Lietuvos Respublikos Seimas

Lapkričio 10 d. posėdyje

Svarstytas Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas. Projektą pristatė Kultūros ministrė Roma Žakaitienė. Pranešėja teigė, jog ši įstatymo projekto redakcija yra aiškesnė ir suprantamesnė, nei dabar galiojantis įstatymas bei atitinka šią sritį reglamentuojančius Europos Sąjungos dokumentus. Taip pat pasisakė Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkas Jonas Glemža, kuris paaiškino, kokios pagal rengiamą įstatymo projektą bus Valstybinės kultūros paveldo/paminklosaugos komisijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos funkcijos ir kad atsiras daugiau tvarkos visame paveldo apsaugos ir paminklosaugos darbe.

Diskusijoje kalbėjo Valstybinės paminklosaugos komisijos narys Gediminas Jucys, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorė Diana Varnaitė, Kultūros paveldo centro direktorius Vitas Karčiauskas, Architektų sąjungos atstovė Irena Kliobavičiūtė.

Komiteto posėdyje bendru sutarimu buvo nuspręsta įstatymo projektą teikti svarstymui ir svarstymo metu atsižvelgti į pateiktas pastabas.

Valstybinės paminklosaugos komisijos pirmininkas Jonas Glemža plačiau paaiškino Valstybinės kultūros paveldo/paminklosaugos komisijos nuostatų, kurie turėtų būti priimti kartu su naujos redakcijos Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymu, projektą. Komitetas pritarė šiai iniciatyvai ir nusprendė projektą teikti svarstymui.
Naujausi pakeitimai - 2003 11 10.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas