Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto 2003-11-12 d. sprendimas Nr.36'2

SPRENDIMAS

DĖL SEIMO KAIMO REIKALŲ KOMITETO 2003 M. BIRŽELIO 4 D. SPRENDIMO NR. 21 "DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS PROBLEMŲ" VYKDYMO ir Valstybės kontrolės 2003-01-27 ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo

2003 m. lapkričio 12 d. Nr. 36’2

Vilnius

Kaimo reikalų komitetas, apsvarstęs Komiteto 2003 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. 21 "Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus problemų" įgyvendinimą bei Valstybės kontrolės audito ataskaitą "Dėl iš Europos Bendrijos skirtos paramos Lietuvos žuvininkystei Klaipėdos žvejų uosto infrastruktūrai panaudotų lėšų vertinimo"

n u s p r e n d ž i a :

1. Konstatuoti, kad praėjus 5 mėnesiams nuo svarstymo Komitete, Vyriausybė neįvykdė Komiteto pasiūlymų dėl problemų žuvininkystės sektoriuje sprendimo, Žemės ūkio ministerija nepašalino Valstybės kontrolės audito ataskaitoje nustatytų pažeidimų, naudojant Europos Bendrijos finansinės paramos Lietuvos žuvininkystei lėšas.

2. Pasiūlyti Vyriausybei užtikrinti Seimo Kaimo reikalų komiteto 2003 m. birželio 4 d. sprendime Nr. 21 "Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus problemų" pateiktų pasiūlymų ir Valstybės kontrolės 2003-10-22 audito ataskaitoje Nr. 2000-3 "Dėl iš Europos Bendrijos skirtos paramos Lietuvos žuvininkystei Klaipėdos žvejų uosto infrastruktūrai panaudotų lėšų vertinimo" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą, atsižvelgti į Europos Komisijos pranešimą apie Lietuvos pasirengimą narystei Europos Sąjungoje dėl laivyno ir žvejybos kvotų kontrolės.

3. Pasiūlyti Specialiųjų tyrimų tarnybai paspartinti tyrimą dėl pažeidimų naudojant Europos Bendrijos paramos lėšas, skirtas žuvininkystei.

4. Informaciją apie šio sprendimo vykdymą pateikti Seimo Kaimo reikalų komitetui iki 2003 m gruodžio 1 dienos.

 

 

Komiteto pirmininkas Gintautas Kniukšta
Naujausi pakeitimai - 2003 11 12.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė  >   2003 metai

LR Seimas