Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2003 m. lapkričio 5 d. ERK narių susitikimą su Belgijos valstybės sekretoriumi J.Simonet

Dėl Seimo Europos reikalų komiteto narių susitikimo su Belgijos Valstybės sekretoriumi Europos reikalams p. Jacques Simonet


Šiandien Seimo Baltojoje salėje įvyko Seimo Europos reikalų komiteto narių susitikimas su Belgijos Valstybės sekretoriumi Europos reikalams p. Jacques Simonet ir jį lydinčiais delegacijos nariais. Susitikime buvo aptarta Europos Sąjungos (ES) Tarpvyriausybinės konferencijos eiga, Europos saugumo ir gynybos politika, Platesnės Europos (Wider Europe) koncepcija. Susitikime Belgijos Valstybės sekretorius akcentavo, jog Belgija pritaria Sutarties dėl Europos Konstitucijos projektui, kurį laiko subalansuotu kompromisu ir pasisakė tik už lingvistinį bei juridinį šio projekto teksto patobulinimą ir nėra linkusi grįžti prie esminių sutarties projekto klausimų. Tuo tarpu Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis teigė, kad Konvento parengtas Sutarties dėl Europos Konstitucijos projektas yra iš esmės priimtinas, tačiau laikantis Konvente pasiektų politinių kompromisų Lietuva siūlo peržiūrėti ir patikslinti kai kuriuos klausimus. Lietuvai svarbiausi yra ES institucinės sąrangos ir Europos saugumo ir gynybos politikos klausimai. Kalbant apie Europos gynybos ir saugumo politiką, belgų delegacijos nariai ir Lietuvos parlamentarai pasisakė už tai, kad ES saugumo strategija būtų plėtojama ir tobulinama glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis saugumo politikos srityje veikiančiomis organizacijomis, visų pirma, NATO. Būtina, kad svarbūs sprendimai turi būti formuojami atvirai konsultuojantis su transatlantiniais partneriais, visų pirma, su JAV.Parengė:
Seimo Europos reikalų komiteto padėjėjas A.Didenko, tel. 239 6592
Naujausi pakeitimai - 2004 08 26.
Andrej Didenko   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Europos reikalų komitetas  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2003 metai

LR Seimas