Lietuvos Respublikos Seimas

2003-11-10 d. BFK posėdis

1. Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1, 2, 4, 34, 36, 38,44, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo 33 straipsniu įstatymo projektas IXP-2904.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento ir Socialinių reikalų ir darbo komiteto pasiūlymus patobulintam įstatymo projektui.

2. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 5 ir 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo 581 straipsniu įstatymo projektas IXP-2905.

Nuspręsta:

Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui.

3. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 8, 18 ir 19 straipsnių pakeitimo ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-2906.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto pagal Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas patobulintam įstatymo projektui.

4. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-2418.

Nuspręsta:

Siūlome įstatymo projektą atmesti, kadangi Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme jau yra įtvirtinta nuostata, leidžianti gyventojui pervesti Lietuvos vienetams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos nuo gyventojo atitinkamo mokestinio laikotarpio pajamų.

5. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-2878.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui (IXP-2878), atsižvelgiant į pastabas kurioms pritarė Biudžeto ir finansų komitetas.

6. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2,5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-2880.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam komitetui pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui Nr.IXP-2880.

7. Apsvarstytos Europos reikalų komiteto, Užsienio reikalų komiteto, Aplinkos apsaugos komiteto, Kaimo reikalų komiteto, Žmogaus teisių komiteto išvados dėl 2004 metų Valstybės ir savivaldybių biudžeto.

Galutinė išvada bus pateikta 2003-11- 17 d.
Naujausi pakeitimai - 2003 11 10.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas