Lietuvos Respublikos Seimas

J.Čekuolio komandiruotės į Rumuniją (2003 10 26-28)ataskaita

LR Seimo Valdybos sprendimu š.m. spalio 27 dieną Bukarešte (Rumunija) dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Reglamento ir Imunitetų komiteto posėdyje. Jame pristačiau diskusijai tarp komiteto narių savo parengtą raportą apie “ETPA Biuro formavimo principus”. Raporto esmė – suteikti galimybę ETPA komitetų pirmininkams tapti nuolatiniais ETPA Biuro nariais. Diskusijų pagrindu nutarta raportą tobulinti, pateikiant jo antrąjį variantą kitam komiteto posėdžiui. Raporto projektas yra pateiktas prie ataskaitos apie ETPA Biuro posėdį Paryžiuje kitoje ataskaitoje.

Kartu komiteto posėdyje vyko klausymai apie įvairias parlamentarų imunitetų formas skirtingose Europos valstybėse bei Europos Parlamente. Klausymuose dalyvavo ir pranešimus skaitė žinomi Europos Tarybos teisės komisijos (taip vadinamos Venecijos komisijos) teisininkai, Rumunijos Konstitucinio teismo pirmininkas Nikolae Popa. Klausymų medžiaga yra labai įdomi, ji gali būti aktuali ir Lietuvos Respublikos Seimui. Visa klausymų medžiaga yra perduota žiniai LR Seimo Etikos ir procedūrų komisijai.

Pagarbiai,

Jonas Čekuolis

Lietuvos Seimo delegacijos

Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2003 11 13.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUMUNIJA

LR Seimas