Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. lapkričio 24d. komiteto posėdis

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdis 2003 11 24 .

1.Svarstyta: Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2878 ES

Komitetas bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurios apsvarstytos Teisės ir teisėtvarkos komitete ir kurioms komitetas pritarė .

1a.SVARSTYTA: Vertybinių popierių rinkos įstatymo 15 straipsnio papildymo ir Įstatymo papildymo 19(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-2879

Komitetas bendru sutarimu nusprendė siūlyti projektą atmesti, nes preliminariai įvertinus galima daryti išvadą, kad projekto nuostatos dėl priverstinio akcijų supirkimo prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisėtų lūkesčių principui.

1b.SVARSTYTA: Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2880

Komitetas bendru sutarimu nusprendė siūlyti projektą atmesti kaip lydintį Vertybinių popierių rinkos įstatymo 15 straipsnio papildymo ir įstatymo papildymo 191 straipsniu įstatymo projektą IXP-2879, nes preliminariai įvertinus galima daryti išvadą, kad projekto IXP-2879 nuostatos dėl priverstinio akcijų supirkimo prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui bei konstituciniam teisėtų lūkesčių principui.

2.SVARSTYTA: Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 33 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2896 ir su juo susiję Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2897 bei Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2899

Komitetas bendru sutarimu nusprendė grąžinti projektus iniciatoriams tobulinti

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Birutė Kovalenkienė,

2396795
Naujausi pakeitimai - 2003 11 25.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas