Lietuvos Respublikos Seimas

Lapkričio 19 d. posėdyje

 

Svarstyta, kaip Vilniaus m. savivaldybė reagavo į komiteto rūpestį Jeruzalės vidurinės mokyklos filialo sanitarine aplinka. Šiame filiale įsikūrusios pradinės klasės.Vilniaus m. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytas Karsokas informavo, kad savivaldybės iniciatyva sutvarkytas šios mokyklėlės tualetas. Deja, jis ir toliau veiks tik lauko sąlygomis, nes ten nėra padarytas gręžinys. Sutvarkytas mokyklos apšvietimas, sudėti langai. Reguliariai vežamas geriamas ir techninis vanduo. Maistas tiekiamas vienkartiniuose induose. Savivaldybė supranta, kad šiame rajone būtina nauja mokykla, nes vyksta naujų gyvenamųjų namų statybos, ir vaikų skaičius turi tendenciją augti. Planuojama atlikti tyrimą, kur būtų tinkamiausia vieta naujai mokyklai. Kitais metais ketinama pradines klases iš šio seno pastato perkelti į Jeruzalės pagrindinės mokyklos patalpas. Tai būtų laikinas sprendimas iki bus pastatyta naujoji mokykla. Dar anksčiau buvo numatyti 2 sklypai mokyklai ir vaikų darželiui. Seniūnija ir senosios mokyklos personalas mano, kad dabartinė vieta ir yra pati tinkamiausia mokyklai.

Mokyklos direktorius Algimantas Janušonis patvirtino, kad tikrai mokyklos sąlygos šiuo metu pagerėjo, ir reiškė viltį greičiau sulaukti naujų patalpų.

Svarstytas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos darbo grupės parengtas Valstybinės kalbos politikos 2004-2008 metų gairių įgyvendinimo priemonių planas, kuriam komiteto nariai pritarė ir nusprendė siūlyti Vyriausybei tvirtinti.

Svarstytas Seimo nutarimo "Dėl Vilniaus Gedimino technikos universiteto statuto patvirtinimo" projektas (IXP-2957). Posėdyje dalyvavę VGTU rektorius prof. R.Ginevičius ir Senato pirmininkas prof. D.Čygas pakomentavo statuto pataisas, kurias Universitetas padarė pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento pastabas.

Bendru sutarimu nuspręsta teikti Seimui svarstyti pataisytą VGTU statuto tekstą.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 20.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas