Lietuvos Respublikos Seimas

2003-11-17 posėdžio stenograma

LAIKINOJI TYRIMO KOMISIJA DĖL GALIMŲ GRĖSMIŲ LIETUVOS NACIONALINIAM SAUGUMUI

 

2003-11-17 viešo posėdžio stenograma

 

A. SAKALAS. Gerbiamieji  komisijos nariai, gerbiamieji Lietuvos žmonės, komisija pradeda savo antrą viešąjį posėdį, Norėčiau pradžioje jus informuoti… atsakyti į du dalykus. Komisija sukaupė medžiagą,jau turi gana daug sukaupusi, bet mums reikalingos apklausos, kad galėtume tą medžiagą patikslinti, paryškinti, nuspręsti, kas iš mūsų turimos medžiagos atitinka tikrovei, o kas galbūt ne visai atitinka ir ką mes darome apklausdami tuos žmones, apie kuriuos informacijos mums reikėtų.

Antra. Noriu informuoti, kad yra gautas Antro … departamento prie KAM direktoriaus pono G.Bagdono prašymas. Jis prašo patikslinti, tvirtina, kad lapkričio 13 dieną buvo transliuota informacinių žinių laidoje pranešta, kad komisija patvirtino, jog šio žvalgybininko skyrimas į Valstybės saugumo departamentas vadovus suderintas su nusikaltėlių struktūromis. Oficialiai pareiškiu, tokios informacijos mes neturime. Mes turime informaciją apie tai, kad nusikaltėlių struktūros visais jiems įmanomais būdais stengėsi pašalinti dabartinį Saugumo departamento vadovą poną M.Laurinkų. Taigi, aš oficialiai pasakau, kad komisija tos informacijos neturi.

O dabar pradedame susitikimą su liudininkais, su žmonėmis, kurių informacija galėtų būti mums naudinga ir, jeigu nėra pono Spurgos ir generalinio komisaro, tada pakvieskite poną G.Kirkilą.

G.KIRKILAS.  Laba diena.

A.SAKALAS. Laba diena, prašom, galite iš karto įsijungti mikrofoną. Pone Kirkilai, jums žinoma, kokiu klausimu mes norime… V.Andriukaitis iškėlė tam tikrų abejonių dėl mūsų užsienio politikos pareigūnų veiklos. Prašytume jūsų papasakoti ką jūs žinote apie šias abejones, ar galėtume jas patvirtinti, ar jas paneigti? Prašytume be ilgų komentarų, ar versijų pateikimų, tiesiog trumpai ir aiškiai pasakyti tai, ką jūs žinote. Tai yra sakyti tik tiesą ir nieko daugiau. Prašom.

G.KIRKILAS.  Ačiū, pone pirmininke. Gerbiamoji komisija, iš tikrųjų šiame kontekste iš tikrųjų galiu prisiminti, kad praeitų metų pradžioje, kaip prisimenate buvo vienas iš tokių sunkiausių, vadinamųjų Kaliningrado derybų etapų, kai Lietuva denonsavo bevizį režimą, kuris turėjo prasidėti nuo sausio 1 d., de facto jis prasidėjo šiek tiek vėliau. Tuo metu taip pat vyko Lietuvos Prezidento rinkimai, nemažai diplomatų ir taip pat Rusijos diplomatų dažnai užduodavo klausimus, ar keisis Vyriausybės, ypač ar keisis užsienio reikalų ministras, krašto apsaugos ministras, kartais kariuomenės vadas ir tuo metu aš galvojau, kad tai klausimai yra gana natūralūs, kaip ir priklauso po Prezidento rinkimų, daugelyje šalių, kaip žinote, keičiasi Vyriausybė, tai aš aiškindavau, kad iš esmės mūsų Vyriausybės pagal mūsų Konstituciją atstatydinimas yra formalus, Vyriausybė iš naujo gauna pasitikėjimą, kad Vyriausybės kilmė yra daugiausia iš Seimo valdančiosios daugumos.

Labai daug klausimų iš tikrųjų buvo apie tai, ar gali taip atsitikti, kad bus keičiamas užsienio reikalų ministras A.Valionis su ponu A.Medalinsku. Tai aiškindavau vėlgi tą patį, kad to negali būti ir, aišku, tuo metu aš tokio konteksto, kuris yra šiandien, aišku, neturėjau.

A.SAKALAS. Prašom. Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Gerbiamasis kolega, jūs minėjote ko gero daugiau apie neformalius pokalbius su diplomatais, kur jūs tokią informaciją išgirdote ir turėjote paneigti. Bet sakykite prašau, ar jums neteko matyti kitų valstybių vienos ar kitos tarptautinės organizacijos atmintines, kuriose būtų užsimenama apie būtent tokį klausimo kėlimą, kad bus pakeistas ministras ir kas galėjo būti tokio klausimo skleidikai?

G.KIRKILAS. Taip, aš esu matęs, kad Lietuvos ambasados prie Europos bendrijų atmintinę, kurioje buvo, kaip čia pasakius, antrinė informacija interpretuojama, kad tokie pat gandai yra Briuselyje, kad bus keičiamas Lietuvos užsienio reikalų ministras, galbūt į poną Medalinską, kuris, kaip žinote, prieš pat rinkimus perėjo į R.Pakso komandos pusę. Tai jeigu kalbėtume apie raštiškus, tai tik tokį aš esu matęs.

PIRMININKAS. Prašom dar klausimų. A.Kubilius. Prašom.

A.KUBILIUS. Ar tarp tų G.Steponavičiaus minėtų … įvairaus pavidalo buvo tokių dokumentų, kuriuose būtų išsakoma arba atspindima patarėjo A.Medalinsko nuostatos dėl Rusijos tranzito į Kaliningradą.

G.KIRKILAS.  Ne, tiesiog tikrai tokių nesu matęs, bent pro memori ar ko nors panašaus, negalėčiau pasakyti, kad būtų koks nors kišimasis į Kaliningrado tranzito derybų eigą. Bent jau man taip nebuvo sakoma. Kaip žinote, aš buvau Prezidento atstovas šiose derybose, Prezidento V.Adamkaus paskirtas ir derybos vyko taip, kaip vyko, aš negalėčiau pasakyti, kad tiesiogiai būčiau neteisus, jeigu matyčiau ką nors raštiško. Aišku, Rusijos delegacija, kuri per tą laiką buvo kelis kartus atvykusi, jie taip pat uždavinėjo tuos klausimus ar bus keičiama Vyriausybė arba kitaip tariant, jie visą laiką klausia ar bus keičiama Lietuvos užsienio politika. Tokie klausimai buvo, bet raštiškų aš nemačiau.

PIRMININKAS. Ponas A.Sadeckas.

A.SADECKAS. Gerbiamasis kolega, kaip jūs įvertinote A.Medalinsko vaidmenį ir kompetenciją, ar nebuvo peržengtos kompetencijos ribos, sprendžiant užsienio politikos klausimus, bendradarbiaujant su jūsų vadovaujamu komitetu, su Užsienio reikalų ministerija? Kaip jūs manote, kiek apie tai galėjo žinoti Prezidentas ir toleravo ar netoleravo tokius veiksmus.

Mano požiūriu, tai iš tikrųjų kompetencija buvo peržengta ne vieną kartą, Aš manau, kad patarėjas gali vykdyti politiką tik patardamas Prezidentui, o ne kišdamasis tiesiogiai į žinybų veiklą, šiuo atveju, į Užsienio reikalų ministerijos. Tokių atvejų buvo nemažai, aš manau, kad čia iš tikrųjų buvo peržengta kompetencija, nes … nežinau kodėl taip atsitiko, gal todėl, kad ponas A.Medalinskas pats yra buvęs ilgai politikoje, parlamento narys ir panašiai, gal jis tiesiog nesugebėjo pakeisti savo vaidmens būdamas patarėju. Tačiau taip buvo.

Bet su mūsų Užsienio reikalų komitetu mes kviesdavome poną A.Medalinską, jis keletą kartų yra dalyvavęs trumpai, tačiau kokio nors kitokio poveikio nebuvo, nes, aš manau, kad ponas A.Medalinskas turbūt aiškiai žinojo, kas yra mūsų komitetas, jis yra buvęs jo narys, ir, vargu, ar jis galėtų kokią nors didesnę įtaką mums padaryti. Nepasakyčiau, kad taip buvo daroma. Bet … jis nedalyvavo visuose posėdžiuose, bet kai kuriuose dalyvavo. Ar žinojo tai Prezidentas, ne visiškai man adresuotas klausimas, bet aš taip įsivaizduoju, kad Prezidento patarėjai dirba Prezidentui ir turėjo informuoti apie savo veiksmus. Jeigu jis to nedarė, tai buvo blogas patarėjas. Tačiau, sprendžiant iš kai kurių tokių savarankiškų veiksmų galbūt ne viską informuodavo ponas A.Medalinskas. Aš manydavau, kad lygindamas su prieš tai buvusiais Prezidentais ir jo patarėjais, A.Brazausku, V.Adamkumi, aš manau, kad tuo metu patarėjai elgėsi būtent taip, kaip dera patarėjams. Šiuo atveju, iš tikrųjų patarėjas užsienio reikalų klausimais, mano požiūriu, gerokai peržengdavo kompetenciją, aš jau nekalbu apie tai, kad prisimenu vieną iš užsienio reikalų vadinamosios koordinacinės komisijos posėdžių, kuriame jūs dalyvavote, kiek aš žinau, prieš tai buvo išsiuntinėti įvairūs jo paties projektai, aš manau, kad tai neleistina. Šiuo atveju, manau, kad patarėjas nelabai suprato savo padėtį Lietuvos valdymo hierarchijoje. Gerbiamasis komiteto pirmininke, aš norėčiau paklausti, ar nebuvo atšauktas Prezidento V.Adamkaus dekretas jūsų, kaip asmens, kuriam buvo suteikti įgaliojimai derėtis dėl Kaliningrado klausimų ir dėl tranzito?

G.KIRKILAS.  Ne, aš pats kreipiausi į Prezidentą ir paklausiau, ar aš turiu tęsti savo pareigas iškart po  Prezidento rinkimų. Prezidentas atsakė, kad taip. Todėl  iki šiol dekretas nėra atšauktas.

A.SAKALAS. Dar klausimų prašom.  Prašau. A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Sakykite, kaip komiteto pirmininkas, bendraudamas su užsienio šalių diplomatais arba kitais pareigūnais, arba kaip asmuo, kuriam patenka į rankas daugelis su užsienio politika susijusių pro memoria, ar jums teko susidurti su pastabom arba informacija apie kitų patarėjų veiklą, sakykime, R.Ačo veiklą, kuri keltų užsienio šalims kokios nors nusistebėjimo?

G.KIRKILAS.  Taip, pro memorijose aš to nesu skaitęs apie kitus patarėjus, tačiau neformaliai kai kurie  mus atstovaujantys ambasadoriai, čia, Lietuvoje, atstovaujantys, kartais klausdavo apie kai kuriuos Prezidento patarėjus, kas jie tokie, kokia yra jų, sakysim, išsilavinimas, patirtis ten užsienio politikoje ar kitos politikos srityje… Taip, būdavo tokių klausimų.

A.SAKALAS. Ponas Stankevič.

V. STANKEVIČ. Gerbiamasis pirmininke, sakykite prašau, jūsų nuomone, pono A.Medalinsko pasisakymai, veiksmai, išsireiškimai, jūsų manymu, tai yra kažkas gilesnio ar tiesiog nerangumas, gal neatsargumas, charakterio bruožas? Ačiū.

G.KIRKILAS.  Aš manau, kad ponas A.Medalinskas, kaip ir mes visi beveik, dalyvaujantys politikoje, siekiam karjeros ir, manau, kad  čia vienas turbūt iš pagrindinių motyvų, kuris vertė jį taip elgtis. Ir aš neatmesčiau to fakto, arba, sakysim, tokios prielaidos, kad jis galbūt ir norėjo būti užsienio reikalų ministru ar kokiu nors aukščiau, tai šituo aš ypatingai nesistebiu, kaip žmogus, kuris daug metų jau dalyvauja politikoje. Ar tai yra jo charakterio bruožai? Ko gero, taip, aš manau, kad taip, iš dalies taip. Galbūt  tai yra irgi bruožas daugelio valdininkų, kurie galbūt įsivaizduoja, kad tokiais veiksmais jie įsiteiks savo viršininkui, galbūt ir čia yra momentas. Manau, kad, ko gero, tai buvo du pagrindiniai motyvai – karjeros siekis ir su tuo susietas dalykas, noras įsiteikti savo viršininkui.

A.SAKALAS.  Gerbiamas G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Ačiū, pirmininke. Aš nemanau, kad mūsų dėmesio objektas yra bruožai ar charakterio savybės, tačiau veiksmai, išplaukiantys iš kiekvieno pareigūno elgesio, mums turėtų rūpėti. Sakykite, gerbiamasis kolega, ar bendraujant su kitų valstybių diplomatais ar su mūsų diplomatais užsienyje, jūs galėtumėte pasakyti, kad buvo tokių atvejų, kai kolega A.Medalinskas dažnai reikšdavo ar išsakydavo kad ir neformaliame lygyje poziciją, kuri ne visada sutapdavo su oficialia Lietuvos su užsieniu vykdoma politika?

G.KIRKILAS.  Na, į šitą klausimą man sunku pasakyti, nes aš ne visur žinau, ką ponas A.Medalinskas sakydavo. Ir bent jau tuose susitikimuose, mūsų ambasadose, mūsų ambasadose čia, užsienio ir ten, kur man teko dalyvauti, ponas A.Medalinskas, sakysim taip, tiesiogiai su manim niekada nesiginčydavo. Todėl aš to negalėčiau teigti.

A.SAKALAS. Aš paklausčiau kitą klausimą suformuluočiau. Vienas iš kertinių diskusijos dėl tranzito klausimų į Karaliaučių Kaliningrado sritį buvo Rusijos reikalavimas, kad kariškiams būtų leista vykti su kariniais bilietais, ne su užsienio dokumentais. Ir Užsienio reikalų ministerija buvo užėmusi principinę poziciją, kurią, beje, ir išlaikė, kad šito nebus leidžiama. Tada užsienio diplomatai pradėjo kalbėti, kad užsienio reikalų ministras nesukalbamas, bus pakeistas. Tokia bent informacija mums buvo pateikta. Ar galėtumėt tą informaciją patvirtinti arba paneigti?

G.KIRKILAS.  Taip, iš tikrųjų, tai, ką jūs sakote, buvo vienas iš tokių sunkiausių galbūt, net sakyčiau, krizinių momentų dėl viso šito susitarimo dėl supaprastintų … dokumentų. Dar pridėsiu prie to, kad buvo reikalavimas taip pat supaprastintais, sakyčiau taip, supaprastinta forma praleisti vaikus, važiuojančius grupėmis. Tai buvo du pagrindiniai taškai. Ypač, aišku, kariniai bilietai. Tačiau mes laikėmės atvirai. Aš palaikau šiuo atveju ir palaikiau tuo metu mūsų ministro poziciją. O tai, kad Rusijos delegacijos nariai kartais sakydavo, kad mūsų ministras nesukalbamas ir panašiai, tai aš ne vieną kartą tai girdėjau. Tačiau tai buvo iš esmės bendra mūsų ir mano, kaip Prezidento atstovo Kaliningradui, ir ministro, ir kitų dalyvaujančių derybose mūsų diplomatų pozicija. Mes, bent jau Lietuvos pusė, dėl to nesiginčijom.

A.SAKALAS. Bet ar buvo girdėti kalbų, kad jis bus pakeistas?

G.KIRKILAS.  Taip, aišku, dėl to būtent ir buvo kalbama, kartais sakydavo, kad, aišku, jis gali būti ir pakeistas, ir manęs apie tai klausinėdavo, ar gali jis būti pakeistas. Ir aš, kaip jau minėjau prieš tai, aš ir sakydavau, kad negali būti pakeistas, kadangi mūsų Vyriausybė yra kildinama iš valdančiosios daugumos. Bet klausimai buvo tokie, aišku.

A.SAKALAS. Prašau, pone Kašėta, patikslinkit klausimą.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis kolega…

G.KIRKILAS.  Tiesa, dar jeigu galima, dar pridėčiau. Aš sakydavau, kad jeigu jis ir būtų pakeistas, tai mūsų pozicija tikrai nepasikeistų.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis kolega, ar jūs galėtumėt patikslinti, ar tų kalbų šaltinis buvo ponas A.Medalinskas? Jūsų …

G.KIRKILAS.  Sunku pasakyti, kas buvo tų kalbų… Aš galiu tiktai spėti, kad galbūt ponas A.Medalinskas ką nors pats ir sakydavo. Tai mes girdėjome iš ambasados, kaip aš jau minėjau, iš diplomatų, iš ne tiktai tarp kitko iš Maskvos, bet ir iš Briuselio, girdėdavom, kad apie tai jis pats kalba. Man jis asmeniškai to nė karto nesakė.

A.SAKALAS. Prašau.

Z.MAČERNIUS. Norėčiau, gerbiamasis kolega, patikslinti, ar be A.Medalinsko iš Prezidento patarėjų kas nors įtakojo jų ryšius dėl Kaliningrado ir kaip nors paveikti mūsų politiką Kaliningrado sričiai?

G.KIRKILAS.  Ne, tais klausimais aš neturėjau nė vieno kito pokalbio, sakysim, su ponu Bajariūnu ar su kitais šios komandos užsienio politikos patarėjų komandos žmonėmis.

A.SAKALAS. Ar dar turime klausimų? Nematau. Tai dėkojame, pone pirmininke.

G.KIRKILAS.  Ačiū.

A.SAKALAS. Sėkmės jums jūsų darbuose.

G.KIRKILAS.  Dėkui.

 

A.SAKALAS. Prašom pakviesti poną V.Uspaskich. Laba diena. Prašom, pone Viktorai. Pone Viktorai, mes žinom, kad jūs mėgėjas sakyti tiesą ir atvirai labai…

V.USPASKICH. ……žinot…

A.SAKALAS…. taip atsakysite. Prašom pasakyti, jūs čia išspausdinot informaciją, štai, jūs turbūt žinote, įtarimus galima patvirtinti faktais, čia … kita informacija. Jūs joje rašote, kad jūs buvote įspėjęs Prezidentą dėl kai kurių asmenų, sakyčiau, veiklos.

V.USPASKICH.  Taip.

A.SAKALAS. Galite pasakyti smulkiau apie tą ir kada tai buvo, įvyko, ir kaip jūs įspėjote?

V.USPASKICH. Na, pirmą kartą tai buvo 28-ą liepos mėnesį. Tada aš surengiau spaudos konferenciją Seime ir pranešiau tokią trumpą informaciją, kad kai kurios institucijos, į kurių kompetenciją neįeina privatizavimas, kišasi į privatizavimo procesus. Į žurnalistų klausimą, kokia tai būtų institucija, aš pasakiau, kad tai yra Prezidentūros kai kurie darbuotojai. Vėliau mes kalbėjom su premjeru. Man atrodo, tai buvo rugpjūčio 5 d. Irgi aš po trumpo pokalbio tokio buvo surengta lyg ir Vyriausybės spaudos konferencija, kur irgi taip pat pasakiau, kad yra tokių duomenų. Ir rugsėjo 30 d., man atrodo, rugsėjo 30 d. aš paprašiau audiencijos pas Prezidentą. Aišku, kalbėjom ne tik dėl tų reikalų, dėl  ekonomikos, dėl daugelio kitų  reikalų, ir aš suteikiau maksimalią informaciją, kurią žinojau, ir įvardijau pavardę Ačas, kad yra man žinoma tokia jo veikla netinkama ir įtakojanti komisijas, valdininkus į privatizavimo procesus.

A.SAKALAS. Prašau.

V. STANKEVIČ. Ačiū, pirmininke. Pone Viktorai, jūs įspėjote Prezidentą ir premjerą tik dėl pono Ačo, ar ir dėl kitų Prezidentūros darbuotojų?

V.USPASKICH. Aš norėjau ir dėl kitų, bet man ten maišėsi dvi pavardės ir aš tiksliai nežinojau, todėl, kad ten arba viena, arba kita, todėl aš nenorėjau kalbėti, vardyti, bet Ačą aš įvardijau tiesiai šviesiai, nenorėjau taip daryti kaip per spaudą, nes pas mane nėra jokių įrašų ir aš ne saugumo darbuotojas, nieko neįrašinėju ir galų gale tai yra gana rimta atsakomybė vardyti viešai. Aš galvoju, kad pranešiu tos institucijos vadovui, kurioms priklauso tie veikėjai.

PIRMININKAS. Ponas A.Sadeckas.

A.SADECKAS. Gerbiamasis kolega, koki pagal jūsų turimą informaciją ar jūsų mąstymo ar perspėjimų pagrindu, kodėl painiojosi privatizavimo eiga ir kuo tai buvo paremta, kokie buvo konkretūs siekiai?

V.USPASKICH. Tai buvo labai paprastai apibūdinama, tuo buvo siekiama tokio protekcionizmo būdu, proteguoti vieną ar kitą įmonę.

PIRMININKAS. Ponas G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Jūs pats minėjote, kad tiesiai ir betarpiškai Prezidentui turėjote progos išdėstyti jūsų turimą informaciją apie … kaip jūs pavadinote viename iš interviu, neoficialią Prezidento patarėjo pono R.Ačo veiklą. Kokia buvo paties Prezidento reakcija, betarpiškai išgirdus šią informaciją, ar jis ją priėmė rimtai, ir ar buvo kalbėta, kad turėtų būti imtasi priemonių ir kaip jūs dabar galėtumėte vertinti, ar vis dėlto į jus buvo įsiklausyta, ar vis dėlto tai praslydo be reikiamo dėmesio?

V.USPASKICH. Na, sunku man vertinti Prezidentą, aš nesu specialistas, … mokslai. Sunku vertinti, kaip jis tai priėmė iš tikrųjų.

Mes gana ilgai nekalbėjome ta tema, aš tik pasakiau, tai, ką aš žinojau, galų gale aš esu davęs priesaiką Lietuvos Respublikai, turėjau pranešti tai, ką žinojau ir viskas.

PIRMININKAS. Ponas A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis kolega, informacija apie Prezidento patarėjų siekius įtakoti privatizavimo procesus, jūs, be abejo, gavote kaip Ekonomikos komiteto pirmininkas. Gal galėtumėte paminėti iš kokių šaltinių, kuo remdamiesi jūs pateikėte Prezidentui tą informaciją ir galbūt paminėjote vieną ar kitą konkretų faktą?

V.USPASKICH. Iš tikrųjų aš to nedariau viešai anksčiau, nesiekdamas jokio populiarumo ir vis dėlto kaip jausdamas atsakomybę, todėl kad aš neturiu rankose kokios nors raštiško dokumento ir visa kita, bet kaip Seimo narys, išgirdęs vieną ar kitą tokią informaciją, aš turėjau, tiesiog pareigą pranešti apie tai, todėl šiandien negaliu vardyti, tik galiu pasakyti institucijas, aš kalbėjau su Valstybės turto fondo vadovu, su Valstybės turto fondo komisija, su Vyriausybės nariais, su konkurso dalyviais ir man tokia informacija išplaukė.

PIRMININKAS. Ponas Z.Mačernius.

Z.MAČERNIUS. Mano klausimas kolegai, ar jūs kreipėtės Prezidentą kaip Ekonomikos komiteto pirmininkas, turintis didžiulę įtaką į privatizavimo eigą, ar kaip pilietis, verslininkas, turintis pretenziją į atskirų objektų privatizavimo eigą kaip Ekonomikos komiteto pirmininkas?

PIRMININKAS. Daugiau klausimų prašom. Ponas G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Aš vis dėlto norėčiau patikslinti savo klausimą. Sakykite prašom, ta informacija, kuri buvo išsakyta mums apie mūsų tyrimo sritį Prezidentui ir jo aplinkos galimus ryšius su neteisėta veikla. Ar jūs norėtumėte, susitikę su Prezidentu po to teigti, kad vis dėlto Prezidentas buvo informuotas jau ir anksčiau, ir žinojo apie pono R.Ačo neoficialią, kaip jūs pats įvardijote, veiklą?

V.USPASKICH. Na, aš negaliu teigti, nes sunku vertinti žmogų, jo emocijas, … ir t.t. Sunku man vertinti.

PIRMININKAS. Ar dar klausimų turime? Nematau. Dėkojame pone Viktorai, linkime jums sėkmės. Ir kviečiame poną E.Skarbalių. Prašom.

 

A. SAKALAS. Pone Skarbaliau, komisija norėtų prašyti jūsų atsakyti į klausimus, prašytume jūsų tik apie tai, ką žinote. Jokių spėlionių, jokio apibendrinimo, labai aiškiai atsakyti į klausimus, kuriuos komisijos nariai norėtų jums pateikti? Sutinkate?

E.SKARBALIUS.  Taip, pirmininke.

PIRMININKAS. Prašom, kolegos. A.Kubilius

A.KUBILIUS. Aš  norėčiau gal tokį bendrą klausimą. Gal galėtų kolega trumpai apibūdinti savo santykius su R.Smailyte?

E.SKARBALIUS. Su R.Smailyte esu pažįstamas turbūt apie trejetą metų, jeigu kad neuždavinėti papildomų klausimų, susipažinau, kaip pradėjau gilintis į regionines problemas nagrinėjamu klausimu. To metu teko bendrauti iš esmės su visomis ministerijomis, kurių veikloje yra žodis "regionai". R.Smailytė tuo metu dirbo Vidaus reikalų ministerijos regionų plėtros departamento vyriausiąja specialiste. Tokiu būdu mes su ja susipažinome ir nuo to laiko  bendraujame.

PIRMININKAS. Daugiau klausimų prašom.

A.KUBILIUS. Aš norėčiau papildomai paklausti. Ir tai viskas, ar jūs galėtumėte dar ką nors pridurti, pavyzdžiui, apie tai, nuo kada ji buvo jūsų visuomeninė padėjėja Seime ir…

E.SKARBALIUS. Kad neklaidinti komisijos, šiuo klausimu reikėtų kreiptis į Seimo Personalo skyrių ir patikslinti tikslią datą. Tikslios datos aš neatsimenu.

PIRMININKAS. Prašom.

V. STANKEVIČ. Gerbiamasis kolega, ar galėtumėte pasakyti, kas jums rekomendavo ponią R.Smailytę kaip galimą kandidatūrą į padėjėjus?

E.SKARBALIUS. Niekas nerekomendavo. Kaip jūs, kolega, žinote, kiekvienas Seimo narys visuomeninius padėjėjus pasirenka savo nuožiūra.

PIRMININKAS. A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis kolega, ar jums per tą laikotarpį, kai jūs kartu  su ponia R.Smailyte dirbote, bendravote, ar nesukėlė įtarimų jos įtartini ryšiai, bent jau tas išplaukė iš Saugumo departamento pateiktos pažymos ir smulkesnės informacijos su nusikalstamo pasaulio atstovais, su šešėlinio verslo atstovais ir ar ji nesidalijo su jumis ta informacija?

E.SKARBALIUS. Jeigu chronologiškai atsakinėti į jūsų klausimą, tai visų pirma reikėtų pradėti nuo to, kad man dar neteko matyti Lietuvoje ir pasaulyje sudarytų asmenų sąrašo, su kuriais bendrauti yra nusikaltimas, ai būtų atsakymas į pirmą jūsų klausimo dalį.

Antra. Ji manęs apie mano tiesioginę darbinę veiklą niekados neklausinėjo, mes su ja bendravome regionų klausimais, kur ji turi bendrą supratimą ir grynai bendražmogiškas bendravimas.

PIRMININKAS. Prašom. Ponas A.Sadeckas.p

A.SADECKAS. Gerbiamasis kolega, būtų gerai, kad paaiškintumėte, kokie jūsų santykiai su bendrove VITI, jos generaliniu direktoriumi ponu Juzeliūnu ir ar buvo kokie nors su šios bendrovės direktoriumi piniginiai santykiai. Jeigu buvo, tai kokiu pagrindu, kokiems tikslams? Ačiū…

E.SKARBALIUS. Ačiū, pirmininke už klausimą. Su bendrove VITI, su ponu Juzeliūnu taip pat esu pažįstamas kaip su žemaičiu. Piniginių santykių su šia bendrove nebuvo. Dar kartą pakartokite klausimą, ar aš ne viską atsakiau?

A.SADECKAS. Kokie santykiai, jūs atsakėte, koks santykių pobūdis buvo?

E.SKARBALIUS. Santykis buvo bendražmogiškas ir kaip gerų pažįstamų.

PIRMININKAS. Ponas A.Kubilius. Prašom.

A.KUBILIUS. Sakykite, tame jau išviešintame jūsų telefoniniame pokalbyje su R.Smailyte, kur kalbate ir klausiate, ar ji buvo susitikus su Juze, su Kundra, tai čia turbūt reikia suprasti, kad su Konradu Juzeliūnu. Ir toliau kalbate klausimas taip: “Na, tai dabar tą, ką atidavėt dar kitą savaitę”. Tai čia kalbate apie pinigus ar ne apie pinigus? Ir ar Juzeliūno pinigus, ar ne Juzeliūno pinigus?

E.SKARBALIUS. Šitą klausimą aš jau esu komentavęs visą savaitę žurnalistams. Tai, ką aš atsimenu, aš komentavau. Pokalbio, viso telefoninio pokalbio, kuris vyko prie pusę metų, aš tikrai komentuoti negaliu, kadangi aš chronologiškai negaliu prisiminti kiekvieno žodžio. Tai yra vienas dalykas. Puikiai suprantu, kad prieš mane sėdi garbi komisija ir kad už kiekvieną žodį aš turiu nešti atsakomybę. Ir, kaip aš minėjau, su ponia Smailyte liepos mėnesį buvo šnekėta dėl galimybės padėti surasti rėmėjų tarptautinei konferencijai, kuri vyko liepos 11-13 dienomis Telšiuose, kurios tema buvo, aš pabandysiu daugmaž, šimtaprocentiškai tiksliai nebus suformuluota, tai buvo “Regioninės problemos, migracija ir konfesijos”, kurioje dalyvavo profesoriai iš Belgijos, iš Olandijos, iš Lietuvos, iš kitų šalių, kurioje kviestiniais svečiais dalyvavo Amerikos ambasados atstovai ir kurioje dalyvavo Belgijos ambasados atstovai, kurioje dalyvavo Čekijos ambasados atstovai ir kiti. O taip pat buvo kviesti tiek Seimo atstovai, tiek Vyriausybės atstovai, tiek Prezidentūros atstovai.

PIRMININKAS. Ponas S.Kružinauskas.

S.KRUŽINAUSKAS.  Gerbiamasis kolega, jūs jau minėjote, kad jokių lėšų iš “Lietuvos energijos” direktoriaus negavote. Bet jūs ten dažnai lankydavotės. Gal tai buvo susiję su privatizavimo klausimais?

E.SKARBALIUS. Ačiū jums už klausimą. Tiesiogiai lėšų aš negavau, bet, kiek man yra žinoma, aš priešistorė yra tokia, kad prieš šią konferenciją aš buvau išdalinęs  apie 40 ar 50 prašymų, kadangi šią konferenciją organizavo Žemaičių kultūros draugija, Šiaulių universitetas ir Klaipėdos universitetas. Kiek man yra žinoma, iš “Lietuvos energijos” ar iš jos padalinio kažkokios lėšos buvo gautos. Bet kadangi visos lėšos buvo kreipiamos į Klaipėdos universiteto tikslinę sąskaitą, šiuos dalykus geriau būtų pasitikslinti tenai.

S.KRUŽINAUSKAS.  Papildyti noriu. Bet mano klausimas buvo kaip tik ne apie lėšas, o apie privatizavimo klausimus. Ar jūs kalbėdavot apie tai, apie konkursus? Pavyzdžiui, paminėsiu, UAB “Kortas”?

E.SKARBALIUS. Aš nesu specialistas ekonominiuose dalykuose ir šie dalykai, kas liečia privatizavimą, tai tikrai apie privatizavimą jokių klausimų nebuvo sprendžiama.

A.SAKALAS. Ponas G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Grįžtant prie jūsų pokalbio, kuris yra paviešintas dar prieš porą savaičių. Sakykite, ar  jūsų pokalbis su ponu Juzeliūnu, jeigu jūs patvirtinat, kad  tai buvo būtent pokalbis su juo dėl pinigų, kur jūs įvardinot “štukomis” ir tai galima būtų suprasti tūkstančiais, ar jūs tuos pinigus gavote grynais, ar tie pinigai buvo pervesti į Klaipėdos universiteto specialiąją tikslinę sąskaitą, apie kurią jūs užsimenate?

E.SKARBALIUS. Vėl visų pirma aš norėčiau matyti tikslų savo pokalbį apie tai, kas vyko prieš pusę.

G.STEPONAVIČIUS. Jis buvo paskelbtas… Gerbiamasis kolega, jis buvo paskelbtas… Jūs pats Seime girdėjote tai.

E.SKARBALIUS. Taip, aš girdėjau, bet ar jūs, gerbiamasis Steponavičiau, galėtumėt chronologiškai tiksliai atsakyti, ką jūs šnekėjote prieš pusę metų su vienu ar kitu asmeniu, žodis į žodį, o šiuo atveju tiek pokalbių, vadinkim, autentiškumas nėra kol kas patvirtintas.

G.STEPONAVIČIUS. Koks jūsų būtų atsakymas vis dėlto?

E.SKARBALIUS. Į kokį klausimą?

A.SAKALAS. Į šį klausimą.

E.SKARBALIUS. “Štukos”, taip, yra tūkstančiai.

G.STEPONAVIČIUS. O kaip tie pinigai buvo gauti?

E.SKARBALIUS. Iš kur?

G.STEPONAVIČIUS. Na, aš siūlau nežaisti nei katės, nei pelės žaidimo. Jūs turit atsakyti į klausimą, kuris jums yra suformuluotas. Ar pinigai šiai konferencijai buvo pervesti į jūsų minimą konferenciją buvo pervesti į Klaipėdos universiteto specialiąją tikslinę sąskaitą, ar jūs juos gavote grynais ir po to su jais pasielgėt konferencijoms ar kitoms reikmėms?

E.SKARBALIUS. Būtent iš pono Konrado Juzeliūno? Konradas Juzeliūnas yra apmokėjęs 2 tūkst. litų Olandijos profesoriaus atskridimo išlaidas.

A.SAKALAS. Ponas A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Sakykit, dėl grįžtant prie to paties jūsų pokalbio su Smailyte ir kalba visų pirma apie Konrado Juzeliūno pinigus. Iš jūsų dialogo su Renata Smailyte susidaro vaizdas, kad tie pinigai buvo gaunami iš VITI kompanijos ar iš pono Juzeliūno reguliariai. Jūs tiesiog skirstotės, kas kurią savaitę kokius pinigus gali gauti? Ar teisingai suprantam šio pokalbio prasmę šiuo aspektu?

E.SKARBALIUS. Jau aš į šį klausimą atsakiau jums, gerbiamajam ponui Steponavičiui, ir į detalesnius jo detalizavimus aš tikrai nematau reikalo atsakinėti.

A.KUBILIUS. Na, tai aš vis dėlto norėčiau papildomai tada dar paklausti.

A.SAKALAS. Prašau.

A.KUBILIUS. Pokalbyje taip pat Smailytė sako, kad būtent tą savaitę, kai jums labiausiai reikia pinigų, pinigų labai reikia jūsų bendražygiui partijos R.Ačui, nes jam reikia pirkti kokias tai mašinas. “Ten jam reikia, žinok, ten mašinas pirkti”… cituoju.  Ar jūs žinote, kokias mašinas buvo planuojama pirkti?

E.SKARBALIUS. Visų pirma, aš jums ir visiems gerbiamiems komisijos nariams atsakiau dėl šio pokalbio. Tiek, kiek aš atsimenu apie šitą pokalbį, tiek, kiek aš esu atkūręs iš to laikotarpio, tuos dalykus aš esu pasakęs.

A.SAKALAS. Ponas  Stankevič.

V.STANKEVIČ. Ačiū, pirmininke. Pone Egidijau, gal jūs galėtumėt prisiminti, ar jums teko lankytis valstybės sienos apsaugos Lazdijų rinktinėje su ponia Smailyte.

E.SKARBALIUS. Taip.

V.STANKEVIČIUS. Ir jeigu teko, tai gal galėtumėt pakomentuoti, kokiais tikslais ir kokie jūsų santykiai sieja su minėtos rinktinės vadu? Ačiū.

E.SKARBALIUS. Taip, teko. Santykiai yra elementarūs. Tai yra   tą kartą, kai lankiausi, aš su juo ir susipažinau.

A.SAKALAS. Ponas A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis kolega, kokie santykiai jus sieja su nacionalinio saugumo patarėju nacionalinio saugumo klausimais ponu Aču? Jis pažymoje, kuri yra paskelbta, minima, kad R.Smailytė taip pat skirstė pinigus ir ponui Ačui, taip pat minimas Valdas Sutkus, kuris … ar čia kitas Sutkus turimas omeny? Jūsų santykiai su ponu Aču ir ponu Sutkum, ar jūs aptarinėdavot privatizavimo klausimus, ar bandydavot įtakoti privatizavimo konkursų eigą?

E.SKARBALIUS. Chronologiškai atsakant į jūsų klausimą aš su ponu Aču esu pažįstamas nuo rinkimų į Seimą laikotarpio metu. Tuo metu, ponas Steponavičius gali patvirtinti, aš buvau koordinatorius Liberalų sąjungoje ir aš kuravau Klaipėdos kraštą ir Žemaitijos visą zoną.  Ponas Ačas  buvo vienos iš dabartinių Liberalų sąjungos narės D.Teišerskytės rinkimų štabo vadas, jeigu aš teisingai atsimenu, ir būtent per vieną iš renginių, kada aš … ponia D.Teišerskyte…  lygiai taip pat dalyvavau susitikime su visuomene, mes su Aču susipažinom ir nuo to laiko bendraujam.

A.SAKALAS. Ponas V.Stankevič.

V.STANKEVIČ. Ačiū, pirmininke. Pone  Egidijau, aš norėčiau patikslinti. Vis dėlto kokiais tikslais jūs lankydavotės Lazdijų rinktinėje?

E.SKARBALIUS. Kadangi buvo šviežiai pastatyta naujoji užkarda, tai buvo grynai pasižiūrėti, kaip ji atrodo. Kadangi aš esu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys, tai yra tiesiogiai mūsų kuruojama zona.

V.STANKEVIČ. Ar galėčiau patikslinti?

A.SAKALAS. Prašau.

V.STANKEVIČ. Ar komiteto pirmininkas galėtų patvirtinti, kad jūsų pageidavimu, jūsų prašymu ponas E.Skarbalius…

E.SKARBALIUS. Aš nesakiau, kad tai buvo pirmininko yra pageidavimas, kadangi Seimo nariams nėra uždrausta bendrauti su jų kuruojamos srities atstovais. Lygiai taip pat aš bendrauju ir su vidaus reikalų sistemos. Tai yra visos tos sritys, kurios įeina į mūsų komiteto jurisdikciją  su tais žmonėmis, tiek su vadovais, tiek su eiliniais pareigūnais tenka bendrauti.

A.SAKALAS. Ponas S.Kružinauskas.

S.KRUŽINAUSKAS.  Gerbiamasis kolega, aš supratau, kad jūs į tą klausimą dėl klausimų “Lietuvos energijos” su direktorium dėl konkursų nekalbėjote. Bet aš dabar jau pateiksiu kitą klausimą. Jūs esat neblogas rūkorius. Ar jūs Lazdijų rinktinėje negaudavot dovanų cigarečių?

E.SKARBALIUS. Tikrai ne.

A.SAKALAS. Ponas Mačerni.

Z.MAČERNIUS. Gerbiamasis kolega,  kiek žinau, jūs išrinktas vienmandatėje Klaipėdos apygardoje…

E.SKARBALIUS.  Taip.

Z.MAČERNIUS. Smailytė tai buvo asmeninis patarėjas. Ar kitą patarėją turėjot etatinį, ar tik su Smailyte bendraudavot?

E.SKARBALIUS. Ne, aš visuomeninių patarėjų tikrai turiu didelį būrį. Ir kadangi jūs taip pat kaip kolega, kaip Seimo narys, puikiai žinot, kad šiaip mums, Seimo nariams, yra skirtas tiktai vienas etatas patarėjų. Mūsų klausimai, kuriuos mes nagrinėjam Seime, apima visą spektrą, sakykim, sričių, nuo gamtosaugos iki nacionalinio saugumo. Visų sričių vienam žmogui išmanyti yra neįmanoma ir dėl to yra būtina lygiai taip pat kaip jūs turite įvairiausių sričių specialistų, žmonių, kurių kompetencija jūs bent jau pasitikite, turite patarėjų, lygiai taip pat aš jų turiu.

A.SAKALAS. Prašau. A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Sakykit, vėl aš grįžtu prie to paties pokalbio, kurį jūs jau turėjot taip pat galimybių turbūt ir prisiminti, ir jį perskaityti atidžiai. Pabaigoje pokalbio jūs kalbatės apie pinigus, kuriuos taip pat reikėtų gauti iš Valdo. Ar tas Valdas yra  Valdas Jakutis, žinomas savo ryšiais su nusikalstamu pasauliu, ir kokie jus sieja ryšiai su juo? Ar jūs jį pažįstate tiesiogiai, ar tiktai Renata Smailytė jį pažįsta ir su juo bendrauja?

E.SKARBALIUS. Visų pirma, atsakant kolegai į jūsų klausimą, aš sakiau, tiek, kiek aš atsimenu šį pokalbį, aš jau jį pakomentavau ir daviau interviu, ir atsakiau į jūsų klausimus. Toliau, kas liečia jūsų paminėtą asmenį Valdą Jakutį, taip, aš jį pažįstu, kadangi jis yra, tiksliau, buvo “Supermodelinos” konkurso generalinis rėmėjas, kurio globėja buvo Jolanta Paulauskienė. Šiame renginyje man teko dalyvauti, teko dalyvauti pačiame renginyje, teko dalyvauti po to oficialiame priėmime. Ir tenai mes susipažinome su juo.

A.KUBILIUS. Ar jūs pinigų iš jo gaudavot vienokiu ar kitokiu pavidalu?

E.SKARBALIUS. Ne.

A.KUBILIUS.  Niekad?

E.SKARBALIUS. Ne.

A.KUBILIUS. Tada aš norėčiau dar pratęsti savo klausimą dėl pažįstamo. Ar bendraudamas su Renata Smailyte ir taip pat su piliete Timofejeva jūs  turėjot galimybę susipažinti su Anzori Kikašvili, ar…

E.SKARBALIUS. Neturėjau.

A.KUBILIUS. Neturėjot.

A.SAKALAS. A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis kolega, jūs neatsakėt į mano ankstesnį klausimą, ar jus su ponu Aču sieja tiktai klausimai, susiję su nacionaliniu saugumu, ar visgi jūs aptarinėjat ir ūkinius ar valstybės įmonių privatizavimo klausimus. Tai norėčiau, kad jūs vis dėlto atsakytumėt į tą klausimą, taip ar ne. Ir kitas klausimas su …

E.SKARBALIUS. Gal galima po vieną klausimą, aš paskui neatsakysiu…

A.KAŠĖTA. Prašom.

E.SKARBALIUS. Kaip aš ir minėjau, su ponu Aču mes nuo 2000 metų esame pažįstami. Mes su juo bendraujame praktiškai kiekvieną dieną. Paskutiniu metu tiktai mūsų bendravimas yra šiek tiek sumažėjęs. Su šiuo žmogum mes susitikdavom į savaitę bent kartą. Nuo 2000 metų, sakykim, šiuo atveju, jeigu galima taip politiškai išsireikšti, kai jis tapo Liberalų sąjungos nariu, mes su juo aptarinėjom, kas yra politika, kokie yra žingsniai ir t.t. Tai yra politikos pradžiamokslis.

A.KAŠĖTA. …

E.SKARBALIUS. O atsakant į jūsų antrą klausimo dalį, mes su juo esame šnekėję visom temom.

A.SAKALAS. Antras klausimas jūsų.

A.KAŠĖTA. Taip, antras klausimas. Su Krašto apsaugos ministerijos generaliniu inspektorium Česlovu Jezersku jūs esat aptarinėję apart nacionalinio saugumo klausimų ir ūkinius klausimus, pavyzdžiui, dėl konkursų eigos ir jų rezultatų?

E.SKARBALIUS. Ne.

A.SAKALAS. Ponas V.Stankevič.

V.STANKEVIČ. Ačiū, pirmininke. Gerbiamasis kolega, jūs, kaip Seimo narys ir Nacionalinio ir gynybos komiteto narys, kaip jūs galėtumėt dabar įvertinti pono Ačo veiklą Lietuvoje? Ar ji buvo naudinga mūsų valstybingumui, ar ne? Ačiū.

E.SKARBALIUS. Aš, skirtingai nuo jūs, neturiu galimybės susipažinti su visa medžiaga, kuri yra žinoma jums, kuri yra žinoma teisėsaugai. Iš to, kiek mes bendravom ir iš to, kaip jis dirbo, kaip jis darė, aš manau, kad jis žmogus darė visa tai, ką jis sugebėjo padaryti. Ir jo veikloje aš nemačiau jokios nusikalstamos veikos. Kad tai yra stropus, sąžiningas ir darbo nebijantis žmogus, aš tą galiu patvirtinti. Kad Ačas yra labai pareigingas, jam  du kartus kartoti nieko nereikėdavo, tai šitą dalyką aš jau jo grynai kaip darbine savybes mačiau rinkimų kampanijos metu, kadangi jis buvo vienas iš aktyvių šito proceso dalyvių.

A.SAKALAS. Taip, ir ponas G.Steponavičius. Prašau.

G.STEPONAVIČIUS. Gerbiamasis kolega, iš visos istorijos pakankamai aiškiai susidaro įspūdis, kad ponia Smailytė buvo pakankamai artima jūsų talkininkė. Apibendrinant galėtumėt pasakyti, kokius konkrečius pavedimus esate davęs Renatai Smailytei, o taip pat jūs kaip galėtumėt įvertinti jos darbo rezultatus, kaip jūsų visuomeninės padėjėjos?

E.SKARBALIUS. Dar kartą pakartokit, nes jūsų klausime baisiai daug …

G.STEPONAVIČIUS. Dvi dalys: kaip jūs vertinate darbo rezultatus, ir apskritai kokius konkrečius pavedimus, kaip savo visuomeninei padėjėjai jūs esate davęs?

E.SKARBALIUS. Dėl konkrečių pavedimų, sakykime, kažkokių globalių aš jai nesu davęs. Dėl bendro bendradarbiavimo aš esu patenkintas.

A.SAKALAS. Ar daugiau klausimų būtų? Prašau, ponas A.Kašėta ir ponas A.Kubilius. Prašau.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis kolega, kas jus sieja, kokie ryšiai sieja su jau čia dažnai minimo pono Aksentjevo sugyventine ponia Timofejeva?

E.SKARBALIUS. Mane sieja tiktai tiek, kad susitinkant kaip kada su Renata Smailyte išgerti arbatos puodelį ar kavos puodelį, jinai ateidavo tai su viena, tai su kita savo drauge. Tokiu būdu  mes su ja susipažinom.

A.SAKALAS. Ponas A.Kubilius prašau.

A.KUBILIUS.  Tai, gerbiamasis kolega, na, aš vis dėlto vėl norėčiau grįžti prie to pokalbio ir norėčiau, kad jūs prisimintumėt, kad mes visi esame davę priesaiką.  Ir kalbėti, ir elgtis sąžiningai. Taigi mano klausimas vis tiek lieka tas pats. Pokalbyje su ponia Smailyte jūs kalbatės apie pinigus, kuriuos turite gauti iš VITI kompanijos, ir tie pinigai jūsų tą savaitę negali pasiekti, nes tie pinigai turi pasiekti R.Ačą. Tai aš noriu paklausti, kokios sumos pinigų pasiekdavo R.Ačą jums žinant?

E.SKARBALIUS. Į jūsų klausimą ir į jūsų kolegų klausimą aš esu atsakęs ir nekartą. Lygiai taip pat aš šiek tiek drįsčiau suabejoti jūsų nuoširdumu, kai jūs sakot “gerbiamas kolega”, kadangi jūs dar 2001 metais, kai aš įsteigiau Žemaičių parlamentinę grupę, jūs pasakėte man tiesiai į akis, kad tokius kaip aš reikia sodinti už tokią veiklą. Ačiū.

A.KUBILIUS. …. Prašyčiau nemeluoti. …taip negalėjau sakyti… Tai aš prašyčiau …

A.SAKALAS. Gerbiamieji kolegos, aš tik noriu jums priminti, kad kiekvienas, na, mūsų apklausiamasis turi teisę neliudyti prieš save. Yra įstatyme numatyta. Prašau, dar klausimų būtų?  Prašau. Ponas S.Kružinauskas.

S.KRUŽINAUSKAS.  Ačiū. Aš norėčiau dabar paklausti. Jūs esat lankęsis Pušų 2 pas gerbiamą Smailytę. Galite pasakyti, kas iš asmenų, iš pareigūnų kartu su jumis dar ten buvo?

E.SKARBALIUS. Ačiū jums labai už labai gerą klausimą. Šį klausimą aš pradėčiau nuo to, kad pažyma, kuri buvo skirta pirmiesiems Lietuvos pareigūnams, t.y. Prezidentui, Seimo Pirmininku ir premjerui, toje dalyje, kur apie mane yra rašoma ten trejetas eilučių, yra bent trys gana grubūs netikslumai. Aš čia šiuo atveju norėčiau paklausti gerbiamo A.Sadecko, ar tokios pažymos jos gali būti ant tiek netikslios, kadangi Pušų gatvėje aš nesu buvęs. Toliau, antra frazė, kad  aš sistematingai lankiausi pas Timofejevą, irgi yra netiesa. Aš taip pripažįstu, kad dešimto mėnesio dvyliktą dieną aš ten esu buvęs vienintelį kartą. Ir šiuo atveju, kadangi aš pažymoje matau tris netikslumus vienoje trijose eilutėse, aš net negaliu šios pažymos vertinti kaip išsamią ir detalią. Ačiū.

A.SAKALAS. Ačiū. Ponas Sadeckas, atsiprašau, ponas  V.Stankevič.

V.STANKEVIČ. Ačiū, pirmininke. Gerbiamasis kolega, dabar jūs pakankamai daug žinote apie ponios Smailytės ryšius ir pono Ačo veiklą. Kaip jūs manote,  ar jūs toliau galite dirbti Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete? Ačiū.

E.SKARBALIUS. Visų pirma, kol kas tiek mesti kaltinimai poniai Renatai Smailytei, tiek mesti kaltinimai ponui R.Ačui, tai yra tiktai, kaip aš jį vadinu, politinis farsas. Kol kas teisinių sprendimų ir teisinių įrodymų  nėra.

A.SAKALAS….  Pone Skarbaliau, aš turėsiu nutraukti. Mes prašytume ne komentuoti, prašytume atsakyti į klausimą.

E.SKARBALIUS. Tai aš būtent atsakau į klausimą. Kadangi mes gyvenam teisinėje valstybėje, kol nėra žmogus nuteistas, kol jam nėra iškeltas kriminalinis ir nurodyta jo kriminalinė ar kitokia veikla, aš su tais žmonėm grynai iš bendražmogiškųjų paskatų, aš su jais bendravau ir bendrausiu, kadangi jie man nieko blogo nėra padarę. Jie iš manęs nieko neprašė, kas yra neteisėta ir kas pažeistų Lietuvos Respublikos įstatymus.

A.SAKALAS. Ponas G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Atsisakau. Ačiū.

A.SAKALAS. Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Atsisakau. Ačiū.

A.SAKALAS. Ar dar, kolegos, būtų klausimų? Nėra. Dar ponas A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Aš  norėčiau patikslinti klausimą. Čia buvo klausiama dėl jūsų lankymosi Pušų g. Nr. 2, bet iš tikro saugumo pažymoje yra minima, kad jūs palaikote ryšius su jau minėtu nusikalstamo pasaulio autoritetu Kstenevo sugyventine Timofejeva ir lankotės pas ją name Nemenčinės plente. Lakštingala. Ir kad paskutinį kartą lankėtės spalio 12 d. Ar pažymoje teisingai nurodyti faktai?

E.SKARBALIUS. ne, noriu dar kartą pakartoti tą patį dalyką. Pušų gatvės Nr.2 name nė viename iš jų butų aš nesu buvęs.

G.STEPONAVIČIUS. Pažymoje apie tai neminima.

E.SKARBALIUS. Ką tik kolega uždavė klausimą, vadinasi pažyma parašyta dviprasmiškai, nes žiniasklaida antrą savaitę komentuoja, kad aš ten esu buvęs ir sistematingai ten lankaus. Lygiai taip pat Lakštingalų …

G.STEPONAVIČIUS. Čia "sitematingai" taip pat nerašo, atkreipčiau jūsų dėmesį.

E.SKARBALIUS. Aš norėčiau ją lygiai  taip pat turėti ir aš jums surasiu šią vietą. Bent jau spaudoje taip buvo parašyta.

G.STEPONAVIČIUS. Pirma pastraipa.

E.SKARBALIUS. Tad aš norėčiau, kadangi šios pažymos kopijos neturiu, cituoju tai, kas  buvo išspausdinta "Respublikos" straipsnyje ir ten šis žodis yra.

A.SAKALAS. Pone Kašėta, dar turite klausimų?

A.KAŠĖTA. Bet jūs lankėtės ar ne, nors vieną kartą?

E.SKARBALIUS. Lakštingalų sodų bendrijoje vieną kartą 10 mėn. 12 dieną taip, aš esu buvęs ir aš to neneigiau nuo pat pirmos dienos.

A.KAŠĖTA. Gal galėtumėte patikslinti su kuo ir kokiu tikslu?

E.SKARBALIUS. Ten aš lankiausi tai buvo sekmadienio popietė, Renata Smailytė buvo pakviesta ten pietų, aš su ja lygiai taip pat nuvažiavau. Mes nuvažiavome dviem automobiliais, kur papietavęs aš išvažiavau.

A.SAKALAS. Kolegos, ar dar turite klausimų? Neturite. Dėkojame, pone Skarbaliau. Jūs atsakėte į visus klausimus, išskyrus tuos, kuriais turėjote liudyti prieš save.

Pakvieskite prašom poną Arvydą Spurgą, Kelmės rajono policijos komisariato komisarą ir generalinį komisarą poną Grigaravičių.

E.SKARBALIUS. Gerai. Ačiū jums.

 

A.SAKALAS.  Laba diena. Prašom pone komisare sėsti. Pone komisare, jums turbūt nereikia priminti, jūs kaip karininkas, kaip komisaras visados sakote tik tiesą, nes jeigu policijos komisarai sakytų netiesą, tai tada jie negali ir iš kitų, kad sakytų tiesą. Sutikite, kad atsakysite teisingai į klausimus, sakydamas tik tai, ką žinote ir  nesakydamas to, ko nežinote, arba abejojate. Klausimas, ketvirtadienio apklausoje  turbūt girdėjote, turbūt žinote apie ką mes norime jūsų paklausti. Apie šį, vadinkime, eismo įvykį, kuris atsitiko su ponu R.Aču. Prašom pakomentuokite  tai, pasakykite kaip ten iš tiesų buvo ir kas sekė po to.

A.SPURGA. Spalio mėnesio viduryje, šeštadienis buvo, tiksliai datos neprisimenu, mano pareigūnai,  dirbę kelyje Kryžkalnis - Bubiai. Pakražančio gyvenvietės ribose sustabdė automobilį ir iš jų žodžių, kaip supratau, kilęs incidentas, nes jie man paskambino ir paprašė kaip nors išspręsti kilusį incidentą. Aš jiems pasakiau, kad tai vis dėlto pareigūnas užimantis aukštas pareigas, gal ir skuba į kokį nors susitikimą, ar kur. Gal būkime šiek tiek atlaidesni, įspėkime ateityje. Ką jie padarė. Jie parašė taip pat savo tarnybiniuose paaiškinimuose man, kad įspėju ir paleido. O po to  tą pačią dieną praėjus kiek tai laiko pats paskambino man į mobilų paprašė, kad aš pasiaiškinčiau, ar pareigūnai nepažeidė generalinio komisaro nurodymo, ar jie teisėtai atliko savo pareigas. Aš pasakiau, kad pirmadienį mes tą problemą išspręsime, atliksime tarnybinį ir po to, po keletą dienų vėl buvo skambutis, pasiteirauta kas padaryta. Pasakiau, kad vyksta tyrimas  ir tiek.

A.SAKALAS. Ponas Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Ačiū. gerbiamasis komisare, sakykite kaip jūs manote, kokiu pagrindu Prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais, jeigu teisingai supratau, skambino ir prašė pateikti jūsų tokią informaciją. Ir leido sau šokdinti Kelmės policijos komisariatą.

A.SPURGA. Na, aš nežinau.

G.STEPONAVIČIUS. Ar jis mėgino nurodyti tokį pagrindą kuo remiantis?

A.SPURGA. Ne, nenurodė.

A.SADECKAS. Gerbiamasis komisare, kaip logiką norėčiau  sudėlioti jūsų pasakyme. Iš vienos pusės jūs gaunate iš pareigūnų skambutį apie įvykį, pareigūnams sakote, kad galbūt yra motyvas skubėti, nesvarbu pažeidimai, nors, vargu ar taisyklėse yra numatyti  tokie dalykai netaikyti jokių poveikio priemonių? Iš kitos pusės po skambučio jūs atliekate tarnybinį patikrinimą, t.y. gavęs skambutį iš pareigūnų jūs įsitikinęs, kad jie tikrai niekuo nekalti, o atvirkščiai bando aiškinti, kad  ant jų yra, sakykime, jie spaudžiami, ant jų puolama kuria tai prasme pasakyti? Tai kokiu pagrindu tada atliekamas  tarnybinis patikrinimas jų atžvilgiu?

A.SPURGA. Ne, tai aš nebuvau įvykio vietoje, aš negaliu pasakyti, ar jie iš tikrųjų pažeidė, ar nepažeidė. Kaip tas konfliktas vyko. Būtent tam tikslui ir buvo tas tarnybinis. Esmė buvo ta, kad pagal patarėjų žodžius buvo kad policijos pareigūnai buvo pasislėpę. Šeštadienį, kai buvo pirmas skambutis iš tikrųjų nebuvo jokios kalbos apie jokį tarnybinį atlikimą, nes tik pirmadienį viskas vyko.

A. SADECKAS Patikslinti. Kokiu pagrindu jūs pradėjote atlikti tarnybinį patikrinimą? Kokiu pagrindu?

A.SPURGA. Ar pareigūnai iš tikrųjų nepažeidė generalinio komisaro nurodymo, ar slėpėsi, ar nesislėpė? Aš kitų  veiksmų neatlikinėjau. Iš tikrųjų jie nesislėpė, jie stovėjo važiuojamoje kelio dalyje ir tuo viskas pasibaigė.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis komisare, ar tokie atvejai yra dažni, kad skambintų iš Vyriausybės, Seimo ar Prezidentūros anksčiau iš ankstesnės Prezidento administracijos?

A.SPURGA. Nebuvę.

D.A.BARAKAUSKAS. Gerbiamasis komisare, aš irgi prašau sakyti tik tiesą. Ar per du mėnesius iš čia sėdinčių asmenų prie šio stalo yra jums  skambinę ir ką jie jūsų klausė?

A.SPURGA. Nėra.

D.A.BARAKAUSKAS. Ačiū.

A.SAKALAS. Nėra. Prašom. Ponas Mačernius neskambino?

A.SPURGA. Ne, neskambino.

A.SAKALAS. Ponas Barakauskas neskambino? Ne, turbūt. Tai daugiau klausimų turite? Ponas A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Atsiprašau, komisare, gal aš praklausiau pradžią. O pažeidimo pobūdis užfiksuotas? Greitis viršytas, kiek jis viršytas ar čia valstybės paslaptis?

A.SPURGA. Ne, ne paslaptis. 136 km per valandą.

A.KUBILIUS. Čia per miestelį?

A.SPURGA. Miestelio pradžia. Miestelio ribose

A.SAKALAS. Vietoj 60 taip.

A.SPURGA. Vietoj 50.

A.SAKALAS. Vietoj 50. Na tai, ir tai laikote neesminiu pažeidimu?

A.SPURGA. Ne. Tą dieną šeštadienį man nepasakė greičio. Pasakyta buvo, kad greitis viršytas ir nepaklausiau, ir tik po to jau buvo  sužinotas greitis.

A.SAKALAS. dabar jūs vykote pas patarėją nacionalinio saugumo klausimais poną R.Ačą į Vilnių. Kokiu klausimu jis kvietė?

A.SPURGA. Jis nekvietė.

A.SAKALAS. O ko jūs tada lankėtės prezidentūroje? Datą tai turbūt galite pasakyti kada?

A.SPURGA. Buvo mano atostogų metu. Aš atostogavau. Gal rugpjūčio mėnuo. Galėjo būti pati pradžia rugpjūčio. Įvykiai gretimuose rajonuose, kurie šalia mūsų rutuliojosi dalinai pasiekė ir mūsų rajoną ir buvo gauta informacija, kad dalinai tendencingai teikiama informacija į Prezidentūrą ir panašiai.

A.SAKALAS. Aš klausčiau pono generalinio komisaro. Ar jis vyko su jūsų nurodymu, jūsų nukreipimu? Kaip numatyta Statute turėtų elgtis rajono policijos komisaras, jeigu jis turi tokią informaciją norėtų ją kam nors pateikti.

V. GRIGARAVIČIUS. Kaip praeitą kartą minėjau, man apie tai nebuvo žinoma. Komisaras paaiškino, kad jis vyko atostogų metu į prezidentūrą. Man tai nebuvo žinoma.

A.SPURGA. Aš galiu patikslinti. Nebuvo numatyta, kad aš specialiai ten. Taip tapo, kad su tuo trečiu asmeniu, kuris lankėsi ten ir atsirado galimybė pakalbėti.

A.SAKALAS.  Pone komisare, aš turėčiau klausimą. Ar  visiems mirtingiesiems jūs, kurie viršija greitį, jūs taikote lengvą  įspėjimą ar pirštu pabarimą, ar baudžiate juos kaip ir reikia  didelėmis piniginėmis baudomis?

A.SPURGA.  Pasitaiko, kad nebaudžiam.

A.SAKALAS. netgi viršijus 130 km greitį?

A.SPURGA.  Na, nebūna paprastai tiek.

A.SAKALAS. Tiek nebūna. Aišku.  Dar klausimų, kolegos. Prašom. Ponas  A.Sadeckas.

A.SADECKAS. Pone komisare, ko jūs važiavote į prezidentūrą, jeigu galima tiksliai ir aiškiai ko  jūs važiavote į prezidentūrą.

A.SPURGA.  Norėjosi iš tikrųjų pasakyti realią situaciją kuri yra, nes dalį  aš tos informacijos turėjau kokia ji buvo teikiama apie komisariatą, apie mūsų darbą, apie situaciją rajone. Norėjosi iš pirmų lūpų man pasakyti, kad iš tikrųjų taip nėra ir paprasčiausiai įvyko toks pokalbis. Jis buvo iš anksto neplanuojamas. Buvo paaiškinta pokalbius kas buvo toks….

A.SAKALAS.  Prašom patikslinti.

A.SADECKAS. Reikėtų suprasti, kad prezidentūroje buvo formuojama netinkama nuomonė, taip,  apie jūs komisariato veiklą? Ir jūs per kokį tai tarpininką gavote galimybę ne generaliniam paaiškinti, bet nuvažiuoti į prezidentūrą  ir paaiškinti patarėjui.  Teisingai mes supratome?

A.SPURGA.  Taip, argumentus apie tą situaciją aš žinau ir buvau paaiškinęs.

A.SAKALAS. Pone komisare, jūs turbūt  puikiai žinote Policijos įstatymą ir žinote kam  ir kada turite teikti informaciją.  Ar jūs čia nematote Policijos įstatymo pažeidimo?

A.SPURGA.  Aš kaip privačiai gal sakyčiau, ne tarnybos metu tai padariau.

A.SAKALAS.  Privačiai jūs galite kalbėti apie futbolą, apie ką nori, bet ne apie tarnybinius reikalus. Ar ne taip yra komisare? Ar norite pasakyti, kad vykote pas poną R.Ačą pakalbėti apie  Žalgirio krepšinio rungtynes?

A.SPURGA.  Nu ne.

A.SAKALAS. Ne.  Kolegos, daugiau klausimų. Neturite. Pone komisare, dar  nepabėkite. Aš noriu kreiptis dabar į kolegas. Norėčiau pasiūlyti kolegoms priimti sprendimą, kuris skambėtų šitaip: Vilniaus  miesto apylinkės prokuratūrai pranešimas apie galimą nusikalstamą veiką. Lietuvos Respublikos  Seimo 2003 m. lapkričio 3 d. nutarimu Nr.91802  dėl galimų grėsmių Lietuvos  nacionaliniam  saugumui sudarytai  Seimo laikinajai tyrimų komisijai (toliau komisija) buvo pateikti duomenys, sudarantys pagrindą manyti, jog  ponas R.Ačas, tuo metu ėjęs Prezidento patarėjo  pareigas, buvo  sustabdytas Kelmės rajono  policijos komisariato patrulinės  tarnybos pareigūnų dėl kelių  eismo taisyklių pažeidimo ir dėl  to buvo  informuotas Kelmės rajono policijos komisariato vadovas ponas Spurga bei duoti  įpareigojimai išsiaiškinti dėl policijos veiksmų  teisėtumo.  Vadovaujantis  Baudžiamojo proceso kodeksu 166 straipsnio 1 dalies 1 punktu Prokuratūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi Seimo  laikinoji tyrimo komisija įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 8 punktu praneša apie tai, kad nurodytu atveju  galėjo būti padaryta veika, numatyta Baudžiamojo  kodekso 288 straipsnyje, t.y. kišimasis  į valstybės tarnautojo veiklą ar kita nusikalstama veika ir prašome esant pagrindui įtraukti dėl  to kaltus asmenis atsakomybėn.  Priedas protokolo  išrašas 2 lapai.

Gerbiamieji kolegos, aš noriu paprašyti jūsų balsuoti dėl šio pranešimo Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai. Prašau?

A.SPURGA.  Aš turėčiau susilaikyti nuo šio balsavimo todėl kad ar mes neišeiname iš mūsų komisijai iškeltų klausimų. Kas čia yra susiję su nacionaliniu saugumu ar aš  neteisingai suprantu?

A.SAKALAS. Prašom, jūs  turite teisę susilaikyti. Komisija turi tokią teisę, t.y. mūsų Laikinojo  tyrimo komisijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 8 punktas. Mes tokią  medžiagą turim apteikti. Mes nekeliame patys baudžiamųjų būdų. Mes prašome ištirti ar nėra pagrindas. O tos institucijos, kurios privalės tai daryti ir pasakys ar yra pagrindas pradės iki teisminį tyrimą ir nustatys yra pagrindas ar nėra. Taigi prašome, gerbiamieji kolegos, pasiruošti balsuoti.  Kas už tokį nutarimą, prašom pakelti rankas. Vienas, du, trys, keturi, penki, šeši, septyni. Nutarimas priimtas. Ačiū. Kas prieš? Vienas, du prieš. Susilaikiusių nėra.  Mes esame 9. Nuarimas  priimtas. Šis raštas bus perduotas Vilniaus miesto Prezidentas apylinkės prokuratūrai, kuri aiškinsis ar  teisėtai viskas įvyko, ar pareigūnai neviršijo savo kompetencijos kišdamiesi  konkrečiai į jūsų komisariato veiklą. Manau, kad tai turėtų  būti gera pamoka, kad jūs turite būti vienodai  teisingi visiems, o ne tik atsakingas pareigas  užimantiems piliečiams. Ačiū jums, pone generalini komisare.

V.GRIGARAVIČIUS. Ačiū taip pat.

 

A.SAKALAS. Viso gero. Kviečiame poną Valdą Vaitkų – Prezidento patarėją valstybės saugumo klausimais. Prašom, pone Vaitkau.

V.VAITKUS.  Laba diena, komisija, gerbiami žiūrovai, klausytojai.

A.SAKALAS. Mes prašytume jūsų atsakyti į  tuos klausimus, kuriuos tiksliai žinote, neteikti kokių nors apibendrinimų arba kokių nors alternatyvių samprotavimų,  kad galėjo būti taip, galėjo būti kitaip. Mus domina tik tai, ką jūs žinote. Aš prašau jūsų sakyti tiesą tik ir daugiau nieko. Sutinkate su tuo?

V.VAITKUS. Taip.

A.SAKALAS. Aš pradžiai norėčiau jūsų paklausti kokiu būdu jūs tapote ir iš kur  perėjote dirbti Prezidento patarėju nacionalinio saugumo klausimais. Galite papasakoti  trumpai tą istoriją? Valstybės saugumo klausimais.

V.VAITKUS. Aš 8 metus dirbau  valstybės saugumo departamente ir kuriam laikui iki inauguruojant Prezidentą buvau jo iškviestas ir po kelių pokalbių jis pakvietė  mane tapti Prezidento patarėju valstybės saugumo klausimais.

A.SAKALAS. Prašom klausti. Pone Stankevič.

V.STANKEVIČIUS. Gerbiamasis patarėjau, aš norėčiau patikslinti. Jūs  perėjote dirbti į prezidentūrą iš Valstybės saugumo departamento ar iš statybinės įmonės “Restako”?

V.VAITKUS. Iš Valstybės saugumo departamento.

A.SAKALAS. Tai jūsų patikslintas klausimas koks? Prašau  ponas Kašėta ir ponas A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Sakykite, ar tiesa ta informacija, kuri yra pasirodžiusi spaudoje, kad jūsų tėvas buvo  R.Pakso verslo partneris toje uždaroje akcinėje  bendrovėje “Restako”?

V.VAITKUS. Žinau, kad jis dirbo bendrovėje “Restako”. Tikrai dirbo, taip.

A.SAKALAS.  Ponas Kašėta.

A.KAŠĖTA. Su kuo jums pagal savo pareigas tekdavo bendrauti ar tik su patarėju nacionalinio  saugumo klausimais ponu R.Aču, ar  tik tiesiogiai su Prezidentu ir gavus užduotį jūs gaudavote iš pirmojo  valstybės asmens, ar ir atsiskaitydavote kam? Jūsų kompetencijos ribos ir ryšiai.

V.VAITKUS. Buvo laikomasi subordinacijos principu ir aš dažniausiai tiesiogiai bendravau su R.Aču. Tik išskirtinais atvejai, kai nebūdavo  R.Ačo ir tai buvo būtina vykdavau pas Prezidentą.

A.SAKALAS. Ponas  S.Kružinauskas.

S.KRUŽINAUSKAS.  Norėčiau jūsų paklausti ar yra suformuluoti patarėjų valstybės saugumo klausimais pareigybiniai nuostatai♠3 Jeigu taip, kas juos formulavo arba teikė?

V.VAITKUS. Pareigybiniai nuostatai yra suformuluoti. Juos formulavau aš padedant patarėjams teisės klausimais.

A.SAKALAS. G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Be jokio abejonės, jeigu mes teisingai suprantame šio Prezidento kadenciją  prezidentūra yra organizuota į patarėjų grupes. Jūs priklausėte pono R.Ačo vadovaujamai patarėjų grupei, susijusiai su nacionaliniu saugumu  ir teisėsauga. Sakykite prašom, kokius konkrečius pavedimus ar kuravimo ar kuravimus jūs esate gavę iš pono R.Ačo kaip grupės vadovo?

V.VAITKUS.  Man tikrai būtų sunku atsakyti į šį klausimą, nes bendravimas buvo kiekvieną dieną betarpiškas ir norėčiau prašyti jūsų patikslinti, jeigu galima?

G.STEPONAVIČIUS.Gerai. Ar galima, pirmininke? Ar jūs galėtumėte pasakyti, kad tarp to intensyvaus bendravimo būta pavedimų betarpiškai susijusių su Valstybės saugumo departamento priežiūra?

V.VAITKUS.  Man pagal funkcijas priklauso analizuoti Valstybės saugumo departamento priimamus sprendimus ir juos referuoti Prezidentui, taip pat visą sritį, kuri susijusi su valstybės saugumo klausimais.

G.STEPONAVIČIUS. Tada dar kartą norėčiau patikslinti klausimą, kuris gal leis man rasti atsakymą. Sakykite, prašom, ar jūs esate gavę iš pono R.Ačo pavedimus, susijusius su galimos neigiamos informacijos apie Valstybės saugumo departamento gavimu?

V.VAITKUS.  Ne.

PIRMININKAS. Ponas A.Sadeckas.

A.SADECKAS. Ar jūs esate gavęs pavedimų iš grupės vyresniojo, kurie jūsų manymu neatitiktų jūsų veiklos pobūdžio valstybės interesų, nacionalinio saugumo interesų?

V.VAITKUS.  Aš noriu pabrėžti, kad neteisėtų pavedimų aš nevykdžiau, nežiūrint į tai, kad nuomonės kartais ir nesutapdavo. Neteisėtų pavedimų aš nesu gavęs ir nevykdžiau.

A.SAKALAS. Papildomą prašom. Ponas A.Sadeckas papildomą.

A.SADECKAS. Papildomai dar galėtumėte šiek tiek pasakyti trumpai kaip cirkuliuodavo informacija, tai į jūsų paklausimus, kurie išeidavo iš Saugumo departamentą, ar jūs gaudavote, ar gaudavo Prezidentas, ar ponas R.Ačas ir jums atiduodavo, ar atvirkštinė eiga būdavo? Nuo jūsų ponui Ačui, ponui Prezidentui?

V.VAITKUS.  Kasdieninė informacija visa Prezidentui pateikiama per mane, tačiau visais kitais atvejais R.Ačas dažniausiai bendraudavo su Valstybės saugumo departamento vadovybe.

A.SAKALAS. Ponas A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Norėjau papildyti tai, ką ponas A.Sadeckas klausė. Gal jūs tada galite prisiminti, kokiomis aplinkybėmis gimė jūsų pasirašytas paklausimas balandžio 25 dieną Saugumo departamento vadovui M.Laurinkui dėl tariamų grėsmių, susijusių su "Dviračio šou" ir "Svogūnų" visomis ceremonijomis ir t.t.? Ar jūs manote, kad tai buvo teisėtas pavedimas? Ar taip sakant, ar jums pačiam gimė ta mintis tokį paklausimą rašyti, ar jūs gavote pavedimą ir ar jūsų manymu tas pavedimas buvo teisėtas?

V.VAITKUS.  Visų pirma tai nėra pavedimas ir nežinau iš kur, kodėl taip yra manoma? Kas suformulavo tokią nuomonę, kad tai yra pavedimas?

A.KUBILIUS. Atsiprašau, aš patikslinsiu, aš klausiu, ar jūs gavote pavedimą iš savo vyresniųjų rašyti tokį raštą, ar jums pačiam gimė tokia mintis? Ir ar jūs manote, kad toks raštas atitiko jūsų veiklos?..

V.VAITKUS.  Aš surašiau šį raštą ir aš jį pasirašiau.

A.SAKALAS. Palaukite, patikslinimas, prašom, tada pone Kašėta, patikslinimas.

A.KAŠĖTA. Tada norėčiau sužinoti, kas paskatino, kokie motyvai yra? Aš supratau, jeigu jūs negavote pavedimo, tai jūs turėjote kokius nors vidinius motyvus kaip saugumo specialistas. Kokie motyvai buvo surašyti tokį aktą?

V.VAITKUS.  Vidiniai motyvai yra labai paprasti. Yra Konstitucijoje numatyta, kad vis dėlto trispalvė yra valstybinės vėliavos spalvos. Yra Valstybinės vėliavos įstatymas ir jame yra nurodyta, kad valstybinė vėliava gali būti panaudojama dekoracijos ar kitais tikslais, tačiau jokiu būdu ne žeminant ir neįžeidžiant. Kadangi valstybinė simbolika man yra tikrai svarbi, todėl aš norėjau atkreipti Valstybės saugumo departamento dėmesį, nes aš manau, tokie veiksmai ilgainiui gali formuoti atitinkamą nuomonę visuomenei.

A.KAŠĖTA. Kodėl jums užkliuvo liberalų demokratų naudojama simbolika, ta prasme, degantys deglai, kurie buvo taip pat panaudoti kaip instaliacija, nes jūs toje pažymoje minite juos.

V.VAITKUS. Kiek aš atsimenu, aš miniu deglais subadytą Lietuvos trispalvę, Lietuvos kontūruose, aš tą turėjau omenyje.

A.SAKALAS. Ponas Z.Mačernius.  Prašom.

Z.MAČERNIUS…. Valstybės saugumo departamentas teikdavo slaptą medžiagą. Įdomu kas pirmiausia įvertindavo šią medžiagą? Kaip būdavo informuojamas Prezidentas ir kokia atgalinė reakcija Prezidento? Kaip ten viskas vykdavo? Ar yra kokia nors nustatyta tvarka, ar ne?

V.VAITKUS.  Aš tikrai norėčiau atsakyti į šį klausimą, bet manau, kad turėčiau paliesti tarnybos paslaptį atsakinėdamas į šį klausimą ir tiesiog gal pirmininko sprendimo reikėtų.

A.SAKALAS. Ne, tai aš negaliu prašyti jūsų tarnybos paslapčių paviešinimo. Jeigu negalite teikti, tai neteikite, bet mano klausimas būtų labai panašus į šį klausimą. Jūs gaudavote informaciją, pats neseniai pasakėte, iš Valstybės saugumo departamento, dalis eidavo kasdieniais reikalais pas jus, kita eidavo per poną R.Ačą. Valstybės saugumo departamento pažymoje buvo nurodyta, kad ta informacija jau kitą dieną buvo žinoma, sakykime, abejotinos reputacijos žmonėms. Gal galite pasakyti, kokiais keliais iš jūsų, bent aš turiu galvoje ne iš jūsų asmeniškai, iš jūsų padalinio ši informacija patekdavo ten kur ji neturėjo patekti. Jūs neneigiate turbūt tos Valstybės saugumo departamento informacijos, kuri tiesiog pacituojama yra, kad iš jūsų padalinio pakliūdavo, pavardžių nereikia minėti kam, bet jūs juos žinote.

V.VAITKUS.  Neneigiu, tačiau tikrai nedrįsčiau teikti, kad tikrai iš mūsų pakliūdavo, nes kiek aš girdėjau, tai yra trečiųjų asmenų pokalbiai.

A.SAKALAS. Palaukite, aš jus tada pertrauksiu. Gaudavote jūs informaciją, jūs su ta informacija supažindindavote Respublikos Prezidentą, tai tada ta informacija galėdavo pakliūti tik iš jūsų padalinio, arba iš paties Respublikos Prezidento. Aš manau, jūs nekaltinsite Respublikos Prezidento, kad jis atiduodavo vadinkime abejotinos reputacijos asmenims tą informaciją. Aš prašau iš jūsų, kaip ji iš jūsų padalinio galėjo pakliūti, vadinkime, į abejotinos reputacijos žmonėms rankas? Tokia informacija, kuri būdavo su grifu "slaptai". Prašom paaiškinti.

 V.VAITKUS.  Negaliu tikrai paaiškinti ko nežinau.

A.SAKALAS. Prašom, ponas Stankevičiau.

V.STANKEVIČIUS. Ačiū, pirmininke. Gerbiamasis patarėjau, ar galėtumėte pasakyti, ar jūsų paskyrimas buvo suderintas su VSDV vadovybe?

V.VAITKUS.  Manau, kad taip.

A.SAKALAS. Manote, ar žinote, kad taip?

V.VAITKUS.  Nežinau. Čia tiktai mano nuomonė.

A.SAKALAS. Bet ar jūs kai gavote prašymą arba pasiūlymą užimti šią vietą, ar… Pagal Statutą jūs turėjote kreiptis į savo Valstybės saugumo departamento vadovą ir painformuoti. Jūs tą padarėte?

V.VAITKUS.  Taip.

A.SAKALAS. Jie tvirtina, kad nepadarėte. Labai gaila, bet jie taip tvirtina. Prašom. Ponas Mačernius dar klausiate? Ne. Prašom tada  ponas S.Kružinauskas.

S.KRUŽINAUSKAS. Vyko tam tikras bendradarbiavimas su Valstybės saugumo departamentu. Kas konkrečiai iš Prezidentūros tą bendradarbiavimą vykdė? Ar tai jūs?

V.VAITKUS.  Bendradarbiavimas buvo vykdomas mano tiesiogiai su Valstybės saugumo departamentu ir taip pat R.Ačo. Ir direktorius porą kartų lankėsi pas Prezidentą.

A.SAKALAS. Ponas A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Vis dėlto aš norėčiau pasitikslinti. Ar jums surašius pažymą ar užklausimą Valstybės saugumo departamentui reikėdavo  derinti su patarėju nacionalinio saugumo klausimais ponu R.Aču, ar jūs galėdavote nederindami padaryti užklausimą, gavę atsakymą taip pat neinformuoti Prezidento arba pono R.Ačo?

V.VAITKUS.  Aš beveik dešimt metų esu pareigūnas ir tikrai derinu savo veiksmus.

 A.KAŠĖTA. Aš noriu patikslinti. Jūs tada prieštaraujate. Jūs ką tik minėjote. Prieštaraujate ką tik sakytai savo nuomonei, kad jūs nebuvote įpareigotas rašyti tos garsiosios pažymos apie "Dviračio šou" žalą nacionaliniam saugumui ir dabar teigiate, kad jūs turėdavote informuoti apie tokius žingsnius. Tai kaip iš tikrųjų yra?

V.VAITKUS.  Aš nesakiau, kad aš neinformavau. Jūs paklausėte, ar buvo kokios tai nuorodos. Taigi apie šį raštą, jeigu jūs turite omenyje tą raštą, kurį turite ir kuris yra publikuotas spaudoje, žinojo R.Ačas.

A.SAKALAS. Ponas Barakauskas.

D.A.BARAKAUSKAS. Gerbiamasis  patarėjau, mano klausimas būtų toks. Ar jūs turite leidimą dirbti su slapta informacija? Jeigu taip, kada jums Valstybės saugumo departamentas tą leidimą išdavė?

V.VAITKUS. Taip, aš turiu leidimą. Man funkcijose yra įrašyta, kad aš turiu turėti parašyta, kad aš turiu turėti teisę, leidimą dirbti su valstybės  paslaptimis.

A.D. BARAKAUSKAS. Kada jums išduotas?

V.VAITKUS. Kažkuris laika po inauguravimo, aš tiksliai negaliu pasakyti.

A.SAKALAS. Ponas A,Sadeckas. Prašom.

A.SADECKAS. Čia pusiau du klausimai bus. Jūs sakėte, kad savo pareigines instrukcijas jūs pats parašėte, taip? Mes galėtume komisija užklausti  pareiginių instrukcijų patarėjų, nes kažkaip keistai skamba kai sakoma, kad turi analizuoti Saugumo  departamento priimamus sprendimus. Aš suprantu, kad administruoti departamentą.  Bet aš komisijai čia klausimas yra. Mes gal analizuotume tas pareigines instrukcijas, nes tai susiję su  mūsų tyrimų objektu. Dabar yra eilė prašymų saugumo departamentui dėl informacijos pateikimo. Ar tai jūsų  yra iniciatyva ar ne jūsų? Vienas iš jų būtų balandžio mėnesį  dėl reklaminių skelbimų ir straipsnių, skatinančių socialinius neramumus bei internetinių puslapių,  nukreiptų prieš Prezidentą organizatorių bei užsakovų. Vienas buvo paklausimas  prezidentūros iniciatyva. Toliau dėl greitkelių projekto konkurso dalyvių ir trečias iš tų 37 bus dėl pažymos apie “Alitos”  privatizavimo apteikimą.  Kieno iniciatyva buvo tie paklausimai pateikti  saugumo departamentui?

V.VAITKUS. Dėl reklaminių stendų tikrai neprisimenu, tačiau galima tai patikslinti. Dėl kelių projekto tikrai atsimenu, kad buvo kalbama su VSD vadovybe ir žinau, kad tai buvo susiję su  konkursu. Tačiau kas jį pasirašė aš tikrai  neprisimenu. Aš galėčiau patikslinti.

A.SAKALAS.  Ruošėte jūs ar ne?

V.VAITKUS. Negaliu atsakyti, neprisimenu. Palaukite. Trečias dar buvo.

A.SADECKAS. Dėl “Alitos”  privatizavimo.

V.VAITKUS. Dėl įmonių privatizavimo žinau, kad buvo ne viena pažyma pateikta prezidentūrai, tačiau galiu pasakyti, kad su šia medžiaga nesu pilnai susipažinęs.

A.SAKALAS. Tada aš prisidėsiu.  Ar į prezidentūros funkcijas įeina domėjimasis  privatizavimo klausimais, ar čia daugiau Vyriausybės funkcija, Turto fondo funkcija ir kitų institucijų funkcija?

V.VAITKUS. Manau, kad iš esmės tai yra Vyriausybės funkcija, tačiau, jeigu  įžvelgiama grėsmė nacionaliniam saugumui, tai gali būti ir gauta informacija iš tam tikrų institucijų.

A.SAKALAS. Prašom pasitikslinkite.

A.SADECKAS. Aš dar norėčiau pasitikslinti. Aš atkreipiu jūsų dėmesį, kad šias tris informacijas buvo prašoma prezidentūros iniciatyva. Čia ne ta kai  saugumas pateikia savo iniciatyva. Tai buvo parašoma prezidentūros iniciatyva. Ar jums tai žinoma,  ar kas nors kitas prašė tų pažymų?

V.VAITKUS. Apie alkoholį man žinoma, tačiau iš spaudos aš žinau, kad buvo pateikta ne viena pažyma. Aš žinau apie vieną  pažymą, tačiau kas toliau vyko aš nežinau. Apie kelių fondą taip, aš žinau. Aš žinau, kad buvo toks paklausimas ir žinau, kad tai susiję su konkursu, tačiau kas jį pasirašė aš nežinau. Neprisimenu.

A.SAKALAS. Ponas G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Pone patarėjau, jūs užsiminėte, kad valstybės saugumo departamento vadovas M.Laurinkus keletą kartų lankėsi prezidentūroje ir asmeniškai susitiko su  Prezidentu. Sakykite, ar po tų susitikimų…  Mano klausimas ar jūs tuose susitikimuose dalyvaudavote?

V.VAITKUS. Ne.

G.STEPONAVIČIUS. Sakykite, ar jums po tų susitikimų Prezidentas yra perdavęs kokias nors  pažymas, kurias buvo rengęs valstybės saugumo departamentas, ir kad tai būtų  slapta medžiaga jums tiesiogiai  perduota paties Prezidento?

V.VAITKUS. Neprisimenu.

G.STEPONAVIČIUS. Ar jūs galėtumėte pagalvoti ir pabandyti prisiminti?

V.VAITKUS. Šiuo metu tikrai ne, negaišinčiau jūsų laiko.

A.SAKALAS. Ponas A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Pone patarėjau, jūs minėjote, kad prezidentūra domėjosi privatizavimu. Jeigu tai buvo susiję su klausimais ai kyla grėsmė  nacionaliniam saugumui. Taigi alkoholio įmonių privatizavimas. Jūs turėjote reikalų su minėta medžiaga. Kokios grėsmes jūs, kaip Prezidento patarėjas, matėte ir dėl kokių priežasčių tos pažymos buvo pareikalautos iš saugumo departamento.

V.VAITKUS. Aš negaliu objektyviai vertinti šios medžiagos, kadangi aš mačiau tik vieną pažymą, kurią atidaviau R.Ačui ir toliau praktiškai nedalyvavau šio klausimo svarstyme.

A.KAŠĖTA. jūs negalite pasakyti priežasčių, kodėl  jos buvo paprašytos?

V.VAITKUS. Ne.

V. STANKEVIČ. Ačiū pirmininke. Gerbiamasis patarėjau, gal galėtumėte pasakyti ar jūs bendravote tik  su  savo vadovu ponu R.Aču ar tiesiogiai su Respublikos Prezidentu?

V.VAITKUS. Labai retai ir tik išimtinais atvejais.

A.KUBILIUS. Ar jums buvo žinoma saugumo departamento vykdoma J.Borisovo veiklos tyrimas po Prezidento inauguracijos siekiant nustatyti įvairius Lietuvos įstatymų pažeidimus ir ar Prezidentas domėjosi per jus, ar per jūsų skyrių apie tokio tyrimo eigą?

V.VAITKUS. Nežinojau apie tokį tyrimą ir labai dėl to apgailestauju, nes teko 8 mėnesius dirbti.

A.SAKALAS. Aš noriu grįžti prie informacijos nutekėjimo. Mano klausimas jums dėl  informacijos nutekėjimo  iš jūsų grupės. Kiek žmonių dirba jūsų grupėje įskaitant poną R.Ačą, kuris dirbo?

V.VAITKUS. Yra trys patarėjai.  R.Ačas yra grupės vadovas ir yra  dar du asmenys.

A.SAKALAS. iš viso 3 asmenys.

V.VAITKUS. Iš viso keturi. Keturi patarėjai.

A.SAKALAS. 4 patarėjai iš viso.  Informacija pakliūdavo į jūsų grupę. Viena iš aptarėjų, jeigu jūs nekaltinate jo Ekscelencijos Prezidento, tai vienas iš aptarėjų tą  informaciją perduodavo kažkam tai ir jūs nežinote kas tas  žmogus, kuris ją perduodavo nepageidaujamiems asmenims? Iš keturių žmonių, o ne 40.

V.VAITKUS. Sakykite, o….

A.SAKALAS. Jūs turbūt neperduodavote, ponas Ačas, nežinau. Gal turite kokią  informaciją?

V.VAITKUS. Aš suprantu jūsų klausimą, tačiau ir aš norėčiau paklausti ar  perduodavo iš tikrųjų?

A.SAKALAS.  Taip yra skelbiama paskelbtuose  telefoniniuose įrašuose paskelbta ir kas buvo kalbama, ir kodėl kalbama, ir kokios pažymos buvo. Pasidomėkite  ponios Smailytės visais duodamais į kairę ir dešinę interviu.

V.VAITKUS. Aš tikrai nedrįsiu kištis į politikų veiklą ir tuo labiau į valstybės  saugumo departamento tyrimą.

A.SAKALAS.  Prašom. Ponas Stankevičius.

V.STANKEVIČIUS. Pone patarėjau,  jūs kaip patarėjas, kaip specialistas valstybės saugumo klausimai kaip galėtumėte  apibūdinti pono J.Borisovo veiklą Lietuvoje?

V.VAITKUS. Manau, kad valstybės saugumo departamento yra garbės reikalas ištirti šį įvykį iki galo.

A.SAKALAS. Ponas Kašėta.

V.STANKEVIČIUS. Pone aptarėjau, ar galėtumėte jūs pasakyti savo asmeninę nuomonę?   

V.VAITKUS. Aš manau, kad vykstantys procesai yra sveikintini  Lietuvoje, nes tai dar kartą įrodo, kad yra demokratinė šalis.

A.SAKALAS. Bet jūs neatsakote į klausimą, nors šitas  klausimas nėra jus kuo  nors kaltinantis. Mes prašome jūsų nuomonės.

V.VAITKUS. Apie ką konkrečiai?

 A.SAKALAS. Apie pono J.Borisovo veiklą, kuri yra žinoma.

V.VAITKUS. kaip aš  galiu vertinti, jeigu aš nežinau medžiagos kokia  yra surinkta, nežinau kokie tyrimai Prezidentas atliekami ir žinau tai,  kas rašoma spaudoje.

A.SAKALAS. Prašom. Ponas G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Gerbiamasis patarėjau, Prezidentas asmeniškai jus pakvietė dirbti savo patarėju. Natūralu, kad kviesdamas jis pasitiki savo aptarėjais. Iš jūsų teiginių mes galime susidaryti įspūdį, kad svarbiausiais su nacionaliniu saugumu, nors  jūs ir esate nacionalinio saugumo patarėjas,  atsiprašau, valstybės saugumo klausimais patarėjas, tais svarbiais klausimais su  jumis, jeigu ir buvo tariamasi išimtinais atvejais, o informacija, kuri pasiekdavo Prezidentą, su jumis ja nesidalino. Kaip jūs manote vis dėlto, ar šioje situacijoje be Prezidento tą darbą, kurį tiesiogiai jūs  turėjote atlikti, atlikdavo kas nors iš kitų patarėjų?

V.VAITKUS. Aš to nežinau.

A.SAKALAS. Ponas A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis patarėjau, ar jums teko asmeniškai bendrauti ir kokiomis aplinkybėmis su pažymoje minimais asmenimis? Ponia  R.Smailyte, ponu J.Borisovu ir kitais, sakykime, šiuo atveju, įvardinčiau nusikalstamo pasaulio arba šešėlinio verslo pasauliu arba šešėlinio verslo atstovais?

V.VAITKUS. Neteko.

A.SAKALAS. A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Ar jums teko bendrauti su azerbaidžaniečių kilmės asmeniu ponu Gulijevu ir ar jūs bandėte dėl jo problemų, kadangi jį norėjo deportuoti,  kreiptis į Migracijos departamentą?

V.VAITKUS. Su Gulijevu aš nebendravau. Ar aš bandžiau kreiptis? Taip. Aš informavau departamentą apie Stelos Gulijevos kreipimąsi į Prezidentūrą, kadangi buvo ne vienkartinis prašymas nagrinėti, ir Saugumo departamentas buvo informuotas. Kadangi buvo teismo nutartis, aš teiravausi, tiek Migracijos tarnybos, tiek Valstybės saugumo departamento kaip ir kodėl nevykdoma nutartis.

A.SAKALAS. Ar dar klausimų turime? Neturime. Prašom, ponas A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Gal tiesiog jau dėl jūsų asmens ir biografijos. Ar jūs 1987 metais dalyvavote komjaunuoliškų operatyvinių būrių veikloje?

V.VAITKUS.  Buvau komjaunuolis, apie operatyvinius būrius išgirdau iš spaudos pirmą kartą.

A.SAKALAS. Aš jums tada matyt, paskutinį klausimą užduosiu. Ar jūs pritartumėte nuomonei, kad vis dėlto jūsų poskyryje buvo netvarka, dėl to, kad informacija nutekėdavo iš jūsų, kokiu tai būdu atsidurdavo neleistinose rankose? Ar jūs manote, ten viskas idealiai tvarkoje?

V.VAITKUS.  Aš manau, kad šie faktai, kokie po truputį yra viešinami, tikrai nedaro garbės ir aš manau, kad vis dėlto Lietuvoje galima ne tik šmeižti ir kitaip reikšti nuomonę, tačiau visų pirma ir teisingumą kaip tai vykdyti. Ir antras dalykas, jausti atsakomybę už savo veiksmus, žodžius ir kitą veiklą. Ačiū. 

 

A.SAKALAS. Daugiau klausimų turbūt neturime? Ačiū jums, tada pone Vaitkau. Prašom pakviesti ponią Daivą Kulbokaitę. (Balsas salėje: Mums pranešė ji serga.) Serga. Gerai, tada ponia Ona Valiukevičiūtė. Prašom.  Prašom, ponia Ona. Būkite maloni, prisėskite prie mikrofono. Prašom pasakyti kokias pareigas einate, aišku, prašytume atsakyti į mūsų klausimus sakant tik  ką žinote. Ko nežinote, geriau nesakykite, spėlionių mums nereikia. Tik atsakysite į tuos klausimus, o jie nebus labai sunkūs.

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Esu Prezidento patarėja ryšiams su visuomene.

A.SAKALAS. Sakykite, jūs esate Prezidento patarėja. Jūs turite tam teisę įleidinėti į Prezidentūrą, sakyčiau, kokius tai lankytojus?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ.  Taip.

A.SAKALAS. Jūs savo nuožiūra tai darote, ar jums koks patarėjas vyresnis už jus jūsų viršininkas duoda nurodymą reikia tą įleisti ir jūs išrašote leidimą?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ.  Aš manau, kad pradžioje, kol nebuvo kilę įvairių interpretacijų, aš maniau, kad pati turiu teisę  tą daryti.

A.SAKALAS. Ir tie žmonės su jumis kalbėdavo, ar eidavo kitur?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Taip, su manimi.

A.SAKALAS. Su jumis. Dabar sakykite, ar jūs esate kada nors išrašiusi leidimą poniai Renatai Smailytei?

A.SAKALAS. Turiu paneigti jūsų nuomonę.

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Nebent neprisimenu.

A.SAKALAS. Taip, 2003 metų 4 mėn. 4 dieną leidimą išrašė Ona Valiukevičiūtė poniai R.Smailytei. Yra tokie duomenys. Vadovybės saugos departamento pateikti oficialūs duomenys. Jūs išrašėte, matyt primiršote.

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Matyt, primiršau.

A.SAKALAS. O gal galite pasakyti kokiu tikslu pasikvietėte ponią Smailytę?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Tikrai neprisimenu.

A.SAKALAS. Kolegos, prašom. Ponas A.Sadeckas.

A.SADECKAS. Tai jūs bendravote ar bendraujate su ponia R.Smailyte?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Ne, nebendravau. Aš ją mačiau tik rinkimų laikotarpiu ir daugiau su ja nesu bendravusi. Mačiau ją šmėžuojant kažkada Prezidentūroje, bet nesu su ja bendravusi.

A.SADECKAS. Matyt, jeigu tai nėra klaida, ką mums pateikė Vadovybės apsaugos departamentas, tai matyt tai, kad jūs pasirašėte leidimą poniai Smailytei, tai turbūt vargu ar atitiko jūsų interesus. Taip? Vargu ar turėjote  ką kalbėtis, taip?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Tikrai ne. Neturėjau tikrai.

A.SADECKAS. Ačiū.

A.SAKALAS. Prašom daugiau klausimų. Prašom. Ponas Z.Mačernius.

Z.MAČERNIUS. Prezidentas dažnai vykdavo į rajonus. Jūs kaip atstovė ryšiams su visuomene, ar iš jūsų prašydavo informacijos apie tą rajoną į kurį Prezidentas vykdavo ir kokios informacijos ir kaip jūs ją pateikdavote, jeigu tokios informacijos reikėdavo?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Manęs niekada neprašė informacijos. Aš tiesiog bendraudavau, dažnai lydėdavau Prezidentą. Žinoma, reikėdavo derinti scenarijų ne tik man, bet daugiau yra patarėjų ryšiams su visuomene. Tai Prezidento išvykų scenarijų derindavome ir aš, ir dar keletas patarėjų.

A.SAKALAS. Aš norėčiau jūsų paklausti. Jūs pažįstate Pagėgių merą poną Komskį? 

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Be abejo, rinkimų laikotarpiu teko susipažinti.

A.SAKALAS. Sakykite, jūs irgi kvietėte jį kada nors į Prezidentūrą?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Neprisimenu.

A.SAKALAS. Neprisimenate, priminsiu jums, gegužės mėn. 27 dieną kvietėte į Prezidentūrą. Gal galite pasakyti kokiu tikslu? Ar pas jus ėjo ar pas kitą patarėją?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Mėginsiu prisiminti. Taip, manau, kad buvo jis pas mane, nes buvo derinama Prezidento dalyvavimas Martyno Jankaus paminėjime Pagėgių rajone. Taip, mėginu prisiminti.

A.SAKALAS. Ponas Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Prašom pasakyti, šiandien daugiausia informacijos yra ir jau viešos apie Prezidento patarėją poną R.Ačą ir jau ne pirmi mėnesiai ta informacija buvo diskutuojama. Neabejoju, kad apie tai kalbatės ir kiti patarėjai savo tarpe. Ar jums kaip patarėjai ryšiams su visuomene buvo žinoma apie taip vadinamą užklasinę, arba kompetencijos ribas peržengiančią pono R.Ačo veiklą?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Ne.

G.STEPONAVIČIUS. O ar jums, sakykite, buvo žinoma, juolab kad jūs minite rinkimų kampaniją, kur betarpiškai dalyvavote, Rusijos viešųjų ryšių kompanijos  "Almaks" vaidmuo rinkimų kampanijos metu.

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Tik tiek, kiek laikraštyje skaičiau.

G.STEPONAVIČIUS. Ar jūs galėtumėte patvirtinti, kad "Almaks" konsultavo R.Paksą kaip kandidatą į Prezidentus?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ.  Ne, negalėčiau, nes šito nežinau.

G.STEPONAVIČIUS. Ačiū.

A.SAKALAS. Prašom, pone Sadeckai.

A.SADECKAS. Ar yra buvę atvejų, čia vėlgi aiškinantis prie to fakto, kuris yra įrašytas, kad pas jus kas nors, kolegos, ar kiti paprašydavo tiesiog išrašyti leidimą kam nors, ateinančiam žmogui?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Kiek prisimenu, matyt argumentuodavo labai rimtai, nes labai rimtai žiūriu į savo pareigas, į savo darbą. Bet  aš dabar suprantu jūsų klausimą tik  todėl, kad tai yra susiję su kažkokiais, tarkime, galbūt dar neįvardytais žmonėmis, kurie nusikaltę nacionaliniam saugumui ar kam, tai aš tiesiog manyčiau, kad turėjome būti perspėti, jeigu kalbame apie Prezidento apsaugojimą nuo įvairiausių ryšių. Patarėjai irgi turėjo žinoti, turėjo būti pateiktos kokios nors pažymos, kad su tuo žmogumi negalima bendrauti, arba jo negalima artyn Prezidentūros įsileisti. Mano tokia būtų moralinė nuostata.

A.SAKALAS. Ar daugiau klausimų? Ponas A.Kašėta, prašom.

A.KAŠĖTA. Komisijai yra žinoma, kad tokie faktai buvo, kai Valstybės saugumo departamentas informavo apie asmenis, su kuriais galbūt nederėtų, kurių nederėtų įsileisti į Prezidentūrą. Buvo konkrečiai informuota ir apie ponios R.Smailytės veiklą, tačiau po šios informacijos ji paprasčiausiai nutekėjo ir ponia R.Smailytė apie tai viešai kalbėjo telefonu. Aš norėčiau  paklausti, ar jūs gavote nurodymą neišrašyti daugiau leidimo poniai R.Smailytei.

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Jokio nurodymo iš Prezidento nesu gavusi tuo klausimu.

A.SAKALAS. Ponas Z.Mačernius. Prašom.

Z.MAČERNIUS. Čia atsikvėpimui. Ar jums gyvenime teko dalyvauti tokioje apklausoje kaip šiandien, ar ne?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Gyvenime neteko, bet nežinau, ar čia vieta sakyti, kad jaučiuosi panašiai, kaip įstojusi į universitetą į pirmą kursą, kai mane buvo pakvietę į vieną kontorą. Man labai nemalonu tą pasakyti, žinoma.

A.SAKALAS. Ką padarysi. Toks mūsų darbas yra šiandien. Mes turime gauti atsakymus iš jūsų, bet jūs…

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Jūs manęs paklausėte.

A.SAKALAS. Bet jūsų, man atrodo, mes klausinėjame pakankamai korektiškai.

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Labai ačiū.

A.SAKALAS. Ar jūs norite pasakyti, kad mes ką nors grubiai…

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Gink Dieve, ne.

A.SAKALAS. Labai malonu. Ar dar bus klausimų? Ponas A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Sakykite, jūs, kaip dirbanti toje viešųjų ryšių grupėje, ir  praleidusi jau gana daug laiko Prezidento aplinkoje, prezidentūroje, ar jūs nejautėte, kad kolegos R.Ačo veikla gali  sukelti problemų viešųjų ryšių prasme ir ar tai nebuvo svarstoma?

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Tiek, kiek pažįstu R.Ačą, sakykime, tai, kas dabar teigiama apie jį iš tikrųjų taip žmogiškai, ne kaip dabar kalbėčiau ne kaip pareigūnė, iš tikrųjų nenorėčiau tikėti tais dalykais kuo jis yra kaltinamas. Be abejo, aš jį ne tiek daug pažįstu žinoma.

A.SAKALAS. Ponia Valiukevičiūte, mes tikrai nieko nekaltiname, mes tik bandome nustatyti tiesą, mūsų toks darbas yra.

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Taip, žinoma.

A.SAKALAS. Ar dar klausimų būtų? Nėra. Tai ką gi dėkojame jums, matote,  labai greitai atsakėte į mūsų klausimus.

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Dėkoju, malonu, ačiū.

A.SAKALAS. Matyt, ne taip baisu pas mus, matyt, ten   buvo baisiau kai atsakinėjote kažkur tai.

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Visai ne. Atsiprašau, kur?

A.SAKALAS. Kur minėjote apie pirmąją jūsų  apklausą, matyt, buvo gerokai baisiau turbūt.

O.VALIUKEVIČIŪTĖ. Leiskite nelyginti.

 

A.SAKALAS. Ačiū. Pakvieskite ponią Ūsienę. Prašom, ponia Ūsiene.

J. ŪSIENĖ. Laba diena.

A.SAKALAS. Laba diena, malonu jus matyti. Ponia Ūsiene, mes norėtume, kad jūs trumpai  atsakytumėte į tokius nesudėtingus klausimus, nebus jokių problemų, kad atsakytumėte tai, ką jūs žinote  tvirtai, o  ne kokių nors spėjimų ar ko nors dar. Gerai? Pažadate mums tai. malonu. Pradžioje norėjau  pasiteirauti kas atsitiko poniai Kolbokaitei, nes vakar buvo sveikutėlė, o šiandien susirgo? Ar ji buvo darbe iš ryto?

J. ŪSIENĖ. Nebuvo. Serga.

A.SAKALAS. Serga žmogus, palinkėkite jei  sveikatos kai paskambinsite. O dabar norėčiau paklausti jūsų. Jūs kokiame skyriuje dirbate, priėmime?

J. ŪSIENĖ. Aš esu Prezidento patarėja asmenų kreipimosi į Prezidentą klausimais,  kuruojanti priimamojo darbą.

A.SAKALAS. Jūs kartais leidimus rašote?

J. ŪSIENĖ. Taip, kartais rašau.

A.SAKALAS. Ar teko jums išrašyti leidimą V.Laurinavičiui?

J. ŪSIENĖ. Ne.

A.SAKALAS.  Matyt, gal jūs primiršote. Jūsų departamente yra šių  metų balandžio mėnesio 17 dieną  išrašytas leidimas jūsų ranka pasirašytas. Jų oficiali pažyma.

J. ŪSIENĖ. Tikrai nerašiau.

A.SAKALAS.  Patikrinsime, gal apsiriko, jeigu  nerašėte, tai ir klausimų jums neturiu. O bent žinote kas yra  V.Laurinavičius  per asmuo, teko girdėti tokį?

J. ŪSIENĖ.  Dabar iš spaudos žinau.

A.SAKALAS. Žinote. Sakykite, ką iš spaudos žinote apie jį?

J. ŪSIENĖ. Kažkoks sporto federacijos  vadovas.

A.SAKALAS. Tik tiek?

J. ŪSIENĖ.  Žinau, kad turi  abejotiną reputaciją, taip sakykim,  žurnalistai įvardija.

A.SAKALAS.  Aišku. Ačiū. Prašom. A.Sadeckas.

A.SADECKAS. Aš irgi  analogišką klausimą. Ar  nėra jums buvę, kad kas nors iš jūsų kolegų, kitų patarėjų,  tarnautojų prezidentūroje paprašytų  išrašyti leidimą, kad jūs išrašytumėte. Todėl gal jūs  ir neatsimenate, gal kas paprašė išrašyti tą leidimą?

J. ŪSIENĖ. Manęs niekada nėra prašęs. Mano priimamojo darbuotojai yra porą kartų prašę, kad išrašyčiau leidimą, bet aš matydavau kokia pavardė, kokiam žmogui rašau ir aš tikrai V.Laurinavičiaus nebuvo.

A.SAKALAS. Ponas A.Kubilius.

A.KUBILIUS.  Visiškai techninį. Ar nebūna taip, kad jūs pasirašote ant tuščio blanko  leidimą?

J. ŪSIENĖ.  Nesu pasirašiusi.

A.SAKALAS. Kas nori dar paklausti? Niekas nenori. Na, matote, kaip  greitai pas mus jūs atsakėte į klausimus ir jokių  problemų. Dėkojame jums ir linkime sėkmės. Ponia Vinickienę prašyčiau pakviesti.

 

V.VINICKIENĖ. Laba diena.

A.SAKALAS. Laba diena.

V.VINICKIENĖ. Prezidentas Kur čia reikia  sėstis?

A.SAKALAS. Kur mikrofonas šviečia.

V.VINICKIENĖ.  Aišku.

A.SAKALAS. Ponia Vinickiene, jūs  esate patarėja sveikatos klausimais, taip?

V.VINICKIENĖ.  Taip.

A.SAKALAS. Prašytume jūsų, kad atsakytumėte trumpai į mūsų klausimus. Jums tie klausimai, matyt, bus nesunkūs visai, kai  kurie gerokai labiau prakaituoja. Jūs atsakysite ką jūs žinote ir viskas. Prašytume, kad sakytumėte tikt ai  ką žinote.

V.VINICKIENĖ.  Labai dėkoju už  galimybę pasakyti tai, ką žinau. Tikiuosi  būsiu nenutraukta ir pasakysiu ką žinau.

A.SAKALAS. Jūs žinote žymiai  daugiau negu mes norėtume sužinoti,  bet mes konkrečią turim  užduotį ir norime pasiteirauti jūsų. Jūs leidimus išrašinėjate kartais?

V.VINICKIENĖ. Be abejonės.

A.SAKALAS. Norime pasiteirauti jūsų. Jūs leidimą rašėte… Ar tokį  V.Laurinavičių pažįstate?

V.VINICKIENĖ. Žinoma.

A.SAKALAS.  Ir leidimą išrašėte. Gal galite pasakyti kokiu tikslu?

V.VINICKIENĖ. V.Laurinavičius kreipėsi telefonu pas poną Šurkų, bet  jo neradęs paskambino mano telefonu ir paprašė pakalbėti dėl galimybės 80-čio bokso federacijos proga susitikti prezidentūroje su žmonėmis, kurie kuruoja  sporto klausimus. 

A.SAKALAS. A, jis  ėjo tiesiogiai pas poną Šurkų?

V.VINICKIENĖ. Taip, jis norėjo pas poną Šurkų patekti, bet paprašė ir aš jam išrašiau. Aš čia girdėjau išėjusi, tarsi, jis yra nusikaltėlis, tai,  jeigu jis yra nusikaltėlis, tai tada  būtų labai gerai žinoti iš anksto kokie žmonės  pas mus yra netinkami naudojimui ir su kuriais nereikėtų bendrauti. Aš apie  Laurinavičių nieko nežinau blogo,  išskyrus tai, kad jis yra bokso federacijos prezidentas Lietuvos ir tiek.

A.SAKALAS. Aišku.  Kas nori paklausti?  Prašom. Ponas Stankevič.

V.STANKEVIČ. Ačiū, pirmininke. Ponas V.Laurinavičius lankėsi prezidentūroje ne vieną kartą ne tik ta proga kaip jūs paaiškinote. Gal galėtumėte pasakyti dėl kokių priežasčių jis gana dažnai buvo  prezidentūroje?

V.VINICKIENĖ.  Kiek aš žinau, tai jis turi labai dorą siekį sutvarkyti Lietuvoje bokso federacijos klausimus taip, kad jaunimas, kurį jie ima boksuotis, įgytų išsilavinimą ir būtų  intelektualus boksas. Kiek man pasakojo ponas  V.Laurinavičius apie savo siekius. Todėl jis norėtų pagerbti tuos, kurie 80-čio proga yra nusipelnę Lietuvos boksui ir norėtų, kaip jis man pasakojo, tą idėją pristatyti aukščiausiu lygiu ir praktiškai viso labo įeiti į normalų santykį ir nedirbti  saviveiklininku šioje šalyje būdamas pripažintas Europos Sąjungoje ir Europos šalyse kaip Europos Sąjungos bokso federacijos viceprezidentas ir kaip gerbiamas žmogus, kaip aš supratau iš spaudos, bokso pasaulyje. Tai tiek turiu žinių.

A.SAKALAS. Prašom,  daugiau klausimų. Pone Stankevič.

V.STANKEVIČIUS. Ar tai reiškia, kad ponas Laurinavičius neturėjo kažkokių kitų galimybių pasiekti tokių rezultatų kitose institucijose, o  būtent prezidentūroje jam reikėjo sutvarkyti  tai?

V.VINICKIENĖ. Aš negalėčiau pasakyti, ar jis siekė ir pasiekė tų rezultatų, gal ir pasiekė. Jeigu būčiau  turėjusi tokią ekstrasensinę jėgą savyje įžiūrėti ar jis siekė kitur, ar jis nėra įtartinas.  Kiekvienas sprendžia pagal savo sugedimo laipsnį.  Aš manau, kad nesu tokia sugadinta, kad manyčiau, jog jis atėjo vedamas kitų kėslų. Tiesiog įtariu, kad netgi tie, kurie turi kokį nors teistumą,  jie atsėdėję turi būti vertinami kaip normalūs žmonės ir dėl to ta pačia proga noriu pasakyti, kad jaučiuosi  gyvenanti seklių valstybėje. Manau, tai, kas vyksta šiandien Lietuvoje yra absoliučiai nepateisinama savigarbos, šalies savigarbos prasme ir iš tikrųjų teisti Živilę Daktaraitę už tai, kad ji turi tėvą, kuris sėdėjo kalėjime, yra tiesiog neleistina, nes ji, mano  žiniomis, nieko nepadarė valstybei, kad ją  reikėtų  filmuoti ir sekti.

A.SAKALAS. Susitariame, kad mes nekomentuosime, o atsakysime į klausimus.

V.VINICKIENĖ. Bet jūs prašėte tiek daug  tiesos aš pasirengusi ją pasakyti.

A.SAKALAS. Nuomones mes galime turėti, įvairias  nuomones ir ta, kuri jūsų, mes gerbiame, bet prašytume atsakyti į klausimus. Jeigu kas turite klausimų, prašom. Neturim klausimų. Dėkojame, ponia, kaip greitai ir gerai.

V.VINICKIENĖ. Norėjau pasakyti apie šliaužiantį perversmą, o jūs man nedavėte žodžio.

 

A.SAKALAS. Prašom, yra kitos galimybės, manau yra spauda ir pakalbėsite. Prašom pakvieskite poną Komskį. Prašom, pone Komski. Prašome, prisėskite prie degančio mikrofono. Atsiprašome, kad teko labai ilgai laukti, bet matote, kokia žmonių eilė, bet ką padarysi, taip jau buvo.  Moteris turėjome praleisti pirma ir jūs tai suprantate. Mes norėtume jūsų paprašyti, kad jūs atsakytumėte į kai kuriuos klausimus, trumpai atsakytumėte ir atsakytumėte tik tai, ką žinote, be jokių ten išvadų, apibendrinimo ar ko nors. Gerai? Galime taip sutarti? Pasakytumėt tik žinomą tiesą, kitokios mums, mes kitaip nesusidarysime to vaizdo, kurį mes turime susidaryti. Taigi ponai, Komskiui klausimai. Jūs esate Pagėgių meras, taip? Prašom klausimus. Ponas S.Kružinauskas.

S.KRUŽINAUSKAS.  Gerbiamasis mere, norėčiau jūsų paklausti, kieno iniciatyva savivaldybė atsidarė sąskaitą Ūkio banke?

K.KOMSKIS. Manyčiau abipuse iniciatyva. Mes turime iš viso penkiuose bankuose visas sąskaitas.

S.KRUŽINAUSKAS.  Galiu patikslinti? Kas vis dėlto pirmasis skambino, ar Ūkio bankas, ar jūs į Ūkio banką?

K.KOMSKIS. Paprastai skambina klientai. Bet šį kartą turbūt, sunku pasakyti. Nes ne visą laiką meras tuos klausimus sprendžia. Čia yra administracijos direktoriaus tie klausimai.

A.SAKALAS. Aišku. Ponas A.Kašėta. Prašom.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis mere, jūs turbūt susipažinote su išviešintos Valstybės saugumo departamento pažymos turiniu ir jūs esate minimas toje pažymoje. Būtent apie pažintį su R.Smailyte. Kokiomis aplinkybėmis jūs susipažinote, kokie santykiai jus siejo ir ar tai įtakojo jūsų, kaip mero sprendimus, priimant kokius nors sprendimus dėl ūkio, komercinių ir kitų klausimų?

K.KOMSKIS. Pažįstamas turbūt apie pusę metų. Tai vienas klausimas. Ar įtakojo kokiem tai sprendimams,  tikrai neįtakojo, nes ką gali padaryti meras? Taigi yra taryba, administracija.

A.SAKALAS. Ponas G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Galbūt apskritai, gerbiamasis mere, sutiktumėte trumpai pakomentuoti savo vaidmenį arba pažymoje minimame kontekste, nes turite tokią progą ir galėtumėte ją išnaudoti, nes bet kokiu atveju  tai mums irgi leistų susidaryti pilnesnį įspūdį.

K.KOMSKIS. Nežinau, pone Steponavičiau, ką jūs turite galvoje.

G.STEPONAVIČIUS. Lankymaisi, tarkime, pono Ksentjevo bute arba bent su juo susijusios nuosavybės ryšiais patalpose ir jeigu išskleistumėte, tai mums būtų aiškiau.

K.KOMSKIS. Taip, aš lankiausi tame bute.

G.STEPONAVIČIUS. Tai čia tas tradicinis žanras -  kava ir brendis, ar kas nors daugiau?

K.KOMSKIS. Aš pasakiau, lankiausi.

A.SAKALAS. Prašom. Ponas A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Sakykite, kiek jūs naudojote pažintį su R.Smailyte ir tuos lankymasis tame garsiajame bute tam, kad išnaudotumėte  lėšų iš Kelių programos Pagėgių gatvių ir kelių asfaltavimui. Kiek R.Smailytę jūs prašėte tarpininkauti tokių lėšų gavimui?

K.KOMSKIS. Lėšų tikrai neprašiau jos. Aš turiu pas ką prašęs, tai pas mane yra trejų metų susirašinėjimas pradedant Vyriausybei, baigiant Seimo nariams Macaičiui, V.Martišauskui, ir daugeliui, Žukauskui ir t.t. Čia yra visas susirašinėjimas ir atsakymai trejų metų kur aš kreipiausi, kad gaučiau lėšų būtent Pagėgių savivaldybei būdamas  vicemeru ir meru.

A.KUBILIUS. Aš dar papildomai. Tai kodėl jūsų manymu, šiais metais jūs gavote? Ir kiek jūs šiame šių metų veiksme pripažintumėte R.Smailytės nuopelnus?

K.KOMSKIS. Aš manyčiau, kad šiais metais mes gavome labai mažai lėšų, nes  konkursas yra. Mes turime gauti 2,8 mln. Šiais metais pagal etapus šie darbai yra išdalinti į trejus metus. Mes turėjome gauti apie 800, gavome tik 500. Aš manyčiau,  Smailytės jokios įtakos čia nėra. Aš manau, kad  kitais metais ir dar kitais metais, kadangi buvome susitikę ir su susisiekimo viceministru, praeitą savaitę jie užgarantavo, kad tos lėšos bus skirtos.

A.KUBILIUS. Aš, pirmininke, dar noriu papildymui. Ar jūs vis dėlto su R.Smailyte jūs kalbėdavote apie tą galimybę gauti pinigų?

K.KOMSKIS.  Aš kalbėdavau su daugeliu Seimo narių, su daugeliu pažįstamų, kaip gauti, kad Pagėgių savivaldybės keliai būtų geresnės būklės.

A.SAKALAS. Pone mere, aš norėjau patikslinti jus. Ar jūs R.Smailytę prilyginate pagal rangą Seimo nariams?

K.KOMSKIS. Ne, neprilyginu. Aš tik sakiau, kad su daugeliu kalbėjau.

A.SAKALAS. Prašom, ponas A.Sadeckas.

A.SADECKAS. Pratęsiant komisijos pirmininko klausimą. Jeigu R.Smailytės neprilyginate Seimo nariams,

K.KOMSKIS. Taip.

A.SADECKAS. tai  yra vis dėlto užfiksuota ir uždokumentuoti R.Smailytės pokalbiai, kur ji labai rūpinosi ne vieną, ne dvi, ne tris, ne keturias dienas, keletą kartų, kur ji rūpinasi tais klausimais, apie kuriuos kalbėjo A.Kubilius, t.y. apie kelių programos realizavimą Pagėgiuose. Kaip tai paaiškintumėte? Iš kur ta iniciatyva ir ar buvo koks nors susitarimas su ja?

K.KOMSKIS. Aš manau, kad susitarimo tikrai nebuvo. Buvo iš konteksto paimtas turbūt mūsų pokalbis, kad gal kas nors galite žinote,kaip pritraukti lėšas per vienokius ar struktūrinius fondus, kad būtų kas galėtų pakonsultuoti. Šis dalykas tikrai buvo ta kalba, mes šiai dienai iš tiesų pasinaudojome ir pono Puodžiuko konsultacijomis. Šiandien mes naudojamės net dvi gyvenvietes, mes planuojame gauti per vieną, per Vidaus reikalų ministerijos paskelbta infrastruktūrinius fondus, o kitus pagal bendruomenės fondus.

A.SAKALAS. Dar kas turite klausimų? Prašom ponas A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Ar jums teko asmeniškai bendrauti su saugumo išviešintoje pažymoje minimais asmenimis, įtariamais ryšiais su nusikalstamu pasauliu, ponu Ksentjevu, ponu Grybojedovu ir kitais? Asmeniškai jums teko susitikti, bendrauti su jais?

K.KOMSKIS. Su pirmu asmeniu tikrai neteko, o su ponu Grybojedovu aš bendravau vieną kartą, tai būtent kada labiausi pas Sporto departamento vadą Vytautą Nėnių, nes pas mus atsidarė imtynių visa sekcija nuo Naujųjų metų, tai jis patarė susitikti būtent su Grybojedavu, kad jis galėtų kažkiek padėti gauti vienokių, ar kitokių, visą… Ar tai kilimą, ar kokių tai federacija kad galėtų padėti šioje srityje.

A.KAŠĖTA. Ar tame pokalbyje jūs kalbėjote tik apie šiuos sporto klausimus?

K.KOMSKIS. Tik.

PIRMININKAS. Ponas A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Sakykite, ar dažnai bendraudavote su R.Aču ir E.Skarbaliumi?

K.KOMSKIS. Nuo kurio laiko turite galvoje?

A.KUBILIUS. Per paskutinį laikotarpį.

K.KOMSKIS. Per paskutinį mėnesį, per paskutinius metus?

A.SAKALAS. Iš esmės.

A.KUBILIUS. Po rinkimų.

K.KOMSKIS. Su R.Aču mes susitikome gal kokius tris keturis sykius. O su E.Skarbaliumi gana dažnai.

A.KUBILIUS. Kokiais klausimais  jūs bendraudavote, jeigu galėtumėte apibūdinti šiek tiek.

K.KOMSKIS. Su kuriuo?

A.KUBILIUS.  Su E.Skarbaliumi ir  su R.Aču.

K.KOMSKIS. Mes su E.Skarbaliumi vienos partijos nariai, esame valdybos nariai.

A.SAKALAS. O su ponu R.Aču?

K.KOMSKIS.. Su R.Aču buvo daugiau vienokie ar kitokie susieję visą. Vieną kartą po Prezidento apsilankymo pas mus dėl sprogmens aš kreipiausi, nes buvau į Saugumą kreipęsis, nereagavo, tai pranešiau ir dar kelis sykius.

A.SAKALAS. G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Be abejo jūsų vadovaujamas rajonas, jūsų savivaldybė yra pasienio ruože ir pastaraisiais mėnesiais taip pat iškeltos istorijos, tiesa, jos dar be smulkmenų, bet dėl korupcinės sistemos, tame tarpe ir Pagėgių užkardoje. Ar jūs, kaip vietos valdžios vadovas turėjot informacijos apie tai, kad yra netvarka ir ar nesate susidūręs su tokiais pavyzdžiais ir jeigu taip, ar esate ėmęsi veiksmų informuojant apie tokius atvejus.

K.KOMSKIS. Gaila, kad savivaldybė neturi teisės, šių dalykų mes nesprendžiame, bet aš galiu pasakyti ne vieną ir ne du kartus mes kreipėmės, aš kreipiausi asmeniškai į savo policijos komisariatą ir su frakcija savo visa, nurodėme trūkumus, kad yra labai daug turguose, taškuose yra daug rusiškos degtinės, cigarečių ir t.t. ir mes prašėme, kad būtų pagerinti visi šie reikalai. Taip pat aš buvau susitikęs ir su pasienio rinkinės vadu, mes apkalbėjome tuos klausimus.

A.SAKALAS. Ponas A.Kubilius. Prašom.

A.KUBILIUS. Sakykite, mes žinodami, kiek aktyviai R.Smailytė rūpinosi jūsų galimybe, savivaldybės galimybę gauti pinigų iš pono Puodžiuko vadovaujamos įstaigos kelių programos, kelių fondo. Ar jūs už tą tarpininkavimą žadėjote  atsilyginti Smailytei ar atsilyginote?

K.KOMSKIS. Pone Kubiliau, aš supratau, kad jūs čia juokaujate.

A.SAKALAS. Aš kitą  klausimą paklausiu. Sakykite, ar jums buvo žinomi ponios Smailytės ryšiai su prezidentūros atstovais?

K.KOMSKIS. Aš per Prezidento rinkimus mačiau Smailytę.

A.SAKALAS. Ar kad ji palaiko ryšius su kai kuriais prezidentūros atstovais jums buvo žinoma?

K.KOMSKIS. Bent tokių žinių neturiu, kad ji kažkuo gerai palaikytų.

A.SAKALAS. Stankevič.

V.STANKEVIČIUS. Pone mere, ar galėtumėte pasakyti, ar lankydavotės jūs  prezidentūroje ir jei taip, tai su kuo  ten susitikdavote?

K.KOMSKIS. Taip, aš lankiausi per pono R.Pakso kadenciją. Atrodo, jei neklystu 4 kartus. Du kartus buvo vieši renginiai, pradedant inauguracija, vieną kartą dėl prašymo, kad  pas mus buvo renginys sueiga pas M.Jankų, kad jis būtų to renginio globėjas ir vieną kartą dėl sprogmens po to renginio.

A.SAKALAS. D.Barakauskas.

D.A.BARAKAUSKAS. Aš norėčiau paklausti jūsų, gerbiamasis mere, kaip su tuo sprogmeniu? Ar tai, ką rašo spauda, ar ten buvo naujas sprogmuo?

K.KOMSKIS. Aš turėjau informacijos, kad ten buvo… bent buvo filmuota prieš pat atvykstant Prezidentui, kad buvo įtartini veiksmai ir aš tą informaciją sužinojęs, kai man buvo pateikta, pranešiau Tauragės saugumui,  viršininkas atostogavo, tai pavaduotojui paskambinau. Aišku, ne raštu tai buvo užfiksuota ir pranešiau ir pasakiau pa kurį žmogų yra ta juosta. Kadangi po mėnesio niekas nereagavo, aš kreipiausi į Ačą ir pranešiau to žmogaus pavardę.

A.SAKALAS. G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Gerbiamasis mere, sakykite, siekdamas pagerinti Pagėgių savivaldybės kelių būklę ar jūs su ponu Puodžiuku kelių direkcijos vadovu  bendravote tiesiogiai ar per  R.Smailyte paprastai?

K.KOMSKIS.  Paprastai tiesiogiai.

G.STEPONAVIČIUS.  Bet būdavo ir kitų atvejų?

K.KOMSKIS. Mes esame bendravę ir buvę ne vien tik dviese. Taip galima pasakyti.

G.STEPONAVIČIUS. Dalyvaujant ir R.Smailytei?

K.KOMSKIS. Buvo ir Renata  kartu, bet mes apie darbą ten nediskutavome.

A.SAKALAS. Aišku. Ar turime daugiau klausimų, kolegos? Neturime. Dėkojame, pone mere, linkime jums sėkmės.  

K.KOMSKIS.  Gal norite susipažinti, paliksiu medžiagą.

A.SAKALAS. Palikite.

K.KOMSKIS. Čia yra visų trejų metų  susirašinėjimas ir jis iš teisų, man atrodo, bus naudingas.

 

A.SAKALAS. Bus malonu perskaityti, ačiū. Pakvieskite poną Juozaitį.  Laba diena. Prašome prie  mikrofono prisėsti, geriau girdės visi.

P. JUOZAITIS. Laba diena, gerbiamasis pirmininke, laba diena, gerbiamieji komisijos nariai.

A.SAKALAS. Pone Juozaiti, mes norėjome paprašyti jūsų, kad atsakytumėte mums į keletą klausimų, kurie iškilo. Supraskite, mes nesame kokie nors kaltintojai, mes nekaltiname ir nežadame jūsų kaltinti, o tiesiog norime  gauti papildomą informaciją, kuri  padėtų  mums sustatyti visus taškus ant i. Galbūt jūs tą informaciją žinote, atsakysite, Prašytume,  kad kalbėtumėte tik ką žinote, nekalbėtumėte tai, ko nežinote arba tik manote, kad taip galėtų ar galėjo būti. Prašytume kalbėti tik tiesą gerai?

P. JUOZAITIS. Suprantama, pirmininke, aš tik praeitą savaitę buvau Norvegijoje, praeitą savaitę buvau Belgijoje, Briuselyje…

A.SAKALAS. Jokių pretenzijų neturime.

P. JUOZAITIS. Gal ne visai įsigilinęs į visus įvykius.

A.SAKALAS. Linkime ir toliau jums spręsti energijos problemas Lietuvos, bet dabar kolegos norėtų paklausti. Ponas S7Kružinauskas.

S.KRUŽINAUSKAS.  Norėčiau paklausti. Pas jus dažnai  lankydavosi Seimo narys E.Skarbalius. Ar jūs kalbėdavote apie konkursus, įtaką konkursams?

P. JUOZAITIS. Kiek aš atsimenu, Skarbalius buvo “Lietuvos energijoje”  du kartus. Tai buvo tiek kartais kai aš susitikau su juo  ir daugiau nebuvau jo niekur sutikęs.  Gal kokiam nors renginyje netyčia ir pokalbiai pirmą kartą vyko pokalbis dėl Dubingių poilsio namų. Jis atrodo, norėjo gimimo  dieną švęsti, nes mes turime poilsiavietę “Dubingius” ir “Litoriną”. Ten tam tikromis dienomis būna daug norinčių, t.y. penktadienis ir šeštadienis. Jis norėjo suderinti laiką kada galima tenai atšvęsti savo jubiliejų ar gimimo dieną, aš nežinau. Ir kitą kartą mes kalbėjome dėl paramos labdaros, kada bus valdybos  posėdis dėl paramos labdaros, nes bendra  tvarka jie buvo pateikę prašymą, atrodo, dėl Telšių mieste vykusios tarptautinės konferencijos. Buvo du susitikimai, o apie jokius pirkimus ir darbus nebuvo kalbų.

A.SAKALAS. A.Kašėta.

A.SADECKAS. Kadangi dabar perėjome prie skiriamų lėšų konferencijai rengti, norėjau paklausti. Ar pinigai pirma būdavo skiriami ir po to valdyba priimdavo sprendimą ar buvo atbulai?

P. JUOZAITIS. Ne, niekada nebuvo atvirkščiai. Pirmiausia  buvo akcininkų susirinkime patvirtinta sąmata kiek mes galime  skirti paramai labdarai ir nurodyta akcininkų susirinkime, kad lėšas skirsto valdyba savo nutarimu. Administracija vykdydavo tik pareiškimų surinkimą, pareiškimai ateidavo iš sporto organizacijų, iš kultūros,  iš bažnyčių, iš paminklų  statybos, sveikatos ir kultūros srities. Po to mes teikdavome valdybai visus tuos prašymus. Kiek atsimenu, buvo apie 40 prašymų ir 30 mes patenkinome.

A.SAKALAS. Ponas A.Kašėta.  Papildomas ponas A.Sadeckas.

A.SADECKAS. Sakykite prašom, už tas paslaugas poilsio namus, eina kalba apie kokį tai telefoną mobilų, kuris buvo dovanotas Smailyte. Už tai buvo atsilyginta kaip priklauso pagal nustatytus tarifus, kurie naudojosi tomis paslaugomis?

P. JUOZAITIS. Be abejo. Tai yra atskiri padaliniai ir yra nustatyta tvarka. Be abejo.

A.SAKALAS. Ponas A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis generalini  direktoriau, komisija disponuoja medžiaga, iš kurios matyti, kad ponia R.Smailytė labai dažnai lankydavosi arba kontaktuodavo su jumis telefonu. Iš tos medžiagos  ir pokalbių ryškėja, kad ji darė jums spaudimą tam tikrai klausimais arba bandė daryti įtaką ir gal įtakojo jūsų galimu sprendimus. Aš norėčiau paklausti. Kokie santykiai jus siejo su R.Smailytė, su E.Skarbaliu ir ponu R.Aču Prezidento patarėju nacionalinio saugumo klausimais ir ar šiuose kontaktuose buvo tik draugiški ryšiai ir, kaip jūs minėjote, noras išsinuomoti kavinę, ar buvo aptarinėjami ir kiti klausimai, pavyzdžiui, privatizavimo ir t.t.?  Ar jūsų patyrėte šių asmenų domėjimąsi tuo, kas nėra susiję su  nacionalinio saugumo klausimais?

P. JUOZAITIS. Jūs paminėjote tris pavardes. Tai dėl pono E.Skarbaliaus aš sakiau, kad  buvome 2 kartus susitikę, su ponu R.Aču mes buvome vieną kartą susitikę, su ponia  R.Smailyte buvome daugiau kartų susitikę. Nu, viena problema yra su ta ponia, kad ji, matyt,  per daug komunikabili, o mano problema galbūt yra, kad aš  per daug kultūringas moterims. Aš niekada negalėdavau atsakyti, jei ji paskambindavo ir pasakydavo noriu atvažiuoti. Tai 10 minučių  užtukdavo mūsų pokalbis kol kavos  išgerdavome ir tuo pasibaigdavo. Ji propagavo kelias statybines kompanijas, bet jai buvo aiškiai atsakyta, kad  yra Viešųjų pirkimų įstatymas ir teko pavargti keletą kartų,  kad išaiškinti kas yra Viešųjų pirkimų įstatymas ir kaip jis traktuojamas, kad yra nepriklausomos komisijos, kurios sprendžia tuos dalykus.

A.KAŠĖTA. Norėčiau papildyti savo klausimą. Išgirstai apie poną R.Ačą.  Apie ką buvo kalbama su ponu R.Aču ir kieno iniciatyva tas  susitikimas įvyko ir kokia tema vyko pokalbis?

P. JUOZAITIS. Dėl pono R.Ačo susitikimo, tai iniciatyva buvo tos pačio  komunikabilios ponios. Ponia R.Smailytė  paskambino, kad nori atvažiuoti, tai atvažiavo  jie dviese. Mes turėjome pokalbį dėl Lietuvos energijos poilsio namų, nes ponas R.Ačas norėjo ten paatostogauti. Ir bendrai aš truputį  papasakojau kas tai yra "Lietuvos energija", nes po reorganizacijos mažai kas įsivaizduoja, kas tai yra "Lietuvos energija" ir visi galvoja, kad tai yra tas didysis monstras, kuris buvo ir anksčiau.

A.SAKALAS. Aš papildomai norėčiau jūsų paklausti pone Juozaiti. Ar jūs susitikinėjate su visais komunikabiliais žmonėmis, kurie yra Lietuvoje, ar tik su ponia R.Smailyte.

P. JUOZAITIS. Aš iš tikrųjų nesu gyvenime nesu atsakęs nė vienam žmogui, jeigu jis nori su manimi sukontaktuoti ir pasikalbėti. Aišku, jeigu aš negaliu tą dieną ar kitą dieną, aš tada skiriu tam laiko. Galbūt čia mano trūkumas, bet stengiuosi, pripratęs nuo senų laikų, kad dirbant su vartotojais reikia visuomet žmogų priimti ir jį išklausyti.

A.SAKALAS. Ačiū. Ponas Stanevičius.

V.STANKEVIČIUS. Ačiū, pirmininke. Pone direktoriau, ar galėtumėte atsakyti į tokį klausimą. Ar ponas R.Ačas turėjo jums kokių nors prašymų dėl kai kurių asmenų įdarbinimo? Jeigu turėjo, tai gal pavardes galėtumėte paminėti? Ačiū.

P. JUOZAITIS. Aš atsiprašau, turbūt pavardžių neatsiminsiu. Aš žinau, kad dėl Ačo sesers buvo skambutis iš ponios R.Smailytės, kad priimti pasikalbėti, bet kadangi ten buvo prašymas Kaune, o Kaune mes neturime savo  centro, tai aš paprašiau "Kauno energijos"  administracijos, kad priimtų pasikalbėjimui tą moterį.

A.SAKALAS. Prašom, ponas S.Kružinauskas.

S.KRUŽINAUSKAS.  Jūs minėjote, kad su Seimo nariu E.Skarbaliumi buvote susitikę su du kartus. Aš nežinau ar jūs esate partijos narys, bet tai nelabai svarbu. Gal buvo daromas iš jo pusės spaudimas minint kokius nors vardus ar pavardes?

P. JUOZAITIS. Aš nesu partijos narys ir tikrai nebuvo jokio spaudimo. Jis aišku apie tuos savo žemaičius kažkiek tai kalbėjo ir visą laiką traktavo.

A.SAKALAS. Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Sakykite, prašom, ar "Lietuvos energija" yra parėmusi tiesiogiai arba netiesiogiai Liberalų demokratų partiją arba jų kandidatą R.Paksą praėjusiuose rinkimuose?

P. JUOZAITIS. Ne.

G.STEPONAVIČIUS. O jūs asmeniškai, kaip fizinis asmuo?

P. JUOZAITIS. Ne irgi.

A.SAKALAS. A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Aš noriu paklausti, kas vykdė "Lietuvos energijos" pastato rekonstrukciją, ne iš tų kompanijų, kurias mes čia jau žinome.

P. JUOZAITIS. Dėl rekonstrukcijos buvo viešas atviras konkursas. Jeigu nepameluosiu, tai lygtai kompanija "Vėtrūna" laimėjo, o ten, kur buvo ataskaitoje lygtai aš mačiau buvo kompanijos pavadinimas "Viti", tai ji dalyvavo keliuose konkursuose. Vieną tik laimėjo, kituose pralaimėjo.

A.SAKALAS. Ponas A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Kas jums yra žinoma apie bendrovės Kauno energetikos remonto sąskaitos pervedimą į akcinės bendrovės "Ūkio bankas"? Ar jums žinomas šis faktas, kada  ta sąskaita buvo pervesta?

P. JUOZAITIS. Kauno energoremontas yra mūsų dukterinė kompanija, bet ten generalinis direktorius turi teisę daryti sprendimus pats. Turbūt reikėtų jo paklausti.

A.KAŠĖTA. Ar šis sprendimas buvo su jumis derintas?

P. JUOZAITIS. Dėl sąskaitų bankuose buvo pokalbis su Navicku turbūt prieš gerą pusmetį, aš pasakiau, jis direktorius, jis neša pilną atsakomybę ir turi žiūrėti kas bendrovei naudinga, kas ne.

A.KAŠĖTA. Kas inspiravo jūsų pokalbį šia tema? Būtent šia tema.

P. JUOZAITIS. Šia tema tikrai niekas, pats generalinis direktorius Navickas man paskambino.

A.SAKALAS. Ponas A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Sakykite, ar ponia R.Smailutė bandė ar jūsų prašyti, ar jus įtakoti, kad jūs skirtumėte pinigų, perkant R.Ačo senąjį automobilį, kad jis būtų …?

P. JUOZAITIS. Ne. tai tokį dalyką tikrai ne.

A.KUBILIUS. Ir dar vieną papildomą klausimą tokį pat ūkinį. Kaip jūs galėtumėte nusakyti aplinkybes " Lietuvos energijos" ir "Žinių radijo" sutarties pasirašymo dėl reklamos ir kaip "Lietuvos energija" perveda tas lėšas ir?..

P. JUOZAITIS. Gerai. galiu pakomentuoti. Iki praeitų metų "Lietuvos energija" turėjo su "Vilniaus televiziją" sutartį, nes Energetikos įstatymas mus įpareigoja, kad mes teiktume visą informaciją visuomenei. Šiais metais buvo sudaryta sutartis su "Žinių radiju", čia mūsų išorinių ryšių departamentas užsiima, kas geresnius pasiūlymus duoda ir paiešką kas gali tą informaciją pateikti. Mes turėjome su "Žinių radiju" apie dešimt laidų.  Laidos vadinosi "Elektra", ankstesnės laidos per televiziją buvo "Aušrinė". Ten pasakojama kas dedasi pasaulyje, kas dedasi Lietuvoje ir Baltijos šalyse, kas liečia energetiką.

A.KUBILIUS. Ar pasirenkant "Žinių radiją" ta pati R.Smailytė, ar kas nors iš tų minėtų pavardžių, Skarbalius ar Ačas darė įtaką ar nedarė?

P. JUOZAITIS. Įtakos čia nebuvo, nes buvo pateikimas iš "Žinių radijo" tos informacijos, kad jie nori pravesti tas laidas mūsų išorinių ryšių departamento direktorių. Aš tiktai galiu pasakyti, kad vieną kartą buvo Smailytė su Eigardu "Lietuvos energija"  kartu.

A.SAKALAS. Daugiau turime klausimų? Prašom. Ponas Kašėta.

A.KAŠĖTA. Jūs jau tikriausiai susipažinote su vienu paviešintu išslaptintu pokalbiu būtent tarp R.Smailytės ir Seimo nario pono E.Skarbaliaus, kur esate minimas ir jūs. Bent jau komisija disponuoja informacija, kad sutrumpintas vardas ir pavardė, kad jūs turimas omenyje. Aš norėčiau paklausti. Ar jūs skyrėte tiesiogiai finansines lėšas Seimo nariui ponui E.Skarbaliui arba R.Smailytei  įvairiems renginiams arba kitokiu tikslu?

P. JUOZAITIS. Tikrai ne. Aš buvau klausiamas ir buvo tas pokalbis, kaip minėjau su E.Skarbaliumi, kas liečia konferenciją. Daugiau lėšų E.Skarbaliui ar R.Smailytei aš ne…

A.KAŠĖTA. Ar jūs skyrėte lėšas konferencijai?

P. JUOZAITIS. Taip, ten buvo valdybos nutarimas ir buvo lygtai, atsimenu, 6 tūkst. skirti.

A.SAKALAS. Daugiau klausimų. Prašom, pone Stasy.

S. KRUŽINAUSKAS. Noriu paklausti ar tos lėšos buvo grynais išmokėtos, ar pavedimu pravesta?

P. JUOZAITIS. Pavedimu į Klaipėdos universitetą.

A.SAKALAS. Prašom. Ponas Stankevič.

V.STANKEVIČIUS. Ačiū, pirmininke. Pone direktoriau, ar galėtumėte patikslinti. Ar iš tikrųjų buvo visada taip, kad pirmiausia dėl labdaros priimdavo sprendimą valdyba ir po to buvo išmokėtos lėšos, ar buvo ir atvirkščiai? Ar nebuvo tokio atvejo?

P. JUOZAITIS. Nė karto nebuvo, tikrai galiu patikinti, nes mus nuolatos kontroliuoja Valstybės kontrolė, valstybinis auditas ir dabar dirba pas mus, todėl šioje vietoje būtų tiesiog vaikiška taip padaryti.

A.SAKALAS. Nėra klausimų. Tai tada dėkojame už informaciją. Mums ji bus naudinga.

P. JUOZAITIS.  Viso gero.

 

A.SAKALAS. Tada kviečiame poną Puodžiuką. Jam dar keletą klausimų užduosime. Tuoj baigiame. Jau paskutinis. Prašom, pone Puodžiukai. Turbūt nereikia man jau kalbėti ko mes iš jūsų reikalaujame, kad tiesių atsakymų, jūs tai žinote ir aną kartą. Mums liko kai kurie klausimai, į kuriuos mes dar neradome atsakymų ir kolegos norėtų jums juos užduoti. Prašom, kolegos. Trumpai šį kartą mes kalbėsime su jumis, nes daug ką išsiaiškinome praeitą kartą. Prašom. A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Vis dėlto mus domina tas pats klausimas, kuris aną sykį, taip jūs į jį atsakėte ne iki galo, man atrodo, nuoširdžiai, tai jūsų santykių su ta pačia R.Smailyte pobūdis. Aš čia norėčiau gal patikslinantį klausimą užduoti. Ar jūs dalyvavote paskutiniame R.Smailytės gimtadienyje ir kokios tai buvo aplinkybės, jeigu dalyvavote, kur jis vyko, kas dalyvavo?

V.PUODŽIUKAS. Dar kartą laba diena, iš tiesų, kaip ir minėjau, su panele R.Smailyte susipažinau prieš dvejus metus kaip su Vidaus reikalų ministerijos darbuotoja, atsakinga už regionų plėtrą. Iš tiesų bendravimas kartas nuo karto tęsėsi. Dabar dėl gimtadienio paskutinio, tai buvau kviestas dalyvauti gimtadienyje, man atrodo, šventė “Energijoje”, tačiau aš negalėjau dalyvauti jame ir po gimtadienio skambinau ir buvau pakviestas išgerti puodelį kavos.

A.SAKALAS. Prašom, pone Sadeckai.

A.KUBILIUS. Aš gal papildomai norėčiau paklausti. Jeigu galėtumėte  patikslinti kur tas  kavos puodelis su brendžiu ar be brendžio buvo geriamas ir ar jūs buvote tik du, ar daugiau?

V.PUODŽIUKAS Toli gražu ne vieni du.

A.KUBILIUS. Tai kur tas buvo?

V.PUODŽIUKAS Tai buvo Žvėryno restorane.

A.KUBILIUS. “Traidenio” restorane?

V.PUODŽIUKAS Žvėryno.

A.SAKALAS. A.Sadeckas. Prašom.

A.SADECKAS. Žvėryno restorano nėra yra “Traidenio” restoranas pono Gribojedovo restoranas.  Tiksliau būtų.

A.SAKALAS. Poną Gribojedovą žinote turbūt kas tai per figūra.

V.PUODŽIUKAS Ne nežinau, ir nebuvau pristatytas.

A.SADECKAS.  Yra užfiksuota, paviešinta, kad bendraudamas  su ponia R.Smailyte ir kalbėdami apie Lazdijų pasienio rinktinei skirtas lėšas 80 tūkst., po to dar 50 tūkst., jūs komentavote maždaug taip, kad prašėte, tiek ir gavote. Tai yra R.Smailytei tiek pasakėte. Tai ką reiškia Teisės ir teisėtvarkos komitetas komentarai ir kokia jos įtaka, koks jos vaidmuo buvo, ar vaidinamas vaidmuo, ar tikrais vaidmuo?

V.PUODŽIUKAS Aš tikrai ponios reikšmės nesureikšminčiau. Visų pirma lėšų prašė sienos apsaugos departamentas, jo vadovai. Lėšas skyrė Vyriausybė  savo nutarimu ir gali būti tai kaip tiesiog toks nieko neįpareigojantis pasakymas arba ne noras toliau palaikyti pokalbio.

A.SAKALAS. Dar klausimų. Ponas A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis generalini direktoriau, mes puikiai suprantame, kad lėšų poreikiai  visoms institucijoms yra dideli, visoms savivaldybėms ir Pagėgių, ir Varėnos, ir Vilniaus ir tokioms institucijoms kaip sienos apsaugos tarnyba. Tačiau komisijai krenta į akis keistas sutapimas, kad kaip tik tie objektai, dėl kurių ponia R.Smailytė aktyviai tarpininkaudavo ir, kaip jūs sakėte, galbūt dažnai pasigirdavo, bet keistas sutapimas, kad atitinka ir vietos, ir datos kaip tik  gaudavo tą finansavimą. Turint omeny jūsų gerus draugiškus santykius ir pokalbius būtent jūsų pokalbius dėl tų  objektų ar tai liestų Pagėgių miestelį, ar Dubingius “Lietuvos energijoje”  esančią poilsiavietę kažkaip visada sklandžiai  spręsdavosi tie klausimai. Ar jūs nenorėtumėte pakomentuoti tų sutapimų virtinės?

V.PUODŽIUKAS Iš tiesų tai yra labai įdomus klausimas ir kelių darbai vykdomi visoje Lietuvoje,   visoje 60 savivaldybių. Aš nemanyčiau, kad kurioje joje nevyksta. Aš specialiai eidamas į šį  pasitarimą atnešiau dokumentus, kurie liudija kaip lėšos buvo skiriamos tiek Pagėgiams, tiek Druskininkams, tiek Kaunui būtent tiems miestams, kurie buvo minimi ir pažymoje.

A.KUBILIUS. Sakykite, ar jūsų  šiandien biudžetas yra toks, kad patenkina visas paraiškas ar būna ir tokių paraiškų, kurių nepatenkinate ir tokiu atveju kodėl šitos paraiškos, apie  kurias mes kalbame, jos buvo patenkintos?  Ir papildomai dar paklausčiau kodėl Pagėgiai, kurie kaip ką tik sakė meras,  du metus negavo lėšų, o šį kartą, po 4 ar 5 birželio   pradžioje po R.Smailytės skambučio jums tie pinigai buvo skirti?

V.PUODŽIUKAS Visa tai liudija dokumentai, kuriuos aš turiu, o antra, ir šie miestai, kaip ir Pagėgių meras minėjo, tikrai negavo tiek lėšų, kiek jie nori. Tas pats deficitas  yra ir valstybės keliams, ir savivaldybėms. Galbūt aš dar norėčiau paaiškinti, kad savivaldybės dėl objektų, kurie įtraukiami į sąrašą, sprendžia savo tarybose. Ir  kelių įstatymas reglamentuoja, kad kelių direkcija yra atsakinga už  valstybės reikšmės kelius, o  savivaldybių kelių priežiūrą ir plėtrą yra  atsakingos savivaldybių administracijos.

A.SAKALAS.  Ponas Stankevič. Prašom.

V.STANKEVIČIUS. Pone generalini direktoriau, turimi dokumentai rodo, kad vis dėlto ponia R.Smailytė turėjo labai didelę įtaką jums, jūsų sprendimams. Gal galėtumėte  paaiškinti kodėl taip buvo? Vis dėlto ponia R.Smailytė visiškai privatus asmuo.

V.PUODŽIUKAS Aš tikrai negaliu paaiškinti to, nes užtikrinu, kad mano sprendimams neturėjo didelė įtakos. Mažą įtaka tai galbūt  galėjo turėti tiesiog kaip patarimas ar konsultacija, aš nežinau.

V.STANKEVIČIUS. Jūs labai įdomiai pasakėte, jūs pasakėte, kad neturėjo  didelės. Paklausim ar neturėjo mažą. Dabar jūs kalbate  apie tai, kad galbūt ir turėjo patarimais. Čia labai svarbus dalykas. Tai patikslinkim.Ar tai rekomendacijos.

A.SAKALAS. Ar turėjo  kokią nors įtaką?  Nesvarbu ar mažą” ar didelę.

V.PUODŽIUKAS Kalbantis  galėjo būti tas jaučiama, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, buvo klausimas, kaip praeitą kartą jūs manęs klausėte dėl Ūkio banko ar jūs turite sąskaitą, tačiau aš pats su Ūkio banku jau buvau dirbęs 10 metų ir tikrai nieko  blogo apie jį negaliu pasakyti. Į tokius klausimus tai, be abejo, su visais žmonėmis bendraujant atkreipi dėmesį į jų nuomonę, tačiau dėl kelių lėšų skirstymo yra kategoriškas  atsakymas, kad tikrai negalėjo turėti jokios  įtakos, nes tai yra neįmanoma turėti.  Pas mus kelių priežiūros  programos  nuolatinė komisija, kuri tvirtina ir seka. Yra visa institucija sudaryta ir įstatymiškai įforminta, kuri tuos veiksmus atlieka. Todėl aš nematau čia netgi ir menkiausios galimybės daryti įtaką.

A.SAKALAS. Ponas Mačernius.

Z.MAČERNIUS. Jau dalinai direktorius atsakė. Aš dabar varčiau Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atliktą patikrinimą paskutiniu metu ir išvadose nėra tokių didelių pastabų, nukrypimų nuo rekomendacijų skirstant pinigus. Be abejo, yra kitas dalykas. Kaip nekeista, nefigūruoja ir svarbių  valstybei vietinės reikšmės kelių ir gatvių finansavimas. Ten daugiau liečia tokius kaip Prezidentas Vilniaus, Druskininkų, Klaipėdos ir Šiaulių, o Pagėgių nėra. Taip, kad manyčiau, jeigu pažeidimai yra ne tokie ryškūs ir yra tiek, kad kenktų valstybės įvaizdžiui, manyčiau, šiandien aš nemanyčiau šios įstaigos ribose.

V.PUODŽIUKAS Aš galiu pridurti, kad per pastaruosius pusantrų metų buvo 3 valstybės kontrolės komisijos po pusę metų ir, kaip čia buvo minėta, nė viena nerado jokios išvados, kad mes, būtent Kelių direkcijos administracija  savavališkai ar savo nuomone įtakojame kokių nors lėšų vienokį ar kitokį skirstymą.

A.SAKALAS. Aš norėčiau, jeigu  daugiau neturite. Ponas A.Kašėta. Prašom.

A.KAŠĖTA.  Norėčiau pasitikslinti dėl sąskaitos pervedimo į Ūkio banką. Jūs paminėjote, kad pokalbiai su R.Smailyte šia tema šiek tiek įtakos turėjo jūsų sprendimams. Jūsų manymu, kodėl ponia R.Smailytė buvo taip suinteresuota, kad institucijos, tame tarpe ir jūsų valstybinės, pervestų  sąskaitas į tą banką?

V.PUODŽIUKAS Ačiū už klausimą. Iš tiesų  nebuvo sąskaita kelių priežiūros ir plėtros programos pervesta į Ūkio banką. Mūsų  pagrindinė sąskaita kelių priežiūros ir plėtros programos yra Hanso banke, o valiutinė sąskaita, kurią gauname iš Europos Sąjungos lėšas yra “Vilniaus banke”, tačiau, įvertinus tai, kad tikrai turiu savo ilgą patirtį, jau 10 metų ir 7 metai, kai vadovavau vienai įmonei, kur mūsų pagrindinė sąskaita buvo Ūkio banke. Ir aš tikrai apie “Ūkio banką” esu geros nuomonės, visiškai nepriklausomai ar kam jis priklauso, ar kas yra jo savininkai. Ir antra, kad visi bankai siūlėsi ir man dirbant generaliniu direktoriumi buvo atėję  visų bankų vadovai siūlytis, kad jų sąskaitos būtų atidarytos. Mes svarstėme šį klausimą direkcijoje su  vyriausia buhaltere ir aš buvau pavedęs jai išsiaiškinti, kokios galimybės ir kokie būtų privalumai, jeigu būtų viena sąskaita ir ūkio banke.

A.KAŠĖTA.  Atsiprašau, bet komisija jokiu būdu nesako, kad šis bankas yra blogas. Mes tiesiog domimės, kokie motyvai lėmė, kad jūs visgi buvote įtikintas ponios Smailytės, kad buvo reikalinga dar viena sąskaita atidaryti šiame banke. Ar jinai turėjo iš to kokios nors asmeninės naudos?

V.PUODŽIUKAS Aš nesutinku su klausimo formulavimu. Ji neįtikino mane arba nebandė įtikinti. Jinai tiesiog paklausė… Buvo kalba apie “Ūkio banką” ir aš sakiau, kad iš tiesų aš turiu ilgą patirtį ir turiu labai gerą nuomonę apie “Ūkio banką” ir klausimą praktiškai sprendėme po to Kelių direkcijoje.

A.SAKALAS. Prašau. Pone Kubiliau.

A.KUBILIUS. Sakykite, jūs bendravote su Renata Smailyte. Ir jūsų nestebino, kad privatus asmuo jums skambina ir kalba apie įvairiausius jūsų veiklos, jūsų ūkinės veiklos aspektus, t.y. apie sąskaitos perkėlimą ir apie įvairių pinigų skyrimą vienai savivaldybei ar kitai savivaldybei, dar kokių tai kelių finansavimui. Ar daug tokių privačių žmonių, jūsų draugų jums skambina ir vis ragina – tu ten  pafinansuok tą, aną, ar ten sąskaitas perkelk.

V.PUODŽIUKAS Dėl kelių, tai man kasdien skambina po 15-20 kartų, t.y. tiesiog sekretoriatas atneša visą pluoštą popierių ir iš tiesų į mane kreipiasi praktiškai visi 60 savivaldybių merų, administracijų vadovai, bet dažniausiai tai būna konsultacija, patarimas, kur vyks plėtra, kur bus statomi keliai. Taip pat kreipiasi ir labai daug privačių asmenų. Pavyzdžiui, vien šią vasarą turėjau didelių problemų su viena gyventoja iš Alantos, kuri kasdien skambindavo ir reikalaudavo pėsčiųjų taką nutiesti, kitų atvejų aš tiesiog nenoriu suminėti. Todėl mano darbe tai yra visiškai normalu, kai yra kreipiamasi dėl kelių asfaltavimo, dėl kelių priežiūros ir kitų Lietuvos klausimų.

A.SAKALAS. Tai aš jus norėčiau patikslinti. Ar ponia Smailytė prašė jūsų, kad išasfaltuotumėte tą gatvę, kurioje ji gyvena?

V.PUODŽIUKAS Ne, jokiu būdu.

A.SAKALAS. Tada nevisiškai suprantu jos prašymų. Gal jūs tada man atsakykite grynai pamąstęs, kodėl ponia Smailytė, kur tik yra dideli pinigai, ten yra ponia Smailytė, būtinai figūruoja. Arba, kur yra didelė įtaka, sakykime, ten ir ponia Smailytė figūruoja. Aš turiu omenyje jos kontaktus su Prezidentūra. Kaip jūs galėtumėte tai paaiškinti. Juk čia nėra taip žmogaus paprastas smalsumas. Čia yra kokie tai kiti interesai. Kokie tai  galėtų būti interesai jūsų nuomone?

V.PUODŽIUKAS Ačiū už klausimą. Iš tiesų ir man pačiam labai įdomu buvo tokiu pobūdžiu, kodėl. Tačiau iki šiol aš ir nežinau nei kur dirba ponia Smailytė, nei kur ji gyvena. Tie klausimai man nėra žinomi. Aš tiktai, kaip ir praeitą kartą norėčiau pasakyti, kad iš tiesų, žinodamas ir matydamas žiniasklaidos visą aplinką, iš tiesų buvau įsitikinęs, kas ponia Smailytė, bendraudama su daugeliu aukštų pareigūnų, yra, gal (kaip čia?) teisingas žmogus, yra tas žmogus, kuris kažkam kažką pataria, kurią galima konsultuoti. Aš nežinau.

G.STEPONAVIČIUS. Gal įtakingas žmogus

V.PUODŽIUKAS.  Įtakingas gal.

A.SAKALAS. Gal galite pasakyti, kokius aukštus pareigūnus turite galvoje su kuriai ponia Smailytė bendravo

V.PUODŽIUKAS. Jeigu mes dviejų pastarųjų savaičių žiniasklaidos puslapius pavartytumėte, aš nieko naujo nepasakyčiau.

A.SAKALAS. Palaukite, bet jūs su ponia Smailyte bendravote iki visų šitų publikacijų.

V.PUODŽIUKAS Tai taip.

A.SAKALAS. Jinai minėdavo, kad jinai bendrauja su aukštais pareigūnais? Su kokiais pareigūnai jinai minėdavo, kad bendrauja ir turi gerus ryšius.

V.PUODŽIUKAS. Aš mačiau rinkimų medžiagą filmuotą, buvo, mačiau kaip jinai Prezidento komandoje dalyvavo ir to man užteko.

A.SAKALAS. To jums užteko.

A. SADECKAS. Tai jūs bendraujate ir ateityje bendrausite su visais privačiais asmenimis, kuriuos jausite, kad jie yra pakankamai įtakingi?

V.PUODŽIUKAS. Ne, aš ir ateityje bendrausiu su visais asmenimis, kurie domisi kelių plėtra, kelių priežiūra, kurie pasako pastabas dėl kelių  priežiūros ar plėtros ar kažkokias šiais klausimais. Ir tikrai su tais žmonėmis, kurie yra nusikaltėliai, kurie yra susiję su kažkuriomis nusikaltėlių grupuotėmis niekada nebendravau ir nebendrausiu. Tiesiog man kartais trūksta tos informacijos.

A.SAKALAS. Kolegos, dar turime klausimu, ar jau pakanka? Dar vieną? Prašau, Andriau.

A.KUBILIUS. Gal vis tik  pabaigai. Tai bendraujant su Renata Smailyte ir, kiek mes suprantame, tai jums dažnai tekdavo su ja kalbėtis telefonu ar tiesiogiai ir kalbėtis apie konkrečius ūkinius projektus, apie konkrečius kelių tiesimus ar sąskaitų pervedimus į “Ūkio banką,. Jūs kalbėdamas su ja ir bendraudamas su, kaip jūs supratote jos vaidmenį šiuose pokalbiuose? Ar tai yra jos tiesiog rūpesti, kad Lietuvoje būtų daugiau asfaltuotų kalių iš tokio labdaros ir pasišventimo Lietuvos keliams, ar jūs vis tiktai suprantate, kad jinai tą dar dėl tam tikrų tikslų, tam tikrų siekių, asmeninių arba grupinių siekių, kurie jums tai pat galbūt buvo žinomi?

A.SAKALAS. Aš prie to paties pridėsiu. Ponia Smailytė, jos specialybė, kaip žinia yra stomatologė, ir jinai duoda jums patarimus, kur reikia tiesti kelius arba kaip reikia juos suremontuoti. Ar nekyla kokių nors problemų? Čia jums papildomai prie pono Kubiliaus klausimo, galvojant, kodėl gi jinai taip daro.

V.PUODŽIUKAS. Ne, atsiprašau, tikrai ji patarimo nedavė man nei kur tiesti kelius, nei kur juos remontuoti. Tiesiog aš įsivaizduoju ir į gerbiamojo Kubiliaus klausimą atsakyčiau tai, kad tai buvo tiesiog… Buvo reikalinga kažkokia informacija. Bet kadangi ta informacija, kurią aš turiu yra visiškai neslapta, yra visose “Valstybės žiniose”  ir nemačiau  tiesiog priežasties, kodėl nesakyti, ar mes ten darysime kelią, ar mes ten planuojame. Tai yra ta einamoji Kelių direkcijos informacija, mūsų darbo planas, kuris yra visiems politikams ir visiems paprastiems žmonėms labai lengvai prieinamas.

A.SAKALAS. Tai ar baigiame klausimus ponui Puodžiukui? Baigiam. Dėkojame jums tada.

V.PUODŽIUKAS. Labai ačiū.

A.SAKALAS. Kolegos, posėdį mes turbūt  galime baigti. Ačiū jums pone PUOdžiukai. Posėdį galime baigti ir po kokių 15 minučių renkamės čionai, dar aptarsime… Prašau, Daili, tik įsijunkite mikrofoną.

 D.A.Barakauskas.  Pirmininke, aš labai atsiprašau. Aš sėdėjau visą šį posėdį ir  skaičiavau, žinote ką? Vieną dalyką. Kiek kartų Kubilius, Kašėta, Sakalas, tame tarpe ir jūs Pirmininke, pažeidėte Lietuvos Respublikos Seimo laikinųjų tyrimų komisijos įstatymą. Ir suskaičiavau 17. Dabar paaiškinsiu ką. 9 straipsnis baigiamosios nuostatos sako, kad vykdydami tyrimą ir jos pasitelkti asmenys netrikdo valstybinių institucijų, kitų įmonių ir įstaigų, organizacijų darbo. O dabar tai liečia visus mus ir privalo susilaikyti nuo preliminarių vertinimų ir išvadų, kol nebus baigtas  tyrimas ir nėra komisijos išvadų. Tačiau mes buvome susitarę, ten tame uždarame kambarėlyje, kad nei vienas neišeina ir nekomentuoja, aš manau, pirmininke, tai liečia ir jus, ne nuo praeito posėdžio visi komisijos posėdžiai yra atviri ir jie yra filmuojami žiniasklaidoje. Todėl aš nenorėčiau, kad būtų komentuojama, pateikiant visokias alegorijas, visokias dviprasmybes ir tai pateikiama žiniasklaidoje. Labai ačiū.

A.SAKALAS.  Prašau, bet aš ne visai suprantu apie ką ėjo kalba. Pone, Kubiliau, prašau.

A.KUBILIUS. Aš norėčiau, prieštaraudamas ponui Barakauskui, pasakyti, kad yra ir kitas straipsnis įstatymo, kuris numato, kad komisijos pirmininkas po posėdžio privalo suteikti informaciją…

D.A.Barakauskas. Tol, kol tai nebuvo vieša

A.KUBILIUS. … žiniasklaidai ir jis vienintelis turi tokią teisę ir jis nepažeidžia jokio įstatymo, o ponas Barakauskas šioje vietoje buvo neteisus.

A.SAKALAS. Tai daugiau dar ką nors norite pareikšti, pone Barakauskai? Ar norite dar ką nors…

D.A.Barakauskas. Ne, ačiū, tik prašau vykdyti…

A.SAKALAS. Pone Barakauskai, mes įstatymus puikiai žinome, jų laikomės, ir jeigu matote, kad kur nors nesilaikome jų, tai jūsų tą pasakykite labai konkrečiai, kurioje vietoje mes nesilaikome jų, tada mes pasitaisysime.

Dėkoju už posėdį už darbą…. 

 
Naujausi pakeitimai - .
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji tyrimo komisija dėl galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui  >   Posėdžių stenogramos

LR Seimas