Lietuvos Respublikos Seimas

Kaimo reikalų komiteto INFORMACIJA apie 2003-11-12 d. posėdį Nr.36

Seimo Kaimo reikalų komitetas 2003 m. lapkričio 12 d. posėdyje išklausė Žemės ūkio ministerijos atstovų pateiktą informaciją apie 2004 m. numatomą tiesioginių išmokų mokėjimą. Komitetas įvertinęs pateiktą informaciją, nusprendė svarstymą tęsti sekančiame Komiteto posėdyje, kai Žemės ūkio ministerija pateiks papildomą informaciją dėl pasirengimo administruoti ES lėšas.

Svarstytas Kaimo reikalų komiteto 2003 m. birželio 4 d. sprendimo Nr. 21 "Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus problemų" vykdymas bei Valstybės kontrolės 2003-10-22 audito ataskaitoje Nr. 2000-3 pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas ir konstatuota, kad praėjus 5 mėnesiams nuo svarstymo Komitete Vyriausybė neįvykdė Komiteto pasiūlymų dėl problemų žuvininkystės sektoriuje sprendimo, neįvertino Žuvininkystės departamento prie Žemės ūkio ministerijos veiklos, vykdant Valstybės kontrolės ir kitų teisėsaugos institucijų išvadas dėl teisės aktų pažeidimų naudojant Europos Bendrijos finansinės paramos Lietuvos žuvininkystei lėšas.

Posėdyje buvo nutarta pasiūlyti Vyriausybei per dvi savaites užtikrinti Kaimo reikalų komiteto 2003 m. birželio 4 d. sprendime Nr. 21 "Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus problemų" pateiktų pasiūlymų ir Valstybės kontrolės 2003-10-22 audito ataskaitoje Nr. 2000-3 "Dėl iš Europos Bendrijos skirtos paramos Lietuvos žuvininkystei Klaipėdos žvejų uosto infrastruktūrai panaudotų lėšų vertinimo" pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.

Taip pat pasiūlyta Vyriausybei atsižvelgti į Europos Komisijos išvadas dėl laivyno ir žvejybos kvotų kontrolės sustiprinimo.

Komitetas pasiūlė Specialiųjų tyrimų tarnybai paspartinti tyrimą dėl pažeidimų naudojant Europos Bendrijos paramos lėšas, skirtas žuvininkystei.

Kaimo reikalų komiteto posėdyje buvo svarstyta pynimui skirtų augalų auginimo priskyrimo žemės ūkio veiklai tikslingumas. Kaimo reikalų komitetas, įvertinęs tai, kad ūkininkai pradeda auginti įvairius augalus žemės ūkio paskirties žemėje, kurių auginimas priskiriamas miškininkystei arba kitai veiklai, nusprendė inicijuoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimą, kuriuo siekiama, kad ūkininkų pajamos būtų neapmokestinamos ne tik už vykdomą žemės ūkio veiklą, bet ir būtų neapmokestinamos pajamos, gautos už kitą žemės ūkio paskirties žemėje išauginta, perdirbtą ir realizuotą produkciją. Tai padėtų skatinti netradicinius verslus kaime.

Kaimo reikalų komiteto 2003-11-05 d. posėdyje (Nr.35) Komitetas pasiūlė Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriui Valentinui Miltieniui imtis griežtų priemonių dėl susikompromitavusių Agentūros darbuotojų. posėdyje dalyvavęs NMA direktorius V.Miltienis informavo Komiteto narius, kad š.m lapkričio 7 d. priimtas NMA direktoriaus įsakymas, kuriuo sustabdytas Kauno skyriaus vyriausiųjų specialistų Vitos Plieskienės ir Valdo Vabuolo priskirtų funkcijų, susijusių su SAPARD paramos administravimu vykdymas, kol Finansinių nusikalimų tyrimų tarnyba prie VRM užbaigs patikrinimą.

Taip pat NMA direktorius V.Miltienis informavo, kad šiuo metu vyksta konsultacijos su Finansų ministerijos atsakingais darbuotojais dėl 2004 m. papildomų biudžetinių asignavimų, skirtų Agentūros administracinių gebėjimų stiprinimui.

 

KRK informacija

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 12.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas