Lietuvos Respublikos Seimas

Lapkričio 24 d. posėdyje

Svarstytas Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2933. Įstatymo projektą pristatė Kultūros ministrės patarėjas Juozas Pilipavičius. Projekto esmė - taikyti Lietuvos archyvų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir valstybiniams archyvams tuos pačius reikalavimus kaip ir Lietuvos nacionalinėms ir respublikinėms kultūros įstaigoms įvežant į Lietuvą kilnojamąsias kultūros vertybes. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsipareigojimo taikymas įvežamiems unikaliems dokumentams atpalaiduotų Lietuvos archyvų departamentą ir valstybės archyvus nuo komercinio draudimo prievolės, kuri apriboja biudžetinės įstaigos galimybes savarankiškai atsirinkti dokumentų kolekcijas parodoms Lietuvoje. Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė teikiamam įstatymo projektui ir nusprendė teikti Seimui jį svarstyti.

Svarstyti Seimo narių Algirdo Kunčino ir Gintauto Babravičiaus pasiūlymai Visuomenės informavimo įstatymo 2 ir 28 straipsnių papildymo įstatymo projektui (IXP-2031(4), kuriais tikslinamos dienraščio ir savaitraščio sąvokos. Komiteto nariai pasiūlymams pritarė bendru sutarimu ir nusprendė teikti Seimui juos svarstyti.
Naujausi pakeitimai - 2003 11 24.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas