Lietuvos Respublikos Seimas

E. Skarbaliaus komandiruotės į Italijos Respubliką (2003 07 16-20)ataskaita

2003 metų liepos mėn. 16 – 20 dienomis Nuoro mieste (Italijoje, Sardinijos saloje) įvyko Tarptautinis liaudies muzikos festivalis “Europeade”. “Europeade” Tarptautinio Komiteto – International Europeade Committee - IEC buvau pakviestas dalyvauti šiame renginyje kaip Lietuvos Garbės svečias.

Tai didžiausias liaudies muzikos festivalis Europoje. Dalyvių skaičius – virš penkių tūkstančių. Dalyvavo aštuoni ansambliai iš Lietuvos: tautinių šokių kolektyvai “Neris”(Vilnius), “Bočiai” (Palanga) ir “Trepsis” (Vilnius), liaudiškos muzikos kapela “Seni pažįstami” (Radviliškis) ir “Jaunimėlis” (Vilnius), folkloro ansambliai “Indraja” (Šiaulių rajonas), “Uosinta” (Kaunas), “Pamūšis” (Pakruojo rajonas), Šilutės vaikų muzikos mokyklos jaunimo ansamblis. Per tris šimtus saviveiklininkų. Festivalio metu vyko IEC posėdis. Jo metu buvo numatomos gairės ateinančių metų “Europeade” judėjimui.

Susitikau su IEC nariais: Henning Norbaek (Danija), Jean Gueho (Prancūzija, Bretanė), Iain Maclennan (Didžioji Britanija), Armando Piras (Italija,Sardinija), Gertrude Quresh (Austrija), Valdo Rebane (Estija), Pierot Damay (Šveicarija), Indra Filipsone(Latvija) ir kitais. Susitikau ir bendravau su žurnalistais bei “Europeade” miestų merais. Įdomu tai, kad judėjimas “Europeade” jungia ne tik valstybes, bet ir konkrečius miestus, pvz. Horsens Danijoje, Zamora Ispanijoje, Frankenbergas bei Bairoitas Vokietijoje, Rennes Francūzijoje ir t.t.

Festivalyje ir IEC posėdyje dalyvavo Lietuvos atstovė “Europede” Tarptautiniame Komitete Gražina Aleksandravičiūtė.

Pokalbio su Latvijos atstove IEC Indra Filipsone metu aptarėme kitų (2004 m.) festivalį “Europeade”, kuris įvyks Latvijoje, Rigoje. Tai pirmas toks Europos liaudies muzikos festivalis Baltikume.

Svarbus susitikimas įvyko su “Europeade” prezidentu Bruno Peeters (Belgija, Flandrija). Kalbėjome apie tai, kad Lietuva, kaip pilnateisė liaudies muzikos judėjimo “Europeade” narė (nuo 1996 m., o “Europeade” judėjimas prasidėjo 1964 m. Belgijoje, Flandrijoje) taip pat galėtų surengti tokio pobūdžio festivalį. Sutarta, kad artimiausioje IEC konferencijoje, įvyksiančioje 2003 m. lapkričio 13 – 16 d. bus svarstomas klausimas surengti “Europeade” festivalį Lietuvoje.

Tikiuosi, kad IEC konferencijos metu bus galima pristatyti Klaipėdą, kaip “Europeade” miestą, kuriame 2007 ar 2008 metais galėtų įvykti festivalis.

Pagarbiai,

Egidijus Skarbalius
Naujausi pakeitimai - 2003 11 12.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ITALIJA

LR Seimas