Lietuvos Respublikos Seimas

2003-11-13 posėdžio stenograma

LAIKINOJI TYRIMO KOMISIJA DĖL GALIMŲ GRĖSMIŲ LIETUVOS NACIONALINIAM SAUGUMUI

 

2003-11-13 posėdžio stenograma

 

A.SAKALAS. Aš noriu jus visus painformuoti, kad įstatymo pataisa Dėl Seimo laikinųjų tyrių komisijos 7 straipsnio pakeitimo yra šiandien atspausdinta “Valstybės žiniose”. Įstatymo pataisa skamba taip, jeigu  nagrinėjamas klausimas susijęs su valstybės paslaptimi, komisijos posėdžiai uždari visiems asmenims, išskyrus kviestuosius. Kviečiamųjų asmenų sąrašas sudaromas pagal komisijos narių pageidavimus. Kitais atvejais, komisija rengti uždarus posėdžius gali tik gavusi Seimo pritarimą. Vadinasi, visais kitais atvejais posėdžiai yra atviri ir šiandien pirmas toks posėdis, su kuo aš visus ir sveikinu.

Jeigu leisite kolegos, prieš posėdį aš painformuosiu ir pateiksiu kai kurią informaciją. Pirma informacija, mes gavome iš piliečių pluoštelį pasiūlymų, dėkojame tiems, kurie mums rašo, kurie pateikia pasiūlymus ir vertinimus, mes kiekvieną pasiūlymą išnagrinėsime ir manome, kad tie pasiūlymai bus naudingi mūsų tolesniam darbui. Toliau, Seimas šiandien ryte priėmė protokolinį nutarimą, kuris skamba taip: “prašyti Respublikos Prezidento nesikviesti aukščiausiųjų valstybės teisėsaugos pareigūnų tol, kol vyksta iki teisminis tyrimas, ir dirba Seimo laikinojo tyrimų komisija, dėl galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Antra dalis. Pasiūlyti aukštiems valstybės teisėsaugos pareigūnams, nekomentuoti komisijos darbo ir priimamų sprendimų. Trečia ką aš noriu pasakyti, kad jau komiteto vardu, ne mūsų komisijos vardu aš parašiau generaliniam prokurorui A.Klimavičiui raštą, kurio turinys yra toks: “Pastaruoju metu spaudoje prasidėjo vieši generalinės prokuratūros komentarai, apie valstybės saugumo departamento atliekamą tyrimą ir operatyvios informacijos perdavimą Seimo laikinajai tyrimų komisijai ir generalinei prokuratūrai. Manau, kad tokie komentarai netoleruotini, visos problemos, jeigu jos atsiranda, turi būti sprendžiamos generalinės prokuratūros ir VSD vadovų ar jų deleguotų pareigūnų bendruose pasitarimuose.

Ir paskutinė informacija. Šiandien buvo “Kauno dienoje” atspausdinta trijų garbingų teisininkų komentarai, apie mūsų komisijos darbą. Mes žinoma, labai dėkojame už komentarus, tačiau aš noriu jums pademonstruoti vieną dokumentą, tai yra Lietuvos Respublikos Prezidento potvarkis, dėl Lietuvos Respublikos Prezidento konsultantų skyrimo. Štai šiame dokumente parašyta, kad minėti asmenys yra paskirti rugsėjo mėn. konsultantais Prezidento visuomeniniais konsultantais. Tai tik informacija, kad mes turime žiūrėti į konsultantų rekomendacija su dėmesiu, bet turėtume galvoje ir šitą padėtį, kurią užima. Pavardės yra tokios. Tai Juozas Žilys – Teisės universiteto teisės fakulteto dekanas, Toma Birmantienė – Teisės universiteto Konstitucinės teisės katedros vedėja ir Liudvika Meškauskaitė – Lietuvos advokatų tarybos narė. Taip jau sutapo, kad visi trijų asmenų garbingų teisininkų nuomonė šiandien yra “Kauno dienoje”.

Dabar pradedame posėdį. Šiandien esame nutarę savo pasitarime kviesti policijos kai kuriuos darbuotojus, tai mūsų darbe dalyvauja policijos generalinis komisaras, kuris bus tik stebėtojas. Taip pat kviesime Romualdą Algirdą Senovaitį, generalinio komisaro pavaduotoją. Kauno miesto Vyriausiąjį policijos komisarą Algirdą Kaminską. Šiaulių mieto vyriausiojo policijos komisariato vyriausiąjį komisarą Vidą Maigį. Palangos miesto policijos komisariato  komisaras Edvardas Krasauskas, Telšių miesto policijos komisariato vyriausiasis komisaras … Vorušonį. Generalinį Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorių poną Puodžiuką ir KAM Generalinį inspektorių, pulkininką Česlovą Juzerską.

Pradedame nuo Kauno miesto generalinio komisaro. Prašom pakviesti Kauno miesto generalinį komisarą. Prašom.

A.D. BARAKAUSKAS Pirmininke, pirma aš noriu padėkoti jums, už tai kad jūs vakar pasakėte, kad aš komisijos darbe dalyvauju objektyviai ir dar noriu paprašyti, vakar buvo priimtas sprendimas, kuriame buvo išvardinti asmenys, kurie dalyvauja dokumentų peržiūroje. Aš labai prašyčiau, jūs tikriausiai neprieštarausite, kad būtų išsakytas objektyvumas ir mane dalyvauti į tą grupę, kuri yra iš trijų asmenų. Tai yra ne čia, o einama į prokuratūrą, einama į kitas vietas. Aš manau kad čia nėra jokios problemos, tai bus tik objektyvumo išlaikymas ir jūs be abejo neprieštarausite.

A.SAKALAS. Aš manau, kad prašymas teisėtas. Jeigu mes eisime, jeigu teks eiti į prokuratūrą, galbūt neteks eiti. Prašau, jokių problemų mes nematome. Prašome. Tada kviečiame poną A.Kaminską. Kauno miesto vyriausias komisaras. Prašom sėsti. Sėskite arčiau mikrofono.

Pone komisare mes norėtume paprašyti jūsų kalbėti, teisininkai žinote, kad kalbėti tik tiesą ir nieko daugiau, išskyrus tiesą. Tai yra atsakyti į klausimus, kaip numato Laikinųjų tyrimų komisijos įstatymas, mes turime teisę prašyti jūsų ir reikalauti, kad atsakytumėte į klausimus. Tai čia mes elgiamės visiškai teisėtai. O klausimai mūsų tokie? Mes turime informacijos, kad jūs galite mums padėti nustatyti tiesą šioje mūsų tyrimo objekto prasme. Mes norime paprašyti jūsų atsakyti į tuos klausimus, kuriuos užduosime, jūsų klausimai yra įrašinėjami, kaip ir visos mūsų stenogramos, prašytume pradėti. Kas pirmas. Užduokite klausimus.

V. STANKEVIČ. Ačiū pirmininke. Gerbiamasis komisare, ar galėtumėte garbingai atsakyti į klausimą, ar jums skambino Prezidento patarėjas ponas Račkauskas dėl pono Škėrio įdarbinimo jūsų struktūroje. Ar dirba ponas Škėrys pas jus dabar, kokiame padalinyje? Prašyčiau pakomentuoti tą istoriją, turint omenį, gerbiamasis komisare, tą faktą, kaip paaiškina dabar gerbiamasis pirmininkas, kad komisija dirba, pakankamai daug žino. Norėčiau paprašyti tokio atsakymo. Ačiū.

A.KAMINSKAS.  Jeigu kalbame apie Škėrį, tai jis iš tikrųjų šiuo metu dirba pas mus Vyriausiajame policijos komisariate, organizuoto nusikalstamumo tarnyboje, vyresniuoju inspektoriumi. Buvo priimtas, aš dabar tiksliai datos nepasakysiu, vasaros metas, galbūt prieš keletą mėnesių, prieš tai jis dirbo Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyboje. Tas žmogus, darbuotojas buvo apsilankęs pas mane priėmime, ir prašėsi, kad būtų galimybė jam pereiti į Kauno miestą dėl šeimyninių aplinkybių. Mes iš tikrųjų žiūrėjome tą klausimą, ar būtų galimybė, jis ten dirbdamas Vilniuje užėmė aukštesnes pareigas, buvo komisaras inspektorius. Aš pasidomėjau, kokios šeimyninės aplinkybės, ruošiasi gimdyti žmona ir jam būtų kur kas patogiau vykti į Kauno miestą. Aš jam iš karto pasakiau, kad mes analogiškų pareigų negalime suteikti, kadangi tokių nėra, todėl apsvarsčius ir kartu su ONTT vadovu, kadangi priėmimas į ONTT tarnybą turi būti derinamas ir su ONTT pagrindine tarnyba Vilniuje, mes įžvelgėme, svarstėme jo kandidatūrą ir buvo nuspręsta, kad vyr. inspektoriaus pareigas mes sutiksime, atlikus visas šitas procedūras.

V. STANKEVIČ. Ačiū pirmininke. Gerbiamasis komisare, aš noriu patikslinti klausimą, ar jums skambino Prezidento patarėjas ponas Račkauskas dėl pono Škėrio įdarbinimo, turint omen, kad komisija dirba jau antrą savaitę. Ačiū.

A.KAMINSKAS.   Aš noriu patikslinti, kada skambinimas, jeigu komisija tai dabar.

V. STANKEVIČ.  Ar buvo Račkausko skambutis jums, dėl pono Škėrio įdarbinimo? Ačiū.

A.KAMINSKAS.   Buvo toks skambutis, jis buvo grynai kolegiškas, neįsakantis ir nenurodantis. Jis tik buvo, kad ar galėčiau priimti pareigūną. Asmeniškai aš nepažinojau Škėrio, buvo kad priimčiau, ir tokia galimybė, ar jis gali pereiti dirbti į Kauno miestą.

A.SAKALAS. Prašau pone Steponavičiau.

G.STEPONAVIČIUS. Ačiū, pone pirmininke. Gerbiamasis komisare, sakykite prašom, paprastai priimant į vienas ar kitas atsakingas jūsų komisariate pareigas, atliekamas tyrimas dėl to asmens praeities ir galimų ryšių. Ar jūs disponavote informacija, kad ponas Škerys gali būti susijęs su nusikalstamomis grupuotėmis arba šešėlinės ekonomikos asmenimis?

A.KAMINSKAS. Ne, aš tokių duomenų neturėjau, tačiau  jis buvo pakirtas į pareigas, kurias šiuo metu užima. Iš tikro ir patikrinus pagal mūsų tam tikrą informaciją ir suderinus su departamento NTT tarnybos vadovu. Kažkokios kitos informacijos  aš neturiu.

A.SAKALAS. Ponas Barakauskas.

D.A.BARAKAUSKAS. Aš norėčiau, kadangi dauguma nesupranta kas yra tas Škerys ir kuo jis yra nusikaltęs, ar jūs tai  žinote, ar turite informaciją ar neturite? Kas  tai iš viso yra per žmogus?

A.KAMINSKAS.  Na, dabar reikėtų, aš nežinau. Tai pakankamai  seniai sistemoje dirbęs pareigūnas, paskutinius  galbūt 5-6 metus dirbęs tiek mokesčių, tiek  finansinių nusikaltimų tarnyboje,  ten užsitarnavęs komisaro inspektoriaus pareigybę. Kažkada dirbęs ir pas mus, Kauno  vyriausiojo komisariato ONTT padalinyje, paskutiniai 5 ar 6 metai susiję su finansinių nusikaltimų tarnyba. Kokių tai neigiamų, sakykim, informacijos arba ryšių aš tikrai neturėjai. Šiuo metu, jeigu jie bus, mes tada  spręsim.

A.SAKALAS. Ponas Kašėta.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis komisare, ar buvo daugiau iš prezidentūros patarėjų, Prezidento aplinkos asmeninių patarėjų skambučių jums su įvairiais prašymais ar tai susiję su įdarbinimo klausimais jiems artimų žmonių, giminaičių ar dėl kokių nors kitų problemų?

A.KAMINSKAS.  Aš dabar tikrai negalėčiau prisiminti ir greitai atsakyti, tačiau tikrai klausimų, t.y. skambučių iš Seimo ar kitur dėl konkrečiai įdarbinimo į vienas ar kitas  pareigybes tikrai nebuvo.

A.SAKALAS. Ponas A.Sadeckas.

A.SADECKAS. Ačiū, pirmininke. Gerbiamasis komisare,  jūs kada kalbėjote, jūs skambutį priėmėte kaip buvusio generalinio komisaro, kaip kolegos prieš tai, aš taip supratau jūsų paaiškinimą? Ne tiek, kiek prezidentūros, sakykime, kokios. Jūs taip paaiškinote?

A.KAMINSKAS.  Taip. Aš dar kartą noriu patikslinti, kad aš tai priėmiau… tas telefoninis pokalbis buvo ne kaip… Tai yra buvęs  generalinis komisaras, buvęs  mano ir vadovas, ir kolega pagal tarnybą. Ir tas pokalbis, dar kartą galiu pakartoti, tiesiog ar galėčiau  priimti pareigūną dėl persivedimo į Kauno miestą dirbti. Tai aš čia nieko  negaliu slėpti ir neiškraipau faktų.

A.SAKALAS. G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Norėčiau patikslinti klausimą.  Gerbiamasis komisare, pripažįstant tai, kad tiek teisiškai, tiek ir tiesiogiai vertinant Prezidento patarėjams nei jūs, kaip miesto komisaras, nei kitų rajonų  vyriausieji komisarai  nesat pavaldūs. Sakykite, ar iš tiesų pono Račkausko skambutis buvo jo paties įvardytas, kad jis skambino jums kaip patarėjas, ar kaip bičiulis, ar buvęs šitos tarnybos darbuotojas?

A.KAMINSKAS.  Dabar pažodžiui išsakyti visą pokalbį, bet aš ką ir uždavė ponas Sadeckas, iš tikro pokalbis buvo kaip kolegos, kaip generalinio komisaro, bet neprisistatymas, kad aš  esu Prezidento patarėjas ir prašau tą ir tą. Tai buvo kolegiškas pokalbis, prašymas, kad išklausyčiau žmogų dėl  perėjimo į tarnybą Kauno mieste.

A.SAKALAS. Ponas Kašėta.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis komisare, ar būtų pasikeitęs sprendimas dėl pono Škerio priėmimo, jeigu  tokio skambučio nebūtumėte sulaukęs?

A.KAMINSKAS.  Aš manau, kad jis iš principo žiūrint, kad mūsų organizuoto nusikalstamumo tarnyboje  šiuo metu yra ne komplektas ir mes stiprindami  kadrus būtent tos srities ir šiaip jau didžiausia dalis tarnybos susijusi galbūt su ekonominiais dalykais, mes būtume. Taip pat jis kreipėsi ir čia galima suderinti, kad skambino ir atėjo. Bet žmogus buvo priimtas ne kitą dieną, tai buvo svarstyta keletą mėnesių, Prezidentas viskas patikrinta, suderinta ir tik tada  buvo priimtas sprendimas. Juo labiau, kad  žmogus kaip darbuotojas jis net ir finansinę žiūrint situaciją jis iš kur kas aukštesnės kategorijos buvo priimtas į žemesnę ir net  pareiginis laipsnis žemesnis.

A.SAKALAS. Ponas D.Barakauskas.

D.A.BARAKAUSKAS. Gerbiamasis komisare,  atsakykite man. Jūs priiminėjate, matyt , ne vieną žmogų. Kaip yra jūsų tvarkoje numatyta, iš kokių  specialių institucijų jūs turėtumėte gauti pažymas ar tą žmogų galima priimti, ar negalima? Nes man kažkaip keistoka, kad įjungus televizijos kamerą, na, tiesiog klausimai komisijos narių tapo tokie tendencingi.

A.SAKALAS. Pone Barakauskai,  prašome nekomentuoti, prašome  klausti ir laukti atsakymo.

A.KAMINSKAS.  Aš kažkaip nesusidariau  įspūdžio,  kad jie būtų tendencingi, bet iš tikrųjų taip  ir yra, kad į organizuoto nusikalstamumo tarnybą priėmimas turi būti derinamas su departamento ONNT tarnybos vadovu.

A.SAKALAS. Ponas A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Aš noriu paklausti jau iš kitos srities klausimą, bet Kauno komisarą. Tarp Prezidento rinkimų kampanijos rėmėjų buvo, galima pastebėti, gana daug kauniečių.  Sakykime, Kauno grūdų vadovas T.Barštelių ir daug kitų,  bent žiūrint į rinkimų kampanijos ataskaitą. Ar jūs, kaip atsakantis už teisėsaugą Kaune, ar jūs nepastebėjote tarp rėmėjų kokių nors įtartinų asmenų, susijusių su jums žinoma informaciją su vienokiu ar kitokiu nusikalstamu pasauliu arba  nusikalstama veikla? ir, jeigu jūs tokią informaciją turėjote ir pastebėjote, ar jūs perspėjote  apie tai Prezidentą ir jo artimiausią aplinką?

A.KAMINSKAS.  Tikrai negalėčiau atsakyti, kad turėjau tokią informaciją ir man buvo įtartini žmonės, kurie rinkimų metu buvo, todėl aš, atvirai pasakius, tikrai tokios informacijos neturėjau ir neperdaviau Prezidentui. Gal rinkimų metu ir šiaip aš linkęs kada yra  konkretūs faktai ir tada kalbėti ar tas žmogus yra vienoks ar kitos.

A.SAKALAS. Ponas A.Sadeckas.

A.SADECKAS. Aš papildyčiau kolegą A.Kubilių, bet gal ne iš rėmėjų taško žiūrint. Jūs turbūt ta pažyma, kuri iš anksčiau (...) tapo skaitėte, susipažinote laikraščiuose. Ten minimi asmenys, kurie susiję su nusikalstamu pasauliu, taip? Jūs turbūt pats žinote tas pavardes ir dabar reikėtų vardyti. Jeigu jūs galėtumėte pasakyti, tai ar  patvirtinate kaip vyriausias komisaras, nes mes su generaliniu jau esame kalbėję ta tema, iš tų  išvardytų, kuriuos  jūs prisimenate asmenis, kiek  jie iš tikro pagal jūsų duomenis yra susiję su nusikalstamu pasauliu?

A.KAMINSKAS.   Kiek aš prisimenu, jeigu aš įdėmiai skaičiau, tai ten tik buvo kalba  apie Saturną Dubininką (viena pavardė) ir dabar aš išgirdau, kad ir darbuotojo Škėrio kažkokie tai ryšiai ar kas yra. Bet šiaip tas žmogus Dubininkas Saturnas yra žinomas. Bijau suklysti, bet man atrodo jam buvo taikyti  organizuoto nusikalstamumo užkardinimo įstatymas, jis nėra svetimas mūsų tarnyboms, bet net ir nustatant kai kuriuos apribojimus, ypač  teisminius, reikia labai rimtai padirbėti, kad  juos teismas nustatytų tuos įpareigojimus. Tai buvo daroma, domimasi tuo žmogumi, tačiau aš tikrai neturiu duomenų, faktų, kad tas žmogus konkrečiai užsiima nusikalstama veikla, ji man žinoma ir kažkas nedaroma.  Aš neturiu tokių duomenų.

A.SAKALAS. Dar būtų klausimų? Prašom.

V.STANKEVIČIUS. Gerbiamasis komisare, iš tiesų jūs minite apie pokalbius su pono  Račkausku. Tai buvo telefoninis pokalbis?

A.KAMINSKAS.  Taip.

G.STEPONAVIČIUS. Sakykite, ar pastarosiomis dienomis ir apskritai būdamas patarėjo pareigose ponas Račkauskas yra lankęsis ir susitikęs su jumis Kaune?

A.KAMINSKAS.   Ne.

A.SAKALAS. Ar dar  būtų klausimų, ar jau galime baigti? Nėra klausimų. Tai  dėkojame, pone komisare, jūs atsakėte į visus mūsų klausimus. Linkime jums sėkmės.

 

A.SAKALAS. Prašome pakviesti poną Vidą Maigį – Šiaulių miesto  vyriausiąjį policijos komisariato  vyriausiąjį komisarą.  Prašom, pone komisare. Mikrofonas kaip tik dega prieš jus.

V.MAIGYS. Malonu.

A.SAKALAS. Pone komisare, mūsų turimomis žiniomis, jūs galite turėti tokios informacijos, kuri galėtų dominti mūsų komisiją tuo klausimu, kurį mes tiriame. Todėl prašytume jūsų atsakyti aiškiai ir tiesiai į tuos klausimus, kuriuos jums tikriausiai pateiks komisijos nariai. Prašytume atsakyti tik į tai, ką tvirtai žinote, ir tik tiek ir nieko daugiau. Sutinkate? Prašom, kolegos, kas nori paklausti. Prašom. G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Tegul tai būna įžanginis ir detalesnis klausimas. Išties mūsų komisija, susipažinusi su teisėsaugos institucijų vadovų turima informacija kelia klausimą, kiek apskritai yra teisėti ir galimi apeinant tuokart policijos vadovus tiesioginiai kontaktai ir pavedimų Respublikos nurodymų davimai, policijos komisariatams. Vienas iš tų atvejų yra Šiaulių vyriausiasis policijos komisariatas ir konkrečiai jūs. Mes norėtume paklausti, ar šiais metais iš šiandieninių Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjų esate sulaukę skambučių Respublikos ar kitokiu būdu suformuluotų pavedimų, kuriuos jie prašė jūsų asmeniškai vykdyti.

V.MAIGYS. Iš Prezidentūros aplinkos pažįstu tik vieną patarėją, t.y. buvęs policijos generalinis komisaras V.Račkauskas. Su kitais Prezidento patarėjais arba Prezidentūros aplinkos žmonėmis man kontaktuoti nei telefonu, nei tiesiogiai neteko. Paskutinį  kartą su ponu V.Račkausku buvome susitikę orientuotinai spalio mėnesio viduryje, nes jis su šeima vyko į Klaipėdą ir buvo apsistojęs, buvo stabtelėjęs, gal taip reikėtų pasakyti, Šiaulių mieste ir mes išgėrėme puodelį arbatos. Bendrame plane buvęs generalinis komisaras V.Račkauskas praeitų metų laikotarpiu jis tiksliai bijau pasakyti, bet mažiausia kokius 5-6 kartus yra skambinęs, yra skambinęs ir tarnybiniu telefonu į kabinetą, yra skambinęs ir mobiliu telefonu į mano mobilų telefoną, iš esmės visą laiką pokalbiai būdavo orientuoti į situaciją policijoje, į policijos problemas ir gal taip įvardysiu, į įvairius variantus tų problemų sprendimui, gal taip reikėtų atsakyti.

Kokių nors konkrečių asmeninių prašymų neprisimenu aš tikrai, kad būčiau turėjęs kokių nors atlikti, na o kas susiję su bendros policijos, su policijos funkcionavimu, tai pokalbiai dažniausiai reziumuodavosi tuo, kad policijos, gal reikėtų pasakyti dėl bendros policijos finansinės padėties, tai yra nes policija tikrai yra nepritekliuje. Na ir diskusijų metu aš stengdavausi Prezidento patarėją įtikinti, kad dabartinė policijos finansinė padėtis tikrai kokių nors teigiamų savybių savyje neturi.

A.SAKALAS. Turite papildomai? Neturite. Palaukite, aš matau. Papildomas klausimas, pažiūrėkite reglamentą, pone Rakauskai. Prašom, jūsų klausimai. Reglamente parašyta, kad jeigu komisijos narys nori užduoti papildomą klausimą, ta pačia tema, jis turi pirmumo teisę. Prašom, pone Bradauskai. Ponas G.Steponavičius neturi papildomo klausimo.

D.A. BARAKAUSKAS. Žinote aš esu išrinktas Šiauliuose ir, man atrodo, kiek jūs laiko Šiauliuose dirbate, ir iš kur jūs esate atvykęs į Šiaulius.

V.MAIGYS. Ketvirti metai dirbu Šiauliuose, esu atvykęs paskutinė mano darbovietė buvo Varėnos pasienio policijos rinktinė, buvau vadovas.

A.SAKALAS. Pone Barakauskai, viskas, nieko daugiau nenorite? Prašom, pone Kašėta.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis komisare, mes turime duomenų, kad ponas V.Račkauskas turėjo ir kitų prašymų į jus ir konkrečiai domėjosi apie tam tikrus žmones, kurie nėra susiję su policijos darbu arba nedirba toje sistemoje, santykius. Ar jūs galėtumėte patvirtinti, kad buvo tokie pokalbiai, tokie prašymai?

V.MAIGYS. Bendram kontekste aš klaidinčiau komisiją, sakydamas, kad tokių klausimų nebuvo. Bet mano nuomone, gal ne tiek, kaip specialisto, bet  kaip piliečio, yra ta, kad tas pasidomėjimas gal buvo daugiau vedinas smalsumo. Nebent tokia mano nuostata yra. Nes iš esmės toks klausimas, kad vienas ar kitas pilietis iš Šiaulių išvažiuoja į Vilnių gyventi su šeima, visam ir t.t., mano įsitikinimu, jis gal savyje kažkokių didelių svarbių strateginių taškų tikrai neliečia. Faktas, kad būtų kokių nors konkrečių prašymų domėtis kokiais nors asmenimis, jų situacija arba jų svarba, įtaka Šiauliuose, tai tikrai to dalyko nebuvo.

A.SAKALAS. Papildomai? Prašom.

A.KAŠĖTA.  Aš norėčiau pagilinti klausimą, neprašydamas įvardyti pavardžių, aš tiesiog norėčiau, kad jūs patikslintumėte apie kokius žmones, su kuo susieti tie žmonės, ar tai buvo susiję su dalyvavimu tų žmonių politikoje, ar versle, ar kiti ryšiai, giminystės ryšiai…

V.MAIGYS. Čia gal reikėtų įvardyti kategorijas žmonių, kurie yra priskiriami prie politikų.

A.SAKALAS. A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Neturėjau ką klausti, bet norėčiau paklausti. Aš nežinau ar tai yra paslaptis tos pavardės, apie kurias jūsų paprašė tam  tikros informacijos Prezidento patarėjas.

V.MAIGYS. Aš dar kartą  pasikartosiu, aš neįvardyčiau šitą paklausimą kaip informaciją, nenorėčiau įvardyti šito paklausimo kaip informaciją. Buvęs Šiaulių m. vicemeras Lementauskas. Buvo užduotas klausimas, aš dar kartą pasikartosiu. Mano įsitikinimu tas klausimas buvo užduotas tame kontekste, kad grynai tokio smalsumo, kokių nors konkrečių pavedimų arba sukonkretintų prašymų aš tikrai nesu gavęs.

A.SAKALAS. Ponas A.Sadeckas.

A.SADECKAS. Ačiū, pirmininke. Ar galėtumėte ar patvirtinti arba paneigti tam tikrą informaciją, kad jūs, kaip vadovaujantis turbūt visai Šiaulių apskričiai, kaip policijos pareigūnas, kad viename iš rajonų už grubų Kelių eismo  taisyklių pažeidimą , didelį greičio viršijimą, buvo sustabdytas koks nors Prezidentūros darbuotojas, kilo konfliktas su policininkais, kilo konfliktas, buvo pareikalautas į vietą komisaras, ar buvo toks atvejis?

V.MAIGYS. Kadangi Šiaulių miesto vyriausias policijos  komisariato vadovas taip pat yra ir aukštesnės pakopos policijos komisariato vadovas, pagal redakcijos policijos veiklos įstatymą, tai toks faktas Šiaulių apskrityje yra buvęs. Datos aš tiksliai negaliu pasakyti, bet tikslesne informacija disponuotų kolegos Kelmės rajone, kuris yra Šiaulių apskrityje sudėtinė dalis. Situacija buvo tokia, kad Prezidento patarėjas R.Ačas buvo sustabdytas Kelmės rajono policijos komisariato patrulinės tarnybos pareigūnų už kelių eismo taisyklių pažeidimą, t.y. buvo viršytas  greitis ir po sustabdymo buvo informuotas policijos įstaigos vadovas ir buvo duoti nurodymai išsiaiškinti dėl policijos pareigūnų veiksmų teisėtumo.

A.SAKALAS. Prašom pratęsti.

A.SADECKAS. Kieno buvo duoti nurodymai, kas davė nurodymą policijos komisarui, kviečiamas toliau policijos komisaras dėl šio įvykio. Komisare, puikiai suprantate, apie ką kalbama.

V.MAIGYS. Aš jus suprantu, bet,…

A.SADECKAS. Sulaikant žmogų kiekvienas turi atitinkamą… kaip sakant, visi gali pažeisti tas taisykles, būna, bet kiekvieną kartą kalbama apie ai, kad adekvačiai turi būti vertinama įstatymu. Kadangi tos kalbos vyksta tarp žmonių, taip mes ir norime pasiaiškinti detaliai.

V.MAIGYS. Aš visiškai suprantu klausimą, bet aš truputėlį šiuo klausimu esu pastatytas į keblią padėtį, nes man tenka kalbėti trečio asmens lūpomis. Bet pagal mano turimą informaciją Kelmės policijos įstaigos vadovas policijos komisaras A.Spurga buvo iškviestas į Prezidentūrą ir jam teko aiškintis patarėjo kabinete dėl tos situacijos.

A.SADECKAS. Aš prašyčiau, pirmininke, gal mes į kitą posėdį galėtume dar papildomai pakviesti ir patį poną A.Spurgą paaiškinti.

A.SAKALAS. Kaip kolegos? (Balsai salėje. Gerai). Pone Barakauskai, prašom.

man labai įdomu… (Negirdėti)

A.SAKALAS. Pone Barakauskai, mes klausinėjame.

… Čia draugiškai.

A.SAKALAS. Pone Barakauskai, tai galite klausite koridoriuje.

… Galiu atsakyti ponAs Barakauskai, draugiškai atsakau, jūs matote laiškų krūvą, jūs matote… Jūs daug ką matote.

A.SAKALAS. Pone Sadeckai, prašome neatsakinėti.

A.SAKALAS. Kolegos Seimo nariai, komisijos nariai, prašome vienas kito neklausinėti, bus kitų puikių progų. Branginkime televizijos laiką ir klausinėkime tik tuos žmones kuriuos pakvietėme. Branginkime komisarų laiką. Dar turim klausimų. Prašom ponas Steponavičiau.

G.STEPONAVIČIUS. Gerbiamasis komisare, mūsų komisija buvo supažindinta su įvairia informacija, susijusia su įvairių struktūrų galima įtaka didelių įmonių veiklai, taip pat ir su atskirų asmenų, susijusių su Prezidento aplinka, arba su atskirais asmenimis iš Prezidento aplinkos. Tai yra susiję ne tik su privatizavimo procesu, bet ir su atskirų įmonių veikla. Viena iš tokių įmonių, minimų istorijoje yra “Žemaitijos keliai”. Sakykite prašom, ar į jus buvo kreiptasi žodiškai ar raštu, klausiant apie kitą įmonę, kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su “Žemaitijos keliais” tai yra “Šiaulių plento” įmonė ir prašau pakomentuoti, jeigu jums žinomos kokios šito užklausimo aplinkybės.

V.MAIGYS.  Praktiškai disponuojame informacija, kad dabartinėje situacijoje vyksta kai kurie procesai, bet aš kalbu kaip policijos įstaigos vadovas ir ta informacija disponuojame mes patys, jūsų paminėtos įstaigos, jos dalinai atsidūrė konkurenciniuose frontuose. Tai yra praktiškai situacija tokia, kad dalį “Žemaitijos kelių” akcijų valdo  “Šiaulių plentas”, bet “Šiaulių plentas” akivaizdus faktas, daug stipresnis ekonomiškai, daug tvirtesnis juridinis asmuo , gal taip reikėtų pasakyti ir ekonomiškai išsivystęs asmuo. Todėl vieno iš pokalbio metu, aš dabar bijau suklaidinti, ar tas pokalbis vyko vizualiai ar jis vyko telefonu, Visvaldas Račkauskas yra manęs teiravęsis apie įmonę “Šiaulių plentas”. Buvo mane paklausta apie jos bendrą ekonominę potenciją ir buvo užduotas klausimas, konkrečiai dėl vadovo pono Armalo, tai yra maždaug apibūdinti jo asmenines savybes. Bet aš asmeniškai su ponu Armalu nesam gerai pažįstami, todėl apibūdinti asmenines jo savybes tikrai nedrįsau, o kas liečia “Šiaulių plento” ekonomine poziciją, tai aš praktiškai įvardinau kaip vieną iš stipriausių Šiaulių miete veikiančių įmonių, įstaigų.

A.SAKALAS. Papildomas klausimas, pone Steponavičiau.

G.STEPONAVIČIUS. Sakykite prašom, gerbiamasis komisare, kaip jūs manote, ar Prezidento patarėjas Visvaldas Račkauskas neviršijo savo įgaliojimų, užimdamas pareigas Teisėsaugos patarėjo klausimais ir kreipdamasis į kitą teisėsaugos instituciją, grynai apie ekonominius klausimus, ir juo labiau susijusiais su asmeniniais verslininkų interesais.

V.MAIGYS.  Praktiškai nedrįsčiau komentuoti šito klausimo. Man šitas klausimas asmeniškai nuskambėjo keistai. Dėl to aš atsiprašau, jeigu leiste, į tą klausimą, jeigu atvirai pasakius, aš dalinai pasakysiu kad išvengiau atsakymo.

G.STEPONAVIČIUS. Vis dėlto, gal dar turite kažką pridurti šioje istorijoje?

V.MAIGYS.  Po to klausimai šia tema nebuvo gvildenami, susitikimų metu. Buvo atsiribojama dėl padėties policijoje.

PIRMININKAS. Prašom pone …

… Ačiū, gerbiamais pirmininke. Gerbiamasis komisare, ar informavote savo tiesioginę vadovybę apie tokį kontaktus, apie kišimąsi į jūsų darbą Prezidento patarėjų. Ačiū. 

V.MAIGYS. Dauguma atvejų, policijos departamento vadovybė buvo informuojama.

A.SAKALAS. Pone Kubiliau.

A.KUBILIUS.  Jeigu galiu. Gal dėl atvejų…  Daug buvo ar visais atvejais.

V.MAIGYS Daugumoje atvejų. Atsiprašau, jeigu būdavo skambutis ir paklausimas ar Šiauliuose lyja ar rūkas, tai tokiais atvejais tikrai nemeluosiu, buvo analogiškų skambučių tikrai nedrįsdavome trukdyti policijos generalinio komisaro.

A.KUBILIUS. Aš noriu paklausti, ar anksčiau prie Prezidento Adamkaus, jūs ėjote tas pačias pareigas. Ar būdavo tokia tradicija, kad Prezidento patarėjo skambintų ir klaustų apie kokias tai įmones ar kokiu kitu klausimu tiesiai jums?

V.MAIGYS Nėra tekę turėti telefono skambučių.

A.SAKALAS. Ačiū. Prašau. Nebaigėte pone Kubiliau.

A.KUBILIUS Nors jeigu leiste, aš pasistengsiu papildyti. Drįstu priminti, kad buvęs generalinis komisaras Račkauskas, tai yra tas generalinis komisaras, kuris skyrė mane į pareigas. Kadangi pas mane tarnyba buvo susiklosčiusi taip, kad aš turėjau vykdyti savo tarnybines pareigas metus laiko, pasienio policijoje, tuometinėje, o prieš tai dirbau Varėnos policijos komisariate, praktiškai tuolaikinis generalinis komisaras Račkauskas intensyviai įkalbinėjo manę grįžti atgal į Policijos departamento darbuotojo funkcijas.

A.SAKALAS. Pone Steponavičiau.

G.STEPONAVIČIUS. Ačiū, pone pirmininke. Gerbiamasis komisare, sakykite prašom, mus pasiekė žinių, kad ne tik jūsų atžvilgiu, bet ir kitų komisarų atveju, kurie buvo paskelbta, kad kviečiami į tyrimų komisijos posėdį, buvo skambinta ir teirautasi dėl ko jūs kviečiamas ir kokių parodymų ir jūsų tikimasi. Ar jūs sulaukėte tokių tiesioginių ir netiesioginių skambučių iš Prezidento aplinkos pusės?

V.MAIGYS Šiandien ryte važiuojant į Vilnių man skambino Prezidento patarėjas Visvaldas Račkauskas telefonu, pasiteiravo aš dalyvausiu komisijos posėdyje, bet kadangi komisijos klausimų aš nežinojau. Gerbiamasis Račkauskas irgi jų nekomentavo, nesakė, pokalbis mūsų reziumavosi tuo, kad aš patvirtinau tą faktą, kad aš važiuoju ir dalyvausiu komisijos posėdį.

A.SAKALAS. Aš turiu vieną klausimą, pone komisare. Gal jūs galite nurodyti įstatymo kurį nors   straipsnį, pagal kurį nors jūsų ar apskrities komisarai privalo atvykti į Prezidentūrą, kviečiant Prezidentūros patarėjui, ar jūs žinote tokį įstatymo straipsnį.

V.MAIGYS Policijos veikla reglamentuojama policijos veiklos įstatymu, ir praktiškai policijos veiklos įstatyme šita veika, tai yra išvykimas ir atvykimas nėra reglamentuotas.

A.SAKALAS. Bet jūs turbūt puikiai žinote, kas parašyta įstatyme, ko įstatyme nėra, jūs ir negalite daryti, tai yra įstatymo bendra norma. Jūs tai žinote.

V.MAIGYS Tikrai taip.

A.SAKALAS. Šitas komisaras, kuri vyko, jis nevykdė įstatymo, nusižengė įstatymui.

V.MAIGYS Gerbiamasis komisijos pirmininke, aš vis dėlto nedrįstu, kaip minėjau, komentuoti labai detaliai šito klausimo, kadangi kalbu kito asmens lūpomis. Bet bendra nusistovėjusi tradicija, ir gal tvarka policijos departamento yra tokia, kad jeigu teritorinės policijos įstaigos vadovai kviečiami į tam tikrą valstybinę įstaigą ar instituciją, vis dėlto automatiškai informuojama policijos departamento generalinis komisaras, su kuriuo derinimas vykimo ar nevykimo klausimas.

A.SAKALAS. Prašau kas dar turite. A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis komisare, noriu pasiteirauti, mums klausant informaciją praeitam posėdį, apie Prezidento patarėjų santykius su policijos komisariatų komisarais, nuskambėjo toks faktas, kad ponas Visvaldas Račkauskas domėjosi ir vienu mūsų komisijos nariu Šiauliuose, tai būtent Dailiu Barakausku. Ar jūs galite patvirtinti?

V.MAIGYS Gerbiamasis Račkauskas su manim asmeniškai nėra kalbėjęs dėl pono Barakausko. Nebuvo užduota jokių klausimų ir konkrečiai….

A.SAKALAS. Žinote, puikiai … Apsiraminkite, arba … (Balsai salėje) Apie tai galėsite pakalbėti uždaram komisijos posėdį. Prašom pone Steponavičiau.

G.STEPONAVIČIUS. Ačiū, pone pirmininke, iš ties D.Barakauskas buvo liudininkas, kada apie tai buvo užsiminta, todėl jūs neturite stebėtis, juolab, kad mes esame linkę apginti jūsų interesus o priešingai. Dabar, gerbiamasis komisare, aš tik noriu pasitikslinti. Jūs minėjote, kad buvo 5: 6 skambučių… Apytiksliai, ir tai nėra taip svarbu. Mano klausimas labiau susijęs su tai, ar jūs esate gavę oficialių prašymų ir pavedimų į kuriuos jūs turėtumėte leidimų, į kuriuos jūs turėtumėte Prezidento patarėjui atsakyti raštu ir ar jūs pats asmeniškai šituos  skambučius laikote kaip oficialius paklausimus, ar tiesiog neformalų norą tokiu būdu  iš patarėjo pusės bendrauti?

V.MAIGYS  Į paskutinį klausimą iš karto esu linkęs skaityti antrąjį  jūsų variantą. Tai yra čia veikiausiai gal buvo kažkur neformalus noras bendrauti. O kas liečia  raštišku pavedimu  nurodymus, matote, vis dėlto  vyriausiasis policijos komisariatas tai yra gana didelis sudėtingas mechanizmas. Kiek aš atsimenu,  aš tikiuosi, kad ir teritoriniai policijos padaliniai  vyriausiojo policijos komisariato būtų mane  informavę. Iš prezidentūros jokių raštiškų užklausimų, nurodymų lyg tai mes nesame gavę.

G.STEPONAVIČIUS.  Ir jūs raštu nesate jiems teikę.

V.MAIGYS Tikrai taip.

A.SAKALAS. A.Sadeckas.

A.SADECKAS.  Aš pratęsdamas jūsų mintį, kada jūs teigėte, kad teritorinių įstaigų komisarų kvietimas į kitas institucijas yra derinamas su generaliniu komisaru, su Policijos  departamento vadovybe. Esant generaliniu komisaru norėčiau tada paklausti. Ar jūs žinojote apie tą Kelmės komisaro iškvietimą pas poną Ačą dėl to įvykio eismo?

V.MAIGYS Apie buvusį eismo įvykį aš sužinojau tik čia šiandien, kad toks įvykis yra buvęs. Iki tol man tai nebuvo žinoma. Dėl vykimo į Prezidentūrą Kelmės  komisaras Spurga su manimi nėra  derinęs klausimo.

A.SAKALAS. Ačiū, pone generalini komisare. Ačiū, pone generalini komisare. Dar D.Barakausakas.

D.A.BARAKAUSKAS. Kadangi  buvo paminėta mano pavardė visai Lietuvai, aš tikrai prašyčiau, jeigu yra kokie įrašai apie mane, nes aš nesu matęs jokių dokumentų, kad jie būtų išviešinti ir komisija juos galėtų išklausyti, nes aš noriu, kad būtų žinoma tiesa. Tokių metimų, kad klausė, ar darė, ar tikrino, tikrai yra nedora ir nesąžininga. Aš prašau, jeigu yra įrašai slapti padaryti apie mane kaip Seimo narį, kad jie būtų paviešinti visai Lietuvos visuomenei.

A.SAKALAS. Gerbiamieji kolegos, aš patarčiau  komisijos nariams neminėti komisijos narių pavardžių ateityje. Galite paklausti kita forma ar apie kurį nors komisijos narį, o  nebūtinai minėti komisijos nario pavardės. Iš tikrųjų ponas D.Barakauskas yra teisėtai pasipiktinęs, kad minim jo pavardė, neaišku kodėl minimo jo pavardė ir, manyčiau, tokių klaidų nereikėtų daryti. Ar dar turime klausimų? Neturime? Niekas  neturi klausimų? Dėkojame, pone komisare. Atsakėte mums labai daug ir labai tiesiai. Galime tik pasveikinti tiesų ir teisingą komisarą. Linkime jums sėkmės.

 

Prašom pakviesti Palangos miesto policijos komisariato vyriausiąjį komisarą Edvardą Krasauską. Pone generalini, ar jūs laikote, kad normalu kai Prezidento patarėjai kviečia be jūsų žinios kažkokį jūsų pavaldinį, ar tai laikote, kad yra kokia tai  įstatyminė norma, ar tai yra savivalė jūsų nuomone?

….  Be abejo, tai yra nenormalu ir apie tai aš esu ne kartą informavęs vidaus reikalų ministrą. Ministras Bulovas man yra sakęs, kad kalbės su Ministru Pirmininku apie tai, nes iš tiesų taip neturėtų būti.

A.SAKALAS. Ačiū. Pone policijos komisare, komisija prašo jūsų pagal mūsų  Laikinųjų komisijų įstatymą atsakyti į mūsų keliamus klausimus, kurie jums tikriausia bus užduoti, tik tiesą ir nieko daugiau. Mus domina, mes turime informacijos, kai kurios informacijos, kad jūs galite, galbūt žinote, gal nežinote, mes nežinome to, mes sulauksime iš jūsų  atsakymų, turite informacijos, kuri galėtų sudominti mūsų komisijos darbo sritį. Taigi, tada, pone komisare, jūs pasiruošęs atsakyti į klausimus tiesiai, trumpai ir aiškiai?

E.KRASAUKSAS. Be abejo.

A.SAKALAS. Malonu. Prašom klausti. Prašom, kolegos. G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS.  Gerbiamasis komisare, įžanginis klausimas. Ar jums yra tekę gauti tiesioginių pavedimų ar prašymų apeinant policijos generalinį komisarą poną Grigaravičių iš Prezidento ar jo patarėjų, susijusių su jūsų tiesiogine veikla?

E.KRASAUSKAS. Taip, tas buvo šį pavasarį, datos neprisimenu, bet man paskambino Prezidento patarėjas ponas Ačas ir pakvietė mane atvykti į prezidentūrą pas jį pasiaiškinti dėl 2002 m. vasaros kurortinio sezono, kadangi buvo kilstelėjęs nusikalstamumas Palangos kurorte.

A.SAKALAS. Šiuo atveju jūs vykote, ar teikėte rašytinę pažymą apie tai būtent dėl ko už praėjusius metus buvo toks užklausimas padarytas?

E.KRASAUSKAS. Pažymos buvo paruoštos prieš tai išsiuntinėtos, kadangi metai  buvo pasibaigę, informacija surinkta. Aš apie tai  informavau generalinį  komisarą ir gavęs leidimą  aš atvykau į prezidentūrą.

G.STEPONAVIČIUS. Kaip sakote. Kieno leidimą gavęs?

E.KRASAUSKAS. Generalinio komisaro.

A.SAKALAS.  Pone Sadeckai.

A.SADECKAS. Kas dalyvavo tame pasitarime ar aptarime?

E.KRASAUSKAS. Pasitarime  dalyvavo generalinis komisaras, aš be abejo, ir dalyvavo ponas Ačas ir ponas Račkauskas.

A.SAKALAS. Daugiau klausimų prašom. Ponas  G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS.  Tas pats klausimas, kuris yr užduodamas ir kitiems  čia atvykusiems komisarams. Sakykite prašom, komisare, ar patvirtintumėte, ar paneigtumėte, kad sulaukėte šiandiena arba vakar skambučio  kai buvo viešai paskelbta, kad jūs esate kviečiamas į tyrimų  komisijos posėdį iš  Prezidento patarėjų pusės?

E.KRASAUSKAS. Tikrai ne.

A.SAKALAS. Dar klausimų prašyčiau. Prašau pone (…)

… Ačiū, pirmininke. Gerbiamasis komisare, jūs, be abejo, jau daug metų dirbate šioje sistemoje. Ar anksčiau jums teko gauti tokius nurodymus tiesiai iš  prezidentūros, iš patarėjų, aš turiu omeny, kitus patarėjus, o ne dabartinius, atvykti į prezidentūrą  pasiaiškinti ir t.t.?

E.KRASAUSKAS. Niekada.

A.SAKALAS. Norėjau jūsų paklausti. Pone komisare, kaip jūsų nuomone, ar prezidentūros patarėjai turėtų kreiptis pirmiausia tiesiai į jus  prašydami kokios nors informacijos, ar atvykti paaiškinti ką nors, ar jie turėtų  kreiptis pirmiausia  į policijos generalinį komisarą, o generalinis komisaras tarnybine  tvarka pasiimtų jus ir paaiškintų tą situaciją? Kaip jūsų nuomone, čia būtų galima.

E.KRASAUSKAS. Teisingesnis kelias turėtų būti per generalinį komisarą.

A.SAKALAS.  Tada dar papildomas klausimas.  Iš viso ar manote, kad Prezidento patarėjui suteikta teisė ką nors kviesti, ką nors aiškintis ar duoti  kam nors nurodymus, ar tokios teisės jie neturi?

E.KRASAUSKAS. Nesu domėjęsis Prezidento patarėjų įgaliojimais.

A.SAKALAS. Daugiau klausimų turite? Ponas A.Sadeckas.

A.SADECKAS. Tas iškvietimas suderintas su generaliniu komisaru. Jo praktinė  nauda jums, kaip senam  profesionalui, aš jus pažįstu  dar nuo bendro darbo laikų, ką jis davė konkrečiai, ar tai iš viso davė rezultatus pagerinant situaciją Palangoje, ruošiantis naujam vasaros sezonui,  užtikrinant viešąją tvarką? Jūsų supratimu ar tai  buvo naudinga, ar buvo papildomai skirta lėšų komisariatui?

E.KRASAUSKAS. Matote, lėšos, man atrodo jau buvo biudžete  numatytos 400 tūkst. ir mes jau šių metų vasarai gavome 300 tūkst. pinigų ir tos problemos jau buvo  išspręsto anksčiau truputėlį.

A.SAKALAS. Ar galite patvirtinti, pone komisare, kad jūs buvote iškviestas  senoviškais terminais tariant, “ant kilimo” ir atsiėmėte tam tikrą dozę  iš patarėjo dėl kokios nors netvarkos, ar kokių nors ne tokios tvarkos, kokios norėjo patarėjas?

E.KRASAUSKAS. matote, ten buvo klausimas keliamas toks. Sprendžiama kokia dalis kaltės yra policijos komisariato, kokia dalis kaltės Policijos departamento, kad padidėjo  nusikalstamumas 2002  m. vasaros kurortinio  sezono metu kurorte.

A.SAKALAS. Ir ar manote, kad tai yra Prezidento  patarėjo funkcija?

E.KRASAUSKAS. Na, gal ir nelabai.

A.SAKALAS. Sakykite, ar manote, kad mums reikėtų priimti,  aš noriu jūsų patarimo klausti, ar reikėtų priimti mums įstatymą, apibrėžiantį Prezidento patarėjų funkcijas, kad nekiltų tokių dviprasmiškų situacijų kai jūs  nežinote ko klausyti ar Prezidento patarėjo reikia  klausyti, ar reikia klausyti tik savo vadovo tiesioginio? Jūsų nuomonė.

E.KRASAUSKAS. AŠ žinau statutą ir Policijos įstatymą, todėl žinau  kas turi kaip kreiptis ir t.t…. todėl aš viską taip ir dariau teisėtai. O kada, jeigu paskambina, aš informuoju generalinį komisarą ir vykdau nurodymą. Jeigu būtų sakę, kad nevykstame, vadinasi, viskas gerai.

A.SAKALAS. Kas dar nori klausti? Neturite niekas? Prašom.

A. KAŠĖTA Gal galėtų pakomentuoti generalinis komisaras? Pone Generalini komisare, turite komentarą? Prašom.

V.GRIGARAVIČIUS. Na, iš tiesų aš sužinojęs apie tai, kad Prezidentūroje Prezidento patarėjų rate bus svarstomas klausimas dėl 2002 metų viešosios tvarkos užtikrinimo ir nusikaltimų tyrimo, apskritai dėl kriminogeninės situacijos, kalbėjau su Palangos komisaru Krasausku, jis mane informavo apie tai, kad gavo pakvietimą vykti. Dar mes abu taip nusistebėjome tuo, kalbėdami, bet nenorėdami arba vengdami  galimos konfliktinės situacijos, nutarėme vykti ir ten išdėstyti savo požiūrį į tą situaciją, kas vyksta, kokios priežastys ir panašiai. Tas ir buvo padaryta.

A.SAKALAS. Prašom, papildomas? Palaukite, jeigu prie to paties, tai papildomas. Paskui jūs gausite kitą. į šitą papildomas. Prašom. D.Barakauskas, jeigu turite papildomą.

D.A.BARAKAUSKAS. Generalini komisare, aš norėčiau paklausti jūsų apie jūsų paviešintą vakar komisijos posėdyje informaciją. Man leidžia susidaryti nuomonę, kad aš buvau, kaip Seimo narys, pasiklausomas arba sekamas. Ir aš norėčiau, kad jūs atvirai atsakytumėte, iš kur jūs turite tokią informaciją, ją paneigti arba patvirtinti. Nes mano pavardė buvo paminėta visai Lietuvai.

V.GRIGARAVIČIUS. Apie tai, kad sekamas? Apie seikimą. Kalbos nebuvo, tokio žodžio pavartota nebuvo.

D.A.BARAKAUSKAS. Apie klausymą.

V.GRIGARAVIČIUS. Irgi nebuvo klausomasi, nebuvo kalbos.

A.SAKALAS. Pone Barakauskai, pasitikslinkite, mes nesprendžiame jūsų asmeninių problemų čia. Prašom uždavinėti klausimus ponui komisarui, mūsų svečiui ir negaišinkite komisijos laiko savo asmeniniais klausimais. Tuos klausimus galite išspręsti visiškai atskirai. Prašom, pone Sadeckai.

A.SADECKAS. Dar papildomai generaliniam komisarui. Jūs neatsakėte į klausimą. Tai vis dėlto po to svarstymo kokie konkretūs rezultatai, ar buvo nurodymai duoti, ar kokia nors kita išraiška buvo, rezultatai, kurie turėtų pagerinti darbą. Tai būtų vienas klausimas. Ar gavote kokias nors išvadas, siūlymus, sprendimus ką daryti. Ir antras. Ar tai buvo iki tos vadinamosios generalinio komisaro epopėjos vasarą, ar po, ar pieš.

V.GRIGARAVIČIUS. Aš manyčiau, kad galbūt tai buvo susiję su ta įtampa, todėl aš ir vykau į Prezidentūrą, norėdamas išvengti dar didesnės įtampos. Šiaip tas pasikalbėjimas ir baigėsi pasikalbėjimu, nes, kaip jau minėjo komisaras, priemonės iš tikrųjų buvo priimtos, mes kiekvienais metais svarstome, žiūrime, analizuojame ir rengiamės kitiems metams. Lygiai tą patį dabar darom 26 dieną vėl renkamės visų kurortinių miestų komisarai, merai, vėl tarsimės kas buvo gerai, kas blogai ir ką reikėtų pagerinti, ką reikėtų daryti kitais metais, kad žmonės būtų saugesni atvykę į kurortus. Taigi tas pasikalbėjimas Prezidentūroje, tas išklausymas nieko nedavė.

A.SAKALAS. Ačiū, pone generalini komisare. Mes su jumis, matyt, galėsime dar pakalbėti, jeigu reikės ir atskirai. Dabar mes netrukdykime mūsų svečio. Jeigu dar turite kas svečiui klausimą, prašom užduoti, jeigu ne, padėkokime svečiui. Neturime klausimų? Ačiū, pone komisare, linkime jums sėkmės ir kviečiame dabar poną S.Laurušonį – Telšių miesto policijos komisariato vyriausiąjį komisarą.

E.KRASAUSKAS.  Viso gero.

 

A.SAKALAS. Viso gero. Prašom čia, pone Sauginai.

S.LAURUŠONIS. Telšių rajono policijos komisaras.

A.SAKALAS. Pone komisare, komisija tikisi iš jūsų atvirų atsakymų tais klausimais, kurie mus domina, yra mūsų komisijos objektas, atvirų, tiesių atsakymų, nes mes norime nustatyti tiesą, o jūs mums galite suteikti papildomos informacijos, kuri gali mums padėti tą tiesą atskleisti, ta prasme tiesą tokią, kokia ji yra iš tikrųjų, o ne kokią mes galbūt įsivaizduojame.

Ar galite pažadėti, kad mums sakysite tik tai, ką žinote ir nieko daugiau nesakysite, savo abejonių, ar savo samprotavimų, bet tik tai, ką tiksliai žinote.

S.LAURUŠONIS. Taip.

A.SAKALAS. Ačiū, pone generalini komisare. Mus domina štai kas, mus domina jūsų, arba tiksliau sakant, Prezidento aplinkos įtaka jūsų darbui. Pirmas klausimas būtų toks. Ar yra kas nors iš Prezidento patarėjų jūsų ko nors prašęs, ar jums tik davęs ką nors, jums nurodinėjęs, bet kuria forma galima užuominų forma, galima įsakymo forma, griežtesne forma, galima patarti taip jums, kad jūs negalėtumėte atsisakinėti. Ar buvo tokių atvejų per pastaruosius metus?

S.LAURUŠONIS. Taip, buvo.

A.SAKALAS. Prašom pasakyti tuos atvejus.

S.LAURUŠONIS. Tai buvo Prezidento patarėjas V.Račkauskas skambino, nes tuo metu aš atostogavau, bet čia buvo rugpjūčio mėnesį, buvo toks incidentas, kad budėtojų dalyje buvo gautas telefoninis pranešimas ir būtent, kad kažkoks pilietis, peršokęs tvorą pasislėpė prie Prezidento tėvų namo, kur jie gyvena. Ir mane paprašė V.Račkauskas, kad pasiaiškinčiau tą įvykį, ar turėjo šis jaunuolis kokių nors motyvų, nes jis buvo, kai buvo gautas pranešimas, sulaikytas tuojau pat ir ar neturėjo jis kokių nors kitų kėslų. Nes iš esmės jis nebuvo įsiveržęs į gyvenamąsias patalpas, nei ką nors padaręs, ir kaip mes išsiaiškinome, būtent tas jaunuolis konfrontavo ant gatvės su kitais dviem jaunuoliais ir jis, bėgdamas nuo kitų jaunuolių, kad jį nesumuštų, peršoko per tvorą, net nežinodamas, kad ten gyvena Prezidento tėvai ir pasislėpė po medžiu.

A.SAKALAS. Mano klausimas būtų toks. Kokiu būdu galėjo greičiau sužinoti apie šitą atvejį Prezidento patarėjas, kuris sėdėjo Vilniuje, o greičiau už jus sužinojo, kai jūs sėdėjote savo mieste.

S.LAURUŠONIS. Aš labai atsiprašau, aš tuo metu atostogavau.

A.SAKALAS. Aišku.

S.LAURUŠONIS. Ir kai man paskambino telefonu, aš tada pasidomėjau apie darbuotojus ir jie tą faktą paminėjo ir buvo toks prašymas padėti išsiaiškinti, ar nėra kitų motyvų.

A.SAKALAS. Dar kokių nors buvo prašymų, kokių nurodymų, ta prasme, kur aš jau jums minėjau?

S.LAURUŠONIS. Daugiau tokių…

A.SAKALAS. Nebūtinai iš pono V.Račkausko, iš kitų patarėjų, ar iš kokių nors kitų Prezidentūros asmenų?

S.LAURUŠONIS. Iš kitų Prezidentūros asmenų, patarėjų neprisimenu, nebuvo tokių prašymų.

A.SAKALAS. Kolegos, prašom jūsų klausimų jeigu turite. Ponas G.Seponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Aš tik norėčiau pasitikslinti, išties natūralu, kad policija reaguoja tokiais atvejais ir bet kurio asmens privati valda ir saugumas turi būti užtikrintas. Bet prašom pasakyti, ar šalia to signalo, kurį jūs gavote iš pono V.Račkausko, ar buvo daugiau formuluojama dėl šios situacijos pageidavimų, ar nurodymų iš jo pusės?

S.LAURUŠONIS. Taip, buvo formuluojamas dar pageidavimas, kad peržiūrėti patrulių maršrutus ir atitraukti maršrutą prie Prezidento tėvų namo.

A.SAKALAS. Prašom dar klausimų kas turite. Kas nors turite klausimų? Prašom. Neturite.

G.STEPONAVIČIUS. Jeigu galima aš tą patį, kad būtų visų jeigu klausiame, ar gerbiamasis komisare esate vykdamas į šį tyrimo komisijos posėdį sulaukęs skambučių, besiteiraujančių apie ką bus jūsų klausiama ir pan.?

S.LAURUŠONIS. Ne, nesulaukiau jokių skambučių.

A.SAKALAS. Pone Barakauskai, neturite? Prašom, pone Kašėta.

A.KAŠĖTA. Aš norėčiau pasitikslinti, komisare, atitraukus patrulį prie Prezidento tėvų gyvenamosios vietos, ar nukentėjo kurios nors kitos vietos, kuriose patruliai taip pat privalėjo vykdyti savo funkcijas? Saugumas kitų vietų.

S.LAURUŠONIS. Viešosios tvarkos saugumas tikrai nenukentėjo, nes iš esmės, mes tik truputį pakoregavome maršrutą ir iš esmės dėl viešosios vietos saugumas nenukentėjo.

A.SAKALAS. Dar klausimų, jeigu kas turite, prašom.

G.STEPONAVIČIUS. Komisare, jeigu aš teisingai supratau iš esmės jūs įvykdėte Prezidento patarėjo nurodymą?

S.LAURUŠONIS. Aš manau, kai buvusio kolegos prašomas. Ačiū.

S.LAURUŠONIS. Daugiau nėra klausimų? Dėkojame pone komisare, linkime sėkmės, jūs atsakėte į visus klausimus.

 

A.SAKALAS. Kolegos, kviečiame dabar generalinį Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorių…. Atsiprašau. Kviečiame poną Romualdą Algirdą Senovaitį. Vyriausiąjį komisarą, policijos generalinio komisaro pavaduotoją. Prašom. Prašom pasiruošti užduoti klausimus. Prašom kolega. Prašom.

Komisare, mes tikimės, kad jūs žinosite arba gal žinote kokią informaciją, kuri domina mūsų komisiją. Prašytume jus atsakyti į mūsų klausimus, atsakyti nieko neslepiant bet ir nepridedant, nepagražinant ir nieko nesumenkinant. Tik tiesą ir nieko daugiau. Mus domina kontaktai policijos, arba kitaip sakant Prezidentūros patarėjo įtaka jūsų darbuotojams, jūsų komisarams, nebūtinai jums pačiam, aš turiu omenį rajono komisarams, kad ta įtaka yra, tai mes jau išgirdome, tokie pasiūlymai arba iš Prezidentūros kai kurių patarėjų pasiūlymai, mandagia forma išdėstyti, kategoriškesne forma išdėstyti, jų kvietimai pasiaiškinti arba paaiškinti Prezidentūrai. Aš noriu išgirsti jūsų vertinimus, kaip jūs vertinate tokius dalykus, ar tie dalykai toleruotini, kada rajono komisarus kviečia Prezidento kuris nors patarėjas,kviečia ir prašo duoti paaiškinimus. Kaip jūs vertinate. Jeigu manote, kad taip, tai nurodykite įstatymą, pagal kurį jūsų komisarai vykdavo ten.

R.A.SENOVAITIS. Gal pradėčiau nuo to, ar aš pats buvau kviečiamas, ar man kokie tai nurodymai buvo duodami iš Prezidentūros.

A.SAKALAS.  Prašau, būtų malonu išgirsti.

R.A.SENOVAITIS. Asmeniškai pažįstu tik buvusį generalinį komisarą V.Račkauską, iš tiesų mes esame kartu, kaip kolegos ilgai dirbę ir sakysime kitų nei patarėjų nei aplinkos žmonių, asmeniškai nepažįstu, man neteko bendrauti. Vienas dalykas. Kitas dalykas, aš dabar turėjau galimybę girdėti mano kolegų pokalbius, čia komisijai teikiama informacija, man pasirodė šiek tiek, ne šiek tiek nauji dalykai, kad kolegos buvo kviečiami. Bet aš manau, kad čia dar vienas aspektas kai kuriais atvejais, turbūt buvo bendraujama, kaip buvęs policijos pareigūnas su policijos pareigūnu. Kiek tai teisėta, ar neteisėta reikia žinoti kontaktų turinį ir būtų galima vertinti. Nes generalinis komisaras man nėra davęs kokių tai pavedimų, ar išsakęs kokių tai pozicijų tais klausimais.

A.SAKALAS. Bet jūs sakote, kad iš kolegų išgirdote naujo, ko jūs negirdėjote ir kas jus nustebino.

R.A.SENOVAITIS. Kad juos kvietė į Prezidentūrą, man tai nauji dalykai vienu ar kitu atveju.

A.SAKALAS. Prašau pone Steponavičiau.

G.STEPONAVIČIUS. Gerbiamasis komisare, sakykite prašom, ar jūs pats asmeniškai esate sulaukęs skambučių ar kitų pavedimų, kurie būtų buvę iš paties Prezidento arba jo patarėjų pusės ir būtų susiję užtariant arba proteguojant vieno ar kito rajoninio policijos komisariato komisarus.

R.A.SENOVAITIS. Aš minėjau, kad neturėjau kontaktų nei su patarėju Račkausku, nei su kitais, kadangi nesu pažįstamas. Iš kitos pusės, jeigu ir būtent patarėjas generalinis komisaras ir kažką norėtų, tarp mūsų specifiniai santykiai, jis net ir norėdamas niekada nepaskambintų, nepaprašytų kažko.

A.SAKALAS. Kas dar turite klausimų.

A.KAŠĖTA Aš norėčiau patikslinti klausimą, ar jūs sulaukėte pačio Prezidento skabučio, dėl kokio nors klausimo.

R.A.SENOVAITIS. Turite galvoje Respublikos Prezidento.

A.KAŠĖTA Taip. Respublikos Prezidento.

R.A.SENOVAITIS. Kiek pamenu tokių skambučių aš neturėjau.

A.SAKALAS. Ponas Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Mūsų komisija dirba ne prima diena, gerbiamasis komisare ir mes esame susipažinę su įvairia informacija. Be abejo, mes turime padėti pliusą arba minuso ženklą ties viena ar kita informacija. Ar jūs galite patvirtinti, kad jūs nesate sulaukę skambučių iš Lietuvos Respublikos Prezidento, dėl Mažeikių policijos komisariato komisarų?

A.SAKALAS. Jūs žadėjote sakyti tik tiesą ir nieko daugiau.

R.A.SENOVAITIS. Aš turiu prisiminti, nes tų skambučių daug ir įvairių. Prezidentas neskambina šiaip pavaduotojams ar kitiems kolegoms. Aš jau prieš tai esu jums atsakęs, gerbiamasis pirmininke ir komisijai į tą klausimą, kad aš nepamenu skambučių, kad būtų skambinta jo Ekscelencijos Prezidento man, juolab…

… Galima patikslinti.

A.SAKALAS. Prašom.

… Aš labai norėčiau dėl vedimo tvarkos. Aš labai norėčiau, kad mūsų gerbiamasis pirmininkas duotų pastabų kolegai, kuris replikuoja negavęs tam teisės ir bando daryti įtaką mūsų … Dabar…

A.SAKALAS. Minutę, aš atsakysiu į šitą klausimą. Aš labai prašyčiau nereplikuoti, neparodyti savęs ir visiems Lietuvos žmonėms, kad … savo karšto charakterio.

A.KAŠĖTA Dabar noriu užduoti patikslinantį klausimą. Ar jūs sulaukėte R.Pakso skambučio, jam dar nedavus priesaikos kaip Respublikos Prezidentui?

R.A.SENOVAITIS. Taip.

A.KAŠĖTA Ar galite patikslinti, apie ką vyko pokalbis, kokia tema.

R.A.SENOVAITIS. Buvo teirautasi apie situaciją berods vienoje iš Šiaurės Lietuvos policijos įstaigų.

A.KUBILIUS.  Galima papildyti. Ar ta Šiaurės Lietuvos policijos įstaiga Mažeikiai?

R.A.SENOVAITIS. Taip.

A.KUBILIUS. Ar dar galiu papildyti. Kaip jūs įvertinote tą skambutį ir kokias padarėte išvadas dėl skambučio dėl komisaro apie kurį jūsų klausė, apie kurį su jumis kalbėjo?

R.A.SENOVAITIS. Aš informavau savo vadovybę.

G.STEPONAVIČIUS. Gal mes galėtume… Atsiprašau.

A.SAKALAS. Ponas Barakauskas. Prašom.

D.A.BARAKAUSKAS. Gerbiamasis komisare, noriu paklausti. Skambutis šitas buvo kai R.Paksas buvo Lietuvos Respublikos Prezidentas, ar kai R.Paksas buvo Lietuvos Respublikos Seimo narys?

R.A.SENOVAITIS. Man atrodo kad tai buvo iki inauguracijos.

A.SAKALAS. Jau buvo išrinktas Prezidentu?

R.A.SENOVAITIS. Negalėčiau to pasakyti, kada tai tiksliai buvo.

A.SAKALAS. Ponas Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Gal aš galėčiau klausti, gal generalinis komisaras gali patikslinti apie tai, koks tai buvo laikas, ir gerbiamasis komisare, norėčiau prašyti, kad jūs patikslintumėte šio pokalbio turinį, jeigu teisingai supratau, tai buvo vienintelis pokalbis, todėl jis paprastai būna įsiminantis.

A.SAKALAS. Pone komisare, pone generalini komisare, jūs tikiausiai atsimenate daugiau.

V. GARIGARAVIČIUS Aš prisimenu, kad mano kolega Senovaitis painformavo, kad buvo toks skambutis, buvo domimasi Mažeikių komisariato veikla ir pačiu komisariatu. Iš tiesų ten tuo metu buvo tam tikrų problemų, kurias mes sprendėme, tai buvo tam tikra įtampa, židinys pačiame kolektyve. Mes prieš tai ne kartą buvome kalbėję ir su pačiu Mažeikių komisariato vadovu Markevičiumi dėl tos situacijos kaip ją greičiau išspręsti. Buvo taip.

A.SAKALAS. Jūsų. Turite ką pridėti, pridurti, pone komisare?

R.A.SENOVAITIS Tiesiog kai tuo metu vyko policijos pareigūnų atestacija aš buvau atestacinės  komisijos pirmininkas, mes turėjome kitus darbus ir skambutis….

A.SAKALAS.  Gal galite pasakyti, kodėl būtent susidomėta buvo būtent Mažeikiais, o ne Kelme, Lazdijais ar dar kuo nors?Jūs negalite pasakyti tos informacijos?

R.A.SENOVAITIS  Tiesiog aš papildydamas  generalinį galiu pasakyti, kad ten buvo įtampa kilusi tuo metu ir nesutarimai tarp vadovų komisariate, pačiame komisariate, ir, matyt,  domėjimasis buvo būtent Mažeikiais.

A.SAKALAS. Ponas A.Sadeckas.

A.SADECKAS. Klausimai du. Aš suprantu, kad (…) sudėtinga iš tikro yra galbūt kalbėti, bet labai paprastas ir natūralūs klausimai ir didelių dvasinių pergyvenimų neturėtų iššaukti. Pirmas klausimas. Ar iš tikro, kaip  sakė generalinis, tuo metu, kai vyko atestacija, ar galėjo spręsti, ar buvo pas jus abejonių dėl tolesnio komisaro Mažeikių tinkamumo  savo pareigoms? Tai vienas klausimas. Ar buvo tokių samprotavimų, aš nesakau, kad tai buvo sprendimas, ar tai buvo samprotavimas. Ir antra. Tas skambutis.  Kuo juo buvo siekiama ar palankumo atitinkamo. Ar paaiškinimų, kad tai vertingi žmonės?

A.SAKALAS.  Ar išvaikė tas skambutis jūsų abejones, jeigu tokios buvo?

R.A.SENOVAITIS Matote, gal čia susidarė įspūdis, kad atestacija buvo susijusi būtent su Mažeikiu klausimu.  Tai visiškai nieko bendro neturintys dalykai, mes svarstėme  visai kitus dalykus ir tai nebuvo atestacija būtent Mažeikių komisaro. O ta problematika buvo, jeigu jau policijos įstaigos vadovo, tai  sprendžia generalinis komisaras, nes pas mus yra tokia tvarka, taip yra priimta. O, sakysim, tas skambutis tai yra tik situacijos pasiaiškinimas ir tiek. Jokių rekomendacijų ar ten kokių tai nebuvo.

A.SAKALAS. Ponas A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Aš dar gal norėčiau patikslinti tai,  ką klausė ponas A.Sadeckas. Ar jums buvo iškilę abejonių dėl komisaro  Markevičiaus tolesnės galimybės eiti toje pozicijoje savo pareigas, todėl sulaukėte skambučio, kadangi tai jau buvo suprantama ir pačiam  Markevičiui, kad dėl jo kyla abejonių  policijos vadovybei?

R.A.SENOVAITIS Šiaip, be abejo, buvo kalbėta, kad buvo probleminė situacija  iškilusi Mažeikiuose, iš tiesų ji buvo iškilusi. Buvo nagrinėjamos visos aplinkybės, visi pareigūnai, jų veiksmai, jų veikla. Kiek aš pamenu, buvo kviečiamas ir komisaras ir pas generalinį komisarą, ir ne tik jis, o ir  pavaduotojai Mažeikių komisariato. Kviečiami buvo ir situacija buvo nagrinėjama. Buvo padaryti  vėliau personaliniai sprendimai.

A.KUBILIUS.  Jeigu galiu papildysiu klausimą. Ar svarstant komisaro Markevičiaus veiklos problematiką į jo problematiką įėjo ir jo žinomi santykiai su ponia  Lena Lološvili?

R.A.SENOVAITIS Tie dalykai, kiek man žinoma, nebuvo  svarstomi.

A.SAKALAS. Pone (…), prašom.

V. STANKEVIČ Ačiū. Gerbiamasis komisare, kaip jūs manote,  o kodėl būtent jums  buvo skambutis? Ar ponas Grigaravičius buvo išvažiavęs, ar kažkaip kitaip, kodėl būtent jums Prezidentas pats paskambino?

R.A.SENOVAITIS Negalėčiau atsakyti, nes nežinau.

A.SAKALAS. Ponas G.Steponavičius.

G.STEPONAVIČIUS. Be abejo, pone komisare, turbūt mes neatseksime to turinio ką jūs kalbėjote, nes tai yra veikiau ką jūs  liudijate ir ką liudija generalinis komisaras. Iš tiesų mūsų domėjimas šiuo klausimu yra susijęs ne todėl, kad tai yra šiaip skambutis, bet yra skambutis dėl asmens, dėl komisaro, kuris niekam ne paslaptis, yra  susijęs su ponia Lena Lološvili. Ar jūs galėtumėte patvirtinti, kad vis dėlto to skambučio esmė iš išrinktojo Prezidento pusės buvo noras iš jo pusės pasakyti, kad šis komisaras yra vertas išlikti ir dirbti tose pareigose?

R.A.SENOVAITIS Iš pokalbio turinio aš to nesupratau, nes vienas dalykas pas mus personalijos klausimus sprendžia generalinis komisaras ir aš tiesiog norėdamas tam sprendimui įtakos jokiu būdu neturėčiau.

A.SAKALAS. Ponas Kašėta.

A.KAŠĖTA. Kadangi jūs pranešėte apie tą pokalbį generaliniam komisarui Grigaravičiui, tai norėčiau paklausti gerbiamojo komisaro kaip jums buvo pranešta, ar pacituota apie tą pokalbį, nes aš suprantu, kad tai vyko gana seniai ir galbūt komisaras Senovaitis ne viską atsimena?

V.GRIGARAVIČIUS. Mane kolega Senovaitis informavo apie skambutį, apie pokalbį. Aš naudodamasis proga noriu pasakyti, kad tai neturėjo jokios įtakos tolesnei mūsų pozicijai, nes tuo metu situacija iš tiesų buvo sudėtinga pačiame kolektyve ir tai turėjo įtakos policijos komisariato veiklai. Tačiau po eilės  kompleksinių priemonių, po to, kai mes ten pasiuntėme tam tikras mūsų brigadas pareigūnų ir komisarų išklausėme ne kartą, pavaduotojus, padarėme rotaciją ir situacija pradėjo gerėti.  Šiuo metu Mažeikių komisariatas nėra toks probleminis koks buvo tuo metu.

A. KAŠĖTA Bet aš klausiu apie pokalbio turinį. Jums jūsų pavaduotojas referavo pokalbio turinį su išrinktu į Prezidentus R.Paksu. Ar jūs  atsimenate to pokalbio turinį?

V.GRIGARAVIČIUS.  Tai turėtų pasakyti tas žmogus, kuris kalbėjo, kuris turėjo tą pokalbį.

A.SAKALAS. Dar turime klausimų, ponai? Prašom.

G.STEPONAVIČIUS. Kadangi jūs net bendrai neatsakote į klausimą, tai mano klausimas būtų. Pabandykite,  gerbiamasis komisare, prisiminti tą pokalbio turinį ir atpasakoti mūsų komisijai.

… R.A.SENOVAITIS Taip, vyko, kaip minėjau,  pareigūnų atestacijos komisijos posėdis ir skambutis buvo į mobilų telefoną. Aš pakėliau ir asmuo, kuris, na, prisistatė, pasakė vardą pavardę, pasiteiravo apie situaciją  Mažeikių komisariate kokia ten situacija. Aš paminėjau, kad situacija yra sudėtinga ir tiesiog mes, kaip ir generalinis minėjo, galvojome apie kokius tai sprendimus, priemones tai  situacijai normalizuoti komisariate. Na, ir tiesiog kokio tai vertinimo ten nebuvo išsakyta. Aš nepamenu vertinimo jokio arba rekomendacijos, ar nurodymų.

A.SAKALAS. Prezidentas Turite dar?

G.STEPONAVIČIUS.  Noriu pasitikslinti, gerbiamasis komisare, ar šiame pokalbyje buvo minima pono Markevičiaus pavardė ir, jeigu taip, tai kas šią pavardę minėjo?

R.A.SENOVAITIS Dabar aš negalėčiau tiksliai pasakyti ar iš tiesų  buvo minėta ar ne. Buvo kalba apie  įstaigą pačią, apie jos problemas, be abejo, tai buvo apie vadovą buvo kalba, bet ar buvo minėta pavardė negaliu pasakyti.

A.SAKALAS.  Buvo kalbama apie vadovą įstaigos, taip?

R.A.SENOVAITIS Taip.

A.SAKALAS. Ačiū. Prašom.

A.KUBILIUS. Ar jūs prisimindamas tą pokalbį galėtumėte patvirtinti arba  paneigti, kad pokalbio metu jums buvo sugestionuojama, kad komisaras  Markevičius dirba gerai?

R.A.SENOVAITIS Jokio vertinimo nebuvo ir aš negirdėjau, kad būtų toks vertinimas.

A.SAKALAS. Ar turime klausimų? Neturime? Ačiū, pone komisare, linkime jums sėkmės, jūs atsakėte į viską, ką mes  norėjome sužinoti.

R.A.SENOVAITIS Ačiū.

A.SAKALAS. Pone generalini, jeigu jūs norite pasėdėti, maloniai prašome, bet jeigu jūs norite  suderinti veiksmus su policijos komisarais, prašome irgi. Dabar kviečiame poną Puodžiuką.

 

A.SAKALAS. Prašom, pone Puodžiukai. Mikrofonas jau įjungtas, čia viskas rašoma, televizija žiūri. Tapsite šiandien televizijos žvaigžde… jūsų atsakymų. Pone Puodžiukai, aš noriu paprašyti jus, kaip komisijos pirmininkas, kad jūs kalbėtumėte tik tiesą ir nieko daugiau, nieko nesugalvotumėte, kas nėra tiesa.

Mūsų komisijos tyrimo objektą jūs žinote ir mes manome, kad turėtumėte suteikti papildomos informacijos ko mes galbūt nežinome, ar netiksliai žinome, todėl jums komisijos nariai užduos klausimus, prašytume jūsų atsakyti nedviprasmiškai, o labai tiesiai, suprantamai, aiškiai ir tik, būtų aišku iš jūsų atsakymo, kaip yra iš tikrųjų. Toks mūsų tikslas nustatyti tiesą ir kviečiame jus prisidėti prie šio tikslo. Prašom, kolegos. Ponas A.Stasiškis, ponas Križinauskas.

K.KRIŽINAUSKAS.  Vakar man buvo tokia galimybė, aš buvau Pagėgiuose ir mačiau didelės apimties vykdomus darbus miesto gatvėse. Tai miestui, žinoma, yra gerai. Todėl norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte tokį Valstybės saugumo departamento teiginį, kad R.Smailytė, pasinaudodama itin glaudžiais ryšiais su jumis, disponuoja Kelių fondo lėšomis ir tai, kad jos iniciatyva buvo skirtos lėšos Pagėgių savivaldybei.

V.PUODŽIUKAS. Čia jūs perskaitėte viską, kas man buvo skirta tikriausiai, toje pažymoje. Aš visų pirma tikrai ponią R.Smailytę pažįstu tik dvejus metus ir susipažinau, kaip su Vidaus reikalų ministerijos darbuotoja, kuri kuravo regionų plėtrą ir dėl to atsirado ta pažintis, nes, kaip transporto infrastruktūros regionų plėtra labai daug bendro turi.

O dabar antras klausimas, kad dėl pačių Pagėgių. Iš tikrųjų jūs žinote, kad taip tikrai negalėjo būti ir taip nėra dėl tos priežasties, kad savivaldybės ir Susisiekimo ministerija, ir prie jos Kelių direkcija yra sudariusi tvarką, kaip yra teikiamos paraiškos objektams finansuojant kelių priežiūros plėtros programą ir kaip jos yra įgyvendinamos. Visų pirma, tai turi būti nuspręsta savivaldybės  tarybos, sudarytas prioritetų sąrašas ir tada meras kreipiasi į Vyriausybę arba į Susisiekimo ministeriją. Kelių direkcija tik atlieka eksperto funkciją. Mes turime savivaldybių skyrių, kurio darbuotojai susipažįsta su projektine dokumentacija ir pateikia rekomendacijas ar tikrai tas objektas yra įgyvendintinas, ar tikrai yra statinio statybos atliktas pagrindimas, ar yra projektas, kokia jo vertė ir kaip jis būtų svarbus, vystyti transporto sistemą. Pagėgiuose kaip tik jūsų minima gatvė yra viena pagrindinių, tai yra Kaunas, Jurbarkas, Šilutė ir, be abejo, mūsų požiūris buvo, kad reikia finansuoti. O ponios R.Smailytės vaidmuo šioje vietoje man nežinomas.

A.SAKALAS. Prašom, patikslinti?

G.STEPONAVIČIUS. Pone Puodžiukai, nepabėgant nuo šio klausimo, ar jūs teigiate, kad ponia R.Smailytė… galbūt aš pradėsiu kalbėti nuo tos pusės… Mūsų komisija turėjo progos susipažinti su daug detalesne informacija, nei tai, kas yra paviešinta jau pažymoje. Apie tai diskrecijos sumetimais mes nekalbame. Bet jūs turėtumėte suprasti, kad mes esame jau toli pažengę, dirbdami su turima medžiaga. Sakykite prašom, ar jūs teigiate ir tvirtai teigiate, kad ponia R.Smailytė šioje ar kitose, susijusiose istorijose nevaidino jokio vaidmens?

V.PUODŽIUKAS. Iš principo ji galbūt galėjo pristatyti, kad vaidina kokį nors vaidmenį. Čia  aš iš tiesų susidūriau su politikais, kurie sužinojo, kokie yra Kelių direkcijos planai ir vienaip ar kitaip tai pateikia kaip galbūt ir savo nuopelnus. Tačiau šiuo atveju, aš grįžęs, perskaitęs tą pažymą, tikrai paprašiau mūsų skyriaus darbuotojus surinkti visą medžiagą, kuri susijusi ir  su Pagėgiais, ir su Kauno, ir su Lazdijais, ir berods, pasienio kelius. Ir iš tiesų yra pavyzdžiui, Pagėgių klausimas jau yra sprendžiamas dveji metai prašymai, yra tarpininkavimo ir yra Vyriausybės sprendimų ir čia tiesiog nėra kur įrašyti ponios R.Smailytės nuopelnus šiame objekte.

A.SAKALAS. Pone, Kašėta. Prašom.

A.KAŠĖTA. Atsiprašau, jūs minėjote, kad yra tarpininkavimai, ar galite paminėti, kas tarpininkavo?

V.PUODŽIUKAS. Kiek aš prisimenu, buvo kreiptasi visų pirma su prašymu į Vyriausybę ir mums yra pavedimas Vyriausybės ministerijai, ministerijos mums išsiaiškinti.

Ir antra. Aš tą medžiagą palikęs, lyg ir buvo per Seimo narę ponią K.Prunskienę.

A.SADECKAS. Jūs sakote, kad ponia R.Smailytė galėjo pasinaudoti, parodydamas savo galimybes, visiškai galimas variantas. Bet galėjo pasinaudoti ir iš to galbūt turėjo kokią nors naudą, ar čia tik spėlionės yra. Jūs sakėte, kad skaitėte pažymą ir matėte kai kuriuos klausimus. Ar jūs galėtumėte pasakyti, kokiomis temomis, susijusiomis su jūsų tiesioginiu darbu, su jumis buvo ponios R.Smailytės pokalbis. Apie ką buvo konkretūs pokalbiai, kas betarpiškai susiję su jūsų vykdomomis funkcijomis.

V.PUODŽIUKAS. Kaip pradžioje minėjau, tai buvo dalykiniai ryšiai, ji dirbo Vidaus reikalų ministerijoje ir buvo apie regionų kelių vystymą. Kiek aš pamenu,…

A.SAKALAS. Vieną minutę, aš čia jus pertrauksiu. Jūs priklausote Susisiekimo ministerijai. Ką bendro turi Vidaus reikalų ministerijos kokia nors darbuotoja, kuri dar neturi netgi aukšto rango su jūsų Kelių direkcija, kuri priklauso visai kitai ministerijai?

V.PUODŽIUKAS. Yra regionų plėtra ir visi keliai yra suskirstomi į dvi rūšis. Tai yra valstybės keliai, kuriais rūpinasi Kelių direkcija, ir yra savivaldybių keliai, kurie priklauso Vidaus reikalų ministerijai. Iš esmės per savivaldybių valdymo struktūras.

A.SAKALAS.  Prašom, pone.

A.SADECKAS. Jūs neatsakėte į klausimą dėl kokių konkrečių objektų, dėl kokių konkrečiai kelių jūs prisimenate savo pokalbį su ponia R.Smailyte?

V.PUODŽIUKAS. Dažniausiai tarp tų bendro pobūdžio … atvirai tariant, galėčiau pasakyti, kad iš tiesų su dauguma žmonių bendraujant kelių tema yra, bet kad konkrečiai iš jos būtų koks nors reikalavimas ar koks nors nurodymas, ar prašymas koks nors, kad būtinai tą ar kitą kelią daryti, tikrai nebuvo.

A.SAKALAS. Prašom. Pone Kašėta seniai laukia eilėje.

A.KAŠĖTA. Norėjau jūsų paklausti, ar Kelių direkcija perkėlė savo sąskaitą į Ūkio banką, kada perkėlė ir dėl kokių motyvų?

V.PUODŽIUKAS. Kelių direkcija turi dvylika sąskaitų, Viena yra Ūkio banke. Ūkio banke sąskaita yra nenaudojama, joje finansinė operacija nevykdoma ir aš kaip tik perskaitęs tą straipsnį, pasidomėjau buhalterijoje, ten yra įplaukę 300 litų už konkursus.

A.KAŠĖTA. Kada, noriu pasitikslinti, ji buvo perkelta… buvo atidaryta Ūkio banke?

V.PUODŽIUKAS. Mūsų pagrindinės sąskaitos, gal jūs ir žinote, yra Hansa banke ir Vilniaus banke, o Ūkio banke  pasiūlius buhalterei, buvo atidaryta š.m. rugsėjo mėnesį.

A.KAŠĖTA. O kokie motyvai atidaryti?

V.PUODŽIUKAS. Motyvai buvo … iš tiesų, aš, eidamas paėmiau galbūt straipsnyje ne visai teisingai buvo, pas mane kreipėsi A.Danyla Ūkio banko filialo valdytojas, tačiau aš pakviečiau mūsų finansų ir apskaitos skyriaus viršininkę, savo pavaduotoją ir paprašiau, kad išsiaiškintų. Buvo motyvai, kad jie turi vieną geresnę atsiskaitymo elektroninę sistemą. Štai. Aš paprašiau, kad išsiaiškintų. Buhalterė aiškinosi tą klausimą ir sakė, galime pažiūrėti, ar tikrai yra geresnė sistema, ar ne geresnė.

A.KUBILIUS. Aš norėčiau paklausti, ar jūs prisimenate kokius nors pokalbius su R.Smailyte, arba gal net ir tiesiogiai su Prezidento patarėju Prezidento patarėju Aču, apie poreikį, kad kelių direkcija atsidarytų arba perkeltų savo sąskaitas į Ūkio banką.

V.PUODŽIUKAS. Neatsimenu tokio. Tikrai su ponu patarėju Aču buvau susitikęs vieną kartą, tai buvo pokalbis apie kelių investicijas, apie Europinių fondų panaudojimą keliams prižiūrėti ir plėtoti ir apie banką tikrai kalbos nebuvo.

A.KUBILIUS.. Ačiū. Pone direktoriau, ar galite pagalvoti ir patikslinti. Su ponu Aču tik jūs kalbėjote, ką paminėjote dabar, ar buvo dar kažkokių ir kitų prašymų iš pono Ačo. Ačiū.

PUODŽIUKAS. Tikrai nebuvo, nes buvau pakviestas vieną kartą. Aš supratau, kad tai buvo toks vizitas mano kaip susipažinti. Ir paklausė apie kelių padėtį. Kaip tik aš pristačiau, kad vis tiktai mes nepakankamai atnaujiname kelių dangas. Ir supažindinau su statistika.

A.SAKALAS. Papildomas klausimas.

A.SADECKAS. Aš papildomą klausimą… Tiek kelių danga, kelių problemos tai siejasi su strateginiais Lietuvos interesais, su nacionalinio saugumo interesais. Ar gali tankai pravažiuoti tais keliais, ar tiltai kaip sugeba išlaikyti.

A.SAKALAS. Apie tą…

V.PUODŽIUKAS. Jeigu mes srityje visų pirma yra iš tikrųjų viešumas. Ir mes visais kelių, kelių plėtros klausimais jie yra skelbiami, mūsų sąmata yra skelbiama “Valstybės žiniose”. Ir iš tikrųjų objektų sąrašas, ir žvyrkelio asfaltavimo programos, ir panašiai yra jokio slaptumo neturi. Tai yra absoliučiai vieši dalykai, kurie mums padeda vykdyti viešuosius pirkimus gal teisingiau. O šiek tiek slaptesnė informacija yra apie tiltus. Tačiau vėlgi jinai tik specialistams.  Aš nežinau, tiltais niekas nesidomėjo.

A.SAKALAS. Prašau pateikti.

A.SADECKAS. Aš formuluoju taip klausimą: ar tie klausimai su keliais tai siejasi su nacionalinio saugumo problemomis, aš jums kaip pavyzdį išvardinu, tos problemos kokios gali būti…

V.PUODŽIUKAS. Na, kažkiek gal ir siejasi. Gal siejasi, jeigu yra kažkokie perdislokavimai kažkokių grupių, tai yra kur keliai, kur…

A.SADECKAS. Būtent tuos klausimus jūs apkalbinėjote su ponu Aču?

V.PUODŽIUKAS. Ne, ne tuos.

A.KUBILIUS. Ar galima?

A.SAKALAS. Prašau.

A.KUBILIUS. Aš norėčiau paklausti, ar pokalbiuose su Aču arba su Smailyte nebuvo kalbama apie pono R.Ačo proteguojamų asmenų skubų įdarbinimą? Pavyzdžiui, Vitalijaus Golubovo arba Roberto Kušleikos. Vitalijaus Golubovo pavardė sutampa su Remigijaus Ačo sesers pavarde. Golubovo nežinau kokie čia giminystės ryšiai… Tai ar buvo apie tai kalbėta, ar ne?

A.SAKALAS. Aš tiktai pridursiu, pone Puodžiukai. Jūs suprantat turbūt iš mūsų klausimų, informacijos turime pakankamai daug. Ir mes laukiame iš jūsų atvirų ir tiesių atsakymų. Prašau.

V.PUODŽIUKAS. Su ponu Aču tikrai nebuvo tokios kalbos.  Aš dabar bandau prisiminti. Tai galbūt tikrai yra buvo kažkokia kalba, bet apie darbininkų… lygmenyje.

A.SAKALAS. Ponas Ačas rūpinosi, kad pora darbininkų būtų įdarbinta kokiose tai firmose? Tą norit pasakyti?

V.PUODŽIUKAS. Taip.

A.SAKALAS. Prašau, Steponavičiau.

G.STEPONAVIČIUS. Patikslinant tą pačią temą, norėčiau išplėsti kontekstą. Tokios abejonės jūsų įstaiga disponuojate milžiniškomis lėšomis. Ir neabejotinai jūsų žodis ar moralinis ir kitoks autoritetas yra labai svarus. Turint minty, kad dar iki šiol yra turbūt ir valstybinės įmonės, kuriose valstybė yra sąjungininkė. Tai kalbant apie A.Kubiliaus paminėtus asmenis – V.Golubov, “Kauno tiltai”, Robertas Kušleika, valstybinė įmonė “Kauno regiono keliai”. Kieno prašymu šie žmonės buvo įdarbinami? Ir sakykite, jeigu tai buvo išties pono Ačo tiesioginiai ir netiesioginiai prašymai, kiek tai siejasi su nacionalinio saugumo klausimais?

V.PUODŽIUKAS. Klausimus galbūt galima atsakyti iš antros pusės. Aš įsitikinęs, kad su nacionalinio saugumo klausimais tai visiškai nesisieja. Antras klausimas, kad tikrai tiesiogiai ponas Ačas manęs neprašė jų įdarbinti. Ir tokia informacija galėjo būti pasakyta ponios Smailytės.

A.SAKALAS. Taip, prašau, pone Kašėta.

G.STEPONAVIČIUS. Ar galėčiau patikslinti? Ar tie žmonės buvo įdarbinti?

V.PUODŽIUKAS. Aš dabar turiu pasitikslinti, tikrai nesekiau. Nesekiau šito.

A.SAKALAS. Pone Kašėta.

V.PUODŽIUKAS. Tai nėra kažkokie strateginiai…

A.SAKALAS. Tai yra kitas dalykas visiškai, pone Puodžiukai, nekalbame apie strateginius postus. Mes kalbame apie Prezidento patarėjų įtaką, jų nurodymus jums. Ir kaip jūs uoliai ar neuoliai juos vykdote. Prašau.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis direktoriau, ar buvo iš pono Ačo  arba ponios Smailytės pasiūlymų pervesti į atidarytą Ūkio banke sąskaitą šimtus milijonų litų, esančių kitose sąskaitose  arba turinčių ateiti į jūsų įstaigą per biudžetą?

V.PUODŽIUKAS. Pasiūlymo pervesti lėšas nebuvo, bet galiu dar pridurti, kad tokių lėšų ir nėra. Čia yra galbūt toks įsivaizdavimas. Iš esmės mes visą laiką dirbame su Finansų ministerija ir atsiskaitome per dvi dienas gavę, nes pas mus visą laiką vėluoja atsiskaitymai. Lėšų nėra.

A.SAKALAS. Kas dar turit klausimų? Prašau. A.Kubilius.

A.KUBILIUS. Aš norėčiau, jeigu jūs galėtumėt grįžti prie istorijos savo tapimo šitos direkcijos vadovu. Kada tas įvyko? Jeigu aš gerai prisimenu, tai tuo metu, kai Ministras Pirmininkas R.Paksas vadovavo Vyriausybei. Tai mano klausimas ir būtų: kiek jūsų kandidatūros pasirinkimą lėmė paties R.Pakso apsisprendimas ir ar iki to laiko, kai tapote direkcijos vadovu, jūs turėjote kokių nors verslo ar asmeninių kontaktų su R.Paksu arba jo artimos aplinkos žmonėmis?

V.PUODŽIUKAS. Galiu atsakyti, kad iki tapdamas generaliniu direktoriumi aš dirbau Transporto ir kelių tyrimo instituto direktoriumi. Tai yra planavimo institucija, valstybės įmonė. Ir verslo nei tuo metu, nei šiandien pats savo neturiu ir jis negali būti su kažkuo tapatinamas, nes jo nėra, verslo. O antras klausimas, galbūt iš tiesų komisijoje sėdi ponas D.Barakauskas, buvęs tuo metu ministras, ir aš nežinau, ar buvo kažkokia premjero įtaka, kad aš laimėčiau konkursą.

A.SAKALAS. Pone Barakauskai, jūsų klausimas.

D.A.BARAKAUSKAS. Aš noriu pasakyti visiems, kad  tam, kad priimti į šias svarbias pareigas atsakingąjį žmogų, buvo organizuotas konkursas. Ir iš visų konkurse dalyvaujančių, aš dabar neprisimenu pavardžių, komisija … Puodžiuką, kaip mokslininką, kuris labai ilgą laiką dirbo šioje sistemoje, kaip labai labai padorų žmogų, kurio reputacija Lietuvoje… nepriekaištinga.

A.SAKALAS. Ačiū už komentarą. Prašau, kas dar norite paklausti?

A.KUBILIUS. Aš dar papildomai vieną klausimą.

A.SAKALAS. Prašau.

A.KUBILIUS. Ar esate teikęs kokių nors siūlymų arba rekomendacijų jau būdamas direktoriumi skirstant užsakymus, skirstant kelių programos lėšas gaunančioms įmonėms finansiškai paremti R.Pakso prezidentinę rinkimų kampaniją? Arba liberaldemokratų savivaldybių rinkimų kampaniją?

V.PUODŽIUKAS. Tikrai ne. Tikrai ne.

A.SAKALAS. Taip, prašau…

V.PUODŽIUKAS. Tikrai ne.

A.SAKALAS. Dar norit… Prašau.

A.KUBILIUS. Tada dar sykį norėčiau grįžti prie kontaktų su R.Smailyte. Sakykite, kiek dažnai per paskutinius metus jūsų pokalbiai vyksta?

V.PUODŽIUKAS. Sunku pasakyti. Tiesiog aš galbūt pastaruoju metu pajaučiau, kad ji, pavyzdžiui, mano skambučių yra labai mažai, aš neturiu ką pasakyti. Bet paskambina, paklausia, kaip sekasi, kadangi, kaip minėjau, buvom pažįstami. Ir tų skambučių buvo nemažai. Negaliu sakyti… tiesiog sunku pasakyti. Keletas.

A.SAKALAS. … klausimų. Prašau, pone Steponavičiau.

G.STEPONAVIČIUS. Pratęsiant ponios Smailytės tematiką, skambučių būta daugiau, ar jūs galėtumėt patvirtinti, kad po to, kai ponia Smailytė jau nebedirbo Vidaus reikalų ministerijoje, ar jūs buvote  susitikę? Jeigu taip, tai kokiomis aplinkybėmis ir taip pat Aš norėčiau paklausti, ar ponios R.Smailytės paklausimuose apie tai, kaip sekasi, nebuvo ir kitų aspektų, nes iš mūsų turimos informacijos galima spėti kad pokalbiai buvo išsamesni, tai mums norėtųsi jūsų komentaro tam, kad mes galėtume turėti pilnesnį įspūdį.

V.PUODŽIUKAS. Gal visų pirma aš norėčiau tikrai jus užtikrinti, kad 25 metus dirbu kelių sistemoje ir net  joks žmogus negali pasigirti, kad man padaręs įtaką, kad aš, kaip valstybės tarnautojas padaryčiau vienus ar kitus veiksmus. Iš tikrųjų po to, kai ponia Respublikos,Smailytė nebedirbo, aš nežinau dėl kurių priežasčių, Vidaus reikalų ministerijoje, tie santykiai kažkurį laiką nutrūkę, po to, man atrodo, tai kažkiek yra susiję po Prezidento rinkimų, ko gero, vėl tų skambučių padaugėjo, tačiau aš pats asmeniškai nevertinu, kad tai yra tam tikras spaudimas ar panašiai, ar kokie nors reikalavimai, tiesiog kaip galbūt kaip norą palaikyti ryšius, kaip norą turėti įtaką ir galbūt kaip norą pasakyti kitiems, kad turi įtaką šioje zonoje. Aš nežinau.

A.SAKALAS. Pone Puodžiukai, ar norite atvirtinti, norite teigti, kad ponia R.Smailytė jums skambino tik dėl to, kad aptartų orą, futbolą, madas ar panašius nereikšmingas smulkmenas ar turėdavo kokių nors kitokių tikslų? Ar ji taip dažnai skambindavo, kad pakalbėtų apie eilines problemas, kaip kokiam nors savo labai geram draugui.

V.PUODŽIUKAS. Ne, mes taip pažįstami, gyvenime turime daug daugiau gerų draugų ir artimesnių, čia ir klausimas nekyla.

A.SAKALAS. … tokių nereikšmingų buitinėmis smulkmenomis ar buvo ir kitokių pokalbio temų? Pone Puodžiukai, turėkite omenyje, mes šitą klausimą užduodame, tik patikslinate tai, ką mes turime. Mes visą informaciją esame surinkę, jau tai, kaip sakome padarę iš dalies išvadas, kad mes tiksliname, nenorime būti neteisingi, todėl prašome jūsų patikslinančių atsakymų į mūsų išvadas.

V.PUODŽIUKAS. Tikrai man dabar konkrečiai labai sunku pasakyti, nes tų skambučių buvo nemažai, domėjosi kaip vyksta darbai, dėl tų pačių Pagėgių, nors tie darbai jau dveji metai kaip vyksta tie prašymai yra, ir kitais klausimais, ir dėl įdarbinimo. Aš bijau pasakyti, bet tikrai į šias visas pastabas reaguodavau, mano nuomone, su humoru ir  kokios nors įtakos, kad nuo to būtų keičiamas planas ar nuo to būtų keičiami kokie nors sprendimai direkcijos, jums užtikrinu, kad tikrai nebuvo.

A.SAKALAS. Prašau, pone Sadeckai.

A.SADECKAS. Buvo labai aiškiai formuluojamas klausimas. Ar buvo kalbama su ponia R.Smailyte apie konkrečius jūsų projektus, apie vykdomus darbus, jūs labai paprastai atsakykite, taip, arba ne.

V.PUODŽIUKAS. Taip, buvo.

A.SADECKAS. Ir antras klausimas. Ar galite manyti, kaip jūs pats prieš tai teigėte, kad po tokio pokalbio ponia R.Smailytė galėjo išnaudoti savo interesams ir pasakyti, kad štai aš kalbėjau, klausimas bus išspręstas, užsiimti kokiu nors tarpiniu vaidmeniu, iš to galėjo būti atitinkamas atlyginimas. Kita vertus, galėjote būti ir jūs lygiai taip pat sukompromituotas. Juk gali būti, kad skambinant šalia jos kas nors sėdi ir klausia pas jus apie Pagėgius?

V.PUODŽIUKAS. Gali būti.

A.SAKALAS. Kubiliau.

A.KUBILIUS. Ar tarp tų pokalbių buvo ir kalba apie 300 tūkst. litų skyrimą matyt, Druskininkams, už kuriuos buvo tiesiamas kelias iki UAB … direktoriaus V.Malinausko namų.

Ir antra dalis klausimo, jeigu galiu iš karto? Norėčiau taip pat paklausti, ar tuose pokalbiuose su R.Smailyte, ji minėdavo R.Ačo vardą, sakydama, kad ji kalba jo vardu, arba kad tai yra sutarta su juo, kitaip tariant, kad jis yra šių sprendimų dalyvis?

V.PUODŽIUKAS. Teisingai, galbūt ir dėl Druskininkų, bandau atsiminti, buvo, galbūt kalba, tačiau…

A.SAKALAS. Ne galbūt, buvo, ar nebuvo? Mums reikia žinoti.

V.PUODŽIUKAS. Tikriausiai buvo. Tačiau paraiškos buvo nagrinėjamos pateiktos iš savivaldybės nustatyta tvarka ir jokiais būdais ne mes jas išpildėme.

A.SAKALAS. Prašom, pone Kašėta.

A.KUBILIUS. Antroji dalis klausimo dėl to, kiek dažnai pokalbiuose būdavo naudojamas ir R.Ačo vardas, remiantis jo autoritetu, jo įtaka ir t.t.

V.PUODŽIUKAS. Labai retai.

A.SAKALAS. Bet buvo naudojamas?

V.PUODŽIUKAS. Galbūt kaip Prezidentūros atstovas., tačiau…

A.SAKALAS. Kokiame kontekste naudotasi? Aš pažįstu poną R.Ačą ir tuo baigdavosi, taškas, ar kaip nors kitaip?

V.PUODŽIUKAS. Ne, tikrai nebuvo naudojama ta prasme, kad ponas R.Ačas prašo, reikalauja ir panašiai.

A.SAKALAS. Tai kuriam kontekste ji minėdavo pono R.Ačo pavardę?

V.PUODŽIUKAS. Kad pažįsta.

A.SAKALAS. Tai, palaukite, keletą kartų kartojo, kad pažįsta, koks tikslas tai minėti, aš nesuprantu?

V.PUODŽIUKAS. Kodėl keletą kartų.

A.SAKALAS. Na, sakykime, jūs sakote, kad pažįsta R.Ačą ir ne vieną kartą buvo minima jo pavardė, koks tikslas minėti R.Ačo pavardę kiekvieną kartą, arba dažnai…

V.PUODŽIUKAS. Nebuvo dažnai minimas. Nebuvo.

A.SAKALAS. Prašom. Pone Kašėta

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis direktoriau, ar jūs kalbėjote arba tiksliau su jumis kalbėjo ponia R.Smailytė dėl minėtos sąskaitos atidarymo Ūkio banke, kuri buvo atidaryta rugsėjo mėnesį, ir jeigu toks pokalbis vyko, tai konkrečiai detales norėčiau išgirsti.

V.PUODŽIUKAS. Iš tikrųjų, aš ponios R.Smailytės kalbų tikrai nesureikšminu ir mano darbe tai neturi…

A.SAKALAS. Ar buvo toks klausimas, ar ne?

V.PUODŽIUKAS. Galėjo būti kalbama klausimas, kur mes laikome, aš nežinau, ar galėjo  būti. Gal toks arba kad Ūkio bankas neblogas yra.

A.KAŠĖTA. Noriu patikslinti, ar buvo proteguojamas, siūlomas jums Ūkio bankas kaip tinkamas laikyti pinigus?

V.PUODŽIUKAS. Kalba buvo. Taip.

A.SADECKAS. Patikslinu, jūs prieš tai, prieš 10 minučių jūs teigėte, kad apie buvo kalbama su jūsų vyriausia buhaltere. Po patikslinimo klausimo, jūs teigiate, kad iš tikro buvo ir toks pokalbis? Netyčia rugsėjo mėnesį iš tikro taip ir įvyksta, atsidaro sąskaita. Tai gerbiamasis,…

V.PUODŽIUKAS. Tą klausimą svarstėme nuo pavasario, man atrodo. Ne, su pavaduotojas, su vyriausiąja finansininke ir buvo atliktas tyrimas.

A.SAKALAS. Prašom. Pone Steponavičiau.

G.STEPONAVIČIUS. Pone Puodžiukai, iš tikro pokalbio pradžioje jūs paminėjote, kad jūsų buhalterė pasiūlė atidaryti sąskaitą Ūkio banke. Dabar jūs teigiate, kad tie siūlymai jums buvo formuluojami iš ponios R.Smailytės pusės. Tai vis dėlto, iš kurios pusės buvo protegavimas ir kur čia yra teisybė? Nes susidaro dvejopas įspūdis. Nepykite, bet… truputį painiojatės.

V.PUODŽIUKAS. Taip, bet… yra visai kitaip iš principo. Visi bankai kreipiasi ir visi bankai siūlo savo paslaugas tiek, kiek tai Lietuvoje ir Vilniuje yra. Aš prašiau vyriausiąją finansininkę išsiaiškinti, nuvykti tiesiogiai, pažiūrėti kokias paslaugas teikia, ir tik tada, kai vyriausioji finansininkė man pasakė, kad būtų gerai su juo pabandyti dirbti, buvo atidaryta sąskaita. O pasiūlymų buvo labai daug iš visų ir gal tarp jų ir iš ponios R.Smailytės.

A.SAKALAS. Pone, … jūsų klausimas.

D.A.BARAKAUSKAS Nacionalinio saugumo pats pagrindinis klausimas ir aš norėčiau paklausti, nes jau greitai bus pusė metų, kai buvau ministru. Kokia tvarka ir kaip dabar yra skirstomos kelių programos, Kelių fondo     kelių programos lėšos? Ar tai yra komisija, ir kaip ji tvirtinama, nes vis dėlto pagrindiniai sprendimai yra priimami ten. Paaiškinkite komisijos nariams.

V.PUODŽIUKAS. Taip jūs absoliučiai teisus. Kelių direkcija yra tik vykdanti institucija. Paraiškos įtraukti objektams į planus yra įstatymo nustatyta tvarka ir savivaldybės kreipiasi į Vyriausybę ar ministeriją, mes atliekame projekto ekspertizę ir statinio statybos pagrindimo ekspertizę. Nuvyksta į vietą su objektais susipažinti ir po to yra pateikiama ekspertinė išvada aukščiau stovinčioms organizacijoms ir priimamas sprendimas. Gal norėčiau dar pridurti, kad iš tiesų šiais metais pas mus yra kažkas virš 1100 sutarčių. Ir tai yra labai didžiulis darbas. Ir iš tiesų tam yra neblogai, aš skaityčiau, netgi tvarkingai sudėta teisinė sistema.

A.SAKALAS. Pone Kašėta.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis direktoriau, jūs šiek tiek pokalbio pabaigoje jau daugiau prisiminėt apie savo pokalbių su Smailyte turinį. Galbūt ir apie tą vienintelį, kaip jūs minėjot, pokalbį su Prezidento patarėju saugumo klausimais ponu Aču, kad buvo kalbama apie investicijas ir ateinančias iš Europos fondų. Taip.

V.PUODŽIUKAS. Taip.

A.KAŠĖTA. Tačiau galbūt dabar jūs daugiau prisimintumėt, ar buvo kalbama ir apie kokius nors konkursus arba, sakykim, kada, kokiais būdais lengviau tas investicijas yra gauti. Detalių  tų pokalbių  jūs negalėtumėt daugiau atskleisti?

V.PUODŽIUKAS. Aš tikrai neprisiminčiau, nes tikrai atsimenu, vienas pokalbis tai yra nedaug, ir galiu jus užtikrinti, kad nebuvo kalbama apie kažkokį tarpininkavimą.

A.SAKALAS. …

A.KAŠĖTA Pone direktoriau, sakykite, o toks ponios Smailytės aktyvumas tiesiog jūsų atžvilgiu, jūsų žinybos atžvilgiu nesukėlė jums kažkokio įtarimo, abejonių. Vis dėlto tai yra absoliučiai privatus asmuo.

V. PUODŽIUKAS. Taip, jūs absoliučiai teisus. Sukėlė. Tačiau iš kitos pusės aš ponią Smailytę vis matydavau tokiam garbingų žmonių rate. Ir tikrai sunku buvo įtarti, kad ji susijusi ar su nusikalstama, ar su kažkokiom neaiškiom struktūrom.

A.SAKALAS. Patikslinkit…

A.KAŠĖTA. Ar galit patikslinti, kokiame rate garbingų asmenų?

V.PUODŽIUKAS. Tai ir Seimo narių, ir Prezidentūros, na, aš tikrai negalvojau, kad Prezidentūra yra kažkokia …. Institucija…

A.SAKALAS. Pavardėm. Pavardėm, ką matėte šalia jos stovintį arba kokiam rate? Kas tai per žmonės buvo, galite pasakyti?

V.PUODŽIUKAS. Dabar sunku prisiminti, tačiau ir Prezidentas buvo, ir …

A.SAKALAS.  …aišku…

V.PUODŽIUKAS. Tai yra tikrai sunku pasakyti. Taip, ir Seimo narių daug.

A.SAKALAS. Daugiau klausimų?.. Taip, tai daugiau klausimų mes neturime, pone Puodžiukai, kaip aš suprantu. Bet turiu konstatuoti, kad mūsų … dar yra? Prašau, pone Daili….

D.A.BARAKAUSKAS. Labai ačiū, pirmininke… Aš čia pažiūrėjau pažymą ir …. (negirdėti)… saugumo atstovų… Čia Vitalij Golubov, UAB “Kauno tiltai”, ar čia yra akcinė bendrovė “Kauno tiltai”?

V.PUODŽIUKAS. UAB “Kauno tiltai”? Akcinė bendrovė…

D.A.BARAKAUSKAS. Nėra valstybės įmonė…

V.PUODŽIUKAS. Ne, ne, jokiais būdais.

A.SAKALAS. Taip, tai aš turiu konstatuoti, pone Puodžiukai, kad mūsų informacija yra gerokai platesnė negu kad jūs mums čia pateikėte. Deja, jūs neatsakėte taip į visus klausimus, kokius mes jums uždavėme, taip atvirai, kaip mes  tikėjomės. Na, bet  tai yra jūsų teisė. Mes vis dėlto turėdami dabar tam tikrų abejonių dėl tų lėšų skyrimo aš tiesiog kviesčiau komisiją pritarti pasiūlymui patikrinti jūsų šių metų, sakyčiau, skirstomas lėšas Valstybės kontrolei. Jeigu pritartumėt, kolegos. Mums būtų visiems aišku, viskas gražu, gryna, ..

V.PUODŽIUKAS. Taip…

A.SAKALAS. Manau, kad ir jums būtų taip pat turint Valstybės kontrolės išvadą būtų naudinga, kad viskas yra labai švaru. Nes mums kai kurių abejonių, deja, liko. Pirmiausia ar komisija pritartų? Pritaria bendru sutarimu? Ačiū. Kreipsimės į Valstybės kontrolę, kad patikrintų jūsų finansinę veiklą, auditą padarytų, ar teisingai buvo panaudotos lėšos pagal visus įstatymus, pagal Vyriausybės nutarimus ir t.t. Na, ką gi, linkime jums sėkmės. Prašau.

V.PUODŽIUKAS. Taip, ačiū….

 

A.SAKALAS. Taip, ponas Jezerskas liko taip tiktai mūsų…. Prašau? …. Už šiuos metus. Na, kam mums už dešimt metų reikia…  Prašom, pone Jezerskai, mikrofonas čia prie jūsų yra. Atsiprašom, kad teko jums ilgokai palaukti. Kaip pulkininkui, yra šiek tiek nepriimta. Jūs įpratęs pirmas eiti visados tikriausiai, bet kad matot, mes…

Č.JEZERSKAS. Vardan teisybės.

A.SAKALAS. Taip. Pone Jezerskai, komisijos tyrimų objektą jūs žinote. Ir mes prašytume jūsų, kad jūs atsakytumėt mums teiktumėte tą informaciją, kurią komisijos nariai užduos savo klausimais. Mes norėtume nustatyti tiesą, kaip buvo, kad nieko neklaidintume ir patys neklystume. Mes tikimės, kad jūs tos informacijos tikriausiai žinote daugiau galbūt arba kažką žinote daugiau negu mes žinome. Nors mes irgi daug ką žinome. Tai norėtume, kad jūsų atsakymai būtų, na, atviri ir teisingi, ir nieko nesakytumėt, ko nežinote, ir sakytumėt tiktai ką žinote. Ar galite tai pažadėti?

Č.JEZERSKAS. Supratau. Pažadu.

A.SAKALAS. Pažadat. Tvarkoj.  Tai prašom, klausimai ponui Jezerskui. Kas norėtų pirmas užduoti klausimą? Prašau. Ponas A.Kašėta.

A.KAŠĖTA. Gerbiamasis generalini inspektoriau, kaip jūs galėtumėt apibūdinti savo ryšius su Prezidento patarėju nacionalinio saugumo klausimais ponu R.Aču? Ar tie santykiai lietė grynai tiktai, sakykim, tarnybinius klausimus, ar jie išeidavo iš tų rėmų ir buvo kalbama apie tuos dalykus, kur galbūt ir nederėtų arba neįeitų į Prezidento patarėjo kompetenciją? Tai ir rotacijos, karinių laipsnių suteikimo klausimai ir t.t. Tai galbūt įžanga tokia.

Č.JEZERSKAS. Būdavo prašoma pateikti nuostatus padėti… pradžioje buvo kontaktas toks: pradžioje buvo prašoma nuostatus Gynybos tarybos … kaip supratau, jis iš įvairių institucijų, iš  prašydavo… tame tarpe ir iš mūsų. Tik … tokia pradžia. Paskui, manau, kad būdavo klausimų tokių ir apie darbą antro departamento, apie rotaciją. Bet tai, manau, kad tai būdavo normalūs klausimai, kaip nacionalinio saugumo patarėjo grupės vado, kadangi jis sakė, kad čia jam naujas darbas ir labai daug klausimų. Jis klausinėdavo tokių, kur aš maniau, kad tikrai jam įdomu yra.

A.KUBILIUS. Ar galiu papildomą?

A.SAKALAS. Prašau, pone Kubiliau.

A.KUBILIUS. Aš pratęsdamas panašų klausimą. Ar galėtumėt apibūdinti savo bendravimo ir pažinties aplinkybes ir nuo kada bendraujate, ir kokiais klausimais bendraujate su R.Smailyte?

Č.JEZERSKAS. Buvo tarpas, kai aš buvau išėjęs į atsargą ir metus laiko nedirbau, buvau atsargoje. Tuo metu buvau Vytauto Čepo patarėjas. Aš gaudavau atlygį už tai. Ir padėdavau jam būtent nacionalinio saugumo ir gynybos klausimams, kadangi Čepas buvo Centro partijoje atsakingas už tai. Ir tada susipažinau su Smailyte. Jos buvo kitokia pavardė… ir … Centro partija, nuo to laiko mes jokių kontaktų neturėjom ir nesimatėm.

A.SAKALAS. Su Čepu ar su Smailyte.

Č.JEZERSKAS. Su Smailyte, ne, su Smailyte. Su Smailyte neturėjom jokio. Buvau pakviestas dirbti vėl į krašto apsaugą. Ir po Prezidento inauguracijos Smailytė buvo kovo 11 d., buvo priėmimas Prezidentūroje, ten vėl mačiau Smailytę ir mačiau, kaip su ja bendrauja įvairaus lygio žmonės ir jie ten iš esmės , kaip ten gaunasi, susipažinome, pasikeitėme telefonais ir tai buvo šiais metais.

A.SAKALAS. Prašom.

V.STANKEVIČ Ačiū. Pone generalini sekretoriau, atsiprašau, inspektoriau. Norėčiau patikslinti, ar bendraudamas su ponu R.Aču  jis prašė tiesiog jūsų patarimo, informacijos, ar buvo ir konkretūs prašymai dėl laipsnio suteikimo, dėl rotacijos, konkretūs prašymai iš pono R.Ačo?

Č.JEZERSKAS. Mes nesame… mes nebendravome su ponu R.Aču. Jis yra skambinęs kelis kartus man dėl nuostatų, o konkrečių klausimų dėl rotacijos nebuvo, dėl laipsnių suteikimo buvo prašymas iš R.Smailytės pusės. Vienas prašymas buvo, kur pasakiau, kadangi ji prezidentūroje turi pažįstamų, tai čia ji kaip tik tegul ir sprendžia tą klausimą. Nes ten buvo klausimas apie pulkininką, pasakiau, kad kažkaip nelabai derinasi tavo klausimas, bet ne pono… O taip mes su ponu R.Aču… nebuvo tokių kontaktų.

A.SAKALAS. Patiksliname klausimą. Pone Sadeckai.

A.SADECKAS.  Pulkininke, įdomi tema, jums kaip senam kariškiui, skambina ponia R.Smailytė ir prašo nei daugiau, nei mažiau kaip pulkininko laipsnio. Jūs nukreipėte sakydamas, kad turi ryšių prezidentūroje ir kalbėk Prezidentūroje. Tai galime paaiškinti, kodėl nori, kam, kas tas žmogus yra, gal pavardė… Kuo tai paaiškinama?

Č.JEZERSKAS. Jei dėl pavardės, ta pavardė jau buvo laikraštyje, O tai buvo jos draugas, su kuriuo ji buvo tada kaip tik ir mačiau aš ją ten. Pulkininkas leitenantas Kucharevas, bet, matyt, nelabai ji susigaudė kaip tas yra daroma, kad tai yra patariamoji komisija, tai yra ministras, kuris duoda pateikimą, o Prezidentas savo dekretu suteikia. Tai yra rimtas visa procedūra.

A.SAKALAS. … aš jums klausimą. Buvo mėginimų ir siūlymų ir jums tai yra puikiai žinoma, perkelti KAM sąskaitas į Ūkio banką. Jūs galite pasakyti, kas jums siūlė taip padaryti? Jūsų nuomonę mes žinoma, kokia ji buvo, bet kas jums siūlė tai padaryti, galite patvirtinti, pasakyti mums?

Č.JEZERSKAS. Ten R.Smailytė siūlė, bet ten aš visai gal per grubiai pasakiau savo nuomonę ir kad tai visai nesiriša. Nei mes ten sąskaitų turime, nei mes ten…

A.SAKALAS. Ūkio banke neturite sąskaitų?

Č.JEZERSKAS. Ne, mes visai… kaip ten visai apie sąskaitas jokios kalbos negalėjo būti.

A.SAKALAS. Bet R.Smailytė jums siūlė perkelti sąskaitas?

Č.JEZERSKAS. Ne man R.Smailytė siūlė, bet…

A.SAKALAS. Jūsų nuomonės ji klausė?

Č.JEZERSKAS. Ne, kitam siūlė.

A.SAKALAS. Sakote kitam siūlė.

Č.JEZERSKAS. Pulkininkui Vaičeliūnui.

A.SAKALAS. Prašom.

Č.JEZERSKAS. Papildysiu dėl ko jums sakau, dėl to, kad jie sąskaitą turi, o … tarnyba, tai yra …

A.SAKALAS. Mes kalbame apie KAM sąskaitą.

Č.JEZERSKAS. Ne, čia visai ne…

A.SAKALAS. Ten jūsų asmeninės sąskaitos?

Č.JEZERSKAS. Ne, čia visai kitos tarnybos yra ir mes neturime jokios įtakos į tai.

A.KAŠĖTA Aš norėjau pasitikslinti. Ji pulkininkui Vaičeliūnui siūlė perkelti karo akademijos sąskaitą?

Č.JEZERSKAS. Taip.

A.SAKALAS. Prašom.

G.STEPONAVIČIUS. One Jezerskai, norėčiau paklausti jūsų tokio klausimo. Išties KAM yra gana didelis užsakovas ir įvairių konkursų būdu rengia ar statybiniams darbams atlikti konkursus, jūs taip pat esate gana įtakinga asmenybė, užimantis KAM pareigybę žmogus. Sakykite prašom, ar buvo į jus kreiptasi iš Prezidento patarėjų pusės, ar jų vardu dėl siekio įtakoti vykstančius ar įvyksiančius konkursus?

Č.JEZERSKAS. Buvo, jų vardu  kreipėsi R.Smailytė.

G.STEPONAVIČIUS. O kieno vardu buvo kreiptasi?

Č.JEZERSKAS. R.Ačo.

G.STEPONAVIČIUS. Gal galėtumėte patikslinti, kokių konkursų?

Č.JEZERSKAS. Negalėčiau patikslinti, nes aš nepasakiau, kad … pasakiau, gerai, pažiūrėsime. Aišku, toje firmoje neišlošė, po to jie ir nesikreipė pas mane. Na, nepasakiau taip kad… Aš paprasčiausiai paaiškinau, kad KAM yra labai sudėtinga tai. Nes yra viešųjų pirkimų tarnyba, paskui yra sudaroma komisija, paskui toje komisijoje yra nariai, neįmanoma, kad aš ten galėčiau įtakoti, kad išloštų.

A.SADECKAS Kiek suprantu, pone polkininke, jūs į jos prašymus nereagavote ir jokių veiksmų, jokių pokalbių su tais, kurie sprendžia vienus ar kitus klausimus, nebuvo.

Č.JEZERSKAS. Aš kalbėjau su tais, kurie sprendžia neturėjau. Su tais viešųjų pirkimų tarnybos iš viso aš net nekalbėjau, nes kaip aš dabar… Aš iš esmės tikrinu jų darbą ir aš ateisiu, sakysiu jiems, kad ten kas nors išloštų. Bet tokių prašymų buvo, aš nesiginu.

A.SAKALAS. Pone pulkininke, ar jums nekilo kokių nors abejonių ar įtarimų dėl ponios  R.Smailytės nuolatinių siūlymų ką nors padaryti ir kokias nors sąskaitas pervesti, ar dar ką nors padaryti, paveikti konkursus, ar ką. Jūs esate patyręs kariškis, turbūt puikiai žinote, kad jeigu moteris jums ką nors siūlo, tokia kaip ponia R.Smailytė, aš turiu omenyje, tai siūlo turėdama labai aiškius sumanymus, o ne šiaip sau ką nors… perskaitė laikraštį ir jums ką nors siūlo. Ar  jums nekilo tokia abejonė, o jeigu kilo, tai sakykite, kodėl jūs poniai R.Smailytei nepasakėte, ačiū, prašom daugiau man neskambinti.

Č.JEZERSKAS. Gerbiamasis pirmininke, dėl sąskaitų ji su manimi nekalbėjo, čia mes su pulkininku Vaičeliūnu, jis piktinosi, kad tokie pokalbiai gali būti, o ji man siūlė… na, kaip ji … tą vieną pasiūlė aš net … neatsimenu, aišku, ji daugiau ir nesiūlė po to.

A.SAKALAS. Prašom.

A.SADECKAS. Aš noriu papildyti komisijos pirmininko klausimą. O jums nekilo klausimas, kad žmogus tiesiog lenda į KAM sistemą? Taip, sutinkate su tuo? Taip.

Č.JEZERSKAS. Taip, taip.

A.SADECKAS. Matote, ir dėl konkurso, ir dėl laipsnio, dėl rotacijų, ir dėl sąskaitų. Ar jums nekilo klausimas, kad tokiu žmogumi kaip minimum turėtų pasidomėti Antras departamentas?

Č.JEZERSKAS. Bet aš su ja gal tik… paskutinį kartą kalbėjau prieš mėnesį, paskui dar gal aš paskambinau kelis kartus, mes su ja nebendravome taip. Man ji paskambino, sako reikia susitikti, ateik… prie ministerijos kur yra. Ji ateidavo, ateidavo iš Prezidentūros jeigu ponas R.Ačas, aš išeidavau, jie ten likdavo kalbėti, tai ir visas bendravimas. Ką aš ten du ar tris kartus buvau susitikęs. Nėra taip, kad būtų kiekvieną dieną siūlymai ar kokie nors … man siūlymai.

A.SAKALAS. Pone Kašėta.

A.KAŠĖTA. Aš noriu pasitikslinti, jūs pasakėte, kad ji likdavo su ponu R.Aču kalbėti, tai gal aiškiau pasakykite, kokiais atvejais ji buvo likusi… kokiais atvejais jūs buvote susitikę trise ir kada būtent kokiais klausimas ponas R.Ačas dalyvaudavo jūsų pokalbiuose.

Č.JEZERSKAS. Vieną kartą tik jeigu ir buvo likęs, kai buvome susitikę.

A.SAKALAS. Ačiū.

V.STANKEVIČ Gerbiamasis pulkininke, sakykite prašom, jūs asmeniškai nė su kuo, nei su ponu R.Aču, nei su ponia R.Smailyte nekalbėjote, nebendravote dėl KAM biudžeto… sąskaitos perkėlimo į Ūkio banką?

Č.JEZERSKAS. Ne nekalbėjome, nei su R.Smailyte, nei su niekuo, dėl perkėlimo aš tokių galimybių neturiu ir neįsivaizduoju kam to reikia.

A.SAKALAS. Gerbiamasis Steponavičiau.

G.STEPONAVIČIUS. Grįžtame prie jūsų paminėto susitikimo prieš KAM kaip suprantu, kuriame dalyvavo ne tik ponia R.Smailytė, bet ir R.Ačas. Į šį susitikimą jūs buvote pakviestas pono R.Ačo, ar ponios R.Smailytės?

Č.JEZERSKAS. R.Smailytės.

G.STEPONAVIČIUS. Jūs galėtumėte patvirtinti, kad įvertinant ir kaimynystę, ir pono R.Ačo kuruojamą sritį Nacionalinio saugumo,ponia R.Smailytė tiesiog šiuo atveju tarpininko vaidmenį?

Č.JEZERSKAS. Dabar labai gražu…

G.STEPONAVIČIUS. Tarp dviejų valstybinių institucijų…

Č.JEZERSKAS. Aš suprantu, dabar viskas gražu, dabar per televiziją matau, laikraščius skaitau R.Smailytė tokia ir tokia, anokia. Jeigu mane stebėjo, taip sakykim, ar ją stebėjo žmonės ir jau pusę metų, ir jie laukė, kad aš kokią klaidą padarysiu, taigi mane reikėjo perspėti… jeigu taip…

A.SAKALAS. mes jūsų absoliučiai nekaltiname… Mes tik norime gauti iš jūsų informaciją, ką jūs žinote…

Č.JEZERSKAS. Aš negaliu į klausimą atsakyti, aš noriu atsakyti ir negaliu. Tikrai norėčiau atsakyti, bet aš…

G.STEPONAVIČIUS. Šiuo konkrečiu atveju aš tik noriu sužinoti, ar ponia Smailytė buvo tas asmuo, kuris  padėjo…  O prieš jus tai nėra jokio nusiteikimo, nes mūsų domėjimosi sritis yra šiek tiek kita. Ir aš manau, kad pokalbiuose….. liudijimą…

Č.JEZERSKAS. …nuoširdžiai padėti, kaip yra, ir  todėl aš sakau, aš nežinau, kaip į jūsų klausimą atsakyti, nes aš faktiškai pakvietė Smailytė. Atėjo … ne pas mane, o pas ją. Atėjo, aš išėjau. Jie ten liko kalbėti. O ką jie ten kalbėjo, tai aš nežinau.

A.SAKALAS. Prašau dar klausimą.

A.KUBILIUS. Sakykite, ar jums pati Renata Smailytė ar Remigus Ačas, ar jie abu kartu žadėjo kokias nors protekcijas dėl jūsų pakėlimo pareigose?

Č.JEZERSKAS. Taip, žadėjo. Bet aš pasakiau, kad yra ne pareigose, o laipsnį… Smailytė. Bet tai čia vėl juokinga. Ką Smailytė… Ne Ačas žadėjo. Arba Ačas būtų kažką sakęs, tai dar supra… Ta prasme aš gi pats suprantu, kad tai, na, kaip, na nerimta… yra ministras, galų gale, kur ir man net ir nepatogu, kad aš turiu tokius dalykus kalbėti.

A.KUBILIUS. Aš noriu papildyti dar savo klausimą. Ar…

Č.JEZERSKAS. Na,  tai va, tai aš dėl to ir su Smailyte, kaip sakyti, kultūringai kalbėjau. Na, tai…

A.KUBILIUS. Sakykit, ar už tą, na, tokį įvaizduojamą Smailytės galbūt pačios įsivaizduojamą galimybę jums padėti gauti aukštesnį laipsnį. Ji ko nors prašė iš jūsų?

Č.JEZERSKAS. Ne, ji neprašė. Bet tai buvo vienintelis prašymas dėl to konkurso, kur ten jis nieko aš nedariau ir kaip ir …

A.SAKALAS. Pone Kašėta.

A.KAŠĖTA. Ne tik konkursai, bet primenu, ką jūs sakėt, sąskaitų perkėlimo buvo kalbama… Tačiau aš noriu  grįžti…

Č.JEZERSKAS. Aš atsiprašau, galima dėl sąskaitų…

A.KAŠĖTA. Prašau.

Č.JEZERSKAS. Ne Smailytė su manim kalbėjo, bet pulkininkas … piktinosi, kad tokie pasiūlymai yra, jis piktinosi, kad, sako,… klausyk, kaip čia yra. Čia visai ne siūlymas buvo…

A.KAŠĖTA. Supratau. Noriu grįžti prie konkursų. Ar buvo paminėtas iš Smailytės pusės firmos vardas “VITY” Čia būtent kalba apie konkursą, kuris jau buvo įsibėgėjęs ir buvo proteguojama. Ar buvo proteguojama tokia firma…

Č.JEZERSKAS. Man atrodo, šita “VITY” aš negaliu tiksliai pasakyti, bet man atrodo, dėl šios “VITY” ir buvo kalbėta. Man atrodo, dėl šitos “VITY” ir buvo kalbėta. Bet ten kaip jinai, jeigu būtų… išlošus, būtų išlošus, bet jinai ten aš nežinau… žinau, kad jinai ten…

A.SAKALAS. Prašau, Kubilius.

A.KUBILIUS. Sakykit, jūs, kaip inspektorius vyriausios …. Inspektorius, kas jums žinoma apie “VITY” laimimus konkursus KAM`o sistemoje šiandien?

Č.JEZERSKAS. Aš domiuosi tiktai tais konkursais, kurie yra apskundžiami arba kuriuose yra įžvelgiama kokia nors nusikaltimo sudėtis. Ir nesu tyręs su “VITY” jokių pavedimų ministro negavau.

A.SAKALAS. Dar klausimų turim? Prašau dar.

A.KUBILIUS. Kiek iš kitos pusės dar. Sakykite, ar dabar jūs bendraujate su Vladu Laurinavičium?

Č.JEZERSKAS. Su V.Laurinavičium nebendrauju jau nuo 1995 gal metų. Bet gal kartą į metus paskambina, paskutinį kartą kai skambino, tai kvietė į bokso turnyrą. Tas buvo prieš pusmetį.

A.KUBILIUS. Ar jūs tada dalyvavote, ar ne tame turnyre?

Č.JEZERSKAS. Ne, nevažiavau.

A.SAKALAS. Prašau, pone Kašėta.

A.KAŠĖTA. Aš taip pat paskutinį klausimą turiu. Kaip jūs manot, ar tas nepavykęs Smailytei pokalbis su pulkininku, ankstesniu  Karo akademijos vadu Vaičeliūnu turėjo įtakos, kad jis buvo išsiųstas į Baltijos koledžą?

Č.JEZERSKAS. Negaliu komentuoti. Manyčiau, kad tai gal čia ir nėra pažemintas. Ten yra labai solidi akademija. Ir jis yra pakankamai normaliose pareigose ten.

A.SAKALAS. Pone Steponavičiau.

Č.JEZERSKAS. … gali būti….

G.STEPONAVIČIUS. Grįžtant prie ponios Smailytės personos, sakykit prašom, ar tas bendravimas, kuris buvo pastaraisiais metais, leidžia jums teigti, kad ponia Smailytė iš esmės buvo pono Ačo atstovė ir tas jums buvo akivaizdu?

Č.JEZERSKAS. Jeigu ji sakydavo, kad Prezidentūroje viskas suderinta, padaryk tą ir tą, tai aš, kaip aš, nežinau, aš …

A.SAKALAS. Nesakydavo, su kuo Prezidentūroje viskas suderinta?

Č.JEZERSKAS. Ne, nesakydavo. Vienintelį kartą tiktai buvo paminėjusi Ačo pavardę tada, kai jis atėjo. Bet aš tada, sakau, atsistojau ir išėjau. Nebuvo…

A.SAKALAS. Dar klausimų. Pone Kubiliau.

A.KUBILIUS. Aš norėčiau tada paklausti, ar Karo akademijoje tarp vadovų, tarp pulkininko Vaičeliūno ir pavaduotojo Kucharskio…

Č.JEZERSKAS. Kucharevas.

A.KUBILIUS. Kucharevo, atsiprašau, buvo kokie nors nesutarimai, ginčai ar konfliktas?

Č.JEZERSKAS. Ne, … Kucharevas, manau, kiek mane teko pastebėti, gerbė pulkininką Vaičeliūną. Vaičeliūnas  pilnai pasitikėjo Kucharevu, kaip štabo viršininku. O Smailytės noras padaryti ten kažko tai irgi yra juokingas. Čia visai…

A.SAKALAS. Dar klausimų turim? Mano klausimas tada būtų. Jūs dabar žinodamas pakankamai daug informacijos apie ponios Smailytės veiklą, kaip vertintumėte šitą veiklą? Ar ji čia …. Laikytumėt tai grynai moteriška veikla, kuri nieko bendra neturi, ar įžiūrėtumėt kažką tai giliau?

Č.JEZERSKAS. Tai reikėtų…

A.SAKALAS. Grynai jūsų nuomonės čia mes klausiame, kaip patyrusio specialisto, patyrusio kariškio.

Č.JEZERSKAS. … vėl įžvelgsiu…

A.SAKALAS. Įžvelgtumėt…

Č.JEZERSKAS. … aš nenoriu analizuoti dabar, nenoriu analizuoti. Aišku, tai yra surišta, čia ir finansai, ir… bet žiūrint žinant tai, ką dabar mačiau, ką girdėjau, ką skaičiau, aš padaręs analizę geresnę, kažkas, na, taip nebūna.

A.SAKALAS. O kaip galėtų būti, jūsų nuomone?

Č.JEZERSKAS. Jeigu žinant, jeigu norint ten kažkokių pinigų pasidaryti ar ką, tai ten konkursas, ten tą… o čia dabar tokia plati sfera, tokie nuo apačios iki viršaus ryšiai. Ir aš nežinau, aš paprasčiausiai … aš negaliu, negaliu, nes čia per daug informacijos ir vienu metu. Tai aš ir…

A.SAKALAS. Aš suprantu, bet tai jūs ar atmestumėte galimybę, kad ponia Smailytė galėtų vykdyti kokius nors, sakykime, struktūrų uždavinius, užduotis? … aš nesakau, kad jūs patvirtintumėt…

Č.JEZERSKAS. Ne…

A.SAKALAS…. ar  galėtumėt atmesti tokią galimybę, kad ji nevykdo kokių nors, sakyčiau,  struktūrų, mūsų ar užsienio struktūrų, užduočių?

Č.JEZERSKAS. Ne, manyčiau, kad ne. Na, per daug plepi, kaip čia…

A.SAKALAS. Prašau.

A.SADECKAS. Tai aš, pulkininke, papildyčiau tą komisijos pirmininko klausimą. Na, juk patyrę kariškiai visi. Vėl aš kartoju tą klausimą. Matote, kad žmogus, civilinis žmogus, nieko nebendraujantis, eina prie vieno, eina prie kito, eina prie trečio, sprendžia įvairių rūšių klausimus, įvairių rūšių, įvairių sričių klausimus, susijusius su mūsų gynybos struktūra, taip su Krašto apsaugos ministerija. Tai jūsų nuomone, seno, patyrusio Vilko,  kariškio, ne pagal …. Ar neturėjo matydamas tą visą judėjimą  tuo pasidomėti tas departamentas, antras departamentas, kuris vykdo tam tikras imuniteto funkcijas, kontržvalgybines funkcijas šiuo atveju?

Č.JEZERSKAS. Privalėjo… Aš tai…. Privalėjo tą daryti. Aš manau, kad jis gal tą ir darė, nes tai jų specifika darbo yra tokia, kur mes negalim žinoti, o tai, ką…. Taip tai … taip tai tiktai dabar matosi ta plati veikla tokia.

A.SADECKAS. Jeigu galima, pirmininke, tai  aš ir siūlyčiau komisijai vis dėlto pasidomėti, ar tas departamentas, matydamas tą judėjimą aplinkui, kokia kiek buvo domimasi tuo, gal tai jie nematė jokios grėsmės. Gal ir buvo išaiškinta viskas…

Č.JEZERSKAS. Tai ir mane turėjo perspėti, pagal viską. Sakytų,

A.SADECKAS. Be abejonės.

Č.JEZERSKAS. … arba, pulkininke, jūs bendraujat su tokiais žmonėm…

A.SAKALAS. Prašau, Dailiau…

D.A.BARAKAUSKAS. Žinot, man tikrai, net nežinau, ką sakyti…

A.SAKALAS. Tai mes…

D.A.BARAKAUSKAS….Kaip pasikeitė komisijos narių kai kurių pozicija….

A.SAKALAS. Nekomentuokit komisijos narių…

D.A.BARAKAUSKAS…. ir mes praktiškai turim sužinoti tiesą, o ne tapti kaltintojais ar teisėjais.

Č.JEZERSKAS. Tai man sakyti dabar dėl ko…

A.SAKALAS. Ne, čia jums… čia tiesiog…

Č.JEZERSKAS. Tai mano paties pozicija pasikeitė, kai aš televiziją pamačiau… aš gal visai kitaip …

A.SAKALAS. Pone pulkininke, ponas Dailis, matyt, tinkamai nesupratome, mes jūsų nei kaltiname, nei teisiname, mes prašome iš jūsų papildomos informacijos. Ponas D.Barakauskas visiškai kitaip supranta. Nežinau, kodėl jūs visiškai kitaip suprantate, negu 8 komisijos nariai, bet čia jo problema yra. Prašau dar. Aš tik manyčiau, kad jeigu komisijos narių siūlymas buvo pakviesti Antrojo departamento vadą šiuo konkrečiu klausimu ir papildomu klausimu. Ar komisija pritaria, kad mes pakviestume? Pritaria. Suplanuokite susitikimą su Antru KAM departamento vadovu.

Prašom. Pone Kubiliau.

A.KUBILIUS. Aš dar noriu pasiteirauti, kiek laiko jūs šiose pareigose jau esate? Turbūt jau gana ilgai?

Č.JEZERSKAS. Taip, jau greitai bus dveji metai.

A.KUBILIUS. Sakykite, štai jums teko dirbti ir prie Prezidento V.Adamkaus, ir prie Prezidento R.Pakso. Ar anksčiau būdavo tokio bendravimo, kad kas nors bendrautų su jumis Prezidentūros vardu ir sąskaitas perkėlinėtų, ar kokius nors?

Č.JEZERSKAS. Ne, atsiprašau, mano tiesioginis vadas yra kaip mes sakome yra ministras, tik jo nurodymu ir jokių daugiau nebūdavo tokių skambučių anksčiau nebūdavo.

A.SAKALAS. Ar kolegos, dar turime pulkininkui klausimų? Neturime. Pulkininke, tikiuosi jūs garbingai atlaikėte mūsų šių klausimų krušą ir mes jums jokių pretenzijų neturime, čia jūs nesupraskite neteisingai, kad mes jus kaltiname kuo nors, mums reikia informacijos, kad mes galėtume pasakyti kaip buvo iš tikrųjų ir visiems Lietuvos žmonėms pasakyti, kaip buvo ir kaip nebuvo. Jūsų pozicija, jūsų pasakymai mums įnešė papildomos šviesos, už ką mes jums dėkojame. Linkiu jums sėkmės!

Č.JEZERSKAS. Ačiū labai, kad išklausėte mane.

A.SAKALAS. Ačiū, kad atsakėte atvirai, kaip tikras kariškis. Mes norėtume, kad visi atsakinėtų tiesiai ir aiškiai kaip kariškiai. Sėkmės!

Kolegos, dabar oficialų posėdį mes baigėme ir aš tuojau paprašysiu, padarykime mes dabar pusės valandos pertrauką, pailsėkime, paskui padarysime tvarkomąjį posėdį grynai dėl rytdienos… atsiprašau, dėl pirmadienio. Pasikviesime, pasitarsime ką kviesti, kokius žmones ir gal…

A.SADECKAS. Vyksta posėdis, Gal užteks 10 minučių?

A.SAKALAS. Na, galime po 10 minučių. … Prašom. Ne, čia savo kambarėlyje, posėdis baigtas, nevarginkime televizijos. Čia ir taip jau transliavo mus ilgai. Jiems tikriausiai atsibodo viskas.
Naujausi pakeitimai - .
Interneto Vartotojas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji tyrimo komisija dėl galimų grėsmių Lietuvos nacionaliniam saugumui  >   Posėdžių stenogramos

LR Seimas