Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-11-24 d. posėdį Nr.38

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2003-11-24 d. posėdį

 

Kaimo reikalų komitetas 2003 m. lapkričio 24 d. svarstė Europos Komisijos pranešimą apie Lietuvos pasirengimą narystei Europos Sąjungoje ir dalyvavimą ES teisėkūroje.

            Pranešimą šiuo klausimu padarė Žemės ūkio viceministrė Dalia Miniataitė.

Atsižvelgdamas į Europos Komisijos pranešime nurodytus nepabaigtus darbus ir probleminius klausimus žemės ūkio, veterinarijos ir žuvininkystės srityse ir siekdamas, kad būtų tinkamai pasirengta Lietuvos narystei ES, ypač būsimos ES finansinės paramos įsisavinimui ir užtikrintas veiksmingas dalyvavimas ES teisėkūroje, Kaimo reikalų komitetas nusprendė pasiūlyti Vyriausybei parengti konkrečias priemones Europos Komisijos pranešime nurodytiems trūkumams žemės ūkio, veterinarijos ir žuvininkystės srityse šalinti ir užtikrinti jų įgyvendinimo finansavimą.

Kartu Komitetas rekomendavo Žemės ūkio ministerijai iki 2004 m. gegužės 1 d. kas mėnesį pateikti informaciją Seimo Kaimo reikalų komitetui apie minėtų priemonių įgyvendinimą ir dalyvavimą ES teisėkūroje, taip pat suaktyvinti veiklą, skleidžiant kaimo gyventojams informaciją apie pasirengimą įgyvendinti ES Bendrąją žemės ūkio politiką Lietuvoje. 

           

Komitetas svarstė ir pritarė Įstatymo dėl Lietuvos Respublikos ir Europos bendrijų Komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai, metinės finansavimo sutarties 2003 metams dėl specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) ratifikavimo projektui. Pagal šią programą 2003 metų laikotarpiui ES skirs 32,1 mln. eurų. Minėtą sumą Lietuvai būtina įsisavinti iki 2007 metų.  

 

Svarstant Produktų saugos įstatymo 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25 straipsnių pakeitimo bei  Įstatymo  papildymo priedu įstatymo projektą (Nr.IXP-3001ES) Komitetas iš esmės  pritarė šiam įstatymo projektuiir nusprendė pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas bei Žemės ūkio ministerijos pasiūlymus.

 

Komiteto posėdyje buvo svarstytas Miškų įstatymo 2, 4, 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (Nr.IXP-2973). Komiteto nariai nusprendė siūlyti  pagrindiniam Aplinkos apsaugos komitetui kartu su  projekto iniciatoriais tobulinti  Miškų įstatymo 2, 4, 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, atsižvelgiant į  Teisės departamento pastabas ir pasiūlymus bei  Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo Konstitucinio įstatymo  17 str. 2 d. nuostatas.

 

 

 

KRK informacija

 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 24.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas