Lietuvos Respublikos Seimas

SPRENDIMAS.Dėl Europos Komisijos pranešimo apie Lietuvos pasirengimą narystei ir dalyvavimo ES teisėkūroje (2003-11-24 Nr.38)

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

Kodas 8860529     Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius     Tel. (8~5) 2 39 67 68     Faksas (8~5) 2 39 64 19

El.p. kaimorkt@lrs.lt

___________________________________________________________________________________________________________

 

SPRENDIMAS

 

DĖL EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMO APIE LIETUVOS PASIRENGIMĄ NARYSTEI ES IR DALYVAVIMO ES TEISĖKŪROJE

 

2003 m. lapkričio 24 d. Nr.38

 Vilnius

 

Atsižvelgdamas į Europos Komisijos pranešime nurodytus nepabaigtus darbus ir probleminius klausimus žemės ūkio, veterinarijos ir žuvininkystės srityse,

siekdamas, kad būtų tinkamai pasirengta Lietuvos narystei ES, ypač būsimos ES finansinės paramos įsisavinimui ir užtikrintas veiksmingas dalyvavimas ES teisėkūroje,

Kaimo reikalų komitetas n u s p r e n d ž i a:

1. Pasiūlyti Vyriausybei parengti konkrečias priemones Europos Komisijos pranešime nurodytiems trūkumams žemės ūkio, veterinarijos ir žuvininkystės srityse šalinti ir užtikrinti jų įgyvendinimo finansavimą.

            2. Rekomenduoti Žemės ūkio ministerijai:

2.1 iki 2004 m. gegužės 1 d. kas mėnesį pateikti informaciją Seimo Kaimo reikalų komitetui apie minėtų priemonių įgyvendinimą ir dalyvavimą ES teisėkūroje;

2.2 suaktyvinti veiklą, skleidžiant kaimo gyventojams informaciją apie pasirengimą įgyvendinti ES Bendrąją žemės ūkio politiką Lietuvoje. 

 

 

 

 

Komiteto pirmininkas                                                                                                 Gintautas Kniukšta

 

 

 

 


 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 26.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas