Lietuvos Respublikos Seimas

2003 11 24 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas po svarstymo Sodininkų bendrijų įstatymo projekto IXP-1901(4SP) bendru sutarimu pritarė Komiteto išvadoms ir Komiteto patobulintam Įstatymo IXP-1901(5) projektui. Komiteto paskirtas pranešėjas Alfonsas Macaitis.

Komitetas po svarstymo Žemės reformos įstatymo 8, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1902(3) bendru sutarimu pritarė komiteto išvadoms ir komiteto patobulintam Įstatymo projektui IXP-1902(4). Komiteto paskirtas pranešėjas Alfonsas.Macaitis.

Komitetas po svarstymo Lietuvos Respublikos įstatymo “Dėl kooperatinių garažų ir sodininkų bendrijų” pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto IXP-1903(3SP) bendru sutarimu pritarė Įstatymo projektui Nr.IXP-1903(3SP). Komiteto paskirtas pranešėjas Alfonsas Macaitis.

Po svarstymo Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-2281(2) nuspręsta sudaryti darbo grupę (Alfonsas Macaitis, Henrikas Žukauskas, Kęstutis Skamarakas, Aleksander Poplavski), kuri įvertintų Įstatymo projektą IXP-2281(2) ir pateiktų siūlymus šiam projektui iki š.m. gruodžio 12 d.

Po svarstymo Lietuvos Respublikos Teisės aktų projektų Dėl Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo 1992 m. konvencijos Vandens ir sveikatos protokolo ratifikavimo projekto IXP-2977 nuspręsta bendru sutarimu pritarti Įstatymo projektui IXP-2977. Komiteto paskirtas pranešėjas: Alfonsas Macaitis.

Komitetas svarstė ir pateikė siūlymus Baltijos asamblėjos rezoliucijos “Dėl naftos telkinio "D-6" grėsmės Baltijos jūrai”projektui.
Naujausi pakeitimai - 2003 11 27.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas