Lietuvos Respublikos Seimas

A. Macaicio, H. Žukausko, V. Einorio, A. Bauros, V. Baravyko A.Poplavskio, V. Rinkevičiaus komandiruotės į Belgijos Karalystę (2003 11 13-14) ataskaita

Aplinkos apsaugos komiteto nariai Alfonsas Macaitis, Henrikas Žukauskas, Vytautas Einoris, Antanas Baura, Vydas Baravykas, Aleksander Poplavski, Kaimo reikalų komiteto narys Viktoras Rinkevičius su darbo vizitu lankėsi Belgijos karalystėje Europos Komisijos Generalinio plėtros direktorato Techninės pagalbos informacijos keitimosi biuro (TAIEX) organizuotoje klausimų – atsakymų sesijoje aplinkosaugos klausimais. Kartu vyko komiteto sekretoriato darbuotojai Darius Karvelis, Rasa Matusevičiūtė, Vida Katinaitė, Jolita Jakučionytė ir Teisės departamento vyr.patarėja Liucija Schulte-Ebbert.

Klausimų - atsakymų sesijos tikslas - detaliai supažindinti dalyvius su ES teisėkūra aplinkosaugos srityje, atskleisti dažniausias ir aktualiausias problemas, jų sprendimo būdus ir metodus, apžvelgti teisės aktus, turinčius įtaką aplinkosaugai bei pateikti pavyzdžių, kokią įtaką ES teisinė bazė turi ES šalių narių ir kandidačių plėtrai. Seminaras buvo skirtas specialiai Lietuvos parlamento Aplinkosaugos komiteto nariams. Tuo buvo siekiama pateikti informaciją mūsų šalies aukščiausio lygio pareigūnams.

Dviejų dienų seminare pranešimus skaitė Europos Komisijos Aplinkosaugos bei Transporto ir energetikos generalinių direktoratų darbuotojai L.Kraemer, A.Demeter, N.Lorentzen, H.Bloech, N.Ladefoged, J.Salay, M.Toporek, F.Delcueillerie. Pranešimų temos : ES aplinkosaugos politika, aplinkosauginės informacijos duomenų bazės, gamtos ir bioįvairovės apsauga, atsinaujinantys energijos šaltiniai, vandens apsauga ir vadyba, aplinkosauga ir transportas, klimato kaita, Lietuvos derybų dėl narystės ES rezultatai aplinkosaugos srityje.

Ypatingą seminaro dalyvių susidomėjimą sukėlė DG ENV atstovo Juergen Salay pranešimas apie ES klimato kaitos politiką, ES šalių įsipareigojimus sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, Rusijos ir JAV vadovų požiūrius į Kioto protokolo pasirašymą, gerus Lietuvos rodiklius ir jos galimybes perleisti emisijų kvotas kitoms šalims.

Pranešėjai atsakė į gausius komiteto narių klausimus apie galimą biokuro eksporto ir senų automobilių importo reguliavimą, kenksmingų benzino priedų galimą uždraudimą, atominės energetikos perspektyvas, šiltnamio dujų prekybos schemą, hidroenergetikos ir kitų alternatyviosios energetikos objektų statybą ir kt.

Seminaras parodė, kad nežiūrint didelės pažangos, kurią padarė ES reglamentuodama bioįvairovės, gamtos ir vandens apsaugos, atsinaujinančių energijos šaltinių sritis, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas aplinkosaugai ES Komisija rengia naujų pasiūlymų projektus šiose srityse. Seminaro dalyviams buvo pateikti numatomų priimti naujų ES direktyvinių dokumentų metmenys.

Pagarbiai

Delegacijos vadovas,

Aplinkosaugos komiteto pirmininkas Alfonsas Macaitis
Naujausi pakeitimai - 2003 11 19.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas