Lietuvos Respublikos Seimas

2003-11-12 PRANEŠIMAS SPAUDAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

Spaudos tarnybai 2003-11-12

 

Komitetas 2003-11-12 posėdyje svarstė Tarnautojo elgesio kodekso patvirtinimo įstatymo projektą Nr.IXP-2788A, kurį pasiūlė atmesti, nes Komitetas yra pritaręs racionalesniam projektui Nr.IXP-2788.

Dalyvaujant Peticijų komisijos vyresniajai patarėjai Janinai Šniaukštienei, Komitetas svarstė Seimo nutarimo “Dėl Seimo nutarimo “Dėl Seimo Peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo” projektus Nr.IXP-2931 ir Nr.IXP-2882(2). Komitetas nusprendė pritarti nutarimų projektams, kurių viename suderinamos sąvokos su galiojančių įstatymų sąvokomis, o kitame, atsižvelgiant į š. m. rugsėjo mėnesį priimto Peticijų įstatymo pataisas, keičiami keletas Komisijos nuostatų straipsnių.

Komitetas svarstė Tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-2873, kuriam iš esmės pritarė, tačiau siūlo pagrindiniam komitetui papildyti projektą nuostata, kad į tarptautines karines operacijas nesiunčiami privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Svarstyme dalyvavo projekto iniciatorius Seimo narys Algis Kašėta.

Taip pat Komitetas susipažino su visuomeninių organizacijų rašte “Dėl Vilniaus rajono savivaldybės neteisėtų veiksmų, žeminančių Valstybės orumą” keliamais klausimais. Posėdyje dalyvavo Vilniaus rajono merė L.Janušauskienė. Komiteto nariai apsikeitė nuomonėmis.

Dalyvaujant Vidaus reikalų ministerijos sekretoriui Anatolijui Rimkevičiui, Migracijos departamento direktoriui Almantui Gavėnui, Komitetas svarstė klausimą “Dėl įstatymo, reglamentuojančio asmenvardžių rašymą”. Komiteto nuomone, reikia kuo skubiau teikti Seimui svarstyti įstatymo, reglamentuojančio vardų ir pavardžių rašymą asmens dokumentuose, projektą.

Aptarti kiti klausimai.
Naujausi pakeitimai - 2003 11 14.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas