Lietuvos Respublikos Seimas

Pranešimas spaudai 2003-11-10

 

2003-11-10, posėdis Nr.33

Komitetas svarstė ir nutarė pritarti Alkoholio kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP- 2907.

Komitetas svarstė LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 30(1), 269, 329 ir 330 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP- 2651. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimą dėl specialiosios teisės atėmimo neskyrimo ar termino sutrumpinimo turi priimti teisėsaugos institucijos ir, kad papildomo tarpininko - psichiatrijos įstaigos įvedimas priimant minėtą sprendimą nėra būtinas ir sudarytų didesnes galimybes korupcijai, nutarė projektą atmesti.

Komitetas, dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriams Eduardui Bartkevičiui ir Vidmantui Žilinskui bei kitiems ministerijos atstovams, stvarstė Sveikatos sistemos įstatymo ir sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-2422. Nutarta pasiūlymų svarstymą tęsti kitame posėdyje.

Taip pat Komitetas nutarė tęsti pasiūlymų Odontologų rūmų įstatymo projektui Nr. IXP-1061 (6) svarstymą kitame.
Naujausi pakeitimai - 2003 11 10.
Jolita Matuzienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas