Lietuvos Respublikos Seimas

2003 11 26 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo Miškų įstatymo 2, 4, 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2973 nuspręsta tęsti svarstymą kitame posėdyje.

Po svarstymo Statybos įstatymo 2, 5, 20, 23, 27, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-2962 nuspręsta: Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti komiteto narius H.Žukauską ir K.Skamaraką; paskelbti spaudoje, kad Aplinkos apsaugos komitetas pasiūlymų, pastabų ir pataisų iš suinteresuotų asmenų dėl Statybos įstatymo 2, 5, 20, 23, 27, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2962 laukia iki 2003 m. lapkričio 28 d.; prašyti Seimo papildomų komitetų pateikti išvadas dėl Statybos įstatymo 2, 5, 20, 23, 27, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2962 iki 2003 m. gruodžio 02 d; prašyti Komiteto išvadų projekto rengėjų iki 2003 m. gruodžio 03 d. pateikti Komitetui išvados projektą; dėl Statybos įstatymo 2, 5, 20, 23, 27, 33 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-2962 svarstymo data Aplinkos apsaugos komitete - 2003 m. gruodžio 03 d.

Po svarstymo Biokuro įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-3004 nuspręsta: iš esmės pritarti Įstatymo projektui IXP-3004 ir siūlyti pagrindiniam komitetui: 1) projekto 5 straipsnio 3 dalį papildyti nauju punktu, jame įtvirtinant, kad Ūkio ministerija koordinuoja kitų ministerijų veiklą reguliuojant biokuro, biodegalų ir bioalyvos gamybą ir naudojimą bei užtikrina biokuro, biodegalų ir bioalyvų skatinimo priemonių ir programų įgyvendinimą; 2) atsižvelgti į Teisės departamento išvadoje pateiktas pastabas.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu. Komiteto paskirtas pranešėjas Alfonsas Macaitis.

Po svarstymo Melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-3002 nuspręsta pritarti Įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Teisės departamento išvadoje pateiktas pastabas.

Balsavimo rezultatai: 5 – už, 1 - prieš. Komiteto paskirtas pranešėjas: Alfonsas Macaitis.

Albertas Vasiliauskas, Aplinkos ministerijos viceministras, informavo Komitetą ir pateikė argumentus dėl būtinybės Aplinkos ministerijos sistemoje vykdyti vidinę reformą nacionalinių parkų miškų administravimo ir jų tvarkymo srityje.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 27.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas