Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2003.11.17 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2003-11-17 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Transporto veiklos pagrindų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektŕ IXP–2132

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto iđvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Peticijų įstatymo 2, 3, 6. 7, 9, 11 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-2930

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo “Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektŕ IXP-2931

nusprendė: Pritarti nutarimo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Seimo nutarimo dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo “Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo“ projektŕ IXP-2882(2)

nusprendė: Pritarti nutarimo projektui ir komiteto iđvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Valstybės tarnybos įstatymo 2, 14 ir 44 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-2961

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 2, 10, 13, 15, 20 ir 64 straipsnių pakeitimo ir 89 straipsnio pripažinimo netekusiu galios bei įstatymo papildymo priedu įstatymo projektą IXP-2972

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.Rimą ir K.Rimšelį bei projektą komitete svarstyti lapkričio 24 d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-2986

nusprendė: Komiteto išvados projekto rengėjais paskirti A.V.Indriūną ir K.Rimšelį bei projektą komitete svarstyti gruodžio 1d. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Informaciją parengė:

VVSK sekretoriato

padėjėja G.Jasaitienė gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 11 18.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas