Lietuvos Respublikos Seimas

2003m. lapkričio 10d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

POSĖDIS

2003-11-10

 

SVARSTYTA: Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo A.J.Marčiulionio įgaliojimų pratęsimo" projektas IXP-2945.

NUSPRĘSTA:

Pritarti Seimo nutarimo "Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo A.J.Marčiulionio įgaliojimų pratęsimo" projektui IXP-2945

SVARSTYTA: Firmų vardų įstatymo ir jį keitusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2885.

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

SVARSTYTA: Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimo įstatymo 1, 2, 4, 6 straipsnių pakeitimo ir 5 priedėlio pripažinimo netekusiu galios ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2886.

NUSPRĘSTA:

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pastabas, kurios apsvarstytos Teisės ir teisėtvarkos komitete ir kurioms komitetas pritarė.

SVARSTYTA: Civilinio kodekso 2.40 straipsnio 3 dalies pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-1462.

NUSPRĘSTA:

Projektą atmesti.

Apibendrinus 2002-03-26d. Firmų vardų įstatymo pakeitimų taikymo praktiką, darytina išvada, kad firmų vardai, sudaryti iš raidžių, skaitmenų ar jų derinių, negali pilnai atlikti identifikavimo funkcijos. Pagal Civilinio kodekso 2.39 straipsnį pavadinimo paskirtis ir yra padėti juridinį asmenį atskirti nuo kitų.

Projektas ydingas juridinės technikos požiūriu:

Galiojančios Civilinio kodekso 2.40 straipsnio redakcijos 1 dalyje nustatyta bendroji norma, o 3 dalyje suformuluota specialioji norma, nustatanti bendrosios normos išimtį. Projekte siūloma straipsnio 3 dalyje nustatyti bendrąją normą.

Frazė “suprantamas kaip firmos vardas” yra vertinamojo pobūdžio, nieko naujo nepasakanti bei nesuderinta su Civilinio kodekso terminija.

Frazė “ir neklaidina visuomenės” yra perteklinė, nes toks reikalavimas nustatytas bendrose normose.

SVARSTYTA: Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo 13 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2889.

NUSPRĘSTA:

Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(6) straipsnio pakeitimo ir papildymo ĮSTATYMO PROJEKTAS IXP-2124.

NUSPRĘSTA:

Projektą atmesti, kadangi tai yra lydintis kitus projektus (IXP-2122, IXP-21213), kuriuose nustatyta jų įsigaliojimo data 2005 m. sausio 1 d. Ši data negali būti nustatyta projekte IXP-2124, nes tuo metu jau galios nauja Administracinių teisės pažeidimų kodekso redakcija.

 

SVARSTYTA: Dėl 2003 m. rugsėjo 30 d. KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMO dėl teisės aktų, kuriais buvo sprendžiami iki Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo Lietuvoje veikusių valstybinių profesinių sąjungų valdyto turto klausimai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai įgyvendinimo priemonių.

NUSPRĘSTA:

1. Sudaryti darbo grupę įstatymo projektui parengti.

2. Pavesti darbo grupei parengti įstatymo projektą iki 2004 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

 

 

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto padėjėja,

Aidena Jankauskaitė,

2396795

e-paštas:aidena.jankauskaite@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 11 11.
Rivena Jankauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas