Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdžius 03-11-03 ir 03-11-05

2003 m. lapkričio 3 d. pirmu klausimu komitetas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 1, 2, 4, 34, 36, 38, 44, 45, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo 33 straipsniu įstatymo projektą Nr. IXP-2904. Bendru sutarimu nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti projektą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento ir komiteto pastabas.

Komitetas bendru sutarimu pritarė iniciatorių pateiktam Seimo nutarimo “Dėl 2002 metų Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos” projektui Nr. IXP-2629.

Taip pat komitetas apsvarstė ir pritarė Seimo nario A. Syso pasiūlymui Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-2682(3).

2003 m. lapkričio 5 d. komitetas apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2004 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Nr.IXP-2912. Bendru sutarimu nutarta grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams patobulinti, atsižvelgiant į šiuos pasiūlymus:

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidų dalyje:

1. Dvigubai padidinti lėšas, pervedamas į pensijų fondus, iš viso tam tikslui skiriant 42200 tūkst.Lt (vietoj Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidų 2.6 dalyje numatytų- 21100 tūkst. Lt)

2. Išskaidyti pensijų socialiniam draudimui numatytas lėšas (Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto išlaidų 2.1 dalis), atskirai nurodant išlaidas- 10 mln.Lt, skirtas valstybinėms socialinio draudimo pensijoms pagal Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą nuo 2004 m. liepos 1 d. mokėti.

3. Nustatyti nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo lėšų, skirtų prevencijai pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo naujos redakcijos įstatymą, dydį- 2182 tūks. Lt.

Antru klausimu komitetas svarstė ir nepritarė Vidaus tarnybos statuto patvirtinimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-2927.

Trečiu klausimu komitetas apsvarstė 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą Nr. IXP-2921. Bendru sutarimu nutarta iš esmės pritarti įstatymo projektui ir siūlyti pagrindiniam komitetui ir Vyriausybei:

1. Padidinti asignavimus, lyginant su įstatymo projektu:

1.1. Skirti Seimo kanceliarijai 1800 tūkst. litų valstybinei signatarų rentai ir valstybinei signataro našlių ir našlaičių rentoms mokėti (visi asignavimai - išlaidoms) pagal Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų statuso įstatymą Nr. IX-1789, kuris įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d.;

1.2. Skirti 2400 tūkst. litų (visi - išlaidoms) Valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymo 5, 7, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui Nr. IX-1750, kuris įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 d., įgyvendinti, ir juos paskirstyti asignavimų valdytojams.

1.3. Padidinti asignavimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2.6 programai "Socialinių paslaugų teikimas nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centruose" (funkcinės klasifikacijos kodas 10) 300 tūkst. litų (visi - išlaidoms).

1.4. Padidinti asignavimus Valstybinės darbo inspekcijos 1.3 programai "Nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų bei darbo įstatymų pažeidimų prevencija" (funkcinės klasifikacijos kodas 4) 3482 tūkst. litų, iš jų 3182 tūkst. litų išlaidoms (iš jų darbo užmokesčiui 2110 tūkst. litų) ir 300 tūkst. litų turtui įsigyti.

1.5. Padidinti asignavimus Lietuvos invalidų reikalų tarybos 1.9 programai "Žmonių su negalia socialinė integracija" (funkcinės klasifikacijos kodas 10) 5000 tūkst. litų.

1.6. Padidinti asignavimus Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1.1 programai "Gestų kalbos vertėjų centro išlaikymas" (funkcinės klasifikacijos kodas 10) 142 tūkst. litų (iš jų 124 tūkst. litų išlaidoms (iš jų 72 tūkst. litų darbo užmokesčiui), ir 18 tūkst. turtui įsigyti) 6 papildomiems gestų kalbos vertėjų etatams išlaikyti. litų gestų kalbos vertėjų 6 etatams išlaikyti.

1.7. Padidinti dotaciją politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms 1.1 programai "Politinių partijų ir politinių organizacijų rėmimas" (funkcinės klasifikacijos kodas 8) 4517 tūkst. litų.

2. Skirti bent 3 kartus daugiau lėšų pensijų sistemos reformai įgyvendinti - kompensuoti dalį Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto netenkamų pajamų dėl socialinio draudimo įmokų dalies nukreipimo į asmenines sąskaitas pensijų draudimo bendrovėse. Šiai dienai sutartis yra sudarę 11 procentų vietoj planuotų 6 procentų apdraustųjų.

3. Atsižvelgti į:

3.1. Lietuvos kultūros centrų asociacijos prašymą padidinti kultūros centrų darbuotojų atlyginimus.

3.2. Lietuvos savivaldybių asociacijos prašymą numatyti pakankamai lėšų Piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymui vykdyti, nes 2004 m. numatoma didinti nuo 9 iki 18 procentų PVM tarifą šildymui, todėl gali padidėti savivaldybių išlaidos, reikalingos kompensacijoms socialiai remtiniems gyventojams išmokėti.

3.3. Skuodo rajono savivaldybės prašymą savivaldybės biudžeto pajamas numatyti ne mažesnes kaip 33587,3 tūkst. litų.

3.4. Respublikinio invalidų kompensacinės technikos centro prašymą padidinti asignavimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programai 2.1 programai "Gyventojų aprūpinimas kompensacine technika" 880 tūkst. litų, iš jų 180 tūkst. litų išlaidoms ir 700 tūkst. litų turtui įsigyti.

3.5. Asociacijų "Žinių ekonomikos forumas", "Infobalt" ir Lietuvos universitetų rektorių konferencijos kreipimąsi dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų skirstymo neatitikimo valstybės prioritetams.

3.6. Vilniaus universiteto kreipimąsi atnaujinti dialogą su visuomene apie racionaliausią Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimą.

4. Papildomų asignavimų šaltiniai: sumažinti valstybės biudžeto asignavimus Žemės ūkio ministerijos, Finansų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Ūkio ministerijos, Aplinkos ministerijos vykdomoms programoms.

Paskutiniu klausimu komitetas pritarė Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-2948.

 
Naujausi pakeitimai - 2003 11 07.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas