posėdyje.

Komitetas svarstė Vyriausybės pateiktus "Lietuvos Respublikos 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą bei su juo susijusių teisės aktų projektus " Nr.IXP-2921 (2) ir nutarė svarstymą tęsti posėdyje.
Naujausi pakeitimai - 2003 12 01.
Jolita Matuzienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas