Lietuvos Respublikos Seimas

B. Vėsaitės komandiruotės į Rusijos Federaciją (2003 09 5 - 7)ataskaita

Aš, Birutė Vėsaitė, 2003 rugsėjo 5-7 d. (2003-09-03 Seimo Valdybos sprendimu Nr. 1655) dalyvavau Lietuvos, Kaliningrado srities ir Suomijos moterų verslininkių tarptautinio projekto pristatyme. Šį projektą remia Suomijos ir Lietuvos Vyriausybės.

Projekto "Kalinka" pristatyme bei Moterų užimtumo ir informacijos centro atidaryme dalyvavo Kaliningrado srities valdžios atstovai, Kauno moters užimtumo centro, Socialinių inovacijų fondo ir Tauragės suaugusiųjų mokymo centro atstovai, kurie yra projekto partneriai, o taip pat Suomijos Darbo ir socialinės apsaugos ir ministerijos bei nevyriausybinių organizacijų atstovai. LR Seimo vardu pasveikinau renginio dalyvius, o taip pat savo pranešime kalbėjau apie "Geros kaimynystės", Rytų dimensijos ir pasienio bendradarbiavimo iniciatyvas, kurių viena iš praktinių išraiškų yra šio projekto praktinis realizavimas.

Renginyje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Konsulato Kaliningrade konsulas ir kultūros atašė. Su konsulato darbuotojais aptarėme vizų išdavimo Kaliningrado apskrityje klausimus bei problemas, su kuriomis susiduria konsulato darbuotojai. Pasirodo, kad vietiniai gyventojai dirbtinai sukuria eiles, reikalauja už registraciją į eilę tam tikro mokesčio. Konsulato darbuotojai tvirtino, kad galėtų aptarnauti tris kartus daugiau vizų prašančiųjų, nei kad vietiniai "tvarkdariai" įrašo į eilę. Lietuvos pareigūnai kreipėsi į žiniasklaidą, tačiau padėtis taisosi labai iš lėto.

Seimo narė Birutė Vėsaitė
Naujausi pakeitimai - 2003 11 12.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUSIJA

LR Seimas