Lietuvos Respublikos Seimas

Lapkričio 12 d. posėdyje

Svarstytas Vardų ir pavardžių rašymo asmens dokumentuose įstatymo projektas (P-259(3)), įregistruotas Seime 1997 m., tačiau iki šiol nepriimtas. Laikantis Europoje priimto vardų ir pavardžių rašymo standarto, įstatymo projekte apibrėžti ne tik bendrieji asmenvardžių rašymo ir vartojimo principai, bet ir tiksliai nusakytos vardų ir pavardžių rašymo pase, kituose dokumentuose taisyklės, apimančios ir su kitų valstybių pilietybe susijusių asmenų vardų ir pavardžių rašymą, keitimą ar klaidų ištaisymą. Posėdyje dalyvavę Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Teisingumo ministerijos bei Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos specialistai supažindino komiteto narius su iškylančiomis praktinėmis problemomis, rašant asmenvardžius dokumentuose. Nuspręsta pratęsti svarstymą kitame posėdyje, sulaukus specialistų pastabų ir pasiūlymų dėl šio įstatymo projekto.

Pedagogų rengimo pertvarkos samprata. Švietimo ir mokslo ministerijos skyriaus vedėjas Mindaugas Briedis ir Bendrojo ugdymo departamento direktorius Arūnas Plikšnys pristatė Pirminio pedagogų rengimo sampratos projektą, papasakojo apie jo rengimo eigą, tikslus, supažindino su sampratoje išdėstytais pedagogų rengimo principais, pakopomis. 1999 m. spalio mėn.. Švietimo taryba svarstė ir priėmė rezoliuciją su konkrečiais pasiūlymais. Rengėjai bendradarbiaudami su Atviros Lietuvos fondu atliko išsamią analizę. 2002 m. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu atnaujinta darbo grupė tobulino parengtą projektą. Jo galutinį variantą planuojama baigti 2004m. 4 ketvirtį.

Diskutuota, kas gali rengti pedagogus, kas rengia ir kas neturėtų jų rengti, t.y kokį vaidmenį šiame procese turėtų vaidinti kolegijos ir kokį Lietuvos universitetai. Projekto autoriai mano, kad dar nebaigtos diskusijos, koks turėtų būti mokytojo rezidento statusas. Posėdyje dalyvavę švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius E.Stumbrys, Vilniaus pedagoginio universiteto rektorius Algirdas Gaižutis, universiteto prorektoriai Vytautas Bernotas ir Rimantas Želvys analizavo, kodėl kai kuriems universitetams atimta licencija rengti edukologijos doktorantūros studijas.

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai pažymėjo, kad dabartinis Pirminio pedagogų rengimo sampratos projektas yra tobulintinas, teigė, kad būtina įstatymo pataisa, numatanti rengti dviejų krypčių bakalaurus.Komitetas pasiūlė Švietimo ir mokslo ministerijai š.m. gruodžio mėn. pateikti patobulintą šio projekto variantą.

Diskutuota dėl knygos ir skaitymo populiarinimo Lietuvoje. Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė Daiva Penkauskienė supažindino komiteto narius su gyventojų raštingumo problemomis. Viena iš neraštingumo priežasčių, kaip rodo Europoje atlikti tyrimai, yra knygų neskaitymas. Leidyklos "Alma litera" vyriausioji redaktorė Danguolė Viliūnienė taip pat pastebėjo, kad sumažėjo knygų tiražai, mokyklų bibliotekose mąžta susidomėjimas knygomis. Komitetas nusprendė surengti platesnę diskusiją dėl knygų skaitymo, pakviečiant dalyvauti knygų skaitymo strategijos planavime ne tik švietimo ir kultūros institucijų atstovus, atsakingus už visuomenės raštingumą, bet ir verslininkus, žurnalistus, leidyklų atstovus, rašytojus.
Naujausi pakeitimai - 2003 11 12.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas