Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-11-26

 

 

 

Komitetas 2003-11-26 posėdyje svarstė Policijos rėmėjų įstatymo 2, 4, 5, 6, 8, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo bei įstatymo papildymo 51 straipsniu įstatymo projektą Nr.IXP-2985 ir Baudžiamojo kodekso 30 ir 230 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2987. Svarstyme dalyvavo Policijos departamento atstovas Remigijus Kalašnykas. Projekto tikslas – numatyti daugiau teisių ir savarankiškumo policijos rėmėjams, kad išimtinais atvejais jie galėtų veikti be policijos pareigūnų ir turėtų teisę, esant reikalui, panaudoti specialiąsias priemones. Šiuo metu galiojantis Policijos rėmėjų įstatymas tokios galimybės nenumato. Tačiau, Komiteto nuomone, pagrindinis komitetas turėtų patobulinti projektą atsižvelgiant į šias pastabas: a) projekte įteisinti ne tik policijos rėmėjų teises, tačiau ir apibrėžti jų atsakomybės už padarytus veiksmus laipsnį, b) praplėsti policijos rėmėjų poveikių priemonių sąrašą, c) suderinti projektą su kitais galiojančiais teisės aktais.

Dalyvaujant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovams V.Rupšiui ir M.Panavaitei, Komitetas bendru sutarimu pritarė Nedarbo socialinio draudimo įstatymo projektui Nr.IXP-2939. Projekto tikslas - suformuoti finansiškai stabilią ir patikimą draudimo nuo nedarbo sistemą, kuri užtikrintų apdraustiems šia nedarbo rūšimi asmenims pakankamas pragyvenimui pajamas, jiems netekus turėto darbo ir ieškant naujo darbo pagal turimą arba įgyjamą profesiją,

sustiprinti išmokų pagrįstumo kontrolę ir pagerinti bedarbių motyvaciją aktyviai darbo paieškai,

nedarbo draudimo sistemą integruoti į šalyje galiojančią socialinio draudimo sistemą, taip pat suderinti su aktyvios darbo rinkos politikos priemonėmis bei socialinės paramos sistema.

Komitetas pritarė Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 53 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-2200, Civilinio kodekso 3.85 ir 3.233 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-2201 ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 2591 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Kodekso papildymo 1813 straipsniu įstatymo projektui Nr.IXP-2202. Projekto svarstyme dalyvavo Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos patarėjas Aurimas Miškinis. Projektų tikslas – aiškiai įvardinti vaiko teisinę padėtį, kuomet vaiko atžvilgiu vykdomi procesiniai veiksmai administracinėse ar baudžiamosiose bylose.

Aptarti kiti klausimai.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 27.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas