Lietuvos Respublikos Seimas

2003-11-19 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

Spaudos tarnybai 2003-11-19

 

 

 

Komitetas 2003-11-19 posėdyje svarstė Žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo įstatymo 1, 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2984. Svarstyme dalyvavo Vyriausybės atstovės Europos Žmogaus teisių teisme padėjėja Renata Ūkelytė ir Teisingumo ministerijos Privatinės teisės departamento direktoriaus pavaduotojas Algis Baležentis. Projekto tikslas – užtikrinti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto priimtų sprendimų, kuriuose priteista kompensacija pareiškėjams, tinkamą vykdymą Lietuvos jurisdikcijoje esančių asmenų atžvilgiu. Siūlomi įstatymo 1, 2, 3 ir 4 straipsnių pakeitimai ir papildymai užpildytų šiuo metu egzistuojančią teisinę spragą dėl JT Žmogaus teisių komiteto priimtų sprendimų prieš Lietuvą vykdymo. Jungtinių Tautų žmogaus teisių komitetas nėra tarptautinis teisminis organas ir jo priimami sprendimai valstybių atžvilgiu yra tik rekomendacinio pobūdžio, tačiau valstybės visuotinai vykdo šiuos sprendimus, nes įsipareigojusios gerbti ir garantuoti visiems esantiems jų teritorijoje ir priklausantiems jos jurisdikcijai asmenims teises, įtvirtintas 1966 m. Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte, kurios dalyve yra ir Lietuva. Komitetas iš esmės pritarė įstatymo projektui, tačiau siūlo pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Teisės departamento ir Teisingumo ministerijos pastabas.

Komitetas pradėjo svarstyti Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” projektą Nr.IXP-2784 ES ir Įstatymo “Dėl užsieniečių teisinės padėties” įgyvendinimo įstatymo projektą Nr.IXP-2785. Svarstyme dalyvavo Migracijos departamento, Saugumo departamento, Europos teisės departamento atstovai. Komitetas tęs svarstymą kitame Komiteto posėdyje.

Aptarti kiti klausimai.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 20.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas