Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas pateikė įstatymo dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo pakeitimus

2003 m. lapkričio 11 d. pranešimas VIR

Šiandien Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas Seimo posėdyje pateikė įstatymo dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo pakeitimo ir papildymo projektą.

Minėtas įstatymas keičiamas siekiant sudaryti sąlygas tinkamai įvykdyti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto sprendimus prieš Lietuvą.

2003 m. Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas priėmė du sprendimus prieš Lietuvos Respubliką, kuriuose konstatavo, kad Lietuva pažeidė pareiškėjų teises, įtvirtintas 1966 m. Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte, kurio dalyvė yra Lietuva. Viename sprendime buvo pabrėžta, kad Lietuvos Respublika „pareiškėjo atžvilgiu privalo imtis efektyvių priemonių, įskaitant kompensaciją“. Tačiau, iki šiandien pateikto įstatymo projekto, tinkamam šio sprendimo įvykdymui Lietuvos Respublikos teisėje nebuvo atitinkamo teisinio pagrindo.

Seimo Pirmininko sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2003 11 11.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas