Lietuvos Respublikos Seimas

Apie 2003.11.05 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2003-11-05 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

- Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP–2830

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto iđvadai.( Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “uţ“.)

- Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP–2887

nusprendė: Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.( Balsavimo rezultatai: 5 –“už“; 2 –“prieš“; “susilaikiusių“ nebuvo)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą IXP-2921

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti atsižvelgiant į komiteto išvadoje pritartus siūlymus. (Balsavimo rezultatai: 6 -“už“, 1 “susilaikė“;

- Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektŕ IXP-2923

nusprendė: Iš esmės pritarti įstatymo projektui, siūlant pagrindiniam komitetui tobulinti atsižvelgiant į komiteto išvadoje pritartus isūlymus. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “uţ“.)

- Asociacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektŕ IXP-1757(2)

nusprendė: D aryti svarstymo komitete pertrauką tikslu kartu su Seimo Teisės departamentu išsiaiškinti abejones ar tokiu pavadinimu įstatymo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsnio 3 daliai. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “uţ“.)

- Civilinio kodekso papildymo 2.38(1) straipsniu įstatymo projektą IXP-1757

nusprendė: Siūlyti pagrindiniam komitetui projektą atmesti. Sprendimas priimtas įvertinus Seimo Teisės departamento išvadą. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu: “uţ“.)

Informaciją parengė:

VVSK sekretoriato

padėjėja G.Jasaitienė gejasa@lrs.lt
Naujausi pakeitimai - 2003 11 06.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas