Lietuvos Respublikos Seimas

Pranešimas spaudai 2003-11-06

2003-11-06, Komiteto posėdis Nr.32

Komitetas, dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos sekretoriui Vidmantui Žilinskui ir kitiems ministerijos atstovams bei Finansų ministerijos sekretoriui Edmundui Žilevičiui ir kitiems ministerijos atstovams buvo tęsiamas Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto svarstymas. Nutarta: 1) siūlyti įstatymo projekte minimą 16 straipsnio pakeitimą išdėstyti taip, kad nustatytos įmokos dydis vienam apdraustajam, draudžiamam valstybės lėšomis, - 35 procentai Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyta tvarka patvirtintų 2003 metų draudžiamųjų pajamų - pasiekiamas iki 2006 metų (kasmet didinant valstybės biudžeto įmoką 37 Lt. už vieną asmenį - papildomai 37 mln. Lt. kasmet.).

Komitetas pritarė 2004 m. privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto įstatymo.projektui su pasiūlymais: papildomai skiriant pirminės sveikatos priežiūros balo vertės atstatymui iki 1 Lt.; PVM įvedimui vaistams; neatlygintai donorystės programai; medicinos reabilitacijos paslaugoms; vaistams AIDS gydymui; vaistams išsėtinės sklerozės gydymui; savivaldybės sveikatos fondams; sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo programai; greitosios medicinos pagalbos išlaidų padidinimui dėl padidėjusio akcizo kurui.

Taip pat Komitetas nutarė su pasiūlymais pritarti Lietuvos Respublikos 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto bei su juo susijusių teisės aktų projektui: skiriant papildomas lėšas visuomenės sveikatos centrų darbuotojų atlyginimų kėlimui dėl darbo saugos reikalavimų pasikeitimo bei vakcinų įsigijimui; vaikų dantų ėduonies profilaktikos programai; kaulų čiulpų transplantacijos programai; Vilniaus universiteto Onkologijos instituto operacinių ir reanimacijos skyrių rekonstrukcijai; perskirstant sveikatos apsaugos įstaigų pastatų energijos taupymo investicinių projektų įgyvendinimui bei kitiems investiciniams projektams lėšas.

 

 




Naujausi pakeitimai - 2003 11 06.
Jolita Matuzienė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2003 metai

LR Seimas