Lietuvos Respublikos Seimas

R.Šukio ir R.Valčiuko komandiruotės į Belgijos Karalystę (2003 10 20-23)ataskaita

Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas Raimundas Šukys ir Ekonomikos komiteto narys Rimas Valčiukas su darbo vizitu lankėsi Belgijos karalystėje Europos Komisijos Generalinio plėtros direktorato Techninės pagalbos informacijos keitimosi biuro (TAIEX) organizuotame seminare tema „ES teisėkūra turizmo srityje“. Kartu vyko Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėja Rūta Kačkutė.

Seminaro tikslas - detaliai supažindinti dalyvius su ES teisėkūra turizmo srityje, atskleisti dažniausias ir aktualiausias problemas, jų sprendimo būdus ir metodus, apžvelgti teisės aktus, turinčius įtaką turizmui bei pateikti pavyzdžių, kokią įtaką ES teisinė bazė turi kai kurių ES šalių turizmo plėtrai. Seminaras buvo skirtas šalių kandidačių parlamentų nariams. Tuo buvo siekiama pateikti informaciją šalių kandidačių aukščiausio lygio pareigūnams.

Vienos dienos seminare įvadinį pranešimą perskaitė Ursula Scheuer ir Jörg Tagger Užimtumo ir socialinių reikalų direktorato specialistai. Pranešime buvo apžvelgti pirminės ir antrinės teisės aktų, reglamentuojantys laisvą darbuotojų judėjimą. Daug dėmesio skirta socialinės apsaugos schemų koordinavimui tarp šalių narių. Aptarta sezoninių darbininkų padėtis.

Rafael Cepas Palanca detaliai išdėstė, kas įeina į organizuotos išvykos paketo, pakaitinio naudojimosi turtu apibrėžimus, pakomentavo problemas, iškylančias dėl ES teisės aktuose galiojančių šių terminų apibrėžimų. Pranešėjas aptarė Europos Sąjungos Komisijos parengtą vartotojų politikos strategiją 2002 – 2006 metams ir paanalizavo, kaip šios strategijos įgyvendinimas gali paveikti ES teisinę bazę turistinės kelionės paketo bei valdymo dalinantis laiku srityse.

Nuolatinės Austrijos atstovybės ES darbuotoja Maria Fladl kalbėjo apie kaimo plėtrą ir turizmą. Pranešėja remdamasi Austrijos pavyzdžiu iliustravo, kaip ES struktūriniai fondai gali būti sėkmingai panaudoti kaimo plėtros ir turizmo industrijos vystymui.

ES transporto politiką ir galiojančius bei rengiamus teisės aktus šioje srityje aptarė ES Komisijos Energijos ir transporto direktorato specialistas Johannes Baur.

ES Komisijos Aplinkosaugos direktorato skyriaus vedėjas Patrick Murrphy papasakojo apie reikalavimus, kuriuos ES kelia maudynėms tinkamam vandeniui ir supažindino su ES teisės aktais, reglamentuojančiais šią sritį.

Seminaras parodė, kad nežiūrint didelės pažangos, kurią padarė ES reglamentuodama laisvo darbuotojų judėjimo, socialinės apsaugos schemų koordinavimo, reikalavimų maudynėms tinkamo vandens sritis, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas turizmo plėtrai ES Komisija rengia naujų pasiūlymų projektus šiose srityse. Seminaro dalyviams buvo pateikti numatomų taisyti ir priimti naujų ES direktyvinių dokumentų metmenys.

Pagarbiai

Seimo nariai: Rimas Valčiukas ir Raimundas Šukys
Naujausi pakeitimai - 2003 11 14.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas