Lietuvos Respublikos Seimas

J.Čekuolio komandiruotės į Makedoniją (2003 10 22-25) ataskaita

Š.m. spalio 23-25 dienomis dalyvavau tarptautinės nevyriausybinės organizacijos “Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces” (“Ginkluotųjų pajėgų demokratinės kontrolės Ženevos centras”) organizuotame seminare Skopjėje, Makedonija. Seminaras buvo skirtas Makedonijos parlamentarams, jame nagrinėta tema – ginkluotųjų pajėgų ir saugumo struktūrų parlamentinės kontrolės principai ir pavyzdžiai įvairiose Europos valstybėse. Seminaro rengėjų kvietimu perskaičiau pranešimą tema “Saugumo struktūrų parlamentinė kontrolė – parlamento vaidmuo. Europos valstybių praktika”. Pranešime rėmiausi Lietuvos pavyzdžiu, nurodydamas mūsų Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto veiklą parlamentinės kontrolės srityje. Taip pat pateikiau ir kitų Rytų ir Vidurio Europos valstybių pavyzdžius. Pranešimas sukėlė gyvas diskusijas, trukusias beveik valandą.

Atkreipiu dėmesį, jog visas kelionės ir pragyvenimo išlaidas padengė seminaro organizatoriai.

Jonas Čekuolis

LR Seimo Europos Tarybos

Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas

Vaclov Stankevič

LR Seimo delegacijos Europos Tarybos

Parlamentinėje Asamblėjoje narys
Naujausi pakeitimai - 2003 11 12.
Eglė Lasauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas