Lietuvos Respublikos Seimas

G. Kirkilo komandiruotės į Italijos Respubliką(2003 10 22-26)ataskaita

2003 m. spalio 22-26 d. buvau išvykęs į komandiruotę (Romoje), kur vyko Europos Sąjungos ir stojančiųjų valstybių nacionalinių parlamentų Užsienio reikalų komitetų pirmininkų konferencija. Konferencijoje dalyvavo bei pranešimus skaitė Italijos Respublikos ministras Europos Sąjungos reikalams Rocco Buttiglione, Italijos Respublikos žemųjų parlamento rūmų Užsienio ir Europos reikalų komiteto pirmininkas Gustavo Selva bei Italijos Respublikos Senato Užsienio ir migracijos reikalų komiteto pirmininkas Fiorello Provero. Pagrindinės pasisakymuose vyravusios temos: daugiau demokratijos bei didesnis nacionalinių parlamentų vaidmuo išplėstoje Europos struktūroje, paskutinioji bei galimos ateities Europos Sąjungos plėtros, tarpvyriausybinės konferencijos metu svarstyti aktualūs klausimai, Europos Sąjungos kaip tarptautinio veikėjo vaidmuo bei Bendra saugumo ir gynybos politika - jos perspektyvos.

Taigi galima būtų reziumuoti, kad pagrindinės Užsienio reikalų komitetų pirmininkų susitikime vyravusios temos: plėtra ir Europos užsienio politika bei bendradarbiavimas vystymosi klausimais. Konferencijos metu buvo diskutuojama bei apsikeista nuomonėmis galimo Artimųjų Rytų problemos sprendimo klausimu, padėties Irake stabilizavimo perspektyvų tematika, Bendros užsienio ir saugumo politikos nuostatų, atsispindinčių Europos Konstitucijos sutartyje, apžvalga, išplėstojo NATO ateities vaidmuo, tarptautinės bendrijos įsipareigojimų perspektyvos – Europos Sąjungos iniciatyva panaikinti vargingesnių valstybių užsienio skolą, skurdo ir migracijos srautų apžvalga.

Komandiruotės metu taip pat buvo surengtas mano susitikimas su Italijos Respublikos parlamento nariu, centro kairiųjų partijos "Margherita" nariu Lapo Pistelli. Susitikimo metu buvo apsikeista nuomonėmis apie artėjančius Europos Parlamento rinkimus, partinio bendradarbiavimo stiprinimą, pagrindinius Lietuvos užsienio politikos uždavinius, aktualijas, santykiai su artimiausiais kaimynais bei aptarti kiti dvišaliai Lietuvos – Italijos santykių aspektai.

PRIDEDAMA. Riboto naudojimo atmintinė iš 2003 m. spalio 23 d. Europos Sąjungos ir stojančiųjų valstybių nacionalinių parlamentų Užsienio reikalų komitetų pirmininkų konferencijos.

Pagarbiai,

Komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas
Naujausi pakeitimai - 2003 11 12.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ITALIJA

LR Seimas