Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio komandiruotės į Šveicarijos Konfederaciją ( 2003 01 16-17)ataskaita

LR Seimo Valdybai pritarus š.m. sausio 16-17 dienomis Ženevoje, Šveicarija dalyvavau darbo grupės posėdyje – seminare “Demokratinė saugumo struktūrų kontrolė ir Europos Taryba”. Renginį organizavo tarptautinė nevyriausybinė organizacija “Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces” (“Ginkluotųjų pajėgų demokratinės kontrolės Ženevos centras”). Šią organizaciją įsteigė įvairių Europos valstybių vyriausybės, jos veikloje pilnateisio nario teisėmis dalyvauja ir Lietuvos Respublika. Organizacijos tikslas – skatinti ir plėsti karinių pajėgų pilietinės kontrolės praktiką bei plėtoti jos teisines normas Europos valstybėse. Organizacijos veiklą, kitoms valstybėms neprieštaraujant, labiausiai finansuoja Šveicarijos vyriausybė.

Seminaro tikslas buvo aptarti galimos Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliucijos projektą šiuo klausimu. Kartu buvo nagrinėjamas žinyno pasaulio valstybių parlamentarams leidybos reikalai. Žinynas apie parlamentų vaidmenį karinių pajėgų kontrolės sistemoje šios ataskaitos rašymo metu jau yra parengtas ir bus platinamas artimiausios Tarpparlamentinės sąjungos (IPU) sesijos metu. Kartu yra numatyti žinyno vertimai į daugelį pasaulio kalbų, įskaitant ir lietuvių kalbą.

Seminare aptartas ETPA rezoliucijos projektas 2003 m. sausio pabaigoje vykusioje ETPA sesijoje buvo pateiktas nagrinėjimui. Jis sulaukė plataus parlamentarų pritarimo ir dabar rengiamas išsamus pranešimas šiuo klausimu. Paskirtas ETPA pranešėjas – Ispanijos parlamentaras L.M. de Puig.

Visas vizito Šveicarijoje kelionės ir pragyvenimo išlaidas padengė seminaro organizatoriai. LR Seimui ši kelionė finansinių išlaidų nepareikalavo.

Pagarbiai,

Jonas Čekuolis

Lietuvos Seimo delegacijos

Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2003 11 12.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ŠVEICARIJA

LR Seimas