Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto posėdį (2003 11 19)

 

Seimo Kaimo reikalų komitetas posėdyje svarstė Žemės reformos įstatymo 10, 13, 16 ir 19 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-2894 ir atsižvelgdamas į Seimo kanceliarijos Teisės departamento, Teisės ir teisėtvarkos komiteto, Aplinkos apsaugos komiteto, Seimo narių P. Jakučionio ir R. Valčiuko pastabas ir pasiūlymus nusprendė jį grąžinti iniciatoriams patobulinti. Komiteto nuomone, galiojančios žemės vertės apskaičiavimo metodikos keitimas sudarytų sąlygas konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principų pažeidimui atkuriant nuosavybės teises.

Apsvarsčius Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, nuspręsta siūlyti pagrindiniam Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui iš esmės pritarti pateiktam projektui.

Svarstytas Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Nuspręsta siūlyti pagrindiniam Seimo Aplinkos apsaugos grąžinti projektą iniciatoriams patobulinti, atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Priimtas sprendimas dėl Melioracijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-3002) svarstymo parengiamųjų darbų.

Komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta, Komiteto nariai: Mykolas Pronckus ir Arvydas Vidžiūnas.

Be to, dėl šio įstatymo projekto nuspręsta prašyti papildomų išvadų iš Žemės ūkio rūmų, Žemės ūkio universiteto bei Žemdirbystės, Vandens ūkio ir Agrarinės ekonomikos institutų, Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos.

Klausymus rengti numatyta 2003-12-03, išvadų projektą parengti iki 2003-12-05, Komiteto posėdyje svarstyti 2003-12-10.

Komitetas apsvarstė kaimo gyventojų kūno kultūros ir sporto plėtojimo perspektyvas. Pažymėta, kad valstybės parama vystant kūno kultūrą ir sportą kaime dar nepakankama, kaimo sporto organizacijos turi mažesnes galimybes organizuoti sporto varžybas bei kitus kūno kultūros bei sporto renginius, šių organizacijų paramai neskiriamos lėšos gautos iš sporto renginių ir sporto loterijų, nepakankamai rūpinamasi sporto statinių ir įrenginių, esančių kaime ir miesteliuose, išsaugojimu ir jų atnaujinimu. Komiteto nariai konstatavo, kad nors kaime vyrauja tam tikras sportinės veiklos sąstingis, tačiau mūsų kaimo sportas neužgeso. Kuriasi kultūros ir sporto klubai, vyksta žemdirbių ir kaimo žmonių sporto varžybos, sporto šventės, tarptautiniai sporto festivaliai. Daug sporto ir kultūros renginių kasmet organizuoja pirmininko Kęstučio Levickio vadovaujama Lietuvos kaimo sporto klubų sąjunga "NEMUNAS", didesnį dėmesį kūno kultūrai ir sportui skiria Žemės ūkio rūmai, kaimo bendruomenės, rajonų savivaldos institucijos.

Siekiant toliau plėtoti kaimo gyventojų kūno kultūrą ir sportą, gerinti ūkininkų ir kaimo žmonių sveikatingumą, Kaimo reikalų komitetas pateikė pasiūlymus Žemės ūkio bei Švietimo ir mokslo ministerijoms dėl sporto klubų veiklos skatinimo, kaimo sporto varžybų finansavimo, sveikos gyvensenos propagavimo ir kaimo gyventojams sportuoti palankesnių sąlygų sudarymo.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 19.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas